Άρθρο 7 – Βασικός μισθός

 

 1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της Υ.Ε. κατηγορίας ορίζεται σε επτακόσια ογδόντα (780) ευρώ.

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. της κατηγορίας αυτής διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των 780 ευρώ με τον συντελεστή 0,0551.

Το προστιθέμενο ποσό στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ευρώ.

 1. Οι βασικοί μισθοί των Μ.Κ. 1 των κατηγοριών Δ.Ε., Τ.Ε. και Π.Ε. προσδιορίζονται με βάση το ποσό των 780 ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενοι στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
Δ.Ε.1,1
Τ.Ε.1,33
Π.Ε.1,4

 

Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών Μ.Κ. των ως άνω κατηγοριών διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσού των 780 ευρώ με τους ως άνω συντελεστές και στη συνέχεια με τον συντελεστή 0,0699 για τη Δ.Ε. κατηγορία, 0,0530 για τη Τ.Ε. κατηγορία και 0,0540 για την Π.Ε. κατηγορία.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 17:51 | Mairy

  Το σχέδιο νόμου «Ειδικό μισθολόγιο Α.Α.Δ.Ε.» που θα τεθεί προς ψήφιση εισάγει αδικαιολόγητη δυσμενή διακριτική μισθολογική μεταχείριση μεταξύ των υπαλλήλων που διορίστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. μετά την 11η Οκτωβρίου του 2018 και αυτών που διορίστηκαν προγενέστερα. Οι υπάλληλοι που διορίστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. μετά την 11η Οκτωβρίου του 2018 δε λαμβάνουν την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011, και την οποία λαμβάνουν όλοι οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί στην Α.Α.Δ.Ε. πριν την 11η Οκτωβρίου του 2018, δηλαδή πριν τη δημοσίευση του ν. 4569/2018. Οι υπάλληλοι που διορίστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. μετά την 11η Οκτωβρίου του 2018 θα λαμβάνουν ό,τι τους αναλογεί με βάση τη θέση εργασίας που έχουν χωρίς όμως να λάβουν την προσωπική διαφορά.

  Σε περίπτωση που υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. που λαμβάνουν την προσωπική διαφορά μετακινηθούν σε άλλη θέση εργασίας και οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές είναι μικρότερες με το νέο ειδικό μισθολόγιο τότε θα συνεχίζουν να λαμβάνουν τη διαφορά που προκύπτει, δηλαδή οι αποδοχές τους δε θα μειωθούν. Ακόμα και οι υπάλληλοι που θα μετακινηθούν ή θα αποσπαστούν στην Α.Α.Δ.Ε. θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τη διαφορά, εάν οι αποδοχές τους είναι χαμηλότερες με το νέο ειδικό μισθολόγιο.

  Το νέο καθεστώς είναι κατάφωρα άδικο για τους υπαλλήλους που διορίστηκαν στην Α.Α.Δ.Ε. μετά την 11η Οκτωβρίου του 2018, οι οποίοι θα συνεχίσουν να αμείβονται με χαμηλότερες αποδοχές από τους υπαλλήλους που λαμβάνουν την προσωπική διαφορά, ενώ διαθέτουν τα ίδια τυπικά προσόντα και επιτελούν το ίδιο έργο υπό τις ίδιες εργασιακές συνθήκες.

  Στους υπαλλήλους που δε λαμβάνουν την προσωπική διαφορά ανήκουν και οι υπάλληλοι που συμμετείχαν στο γραπτό διαγωνισμό της προκήρυξης 1Γ/2017. Κατάφεραν να διακριθούν σε πάρα πολύ απαιτητικές εξετάσεις και τοποθετήθηκαν στις θέσεις που προβλεπόταν από το ΑΣΕΠ, αφού παρακολούθησαν το υποχρεωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εννιάμηνης διάρκειας στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία. Οι αποδοχές των νεοδιορισθέντων του γραπτού διαγωνισμού της 1Γ/2017 είναι πάρα πολύ χαμηλές της τάξης των 737 ευρώ χωρίς μεταπτυχιακό ή 794 ευρώ με μεταπτυχιακό και βρίσκονται σε πλήρη αναντιστοιχία σε σχέση με το αν ο υπάλληλος υπαγόταν στην προσωπική διαφορά που είναι ίση περίπου με 1250 ευρώ. Οι χαμηλές αποδοχές δεν μπορούν να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες και δε διασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση των νεοδιορισθέντων.

  Οι ανωτέρω ήταν η πρώτη σειρά που επωμίστηκε όλο το κόστος για την υποχρεωτική εκπαίδευσή της και είναι και πάλι αυτή που θα επωμιστεί την άδικη και αναιτιολόγητη μισθολογική ανισότητα. Ήδη μετά από μόλις ένα χρόνο διορισμού έχουν παραιτηθεί αρκετοί συνάδελφοι από την Α.Α.Δ.Ε. Μετά το ειδικό αυτό μισθολόγιο, το οποίο εκ των πραγμάτων θα αποτελέσει αντικίνητρο στην αποδοτικότητα και σημείο διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας με τους παλιότερους συναδέλφους, θα οδηγήσει σε ακόμα περισσότερες παραιτήσεις καθώς δε θα υπάρχει καμία πλέον προοπτική για αξιοπρεπή διαβίωση και θα στρέψει το ενδιαφέρον των υπαλλήλων σε επιλογές εκτός Α.Α.Δ.Ε. Άλλωστε το ποσό της ειδικής αμοιβής ΠΘΕ δεν έχει καθοριστεί επαρκώς. Δεν πρέπει επίσης να συνδέεται ο μισθός με την αξιολόγηση.

  Η μη καταβολή της προσωπικής διαφοράς στους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. που διορίστηκαν μετά την 11/10/2018 και που διαθέτουν τα ίδια τυπικά προσόντα, παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες και ασκούν όμοια καθήκοντα υπό τις ίδιες εργασιακές συνθήκες με τους υπαλλήλους που λαμβάνουν την προσωπική διαφορά αντίκειται στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας του άρθρου 4 του Συντάγματος, επειδή εισάγει ανόμοια αντιμετώπιση προσώπων που τελούν σε απολύτως όμοιες συνθήκες. Επιτακτικό και επείγον αίτημά μας αποτελεί η νομοθετική επίλυση της απόδοσης της προσωπικής διαφοράς και εξομοίωσης των μισθών των υπαλλήλων μετά την 11/10/2018 με όλους τους λοιπούς υπαλλήλους που υπηρετούν στην Α.Α.Δ.Ε. πριν την ψήφιση του «Ειδικού Μισθολογίου».

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 16:10 | Kostis

  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 16:35 | Νίκος Μ.

  ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ! Μπορούμε να την πούμε απλά ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ !!! Ούτε 40% , ούτε 80% μείον !!
  Ενας νεοδιόριστος υπάλληλος ΔΕΝ είναι απαραίτητα κάποιος που αποφοίτησε μόλις από τη σχολή και ψάχνει για πρακτική άσκηση και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιος ειδικά όταν βάσει ΑΣΕΠ οι επιτυχόντες συγκεντρώνουν πολλά έτη προϋπηρεσίας και χρονοβόρα μεταπτυχιακά/διδακτορικά και είναι στην πλειονότητά τους έμπειροι επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα στο απόγειο της καριέρας τους και σε προχωρημένο στάδιο της ζωής τους.
  Ενας νεοδιόριστος έδωσε ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στον ΑΣΕΠ, μεταξύ 12.500 Υποψηφίων!!! Πέρασε δηλαδή ΜΟΛΙΣ μέσα στο 4,4%!!!
  Ενας νεοδιόριστος είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για να συμμετάσχει κανείς στην προκήρυξη), οι περισσότεροι εκ των οποίων με Μεταπτυχιακό τίτλο στην Ελλάδα, ή σε Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού και αρκετοί εξ ημών με Διδακτορικό.
  Ενας νεοδιόριστος εργάζονταν επί σειρά ετών ( κατά μέσο όρο περίπου μία 15-ετία! ) στον Ιδιωτικό Τομέα.
  Είναι άδικο λοιπόν να τον αντιμετωπίζετε ως κάτι διαφορετικό !!!!! .

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 15:38 | Γιάννης Σ.

  Σε έναν τόσο κρίσιμο τομέα της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, σε μια εποχή διαρκούς εντατικοποίησης των προσπαθειών πάταξης των φαινομένων της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στο πλαίσιο του σύγχρονου διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, το ελληνικό κράτος ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ , ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΕΟΥΣ υπαλλήλους με τον πενιχρό μισθό των 734 ευρώ,
  ΟΛΟΙ τους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για να συμμετάσχει κανείς στην προκήρυξη), οι περισσότεροι εκ των οποίων με Μεταπτυχιακό τίτλο στην Ελλάδα, ή σε Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού και αρκετοί εξ ημών με Διδακτορικό και
  Η πλειοψηφία εξ αυτών εργάζονταν επί σειρά ετών ( κατά μέσο όρο περίπου μία 15-ετία! ) στον Ιδιωτικό Τομέα ως
Δικηγόροι, Δικαστικοί Επιμελητές, Λογιστές, Στελέχη Ελεγκτικών και Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων, Προιστάμενοι Λογιστηρίου, Στελέχη του Τραπέζικού Τομέα, Οικονομικοί Διευθυντές και Ορκωτοι Ελεγκτές Λογιστές.
  Τους ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ,ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ , ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ αρνούμενο να χορηγήσει ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ η οποία δεν θα τους δώσει κάποιο μισθολογικό προνόμιο, ούτε αποτελεί ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ αλλά την ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ !!
  ΚΑΙ ΠΩΣ δικαιολογείται η δυσμενής μεταχείριση των νεοδιόριστων η οποία έρχεται σε ΕΥΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ;

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 15:47 | Μίνα Μ.

  Οι πεντακόσιοι σαράντα οκτώ επιτυχόντες (548) έδωσαν ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στον ΑΣΕΠ, μεταξύ 12.500 Υποψηφίων ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΕ ΜΟΛΙΣ το 4,4%!!!
  ΟΛΟΙ τους είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για να συμμετάσχει κανείς στην προκήρυξη), οι περισσότεροι εκ των οποίων με Μεταπτυχιακό τίτλο στην Ελλάδα, ή σε Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού και αρκετοί εξ ημών με Διδακτορικό.
  Η πλειοψηφία εξ αυτών εργάζονταν επί σειρά ετών ( κατά μέσο όρο περίπου μία 15-ετία! ) στον Ιδιωτικό Τομέα ως
Δικηγόροι, Δικαστικοί Επιμελητές, Λογιστές, Στελέχη Ελεγκτικών και Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων, Προιστάμενοι Λογιστηρίου, Στελέχη του Τραπέζικού Τομέα, Οικονομικοί Διευθυντές και Ορκωτοι Ελεγκτές Λογιστές.
  Είναι επαγγελματίες υψηλότατου ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ επιπέδου και κατέχουν μοναδική για τα δεδομένα της ΑΑΔΕ, ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ από την ΑΓΟΡΑ, με σημαντική καριέρα προτού πετυχουν στις εξετάσεις και προσληφθούν.Εκτιμάτε πως είναι ΔΙΚΑΙΟ να αμείβονται με Ετήσιο Μ.Ο. και σε σχέση με τον ιδιωτικό με 700-800 ευρώ!;
  Επισης εκτιμάται πως είναι ΔΙΚΑΙΟ να προσβάλλονται τα Συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα τους για ίση αμοιβή για κάθε υπάλληλο που παρέχει όμοια εργασία.»
  Εκτιμάται πως είναι ΔΙΚΑΙΟ ένας νεοδιοριζομενος της 1/Γ θα πάρει τα χρήματα των παλαιών σε 10 κλιμάκια δηλαδή το λιγότερο 16-20 χρόνια !!!! ;;;;

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 14:05 | Κώστας Κ.

  Οι αποδοχές λοιπόν ενός εργαζόμενου, νέου στην ΑΑΔΕ, 38 ετών με Πτυχίο στην ΑΣΟΕΕ, 12ετή εμπειρία ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής σε Πολυεθνική Εταιρεία των BIG 4, κάτοχος του ACCA, θα είναι 972€ ή με αναγωγή στους 14 μισθούς του Ιδιωτικού τομέα 833,14€!

  Σας ακούγετε λογικό για αυτά τα προσόντα; Φτάνουν τα χρήματα αυτά για να ζήσουμε; Περιμέναμε όλοι την απόδοση της ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ για να σταματήσουμε να καταναλώνουμε τις αποταμιεύσεις 10+ ετών.

  Πώς θα ζήσουμε τις οικογένεις μας;

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 13:04 | Δήμητρα

  Πρέπει να ενσωματατωθεί η προσωπική διαφορά στον βασικό μισθό για όλους τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, ώστε να αρθεί η μισθολογική ανισότητα.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 09:33 | Κατερίνα

  Ο βασικός μισθός που αντιστοιχεί στο ΜΚ1 για νεοδιόριστο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 734 ευρώ. Είναι αυτονόητο ότι ο μισθός αυτός δεν διασφαλίζει ούτε το ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης και απαξιώνει πλήρως τους νέους επιστήμονες.Αντιθέτως, οι ήδη υπηρετούντες υπάλληλοι της ίδιας κατηγορίας με τα ίδια προσόντα και τα ίδια καθήκοντα που υπάγονται στο καθεστώς της προσωπικής διαφοράς λαμβάνουν αρχικό καθαρό μισθό περί τα 1.250 ευρώ για την ίδια εργασία.
  ΣΥΝΕΠΩΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΔΙΑΙΩΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 08:00 | Γ.

  ΚΑΜΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΉ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΊΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΑ ΊΔΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ, Ο ΜΙΣΘΟΣ ΒΑΣΗΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!!!

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 07:33 | Κατερινα

  Εχει ξεκινησει ηδη η ανθρωποφαγια μεσα στις υπηρεσιες με τους νεους να αισθανονται αδικημενοι που δεν εξισωνονται μισθολογικα με τους υπολοιπους και τους υπολοιπους που παιρνουν την προσωπικη διαφορα να λενε εμεις δεν ευθυνομαστε… Δεν μπορει να λειτουργησει μια υπηρεσια αποτελεσματικα με υπαλληλους 2 ταχυτητων. Διορθωστε την αδικια. Δωστε σε ολους την προσωπικη διαφορα.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 07:56 | Κατερίνα

  Είναι δυνατόν να εργάζεσαι στο ίδιο αντικείμενο με έναν συνάδελφο, να έχεις τα ίδια προσόντα αλλά να είσαι διορισμένος 2 χρονια αργότερα και να έχεις 300 ευρω διαφορά στο μισθό; Είναι δυνατόν να κινδυνεύεις να μπεις φυλακή και να σου δίνουν 1000 ευρω μισθό για να πολεμήσεις το λαθρεμπόριο η για να φέρεις έσοδα στο κράτος;

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 22:31 | Γεωργία Μ.

  Δεν ειναι ξεκάθαρο, τουλάχιστον σε αυτούς που δεν είναι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε., αν ο βασικός μισθός αφορά τις καθαρές ή ακαθαριστες αποδοχές.

  Σε οποιαδήποτε περίπτωση, με αυτο το νομοσχέδιο θα πρεπει να δημιουργηθούν οι βασεις ώστε να καλύπτεται το κόστος ευκαιρίας που έχει καποιος με αποδοχές «αριστείας», δηλαδή μισθούς που δινονται σε αντιστοιχες θέσεις ευθύνης του ιδιωτικού τομέα ή άλλων ευρωπαϊκων οργάνων. Σε τετοια καίριας σημασίας δημόσια αρχη για την οικονομία της χώρας, θα πρέπει να προσελκύεται η ελίτ του καταρτισμένου ανθρωπίνου δυναμικού της χώρας.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 20:28 | Ευαγγέλια

  Ο βασικός μισθός του ΜΚ 3 ΠΕ εκπαιδευτικής κατηγορίας που αντιστοιχεί στο μισθό όπου δικαιούται υπάλληλος με αναγνωρισμενο συναφές μεταπτυχιακό, ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 877,65 ευρώ. Ο μισθός αυτός καταβάλλεται επί 12, σε αντίθεση με τους μισθούς υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα που δικαιούνται Δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, όπως επίσης και επίδομα αδείας.Επιπροσθέτως,στους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ δεν αναγνωρίζεται μισθολογικά η συναφής προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, καθηλώνοντας τους υπαλλήλους σε αμοιβές νεοεισερχόμενου στην αγορά εργασίας. Οι ανωτέρω μισθοί δεν αρμόζουν στις νευραλγικες θέσεις εργασίας των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, ενώ απαξιώνουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 18:12 | Α.Μ.

  θέλετε να δουλεύουμε σε τελωνεία και εφορίες χωρίς σοβαρές υποδομές, με υπολογιστές που πνέουν τα λοίσθια και μάλιστα πολλές φορές να πληρώνουμε από την τσέπη μας για τα αναλώσιμα, θέλετε να εισπράττουμε έσοδα αλλάζοντας τις διαταγές σαν να ήταν πουκάμισα κι εμείς να ερχόμαστε σε διενέξεις με τους συναλλασσόμενους, θέλετε να πηγαίνουμε σε ελέγχους και εγκαταστάσεις με κίνδυνο της ζωής μας και χωρίς εξοπλισμό, να ανεβαίνουμε σε βυτία και δεξαμενές για δειγματοληπτικό έλεγχο χωρίς καμία εκπαίδευση, να μας κάνουν καταγγελίες επειδή το σύστημα απλά δεν λειτουργεί ενώ εμείς κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, να μας επιτίθενται με τσεκούρια και ότι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, να μην προλαβαίνουμε να φάμε από την πολλή δουλειά επειδή δεν έχουν γίνει προσλήψεις (αλλά και πως να γίνουν πλέον με τέτοιο μισθό) και θέλετε να τα κάνουμε όλα αυτά με μισθό πείνας και να λέμε και ευχαριστώ επειδή έχουμε την μονιμότητα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη μόνιμα κακή εργασιακή μου καθημερινότητα. Δεν επαναπαύομαι όμως, σίγουρα μπορείτε να την κάνετε χειρότερη.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 10:47 | Λ. Ν

  ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΝΕ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΑΛΛΩΣΤΕ ΥΠΗΡΧΕ Η ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ.
  ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΒΛΕΠΩ ΟΤΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΗΘΦΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΜΕ ΨΥΧΟΥΛΑ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΛΟΥΣΑ ΔΙΑΦΟΡΑ.
  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙ ΙΣΟΒΑΘΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΕ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ,ΕΙΝΑΙ ΑΠΡΕΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 20:03 | Κυριακος

  Βασικός ΠΕ με 789 με συντελεστή 1,4. Πραγματικά είναι μισθός πείνας. Γιατί μας το κάνουν αυτο. Ελάτε στη θέση μας. Με προσόντα στον ιδιωτικό τομέα παίρναμε 1400 ευρώ και τώρα πως θα ζήσουμε. Εσείς που βγάζετε το μισθολόγιο αυτό θα ζούσατε και θα εργαζοσασταν σε θέση ευθύνης με ανχος και deadlines με αυτά τα λεφτά. Θα θέλατε τα παιδιά σας που είχαν περάσει με διαγωνισμό, εκπαιδεύτηκαν με πολλές εξετάσεις, δούλευαν στον ιδιωτικό τομέα πολλά χρόνια και εργάζονται στη εργάζονται τώρα στην ΑΑΔΕ με πτυχία και μεταπτυχιακά να παίρνουν 900 ευρώ. Παρακαλώ αντιμετωπιστε μας σαν στελέχη για να γεμίσουν τα ταμεία του κράτους και να δουλεύουμε όρεξη. Μην μας κόβετε τα φτερά. Για τον λόγο αυτό σας ζητάμε καθαρος μισθός από 1200 ευρώ για όλους που δεν παίρνουν την προσωπική διάφορα (1Γ/2017 και φυσικά όλες τις άλλες που δεν την λαμβάνουν). Και να είστε σίγουροι ότι θα σας τα δώσουμε πολλάκις πίσω. Το κίνητρο είναι αυτό που λείπει, αλλά από την αρχή της εφαρμογής του μισθολογίου. Μην ξεχνάτε ότι βάζουμε και από την τσέπη μας για να αγοράσουμε γραφική ύλη, βενζίνες κλπ

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 19:14 | ΤΔ

  Αυτό που γράφουν για 735 ευρώ καθαρά ισχύει; ή μήπως είναι ο μισθός χωρίς τα επιδόματα του δημοσίου; μα είναι δυνατόν να παίρνουν μονο τόσα;

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 09:52 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

  O βασικός μισθός δεν αλλάζει από τον ισχύοντα σήμερα και συν τοις άλλοις η διατήρηση της προσωπικής διαφοράς σε όσους την λαμβάνουν κινεί υποψίες ότι το νομοσχέδιο επεξεργάστηκε μόνο για αυτούς τους υπαλλήλους.
  Τι πρόβλεψη υπάρχει για τους 548 νεοδιόριστους υπαλλήλους της 1Γ/2017 που λαμβάνουν 740 – 900 ευρώ ενώ έχουν εντρυφήσει σε όλη την φορολογική νομοθεσία;;;

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 23:09 | ΜΑ

  Ο βασικός μισθός ενός ΠΕ με αυτό το «Ειδικό» μισθολόγιο, είναι ακριβώς ο ίδιος με το βασικό μισθό του ΕΝΙΑΙΟΥ μισθολογίου! Δηλαδή, όποιος δεν λαμβάνει ήδη προσωπική διαφορά, δεν θα δει καμία διαφορά στις απολαβές του και δεν έχει καμία διαφοροποίηση στο βασικό μισθό του από έναν υπάλληλο εκτός ΑΑΔΕ. Οτιδήποτε δε πέραν του βασικού μισθού, εξαρτάται από πολλές προϋποθέσεις και αιρέσεις, μη οριζόμενες με το παρόν νομοσχέδιο και μη εξαρτώμενες από τον υπάλληλο.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 17:29 | Μ. Δ,

  735 ευρώ για 12 μήνες.
  δηλαδή 630 για υπάλληλο του ιδιωτικού τομέα για 14 μήνες…
  Πρέπει συνεχώς να υπενθυμίζεται ότι ο μισθός αναφέρεται σε 12 μήνες …
  Πως εξειδικευμένο προσωπικό θα έρθει με αυτά τα μισθό και μάλιστα αν δεν αναγνωρίζεται και η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 17:41 | ΑΘΗΝΑ ΓΟΡΑΝΙΤΗ

  Ο βασικός μισθός θα πρέπει να ξεκινάει από 1.200 ευρω τουλάχιστον, αλλιώς μιλαμε για απαξίωση του κλάδου και φυσικά αφαίμαξη του από ικανα και καταρτισμένα στελέχη

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 20:53 | Παναγιωτου αικ.

  Χαμηλος μισθος για εργαζομενους με πτυχιο πανεπιστημιου,με προυπηρεσια και αυξημενα τυπικα προσοντα. Κανενα κινητρο για να μπεις στη διαδικασια ασεπ και να εργαστεις με ορεξη στο απαιτητικο αντικειμενο της εισπραξης εσοδων και ελεγχων.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 18:33 | Νίκος

  Με το ειδικό μισθολόγιο αναφέρεται ότι:
  1) ότι χορηγείται ειδική αμοιβή για κάθε Περίγραμμα Θέσης Εργασίας (Π.Θ.Ε.), η οποία συμψηφίζεται με την υφιστάμενη προσωπική διαφορά.
  2) για το προσωπικό του οποίου οι νέες συνολικές αποδοχές είναι κατώτερες από τις υφιστάμενες, θα δημιουργηθεί νέα προσωπική διαφορά (περίπτωση 1).
  3)Οι αμοιβές του προσωπικού που θα λαμβάνει αποδοχές υψηλότερες από τις υφιστάμενες, επιφέρουν καθαρή αύξηση (περίπτωση 2).

  Καλά όλα αυτά, αλλά ο πρώτος μισθός πρέπει να ξεκινάει από 1.200 ευρώ τουλάχιστον για το επίπεδο της ευθύνης και των προσόντων μας. Γιατί υπογράφουμε, έχουμε συνεχείς προθεσμίες να ολοκληρώσουμε το έργο μας, έχουμε τεράστια ευθύνη για να φέρουμε χρήματα για τον προϋπολογισμό του κράτους και οι φορολογούμενοι πρέπει να μας σέβονται και να μην μας λυπούνται λέγοντας μας «κατακαημένοι δημόσιοι υπάλληλοι που λαμβάνετε «3 και 60». Γιατί αυτό συμβαίνει σε όλες τις προοδευμένες χώρες και σύγχρονες οικονομίες. Να πληρώνονται αυτοί που εργάζονται και φέρνουν χρήματα στο κράτος.

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 22:23 | Μαρία Ρ

  Αν επρόκειτο ο βασικός μισθός να είναι ίδιος ακριβώς με του υπολοίπου δημοσίου, πως γίνεται η ΑΑΔΕ πιο ελκυστική για τους νέους υπαλλήλους και πως τελικά θα προσελκύσει σοβαρούς κ καταρτισμενους επαγγελματίες? Δεν θα το κάνει.
  Με αυτό το μισθολόγιο υπάρχει ο κίνδυνος να μπει ένας επαγγελματίας με πλούσιο βιογραφικό, πολλά τυπικά κ μη προσόντα στην διαδικασία να περάσει από τον απαιτητικό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, να εκπαιδευτεί και στην Φορολογική και Τελωνειακη Ακαδημία και τελικά να καταλήξει κατά την επιθυμία και την ανάγκη της υπηρεσίας που διορίζεται στο πρωτόκολλο με βασικό μισθό. Όπως και τώρα συμβαίνει. Επομένως η βάση αυτή θα έπρεπε να είναι διαφορετική και αυξημένη, εάν απώτερος σκοπός αυτού του μισθολογίου δεν είναι η μαζική φυγή από την ΑΑΔΕ αξιόλογων υπαλλήλων. Όπως έχει συμβεί δηλαδή και στο παρελθόν. Τουλάχιστον 1,5 για τς ΔΕ και 1,8 για τους υπόλοιπους μιας και ΤΕ και ΠΕ τείνουν προς εξομοίωση λογω των αλλαγών και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έτσι θα είχε νόημα να συζητούνται τα υπόλοιπα άρθρα του ειδικού μισθολογίου.

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 19:34 | Αναστασία

  Μα καλά είστε σοβαροί;;; Εφοριακοί και τελωνειακοί πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με μισθό 735€ καθαρά;;; Και δεν θέλετε να τους δώσετε την προσωπική διαφορά; Μέχρι κι εγώ που είμαι μια απλή γραμματέας, απόφοιτη λυκείου, περισσότερα παίρνω! Και επι 14!
  Αθάνατο Ελληνικό Δημόσιο!!!

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 08:21 | γεωργοπουλοε α

  αυτο ειναι το ιδιο με το Ν.4354

  καμια αλλαγη

  αν δεν καταργησετε την αδικια της προσωπικης διαφορας τιποτα δεν γινεται..

  δεν μπορει δε υπαλληλος με 25 χρονια να παιρνει 2000 κ 2000 ο πε με 25 χρονια, 1200 ενας με 10 χρονια πε με 3 πτυχια με 1κ κ οι μεταταχθεντες 800 ευρω χωρις προσωπικη διαφορα.