Άρθρο 20 – Μεταβατικές και ειδικές διατάξεις

1. Οι παρούσες διατάξεις ως ειδικότερες κατισχύουν του ν. 4354/2015, καθώς και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
2. Οποιαδήποτε τροποποίηση του ν. 4354/2015 ή άλλου νόμου, η οποία συνεπάγεται ευμενέστερες μισθολογικές συνέπειες από αυτές που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος πλην των άρθρων 11, 12 και 15, εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 1.
3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 4 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα, τον χρόνο υπηρεσίας στην Α.Α.Δ.Ε., καθώς και τον χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί από την Α.Α.Δ.Ε., μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, πραγματοποιείται αρχική κατάταξη των υπαλλήλων σε Θ.Ε και στους Β.Θ.Ε. του άρθρου 11.
5. Κατά το πρώτο έτος ισχύος του παρόντος για την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 11 και την καταβολή της ειδικής αμοιβής στους υπαλλήλους, ως προϋπόθεση ορίζεται η συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης για το έτος 2020.

 • Άρθρο 20: Δεν αναγνωρίζεται ο χρόνος εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για την άνοδο μισθολογικού κλιμακίου, χρόνος προϋπηρεσίας που ζητούνταν από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ και έχει αναγνωριστεί για την βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων.
  Το γεγονός ότι η καταβολή της ειδικής αμοιβής θα εξαρτάται από την συμμετοχή στην διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης, για την οποία οι τρείς ομοσπονδίες εργαζομένων του Υπουργείου Οικονομικών έχουν προκηρύξει απεργία-αποχή με ποσοστό συμμετοχής άνω του 90% και έχουν προσφύγει δικαστικά εναντίον της κανονιστικής απόφασης, μπορεί να ειδωθεί μόνο ως εκβιασμός συμμετοχής σε μια διαδικασία που το σύνολο των εργαζομένων έχει απορρίψει, όπως την παρουσίασε η Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε. και αρνήθηκε να διαβουλευτεί με τους εργαζόμενους.

 • Με την δημοσίευση του νόμου της αξιολόγησης της ΑΑΔΕ δεν έχει καταστεί δυνατό από την Διοίκηση της ΑΑΔΕ να την εφαρμόσει και προσπαθεί με το υποτιθέμενο ειδικό μισθολόγιο να φέρει την κατ΄ευφημισμό αξιολόγηση από την πίσω πόρτα.
  Λυπούμαστε διότι δεν έχετε λάβει υπόψη καμία από τις παρατηρήσεις των σωματείων εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι δεν αρνούνται την αξιολόγηση αρκεί να γίνει με επιστημονικώς παραδεκτά κριτήρια.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 15:30 | ΜΔ

  Ως μεταβατική διάταξη πρέπει να προστεθεί και η απόδοση της προσωπικής διαφοράς σε όσους δεν την παίρνουν ώστε να μπουν στο ειδικό μισθολόγιο από κοινή μισθολογική αφετηρία όλοι. Η ΑΔΙΚΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ.

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 00:48 | Μ

  Προϋπόθεση και πάλι η συμμετοχή στην αξιολόγηση. Και για τη λήψη της προσωπικής διαφοράς της παρ. 4 του αρ. 11 από τους υπαλλήλους που ήδη τη λαμβάνουν;

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 18:02 | ΑΘΗΝΑ ΓΟΡΑΝΙΤΗ

  Να διαγραφεί το άρθρο 5.

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 16:24 | Νίκος Βαβουράκης

  α) Προσθήκη παρ. 6:
  «Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, για τον υπολογισμό της νέας προσωπικής διαφοράς των υπαλλήλων που διορίστηκαν, μετακινήθηκαν, αποσπάσθηκαν, μετατέθηκαν ή μετατάχθηκαν στην ΑΑΔΕ μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 45 του Ν. 4569/2018 και δε λαμβάνουν προσωπική διαφορά ως τις 31-12-2020, ο υπολογισμός των συνολικών μηνιαίων αποδοχών που δικαιούται ο υπάλληλος πριν την εφαρμογή του παρόντος νόμου προκύπτει μετά την ένταξή τους στην πρόβλεψη του άρθρου 45 του Ν. 4569/2018.».
  Μισθολογική εξομοίωση δηλαδή όλων όσοι υπηρετούν σήμερα στην ΑΑΔΕ και δε λαμβάνουν προσωπική διαφορά. Χωρίς αυτή την πρόβλεψη οι μισθολογικές ανισότητες εντός ΑΑΔΕ θα διαιωνίζονται και η διατήρηση προσωπικού υψηλών προσόντων θα είναι ανέφικτη.

  β) Προσθήκη παρ. 7:
  «Κατά το πρώτο έτος ισχύος του παρόντος για την εφαρμογή του άρθρου 15 και την καταβολή των Βραβείων Επίτευξης Στόχων στους υπαλλήλους, λόγω των ειδικών συνθηκών πανδημίας κατά το 2020, θεωρείται ότι ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στόχων όλων των οργανικών μονάδων είναι 100%.».
  Είναι αυτονόητο ότι δεν υπήρχαν στόχοι, ούτε προϋποθέσεις επίτευξής τους, κατά το έτος 2020 λόγω της πανδημίας, των lockdowns, της αδυναμίας υποστήριξης της τηλεργασίας κλπ. Παρ’ όλα αυτά οι υπάλληλοι θα πρέπει να επιβραβευτούν για τη συνέπειά που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους κάτω από τόσο αντίξοες συνθήκες.

  γ) Επειδή δεν είναι όλοι οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ πρόθυμοι να αποδεχθούν τις συνθήκες που δημιουργούνται με το παρόν ειδικό μισθολόγιο, προτείνω να δοθούν δύο επιλογές για τους υπαλλήλους, πριν την έναρξη ισχύος του:

  1) Για τους 60 ετών και άνω, δυνατότητα εθελουσίας εξόδου, στα πρότυπα των αντίστοιχων που γίνονται μέχρι και σήμερα σε υπηρεσίες όπως ο ΟΤΕ, και

  2) Στους κάτω των 60 ετών, επιλογή άμεσης μετάταξης σε άλλα Υπουργεία ή ΟΤΑ, έχοντας τη δυνατότητα διατήρησης της σημερινής προσωπικής διαφοράς που θα τους ακολουθεί όπου κι αν πάνε.

 • 15 Νοεμβρίου 2020, 15:45 | Ν.

  Φαίνεται πως μόνο η τυπική ισχύς της απόφασης ξεκινά την 1/1/2021 καθώς σύμφωνα με τη διατύπωση του άρθρου 11, για την καταβολή της ειδικής αμοιβής αποτελεί *προϋπόθεση* η συμμετοχή στην αξιολόγηση. Και εφόσον δεν αναφέρεται κάποια πρόβλεψη για επιστροφή των χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής, το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να καταβληθούν όταν και εάν γίνει η αξιολόγηση και μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης που να αναφέρει ότι πράγματι συμμετείχες όπως περιγράφεται.

  Δεδομένου ότι η αξιολόγηση του υπόλοιπου δημοσίου για το 2019 ολοκληρώθηκε μόλις πριν μερικές εβδομάδες, εικάζω ότι στην *καλύτερη* περίπτωση η καταβολή της ειδικής αμοιβής θα γίνει σε τουλάχιστον ένα χρόνο από τώρα.

 • 15 Νοεμβρίου 2020, 09:55 | βασίλης

  καλημέρα, απ΄ότι καταλαβαίνω από 1/1/2021 θα ενταχθούμε σε βαθμούς Π.Θ.Ε και θα πληρωνόμαστε σύμφωνα με αυτά και για να συνεχίσουμε να πληρωνόμαστε με το νέο νόμο , θα πρέπει να κάνουμε την αξιολόγηση του 2020

 • 14 Νοεμβρίου 2020, 13:01 | Νικηφόρος

  Σύμφωνα με την παρουσίαση του Νέου Μισθολογίου στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, » Οι αμοιβές που δίνονται στους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους είναι αποθαρρυντικές, με αποτέλεσμα να μην
  προσελκύονται στελέχη ποιότητας και να μην υπάρχει ανανέωση και ενδυνάμωση του οργανισμού.» (σελ.3 της παρουσίασης), θα μπορούσε να υπάρχει πρόβλεψη για αναδρομική ισχύ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 (60% επί της ειδικής αμοιβής κατά το πρώτο έτος υπηρεσίας), σε περίπτωση που δεν ληφθούν υπόψιν τα σχόλια των πολιτών/συναδέλφων επί του άρθρου 11 και άρθρου 12 περί μη δίκαιης μισθολογικής εξομοίωσης των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων, όπως άλλωστε υποστηρίζεται και πάλι στην παρουσίαση του Νέου Μισθολογίου στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (σελ. 14 της παρουσίασης), ιδιαιτέρως σχετικά και αναφορικά με τους επιτυχόντες της 1Γ/2017 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, οι οποίοι ανέλαβαν υπηρεσία τον Σεπτέμβριο και τον Νοέμβριο του 2019 και φυσικά έχουν συμμετέχει στην διαδικασία αξιολόγησης για το έτος 2020 (ως μέρος της φοίτησης τους στην Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία), όπως προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 20.