Άρθρο 11 – Ειδική Αμοιβή και Βαθμός Θέσης Εργασίας

1. Στους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος χορηγείται ειδική αμοιβή, πλέον του βασικού μισθού του άρθρου 7 και τυχόν άλλων επιδομάτων που προβλέπονται στις διατάξεις του νόμου αυτού, η οποία συνδέεται με την αξιολόγηση της Θέσης Εργασίας (Θ.Ε.) που κατέχουν και την κατάταξη αυτής σε Βαθμό Θέσης Εργασίας της παρ. 3. Προϋπόθεση για τη χορήγηση είναι αφενός η κατάρτιση ειδικού συστήματος βαθμολογικής κατάταξης των Θέσεων Εργασίας της Αρχής, ο καθορισμός των βαθμών του συστήματος αυτού, η περιγραφή, αξιολόγηση και κατάταξη των Θέσεων Εργασίας και αφετέρου η κατάταξη των υπαλλήλων στις Θέσεις Εργασίας και στους Βαθμούς αυτών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4389/2016, περί Συστήματος Βαθμολογικής Κατάταξης.
2. Ο δόκιμος υπάλληλος λαμβάνει το 60% της ειδικής αμοιβής κατά το πρώτο έτος υπηρεσίας και το 80% κατά το δεύτερο έτος. Μετά τη μονιμοποίησή του ο υπάλληλος λαμβάνει το σύνολο της ειδικής αμοιβής.
3. Το αναφερόμενο στην παρ. 2β του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 Σύστημα Βαθμολογικής Κατάταξης, διαρθρώνεται σε Βαθμούς Θέσης Εργασίας (Β.Θ.Ε). Για την εφαρμογή του παρόντος, οι Βαθμοί Θέσεων Εργασίας (Β.Θ.Ε.) ορίζονται σε δεκατρείς (13).
4. Η ειδική αμοιβή θέσης εργασίας ανά Β.Θ.Ε. καταβάλλεται στον υπάλληλο με την προϋπόθεση της συμμετοχής του στη διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης, σύμφωνα με τις σχετικές περί αξιολόγησης των υπαλλήλων νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν. Στην περίπτωση μη συμμετοχής του σε διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης, καταβάλλονται στον υπάλληλο, από τον μήνα που ακολουθεί τον μήνα ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης, στην οποία δεν συμμετείχε ο υπάλληλος, και μέχρι και τον μήνα ολοκλήρωσης της διαδικασίας της επόμενης ετήσιας αξιολόγησης οι αποδοχές των άρθρων 7, 8, 9 και 10 του παρόντος και του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 υπό τις προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και η προσωπική διαφορά του άρθρου 12 υπό τις προϋποθέσεις χορήγησής της. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης της διενέργειας ή μη διενέργειας αξιολόγησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 16:53 | Π.Τ.

  Με τον εν λόγω νομοσχέδιο εισάγεται μια βαθμολογική και συνακόλουθα μισθολογική κλίμακα στην οποία θα τοποθετηθούμε άπαντες οι υπηρετούντες στην ΑΑΔΕ με κριτήρια απ’ ότι καταλαβαίνω υποκειμενικά. Κατά την τοποθέτησή μας εμείς της 1Γ/2017 θα βρεθούμε σε μειονεκτικότερη θέση διότι αφενός δεν λαμβάνουμε προσωπική διαφορά και αφετέρου η εμπειρία μας στον ιδιωτικό τομέα δεν προσμετράται.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 16:32 | Ηλίας

  To παρόν ειδικό μισθολόγιο παγιώνει αντί να επιλύει μία άνιση μεταχείριση εις βάρος όσων εισήλθαν στην υπηρεσία μετά την 11-10-2018. Το ζήτημα για αυτούς τους (με υψηλά προσόντα) υπάλληλους δεν είναι να δούμε μια μικρή αύξηση στα εισοδήματά αλλά να πάψει αυτή η διάκριση.

  Οι επιτυχόντες της προκήρυξης 1Γ/2017 όταν συμμετείχαμε στο διαγωνισμό είχαμε κατά νου ότι οι επιτυχόντες των προηγούμενων προκηρύξεων κατόρθωσαν να λάβουν μετά από σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα την Προσωπική Διαφορά. Η μη χορήγησή της σε όλους τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ είναι εύλογο να οδηγήσει σε πλήθος παραιτήσεων και να λειτουργήσει αποτρεπτικά για πιθανούς μελλοντικούς συναδέλφους με υψηλά προσόντα. Άλλωστε η μη διευκρίνηση του ύψους της ειδικής αμοιβής ανά π.θ.ε μας καθιστά απαισιόδοξους ως προς αυτό. Επίσης η χορήγησή της θα πραγματοποιηθεί υπό πολλές προϋποθέσεις, η πλήρωση των οποίων δεν είναι στο χέρι του κάθε υπαλλήλου με αποτέλεσμα να είναι αμφίβολο αν θα ισχύσει από τις αρχές του 2020 ή αν θα υπάρξουν καθυστερήσεις.

  Τέλος το επιχείρημα ότι το ειδικό μισθολόγιο είναι αξιοκρατικό είναι αίωλο καθώς δεν καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέγονται οι υπάλληλοι που θα στελεχώσουν τις καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Είναι επόμενο να υποθέσει κανείς ότι οι γνωριμίες θα αποτελούν το σημαντικότερο κριτήριο…

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 16:38 | ΑΒΡΑΑΜ Ν.

  Υπηρετώ στο Υπουργείο Οικονομιών 17 χρονια και εχω υπηρετήσει σε διάφορες υπηρεσίες. Θεωρώ οτι το «ειδικο» μισθολογιο που προωθειται μονο προβλήματα και διχασμό θα επιφέρει στις ήδη διαλυμένες υπηρεσίες. Κατά την άποψη μου κάθε υπάλληλος σε κάθε τμήμα εχει την δικη του ευθύνη και την δικη του προσφορά που δεν πρέπει να μπουν στο ζυγι. Σαφώς ο έλεγχος εχει μεγαλύτερες ευθύνες και περισσότερες απατήσεις από αλλα πιο «διεκπεραιωτικα» τμηματα. Η δημιουργία 13 διαφορετικών επίπεδων μισθολογίου αναλογα με την Θ.Ε. που υπηρετεί κανεις, θα δημιουργήσει εναν παντοδύναμο προϊστάμενο που θα μετακινεί κατά το δοκούν τους υπάλληλους σε διαφορετικά ή οχι ΠΘΕ, χωρίς κριτήρια θεσμοθετημένα και ενέγγυα διασφάλισης αντικειμενικής και αμερόληπτης κλίσης περι του επιπέδου επάρκειας και καταλληλοτητας εκάστου υπαλλήλου. Είναι μια εντελώς λανθασμένη προσέγγιση που θα επιδεινώσει την ηδη τεταμένη κατάσταση στις υπηρεσίες και θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ συνάδελφων, προϊστάμενων κλπ
  Η δε διάκριση και διαιώνιση της ανισότητας που επιχειρείται σε βαρος των νεοδιόριστων συνάδελφων είναι καταφανώς απαράδεκτη και αντισυνταγματικη.
  Οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ ειναι δημόσιοι υπάλληλοι επιφορτισμένοι να επιτελούν σημαντικο και απαιτητικό έργο και δεν μπορει ο μισθος τους να ειναι λάστιχο.
  Οργανώστε πρώτα τις υπηρεσίες, ανανεώστε επιτέλους τον απαρχαιωμένο αργόσυρτο τεχνολογικο εξοπλισμο και μετα απαιτήστε την οποια ποσοτική και ποιοτική απόδοση, την οποία συνδέετε με την προωθούμενη «αξιολόγηση» και τελικά με τις απολαβές. Για την σύνδεση της υποχρεωτικοτητας της αξιολόγησης με την καταβολής προσθετης αμοιβής οτι και να πει κανεις ειναι λιγο…!!! Απεχει παράγκας απο την αίσθηση και την πεποίθηση που θα επρεπε να καλλιεργηθει και να εχει γίνει ήδη κτήμα σε κάθε υπάλληλο, ότι μέσω της αξιολόγησης γινεται καλυτερος και κερδίζει τοσο αυτος οσο και η υπηρεσία.
  Οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ και του Υπ. Οικονομικών ειναι έμπειρα καταρτισμένα στελέχη που μπορούν να υπηρετήσουν το οραμα της ΑΑΔΕ στον ύψιστο βαθμο. Αρκει να μην αντιμετωπιζονται σαν πλασιε ή ντιλερ μιας μεγαλης πολυεθνικής κυνηγωντας τον πελατη και την ατομικη στοχοθεσια που προωθειται.
  Βασική αρχή της διοικήσης ανθρωπινων πορων είναι να μπορούν να ταυτιστούν οι στοχοι του εργαζομενου με τους στοχους της διοικησης.
  Κλεινοντας θελω να επισημανω οτι το παρον μισθολογιο ειναι σε λαθος κατευθυνση που θα οδηγησει πολλά και αξία στελέχη της ΑΑΔΕ στην αναζητηση διαφυγής σε άλλες υπηρεσίες μέσω μετάταξης ή/και στον ιδιωτικό τομέα.
  Βέβαια, ακόμα και στις διαδικασίες της κινητικότητας υπάρχει καταστρατήγηση και εμπόδια με την τιμωρητική μη καταβολής της προσωπικης διαφορας σε οσους μετακινουνται εκτος ΑΑΔΕ, καταστρατηγώντας εντελώς το πνεύμα του νόμου περι κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων.
  Ελπίζω οι προβληματισμοί μου να είναι χρήσιμοι…και να διαβαστούν ή και να ληφθούν υπόψη στο τελικό κείμενο…
  Ευχαριστω.
  Βαθιά προβληματισμένος…

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 16:09 | X.K.

  Το προτεινόμενο μισθολόγιο αποδέχεται και παγιώνει τη μισθολογική ανισότητα μεταξύ των παλιών και νεοδιόριστων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, παραβιάζοντας το συνταγματικό δικαίωμα της ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.
  Επιπλέον, χωρίς την προηγούμενη αναγνώριση της προσωπικής διαφοράς, το νέο μισθολόγιο απλά διαιωνίζει το βιοποριστικό πρόβλημα των νεοδιόριστων υπαλλήλων, που καλούνται να ζήσουν με ψίχουλα, τα οποία θα έβρισκαν στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις λιγότερο απαιτητικες και με λιγότερες ευθύνες.
  Επίσης, το προτεινόμενο νομοσχέδιο είναι ασαφές ως προς το σύστημα βαθμολογικής κατάταξης των θέσεων εργασίας και την ειδική αμοιβή. Όταν μιλάμε για μισθούς καλό είναι να μιλάμε με νούμερα.