Άρθρο 22 – Έναρξη ισχύος

Ως έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του παρόντος νόμου ορίζεται η 1η.1.2021.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 00:19 | Ιωαννα

  Ερωτηση για το άρθρο 5. Όταν ένας υπάλληλος βρίσκεται σε άδεια (εκπαιδευτικη, ασθένειας, κύηση κτλ) συμπέρασματικα δεν δικαιούται ειδική αμοιβή – εφόσον δε μπορεί να συμμετεχει στη διαδικασία της αξιολόγησης. Υπήρχε το ίδιο καθεστώς με την προσωπική διάφορα, η θα προκύψουν και εδώ ανισότητες μεταξύ των υπαλλήλων

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 14:05 | ΒΤ

  Να προστεθεί ότι οι διατάξεις του παρόντος θα έχουν αναδρομική ισχύ από την 14η.2.2020, δηλ. την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης του άρθρου 28 του ν. 4389/2016 με το ν. 4664/2020. Δημοσιονομικά έχει πολύ μικρό κόστος και θα βοηθήσει τους νεοεισερχόμενους. Ας δείξει η Διοίκηση ότι πράγματι μεριμνά για το προσωπικό της και με τον τρόπο αυτό θα βοηθήσει και την απίστευτη αδικία που συνέβη με τις προσωποπαγείς θέσεις στη ΦΟΤΑ και τον εξαναγκασμό των υπαλλήλων να πληρώσουν από την τσέπη τους τα έξοδα διαμονής τους!

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 11:41 | Αναστασία Σ.

  Δε διευκρινίζεται εάν θα δοθεί η δυνατότητα να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα στους υπαλλήλους της 1Γ/2017. Γιατί τέτοια άνιση μεταχείριση στους νέους συναδέλφους; Πιστεύει η Διοίκηση ότι με τόσα λίγα χρήματα που λαμβάνουν δε θα μείνει κάτι για να πληρώσουν δικηγόρο να προσφύγουν στα δικαστήρια για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους; Η μήπως θεωρεί ότι αναγνωρίζει την αξία τους και τους δίνει έναυσμα παραγωγικότητας στερώντας τους τα αυτονόητα εργασιακά δικαιώματά τους;

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 18:19 | ΓΡ

  Εάν πράγματι ισχύσει αυτό το άδικο σχέδιο νόμου το 2021, έως το 2222 σίγουρα θα πάρει σύνταξη το 30% της ΑΑΔΕ και θα υποβάλει για κινητικότητα το 40%. Μάλλον δεν έγινε πρόβλεψη για την πορεία της ανεξάρτητης αυτής αρχής. Εκτός κ αν η πρόβλεψη είναι να μειώσει δραματικά το ανθρώπινο δυναμικό της

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 17:16 | Γιώργος

  Κατ’ αρχάς, η χρονική στιγμή που επιλέγεται για να κατατεθεί το σχέδιο νόμου αφήνει έκθετη την ίδια τη Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε. στα μάτια της κοινωνίας. Θεωρούμε ανήθικο να συζητάμε για το μισθολογικό μας μέλλον σε μία περίοδο που οι υγειονομικοί εργάζονται απλήρωτοι κάτω από ιδιαίτερα επιβαρυ­μένες συνθήκες, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία ασφυκτιά και αγωνίζεται για την ίδια της τη συνοχή.

  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει πρώτα να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν την προσωπική διαφορά των νέων πριν την όποια έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για ομοιόμορφη Συνταγματικά αντιμετώπιση.

  Τον νομοσχέδιο δεν δίνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται μία διαβούλευση πχ αμοιβές πθε …

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 09:19 | Κωνσταντίνος

  Κυρίες-Κύριοι,
  Με αφορμή την διαβούλευση του ειδικού μισθολογίου της ΑΑΔΕ, θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο παρακάτω ζωτικής σημασίας ζήτημα, το οποίο φαίνεται επιτέλους να επιλύεται μόνο για τους συναδέλφους της ΑΑΔΕ, αλλά αφορά και τους υπόλοιπους συναδέλφους του Υπουργείου Οικονομικών.
  Παράλληλα με το ζήτημα των οικονομικών απολάβών των νέων συναδέλφων, για την αντιμετώπιση του οποίου πολύ ορθά λαμβάνεται μέριμνα στο εν λόγω νομοσχέδιο, υφίσταται και το ζήτημα της προσωπικής διαφοράς των παλαιοτέρων υπαλλήλων, υπηρετούντων επαναλαμβάνω στο Υπουργείο Οικονομικών και στους εποπτευόμενους φορείς, που αναγνωρίζουν από το 2015 και έπειτα τίτλους σπουδών (Πτυχίο, Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό).
  Η προαναφερθείσα στρέβλωση, η οποία οφείλεται στις προβλέψεις του άρθρου 27 παράγραφος 1 του ν. 4354/2015, έχει οδηγήσει σε απόγνωση αρκετούς συναδέλφους, που με οικογενειακό/προσωπικό μόχθο και φυσικά οικονομικό κόστος, επένδυσαν στις σπουδές, προκειμένου να βελτιώσουν την ζωή τους και ως ανταμοιβή έλαβαν μείωση μισθού, η οποία εν πολλοίς οφείλεται στην διαφορετική φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση μισθού και προσωπικής διαφοράς.
  Η αναγνώριση πτυχίου ή της συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου και η συνακόλουθη μετάταξη ενός υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία, αποτελεί στην πράξη προωθημένη μισθολογική εξέλιξη η οποία οφείλεται στα αυξημένα πλέον τυπικά προσόντα του. Παράλληλα η μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία ενός υπαλλήλου λόγω τίτλων σπουδών, αποτελεί θεμελιώδης άσκηση δικαιώματος εκ μέρους του, η οποία δεν μπορεί εν τέλει να αποβαίνει σε βάρος του.
  Η συγκεκριμένη στρέβλωση εκτός της προαναφερθείσας μείωσης, δημιουργεί παράλληλα και μια σειρά σημαντικών ενδουπηρεσιακών ανισοτήτων, μιας και συνάδελφοι με τα ίδια προσόντα και τα ίδια χρόνια υπηρεσίας και με τα ίδια καθήκοντα, αμείβονται με τελείως διαφορετικό και άνισο τρόπο.
  Για παράδειγμα: α)αμείβομαι λιγότερο ως ΠΕ κατηγορίας υπάλληλος με αναγνωρισμένο συναφές μεταπτυχιακό τίτλο, από ότι αμειβόμουν ως ΔΕ κατηγορίας κατά περίπου 110€ τον μήνα, ενώ παράλληλα β) αμείβομαι λιγότερο κατά 450€ περίπου από συνάδελφο της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης με τα ίδια έτη υπηρεσίας, ο οποίος μάλιστα δεν είναι κάτοχος συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου.
  Αρκετοί συνάδελφοι υπό των φόβο των παραπάνω συνεπειών, έχουν οδηγηθεί στην επιλογή της μη κατάθεσης των σχετικών τίτλων. Τίτλων για την απόκτηση των οποίων επαναλαμβάνω έχουν θυσιάσει σημαντικά πράγματα σε διάφορα επίπεδα.
  Για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να ληφθεί μια νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία δεν θα επιτρέπει να επέρχεται μείωση της προσωπικής διαφοράς στις περιπτώσεις μετάταξης υπαλλήλου σε ανώτερη κατηγορία λόγω αναγνώρισης τίτλων σπουδών και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία. Μπορεί να ενταχθεί σε αυτό μία νομοθετική πρόβλεψη, η οποία θα επαναφέρει την προσωπική διαφορά όσων έχουν υποστεί την αδικία αυτή στα προ αναγνώρισης των τίτλων σπουδών επίπεδα ή αν αυτό δημιουργεί άλλου τύπου ανισότητες να τους «εξισώνει» με τους συναδέλφους τους που έχουν τα ίδια προσόντα και τα ίδια έτη υπηρεσίας.
  Η φιλοσοφία του εν λόγω νομοσχεδίου είναι ορθά βασισμένη σε σύγχρονες πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι ίδιες αρχές όμως επιβάλλουν (όπως ορθά προβλέπεται στο παρόν νομοσχέδιο μέσω του παραδείγματος των νεοπροσλαμβανόμενων), την ΙΣΗ αντιμετώπιση όλων των υπαλλήλων και την σχετική μέριμνα προς την κατεύθυνση αυτή.
  Διότι πολύ ορθά στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο υπάρχουν προβλέψεις για την προσέλκυση προσωπικού υψηλών προσόντων στην ΑΑΔΕ, που για παράδειγμα μπορεί να έχει φύγει στο εξωτερικό αναζητώντας μια θέση εργασίας(ή που σκέφτεται να το πράξει).
  Αναρωτιέμαι όμως έστω και σε σημειολογικό επίπεδο το εξής: πως θα διεκδικηθεί προσωπικό υψηλών προσόντων και πως θα του δείξουμε έμπρακτα ότι του εξασφαλίζουμε εργασιακή ασφάλεια, ευκαιρίες εξέλιξης και ανταγωνιστικές αποδοχές, εάν δεν ληφθούν πρωτοβουλίες προκειμένου να μην υφίσταται αδικίες το ήδη υπάρχον προσωπικό υψηλών προσόντων του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο πέραν των όποιων τυπικών προσόντων ή δεξιοτήτων διαθέτει και πολύτιμη εμπειρία;

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 00:46 | Μ

  Η έναρξη ισχύος ορίζεται για την 1/1/2021. Ήτοι σε περίπου 1 μήνα. Όλα τα βασικότατα θέματα που παρουσιάζονται παντελώς αόριστα για την πραγματική εφαρμογή του μισθολογίου, πότε θα εξειδικευτούν;

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 23:58 | Τακης

  Προτείνω καλύτερα να ισχύει για τους υπαλλήλους που θα διορισθούν μετα τον νόμο του ΝΕΟΥ ΑΣΕΠ!
  Τα δικά σας άτομα στην κατάλληλη θέση..
  Στην Ελλάδα ζεις.. δεν υπάρχει ελπις..

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 15:34 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΤΣΙΛΙΡΗ

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
  ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ; ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ.ΕΞΑΛΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΧΩΡΑΝΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.ΟΜΩΣ ΒΛΕΠΩ ΟΤΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΟΥ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΙ.
  ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΟΠΩΣ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Ο ΔΗΜ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΖΩ (ΠΤΥΧΙΟ -ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ -ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ)ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ,ΑΥΤΗ (Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ )ΔΕΝ ΜΠΗΚΕ ΚΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΑ ΜΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΟΣΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΑΠΟ ΜΕΝΑ.ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑ ΤΑ ΧΑΤΗΡΙΑ ΚΑΝΕΝΟΣ.ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΙΑ ΜΟΥ.ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΤΑ ΕΝΑ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΕΒΑΖΑΝ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ.ΑΡΑ ΓΙΑΤΙ ΜΙΛΑΜΕ;ΑΥΤΑ ΕΞΑΛΛΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΨΗΦΙΣΕΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ.ΕΝΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΣΤΗ ΔΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ¨ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ΄΄ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ .ΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΛΗ.ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ;ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΑΡΕΣΤΟΙ.ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΔΟΥΛΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ΑΡΕΣΤΟΙ ;ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΄΄ΚΑΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ΄΄;ΟΣΟ ΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ;ΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ;Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕ ΕΧΕΙ ΠΟΤΕ ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ;ΛΥΠΑΜΑΙ.ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΜΕΝΕΙ.
  ΤΩΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΨΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΑΔΕ ,ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΜΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ;ΑΦΟΥ ΟΥΤΕ ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΘΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟΥΝ ΑΛΛΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ.ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΚΙΜΑΣΤΟΥΜΕ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ.ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΝΑ ΤΑ ΔΟΥΜΕ ΟΛΑ!

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 00:55 | Β.

  Προτείνεται να εισαχθεί παράγραφος 2 ως εξής:

  «Ως έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ορίζεται η 1.1.2020 για τους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν την προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του Ν. 4354/2015».

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 08:18 | φανης πατροκλου

  αυτα που γραφουμε στη διαβουλευση
  κ αφορουν κυριως την ανιση μεταχειριση των υπαλληλων στη ληψη της προσωπικης διαφορας
  δεν θα γινει τιποτα γιατι τις αποφασεις δεν τις παιρνουν η τουλαχιστον δεν τις εισηγουνται υπαλληλοι της 1γ 1κ η 2κ αλλα παλιοι υπαλληλοι που τους βολευει το υφισταμενο καθεστως.

  ελπιζω ο διοικητης να μην επηρεαστει και να σεβαστει τα νεα παιδια που πολλα απ αυτα ηταν συμφοιτητης κ εχουν ισαξια προσοντα.

  ας φυγει οταν φυγει ψηλα στις συνειδησεις των νεων συναδελφων κ οχι να ταυτιστει με τη συνεχιση της ΑΔΙΚΙΑΣ

 • 14 Νοεμβρίου 2020, 08:44 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΖΗΣΙΜΟΥ

  Δημιουργείται πρόβλημα στους νεοδιοριστέους με 1Γ/2017 με συναφή προυπηρεσία από ιδιωτικό τομέα καθώς η ΑΑΔΕ δεν τους επέτρεψε την κατάθεση των δικαιολογητικών για αναγνώριση με την πρόσληψη τους όπως και στους συναδέρφους με προυπηρεσια στο δημόσιο τομέα καθώς δεν αναγνωρίζοταν μισθολογικά. Η κατάθεση των δικαιολογητικών με την ισχύουσα νομοθεσία που προβλέπει βαθμολογική αναγνώριση μια 7ετίας (το τωρινό ειδικο δεν αναφέρεται στο τι θα ισχύσει για αυτή τη περίπτωση- εννοείται ότι το δίκαιο είναι αναγνώριση όλης της προυπηρεσίας από ιδιωτικό τομέα εφόσον υπάρχει συνάφεια μισθολογικά) θα γίνει δεκτή στην ΑΑΔΕ μετά τη συμπλήρωση του 2ου έτους δηλαδή με την μονιμοποιηση. Καταλαβαίνεται ότι η αναφορά σας με την έναρξη ισχύς είναι μια πρόσθετη ΑΔΙΚΙΑ σε βάρος των νεών συναδέρφων της 1Γ/2017 που περιμέναμε με υπομονή το ειδικό για να δούμε πως θα αμοιφθούμε, και να πάρουμε αποφάσεις για το μέλλον μας. Εφόσον το ειδικό δεν μας εξισώνει τουλάχιστον με τους νέους συναδέρφους με πρόσληψη πριν την 1γ/2017 αλλά ανοίγει την ψαλιδα για μικρότερες αμοιβές στην ίδια θέση μόνη επιλογή είναι η έναρξη διαδικασίας εργασίας σε νέα υπηρεσία.