Άρθρο 01 – Σκοπός

Με τις διατάξεις του παρόντος καθορίζονται οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας, τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για την πρόσβαση στο επάγγελμα, ο τρόπος οργάνωσης του επαγγέλματος, ο διορισμός και η παύση του διαχειριστή, η εποπτεία του, οι επιμέρους αρμοδιότητές του σε σχέση με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα μαζί με την ευθύνη και τις κυρώσεις από τη μη άσκησή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση μεταβατικού χαρακτήρα, ιδίως για τις εκκρεμείς διαδικασίες.

 • 8 Οκτωβρίου 2016, 15:53 | Μπαρουτσος Μ. Αλέξανδρος

  Το νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα του διαχειριστή αφερεγγυότητας θα πρέπει να διέπεται απο τα κατωτέρω:
  Τίτλος δευτεροβάθμιας τουλάχιστον εκπαίδευσης η κατάρτισης με προυπηρεσία σε συναφείς ειδκότητες (λογιστές , ορκωτοί, κ.α.)
  Αδιάβλητες παννελήνιες εξετάσεις απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
  Η Γιατρός είσαι με μεταπτυχιακά ή αποφοιτος τουλάχιστον λυκειου με γνώσεις λογιστικής δικαίου και μπορείς να φέρεις εις πέρας τις εξετάσεις θα αποκτάς άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
  Υπουργέ προσοχή, οι συντεχνίες συνεχιζουν να ζητάνε προίκα για πτυχία τα οποία δεν έχουν σχέση με το ανωτέρω επάγγελμα.
  Ζηταμε δικαιοσύνη, τα συντεχιακά τα ζησαμε χρόνια τώρα απο τις προηγούμενες διοικήσεις και αποφασίσαμε την θέση τους.
  μετα τιμής
  Μπαρουτσος Μ. Αλέξανδρος

 • 7 Οκτωβρίου 2016, 12:10 | Κ ΤΣΑΡΑΣ

  Φυσικό πρόσωπο απόφοιτος οικονομικής ή νομικής σχολής με δεκαετή προϋπηρεσία και άνω στον χρηματοοικονομικό τομέα εγγεγραμμένο στο Οικονομικό Επιμελητήριο ή στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο .

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 23:44 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ

  Θα πρέπει να έχουν δικαίωμα στις εξετάσεις όλα τα μέλη του ΟΕΕ-οικονομολογικό επάγγελμα , όχι μόνο οι ελεγκτές και οι λογιστές -φοροτέχνες Α τάξης . Άλλωστε στην Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας συμμετέχει και μέλος Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) οικονομικής σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) στο γνωστικό αντικείμενο της οικονομικής των επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικής

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 17:59 | προς κύριο υπουργό!

  Δικάιωμα για εξετάσεις να έχουν όλοι οι οποίοι είναι κάτοχοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  Οι εξετάσεις να είναι ίδιες για όλους, λογικά θα περάσουν μονο οι δικηγόροι που τα ξέρουν καλά και θα ειναι παιχνιδάκι για αυτος.
  Μην ληφθούν υποψιν οι ψευτοαδειες του ΟΕΕ που δινονται σε ανθρώπους σωρηδόν χωρίς την παραμικρή καταρτιση.
  Ολοι ιδια δικαιώματα σε συμμετοχη στις εξετάσεις με τίτλο τουλάχιστον δευτεροβαθμια εκπαίδευση.
  Μην δημιουργείτε αλλες συντεχνίες

 • 6 Οκτωβρίου 2016, 16:41 | τερμα με τίς συντεχνίες

  Και άλλο κλειστό επάγγελμα!!

  Εχουμε τους λογιστές φοροτεχνικούς , ενα κλειστό επάγγελμα που ρυθμίζεται απο τον ΟΕΕ με μέλη μη λογιστές κατ επάγγελμα.(το παράδοξο)

  Εξετάσεις σε όλους και όποιος είναι ικανός ή λύκειο έχει τελειώσει η πανεπιστήμιο είτε ΙΕΚ.

  Λογιστές Α τάξης γίνονται όλοι αρκεί να είναι μέλη του ΟΕΕ, και ας μην είναι λογιστές βάσει σπουδών. 2515/97 ΠΔ 340/98 με τις τροποποιήσεις του.

  Εξετάσεις για όποιον το επίθυμεί, δικηγόρο, λογιστή , αποφοιτο λυκείου ΙΕΚ πανεπιστημίου.
  Γεμίσαμε κλειστά επαγγελματα. Οι συντεχνίες τρίβουν τα χέρια τους.

 • 5 Οκτωβρίου 2016, 22:18 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι.ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

  Ἡ πρόβλεψις τοῦ ὑπὸ διαβοὐλευση σχεδίου π.δ/τος , περὶ χορηγήσεως ἀδείας κατόπιν ἐξετάσεων, συνιστᾶ ἀντινομία, μὲ τὶς ἰσχύουσες διατάξεις (μεταξύ ἄλλων καὶ τοῦ Κώδικος περὶ Δικηγόρων), δοθέντος ὅτι, προκύπτει τὸ παράδοξον δικηγόρος παρ’Ἀρείῳ Πάγῳ νὰ ἀπαιτεῖται νὰ δώσει ἐξετάσεις, οἱ ὁποῖες σκοπόν ἔχουν σύμφωνα μὲ τὶς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 6 §§ 2 καὶ 7, τὸν ἔλεγχον τῶν θεωρητικῶν του γνώσεων, ἡ ἐπάρκεια τῶν ὁποίων δὲν μπορεῖ, ὅμως, νὰ τίθεται ὑπὸ ἀμφισβήτηση. Τὸ αὐτό συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς ἐλεγκτές λογιστές Α΄τάξεως. Πρέπει λοιπόν νὰ προβλεφθεῖ ὅτι, γιὰ τὶς κατηγορίες αὐτές δὲν ἀπαιτοῦνται ἐξετάσεις ἀλλὰ ἁπλὴ αἴτησίς τους ἡ ὁποία θὰ συνοδεύεται ἀπὸ τὰ σχετικά ἀποδεικτικά (βεβαίωση δικηγορικοῦ συλλόγου περὶ τῆς ὑπηρεσιακῆς καταστάσεως αἰτοῦντος).
  Περαιτέρω, ἡ πρόβλεψις ὅτι ἡ ἄσκησις τοῦ ρυθμιζομένου ἐπαγγέλματος ἐπιτρέπεται μόνον, εἰς φυσικὰ πρόσωπα, προκύπτει ἀντίθετη μὲ τὸ ἄρθρο 5 §1 τοῦ Συντάγματος, δοθέντος ὅτι ἀποκλείει ἀδικαιολογήτως, τοῦ ἐπαγγέλματος τὰ νομικά πρόσωπα. Πρόκειται γιὰ ἐπιλογή, μὴ συμβατὴ μὲ τὸ Δίκαιο τῆς Ε.Ε., ἀντίθετη μὲ τὸ ἄρθρο 102 §1 τελ. ἐδαφ. τοῦ ΠτχΚ («Ο μεσολαβητής
  δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο»), ἄρα μὴ νόμιμη.

  Ἐπιφυλάσσομαι γιὰ περαιτέρω σχόλια μετὰ τὴν δεύτερη ἀνάγνωση.