Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 13 – Εξουσιοδοτική διάταξη

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα, καθώς και θέματα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την εφαρμογή των απαιτήσεων προσβασιμότητας, όπως προβλέπονται από τον παρόντα νόμο.