Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 09 – Υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων

Οι φορείς του δημόσιου τομέα αναρτούν στον ιστότοπό τους πλήρη στοιχεία για την κατάσταση συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.