Ολοκλήρωση Δημόσιας Διαβούλευσης

Η δημόσιας διαβούλευση ολοκληρώθηκε.

Ίδρυση και Οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις

Δίνεται σήμερα σε διαβούλευση το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ίδρυση και Οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις», προκειμένου μέσα από το δημιουργικό διάλογο με τους πολίτες να αποκτήσει την τελική του μορφή και να επιτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σκοπό του. Επιδίωξη του σχεδίου νόμου η ενίσχυση της συνέχειας και του αναγκαίου πνεύματος συναίνεσης στην εκπαιδευτική πολιτική της χώρας, όπως και η επίλυση χρόνιων προβλημάτων στελέχωσης των εκπαιδευτικών μονάδων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ