1ο πεδίο διαβούλευσης: Σχέση ελληνικού κράτους και ελληνισμού της διασποράς με έμφαση σε θέματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, αλλά και ενίσχυσης της ελληνικής ταυτότητας

 • 12 Μαρτίου 2011, 01:42 | Γιῶργος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Επιπλέον μια παρατήρηση για τον νόμο 2413/1996

  Για την διεθνή αναγνώριση των Απολυτηρίων του Λυκείου είναι σημαντικό να αποσαφηθεί ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ το εξής:

  Το Απολυτήριο Λυκείου (και οι απολυτήριες εξετάσεις) είναι ΜΟΝΙΜΟΣ τίτλος που επιτρέπει πάντοτε την ΠΡΟΣΒΑΣΗ στα ελληνικά Πανεπιστήμια και στις σχολές ΟΛΩΝ των επιστημονικών πεδίων.

  Οι δε εισαγωγικές εξετάσεις είναι ανεξάρτητες από τον ἀνω τίτλο σπουδών και ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ διαδικασία όχι μόνιμη όπως οι Απολυτήριες αλλά ΕΤΗΣΙΑ και περιορισμένη σε ΟΡΙΣΜΕΝΑ πεδία (θετική και θεωρητική κατεύθυνση).

  Αυτό έχει μεγάλη σημασία για την αναγνώριση των απολυτηρίων διεθνώς και ισχύει και για τα σχολεία στην Ελλάδα.

  Διότι σε διαφορετική περίπτωση τα ελληνικά Απολυτήρια Λυκείου θα εξακολουθούν να είναι από τα λίγα που αναγνωρίζονται στο εξωτερικό μόνον για ορισμένα πεδία και όχι για όλα. (fachgebundene Hochschulreife αντί για allgemeine Hochschulreife, βλέπε οδηγίες αναγνώρισης τίτλων σπουδών στην Γερμανία : http://www.anabin.de/scripts/SelectLand.asp?SuchLand=8 )

 • 12 Μαρτίου 2011, 00:36 | K.X
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά.
  Την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά μπορούμε να την αναζητήσουμε και να την μελετήσουμε και πριν από τα 100 χρόνια που αναφέρονται. Την εποχή της Τουρκοκρατίας οι απόδημοι Έλληνες στην Ευρώπη μπόρεσαν και φρόντισαν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και δυστυχώς πολλά επίκαιρα προβλήματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης επιβεβαιώνουν το <>. Α
  Τότε οι απόδημοι φρόντιζαν και βοηθήσουν να λειτουργήσουν τα σχολεία στην Ελλάδα, τώρα η Ελλάδα φροντίζει να λειτουργήσουν σχολεία εκεί όπου ζουν απόδημοι Έλληνες.
  Η προσπάθειά μας να διαδώσουμε την ελληνική γλώσσα σε άλλους λαούς, μάλλον είναι μικρότερη από την προσπάθεια άλλων λαών να κάνουν κτήμα τους, τη γλώσσα μας και τους θησαυρούς της.
  Οι νέες γενιές ομογενών και οι νέες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες τους απαιτούν νέες αποφάσεις.
  Οι νέες αποφάσεις θα πρέπει να λύνουν προβλήματα και όχι να δημιουργούν. Οι συναρμόδιοι φορείς θα πρέπει να επιδείξουν σοφία, προνοητικότητα και κυρίως ανιδιοτέλεια για να παρθούν αποφάσεις κοινά αποδεκτές, άρα εφαρμόσιμες, με τη σύμφωνη γνώμη να υπάρξουν διορθωτικές αλλαγές όποτε υπάρξουν νέα δεδομένα και νέες ανάγκες.
  Τα προβλήματα που θα πρέπει να επιλυθούν με τις νέες αποφάσεις επιδεινώθηκαν την τελευταία πενταετία αλλά θα πρέπει να δούμε το καθένα πως και πότε δημιουργήθηκε. Οι φορείς παραμένουν οι ίδιοι. Τα πρόσωπα όμως τα οποία λειτούργησαν μέσα από τους φορείς και δημιούργησαν τα προβλήματα από ιδιοτέλεια, δεν θα πρέπει να είναι αυτά που θα προτείνουν ιδιοτελείς λύσεις.
  Ο σκοπός της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό είναι νομίζω κοινά αποδεκτός από όλους τους φορείς. Η ανάγκη ανάδειξης του ρόλου του ελληνισμού επίσης βρίσκει όλες τις πλευρές σύμφωνες.
  Κοινά αποδεκτή όμως πρόταση με την οποία θα πετύχουμε αυτούς τους στόχους δεν υπάρχει.
  Πάντως οι αιτίες που έκαναν αδύνατη την εφαρμογή του υπάρχοντος νόμου που θα τον παραμένουν και αναμένουν τον νόμο που θα τον αντικαταστήσει.
  Ο νόμος 2413 που ψηφίστηκε πριν από 15 χρόνια. Τότε δεν υπήρξε διαβούλευση, αλλά μάλλον δεν ήταν αυτή η αδυναμία του. Ο νόμος δεν εφαρμόστηκε από τους υπουργούς του άλλου κόμματος, δεν εφαρμόστηκε όμως και από τους υπουργούς του κόμματος που πρότεινε για ψήφιση το νόμο και διαδέχτηκαν στο Υπουργείο Παιδείας τον σημερινό Πρωθυπουργό.
  Η μη εφαρμογή των νόμων δυστυχώς παραμένει επίκαιρη στη χώρα μας. ΄Ολοι (Πολιτικοί και πολίτες)απαιτούμε την εφαρμογή των νόμων όταν δεν μας θίγουν και την μη εφαρμογή τους όταν μας θίγουν. Ο πολιτικοί όμως διαθέτουν περισσότερη δύναμη άρα έχουν την κύρια ευθύνη.
  Αν θα υπάρξει κοινά αποδεκτή πρόταση και ψηφιστεί νέος και καλύτερος νόμος, παραμένει το ερώτημα αν εφαρμοστεί; Θα εφαρμοστεί από εκείνους που θα τον προτείνουν, από εκείνους που θα τον ψηφίσουν και από εκείνους που θα ακολουθήσουν στην κυβέρνηση, από εκείνους που ζητάν νέο νόμο;
  Οπωσδήποτε την κύρια ευθύνη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης την έχει το Υπουργείο, όμως και οι άλλοι φορείς έχουν ευθύνη για τη σύνταξη και κυρίως την εφαρμογή του νέου νόμου .
  Οι συνθήκες, οι ανάγκες, οι προοπτικές κλπ από τη μία χώρα στην άλλη, αλλά και ανάμεσα στις διάφορες περιοχές της ίδιας χώρας είναι διαφορετικές οπότε δεν μπορεί να υπάρξει ενιαία πρόταση για όλο τον κόσμο και απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση.
  Οι ομογενειακοί φορείς είναι λογικό και αναμενόμενο να προτείνουν διαφορετικές λύσεις για διαφορετικές περιοχές, όμως για το ίδιο σχολείο, από την ίδια κοινωνική η πολιτική οργάνωση είναι παράλογο να υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις.
  Οι κοινότητες, οι σύλλογοι γονέων, οι σύλλογοι εκπαιδευτικών ας αποφασίσουν με όποιες διαδικασίες και ας καταλήξουν σε ενιαία πρόταση.
  Κάποτε θα πρέπει να τιμήσουμε αλλά και να απομυθοποιήσουμε των Ελλήνων τις κοινότερες. Υπάρχουν κοινότητες που επιτελούν έργο και όταν ακόμα δυσκολεύονται οι προξενικές αρχές. Το έργο αυτό είναι εθελοντική προσφορά προς στην πατρίδα και δεν έλειψε ποτέ από τους απόδημους έλληνες. Υπάρχουν όμως και ομάδες-παρέες που απλά δηλώνουν κοινότητες όχι για να προσφέρουν αλλά για να τους προσφέρουν. Προτάσεις κοινοτήτων είναι ανάγκη να υπάρχουν και θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Προτάσεις όμως κοινοτήτων που έχουν μόνο πρόεδρο χωρίς να έχουν Δ/Σ. δεν θα πρέπει να έχουν αποφασιστικό ρόλο για τον απόδημο ελληνισμό.
  Τα πολιτικά κόμματα ας παρουσιάσουν πρόταση κοινά αποδεκτή από τα μέλη τους, ομόφωνη ή με πλειοψηφία.
  Η σχέση μεταξύ Ελλάδας και η διασποράς θα πρέπει να είναι διέπεται από αρχές, και να είναι αρμονική και διαχρονική.
  Ο κάθε αρμόδιος, ο κάθε Υπουργός και η κάθε κυβέρνηση να μην ξεκινούν από την αρχή, αλλά από εκεί που σταμάτησαν οι προηγούμενοι.
  Οι δίαυλοι επικοινωνίας να είναι ορατοί και αποδεκτοί.
  Ο κάθε ομογενής ή απόδημος δεν μπορεί να παρουσιάζεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία και να παρουσιάζει τη γνώμη του σαν απόφαση του ελληνισμού της διασποράς. Όπως επίσης και διάφοροι παράγοντες του Υπουργείου δεν πρέπει να παρουσιάζονται ταυτόχρονα στις ίδιες περιοχές και να διατυπώνουν αντίθετες απόψεις.

 • 11 Μαρτίου 2011, 23:53 | Γιῶργος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Ἀξιώτιμη κυρία Ἀναπ. Ὑπουργέ,
  κυρίες καὶ κύριοι,

  ὡς σχετικὰ πρόσφατος ἀπόφοιτος ἑλληνικοῦ Λυκείου στὴν Γερμανία καὶ νῦν τεταρτοετὴς φοιτητὴς τοῦ Πολυτεχνείου τοῦ Μονάχου, ἔχω γνωρίσει τὸ γερμανικὸ καὶ ἑλληνικὸ ἐκπαιδευτικό σύστημα καὶ δύναμαι νὰ ἀποτιμήσω.

  Χωρὶς καλὰ διδακτικὰ βιβλία καὶ χωρὶς ἑλληνικὸ σχολεῖο, σήμερα δὲν θὰ γνώριζα Ἑλληνικὰ ! Τὰ Ἑλληνικὰ δὲν μαθαίνονται μὲ ἐπιπολαιότητα χωρίς βιβλία καὶ σχολεῖα, σὲ κάποια ἀπογευματινὰ ΤΕΓ ἤ τμήματα.

  Ἔχοντας ὅμως μπροστά μου ὡς μόνη βοήθεια τὸ βιβλίο τῆς γραμματικῆς τοῦ Λυκείου καὶ ἕνα λεξικὸ, σὰς γράφω ἄνευ δυσκολίας καὶ στὸ πολυτονικό ! Αὐτὸ σίγουρα δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν χωρὶς σχολεῖο.

  Τὰ ΤΕΓ ἤ κάποια ἐντεταγμένα τμήματα ποτὲ δὲν μποροῦν νὰ ἀντικαταστήσουν τὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο εἴτε αὐτὸ εἶναι ἀμιγῶς ἑλληνικὸ, εἴτε δίγλωσσο.

  Πέρα τῶν σημαντικῶν παρατηρήσεων

  Α – Η ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  Ἐξετάζοντας τὴν διεθνῆ ἐπιστημονική ὁρολογία διαπιστώνει κανεὶς ὅτι μέγα ποσοστὸ τῶν ὅρων εἶναι ἑλληνικοὶ. Γιατὶ συμβαίνει αὐτό ; Γιατὶ, ἡ ἐλληνικὴ γλῶσσα εἶναι παροῦσα σὲ κάθε μὰ κάθε ἐπιστημονικὸ κλάδο διεθνῶς κατἀ μοναδικὸ τρόπο, ἀπὸ τὴν Φυσικὴ καὶ Ἰατρικὴ ἕως καὶ την Θεολογία ;

  Διότι ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα δὲν χρησιμοποιήθηκε μόνον ἀπὸ τοὺς Ἑλληνες ἀλλὰ π.χ. καὶ ἀπὸ τοὺς ἑβραϊκῆς καταγωγῆς Εὐαγγελιστἐς ἤ ἀπὸ τοὺς Εὐρωπαίους ἐπιστήμονες τοῦ 17ου ἕως 20ου αἰῶνα. Εἶναι δηλαδὴ διαχρονικὰ διεθνῆς καὶ μάλιστα πάντοτε ἐνεργός, ποτὲ νεκρή.

  Δὲν πρέπει νὰ εἶναι ὅμως μόνον ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα παροῦσα διεθνῶς, πρέπει νὰ εἶναι καὶ τὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα.

  Ὅπου ὑπάρχουν ἑλληνικὰ σχολεῖα παρ’ ὅλες τὶς ἐλλείψεις ποὺ ὑπάρχουν, τὰ ἀποτελέσματα εἶναι ἀξιοσημείωτα. Ὅλοι oἱ μαθητὲς ἀνεξεραίτως μιλούν καὶ γράφουν ἄπταιστα Ἑλληνικὰ καὶ Γερμανικὰ.

  Ἡ ἑλληνικὴ φιλομάθεια δὲν εἶναι μόνον δικὴ μου διαπίστωση, ἀλλὰ ἔχει γίνει καὶ αντικείμενο ἔρευνας τοῦ καθητῆ Prof. Diether Hopf (Πανεπιτήμιο τοῦ Potsdam) ποὺ ἐπισημάνει ὅτι ἀπὸ ὅλες τὶς μεταναστευτικὲς ὁμάδες στὴν Γερμανία, ἡ ἑλληνικὴ τυγχάνει τοῦ ὑψηλότερου μορφωτικοῦ ἐπιπέδου καὶ μάλιστα ἠ μόνη ποὺ ξεπερνὰ τὸν γερμανικὸ μέσο ὅρο. Δὲν μὰς ἐκπλήσει ὅτι αυτὸ κατὰ τὸν ἐπιστήμονα ὀφείλεται στὴν νοοτροπία ποὺ ἔφεραν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.

  Παρὰ τὶς ἐλλείψεις άποδεικνύεται ἡ ἀξία τῆς ἑλληνικῆς νοοτροπίας ποὺ προέρχεται κυρίως ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ παιδεία ! Ἐπιτρέπεται νὰ περιοριοριζόμαστε στὸ ἑξῆς σὲ ἐκμάθηση Ἑλληνικῶν ἐπιπέδου τουριστῶν ; Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση δὲν θὰ χαθεῖ μόνον ἡ γλῶσσα, θὰ χαθεῖ ὁλόκληρη τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν μόρφωση καὶ θὰ φτάσουμε στὴν προλιθικὴ ἐποχή !

  Ἀδιάφορη στάση τῆς πολιτείας πρὸς τὴν φιλομάθεια τῶν ὁμογενῶν, δὲν νοῆτε.

  B — ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ (πλὴν τῶν γλωσσῶν)

  Τόσο στὶς θετικὲς ὅσο καὶ στὶς θεωρητικὲς ἐπιστήμες, τὸ ἐπίπεδο τῶν ἑλληνικῶν διδακτικῶν προγραμμάτων καὶ διδακτικῶν βιβλίων εἶναι τουλάχιστων ἰσότιμο ἂν ὄχι ἀνώτερο ἀπὸ τὸ ἀντίστοιχο βαυαρικὸ ! ( ὑπ’ ὄψη ὅτι τὰ βαυαρικὰ καὶ σαξονικὰ σχολεῖα θεωροῦνται ἀπὸ τὰ καλύτερα στὴν Γερμανία!)

  Συγκρίνοντας τὸ βαυαρικὸ διδακτικὸ πρόγραμμα (Lehrplan) (πηγή: http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=26172 ) καὶ τὶς βαυαρικὲς ἀπολυτήριες ἐξετάσεις, καταλήγει κανεὶς στὸ ἑξῆς συμπέρασμα (περιορίζομαι στὶς θετικὲς ἐπιστήμες ποὺ γνωρίξω καλύτερα):

  Γενικά τὸ ἑλληνικὸ διδακτικὸ πρόγραμμα καὶ τὰ διδακτικὰ βιβλία εἶναι πιὸ ἐπιστημονικὰ καὶ προετοιμάζουν καλύτερα γιὰ τὰ Πολυτεχνεῖα διεθνῶς. Ἐνδεικτικὰ μόνο συγκρίνω τὴν διδασκαλία τῶν Μαθηματικῶν θετικῆς κατεύθυνσης ἀνὰ κεφάλαιο, στοὺς τελειόφοιτους τοῦ Λυκείου:

  1. Ἀνάλυση: Τὸ ἐλληνικὸ διδακτικὸ πρόγραμμα πλεονεκτεῖ, διότι οἱ ἀσκήσεις καὶ τα θέματα ἁπολυτηρίων ἐξετάσεων εἶναι δυσκολότερα ἀπὸ τὰ βαυαρικὰ (πηγὴ:http://ne.lo-net2.de/selbstlernmaterial/m/abi/BY/byindex.html). Ἰδίως τὸ κεφάλαιο τοῦ ὁλοκληρωτικού λογισμού εἶναι ἀνώτερο καὶ πληρέστερο στὸ ἑλληνικὸ.

  2. Μιγαδικοί ἀριθμοὶ: Πολὺ ἐκτενέστερα καὶ καλύτερα στὸ ἑλληνικὸ.

  3. Ἅλγεβρα: Τὸ ἴδιο καλὰ περίπου.

  4. Γραμμικὴ Ἄλγεβρα: Δὲν διδάσκεται οὔτε στὸ ἑλληνικὸ οὔτε στὸ βαυαρικό. Ὡστόσο ὑπάρχει ἕνα χρησιμότατο ἐκτὸς ὕλης κεφάλαιο στὸ ἑλληνικὸ βιβλίο τῆς Γ ‘ Λυκείου.

  5. Πιθανότητες: Ἀρκετὰ ἐκτενέστερη διδασκαλία καὶ ἐξέταση στὸ βαυαρικό. Ἁποτελεῖ ὅμως σχετικά δευτερεῦον καὶ εὔκολο κεφάλαιο, ποὺ μαθαίνεται καὶ αὐτοδίδακτα.

  6. Ἀναλυτική Γεωμετρία: Ἐλαφρὰ ἐκτενέστερη διδασκαλία στὸ βαυαρικό. Στὸ ἑλληνικὸ διδάσκονται μόνο δισδιάστατα προβλήματα (ἡ ἐπέκταση τῆς θεωρίας στὴν τρίτη διάσταση εἶναι εὔκολη).

  7. Εὐκλείδεια Γεωμετρία: Μόνο στὸ ἑλληνικὸ διδάσκεται συστηματικά καὶ μεθοδικὰ. Τὸ κεφάλαιο δὲν ἔχει μόνο σημασία κάθε αὐτὸ, ἀλλὰ εἶναι σημαντικότατο γιὰ τὴν ἀπόκτηση μαθηματικῆς σκέψης.

  Στὴν Φυσικὴ θετικῆς κατεύθυνσης τὸ ἑλληνικὸ πρόγραμμα σίγουρα πλεονετεῖ στὰ βασικότερα κεφάλαια Μηχανικῆς στερεοῦ σώματος, Ταλαντώσεων καὶ Κυμάτων, Θερμοδυναμικῆς μᾶλλον καὶ στὸν Ἠλεκτρομαγνητισμό. Καὶ στὰ λοιπὰ κεφάλαια, πλὴν ὁρισμένων ἐξειδικευμένων ὅπως π.χ. Βιοφυσικὴ, δὲν μπόρεσα νὰ βρῶ κάποια ὑστέρηση σὲ σύγκριση με τὸ βαυαρικὸ (πηγή:
  http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/index.php?StoryID=27147 ).

  Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ ὑπόλοιπα μαθήματα ! (δυστυχῶς πλὴν τῶν γλωσσῶν)

  Περαιτέρω πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι μόνον στὸ ἑλληνικὸ Λύκειο προβλέπονται τέσσερα (!!) μαθήματα κατεύθυνσης ἀνωτάτου ἐπιπέδου. Τὸ βαυαρικὸ π.χ. προβλέπει μόνον δύο μαθήματα κατεύθυνσης (Leistungskurs), ἐκ τῶν ὁποίων τὸ ἕνα μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ δευτερεῦον μάθημα (Μουσικὴ κτλ.).

  Ἐπίσης σὰς διαβεβαιῶ ὅτι τὰ ἑλληνικὰ διδακτικὰ βιβλία προετοιμάζουν τέλεια γιὰ τὰ Πολυτεχνεῖα παγκοσμίως ! Αὐτὸ ἀποτελεῖ καὶ προσωπική μου ἐμπειρία.

  Δὲν ὑπάρχει κανένας μὰ κανένας λόγος ἀντικατάστασης τοῦ ἑλληνικοῦ διδακτικοῦ προγράμματος στὰ ἀμιγῶς ἑλληνικὰ σχολεῖα τῆς ὁμογένειας ! Ἀρκεῖ νὰ διδάσκεται ἀπὸ τοὺς καθηγητὲς ὅπως πρέπει !

  Ὅπου ἱδρυθοῦν δίγλωσσα σχολεῖα βεβαίως θὰ ὑπάρξουν κάποιες ὑποχωρήσεις. Καὶ σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση ἄς γνωρίζουν ὅμως τὸ Ὑπουργεῖο, οἱ συντονιστὲς καὶ οἱ γονεῖς, ὅτι τὸ ἑλληνικὸ διδακτικὸ πρόγραμμα ἔχει ἀκόμη καὶ στὶς θετικὲς ἐπιστῆμες σοβαρὰ πλεονεκτήματα.

  Γ – ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΑ ΑΜΙΓΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

  Τὰ διδακτικὰ προγράμματα καὶ βιβλία στὶς γλῶσσες, σὲ ἀντίθεση πρὸς τὰ ἄλλα μαθήματα, δυστυχῶς δὲν εἶναι καθόλου ίκανοποιητικά.

  1. Ἑλληνικὰ: Τὸ πρόγραμμα τῆς ἑλληνικῆς γλῶσσας εἶναι μέτριο. Σοβαρὲς ἐλλείψεις ὑπάρχουν ἴδίως στὰ Ἀρχαῖα τοῦ Γυμνασίου. Καμία μεθοδικότητα στὴν Γραμματικὴ ! Κατ’ εὐθείαν πανδύσκολα κείμενα τῆς κλασσικῆς περιόδου μὲ ἄγνωστο λεξιλόγιο, γραμματικὴ καὶ σύνταξη πρὶν προλάβει νὰ πεῖ Ἄλφα ὁ μαθητὴς! Τὶ πράγματα εἶναι αὐτὰ ; Ἀπὸ τὴν γραμματικὴ καὶ τὰ εὔκολα ἀρχίζει κανεὶς. Πολλή ἐπιπολαιότητα στὰ διδακτικὰ προγράμματα! Αὺτὸ βέβαια δὲν ἀποτελεῖ ἴδιαιτερότητα τῶν σχολεῖων τῆς ὁμογένειας.

  2. Γερμανικὰ: Οἱ ἀπόφοιτοι τῶν ἑλληνικῶν Λυκείων στὴν Γερμανία ὁμιλοῦμε καὶ γράφουμε τὰ Γερμανικὰ σὰν μητρικὴ γλῶσσα. Οἱ καλοὶ μαθητὲς τῆς θεωρητικῆς κατεύθυνσης ἀποδεικνύουν ὅτι μποροῦν νὰ ἀνταπεξέλθουν στὶς ἀπαιτήσεις γερμανικῶν νομικῶν καὶ φιλολογικῶν σχολῶν χωρὶς δυσκολία !

  Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅμως, ὅτι τὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο πολὺ λίγα συνέβαλε πρὸς αὐτό. Σὲ αὐτὸ δὲν φταῖνε μόνον οὶ καθηγητὲς, ἀλλὰ κυρίως ἡ παντελὴς ἔλλειψη διδιακτικοῦ προγράμματος καὶ σχολικῶν βιβλίων γιὰ τὰ Γερμανικὰ. Ὁ κάθε καθηγητὴς διδάσκει ὄτι τοῦ ἀρέσει.

  Πρέπει νὰ ὑπάρξει σαφὲς διδακτικὸ πρόγραμμα γιὰ τὰ Γερμανικὰ. Τὸ ἐπίπεδο πρέπει νὰ εἶναι τὸ ἴδιο μὲ τὰ γερμανικὰ σχολεῖα (Gymnasium) !

  3. Ἀγγλικὰ: Καὶ στὰ Ἀγγλικἀ δὲν ὑπάρχει σαφὲς διδακτικὸ πρόγραμμα. Καλὸ εἶναι νὰ ἀκουλουθεῖ ἤ τὸ γερμανικὸ διδακτικὸ πρόγραμμα μὲ γερμανικὰ βιβλία τοῦ Gymnasium (ὄχι μὲ βιβλία τοῦ Hauptschule= κατώτερη βαθμίδα ἐκπαίδευσης) ἤ τὸ ἐλληνικὸ μὲ ἑλληνικὰ βιβλία καὶ ὄχι μιὰ τὸ ἕνα, μιὰ τὸ ἄλλο ὅπως συμβαίνει σήμερα. Αὐτὴ δὲν εἶναι μεθοδικἠ διδασκαλία, αὐτὸ εἶναι ἀέρας !

  Δ – ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

  Ἐφ’ ὅσον τὸ διδακτικὸ πρόγραμμα καὶ τὰ σχολικὰ βιβλία εἶναι, πλὴν ὁρισμένων ἐξαιρέσεων, πάρα πολὺ καλὰ, μένει νὰ ἐξεταστεῖ ἄν διδάσκεται καὶ σωστὰ ἀπὸ τοὺς καθηγητὲς στὴν πράξη.

  Σχεδὸν ὅλοι οἱ δάσκαλοι καὶ καθηγητὲς ποὺ γνώρισα ὡς μαθητὴς, ἦσαν πολὺ καλῆς ἐπιστημονικῆς καὶ παιδαγωγικῆς κατάρτισης ! Ὅμως παρά τὴν κατάρτηση τῶν καθηγητῶν στὰ σχολεῖα τῆς ὁμογένειας ἐπικρατεῖ κλίμα ἀποδιοργάνωσης (ἀλλοῦ πολῦ ἀλλοῦ λίγο) καὶ μόνον 1/3 τῶν καθηγητῶν κάνουν τὸ μάθημα ὅπως πρέπει. 1/3 κάνει μέτριο μάθημα καὶ 1/3 δὲν κάνει καθόλου μάθημα !!

  Ἐπιπλέον κάθε χρόνο ἐκ νέου, στὴν ἀρχὴ τῆς χρονιᾶς χάνονται τέσσερις ἐβδομάδες μέχρι νὰ ἔρθουν τὰ σχολικὰ βιβλία ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ βγεῖ τὸ τελικὸ ὡρολόγιο πρόγραμμα (λόγω ἐκκρεμοτήτων στὶς ἀποσπάσεις καθηγητῶν).

  Τἀ προαναφερόμενα εἶναι τελείως ἀπαράδεκτα !!

  Ε – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  Γιατὶ οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἵδρυαν ἀποικίες ; Διότι καὶ ἡ μητρόπολις εἴχε ὄφελος.

  Τὶ θὰ πεῖ 4.000.000 Ἕλληνες στὴν διασπορά ἀπὸ καθαρὰ οἰκονομικὴ ἄποψη ;
  Ἔστω καὶ 1.000 Εὐρὼ νὰ ἔχει καταθέσει ὁ καθένας κατὰ μέσον ὅρο σὲ ἑλληνικὴ τράπεζα (στὴν πραγματικὸτητα πολὺ παραπάνω) , αὐτὸ κάνει 4 δις. Τὰ ἐπιτόκια στὴν Ἐθνικὴ εἶναι μεταξὺ 0,1 καὶ 0,9 % ἄς ποῦμε χαριστικὰ 1 %.
  (πηγὴ:http://www.nbg.gr/wps/PA_1_ICSJJI420OUQC02D5GQ8PG2000/PDFReader?name=el_transaction_terms_rate ). Τοῦ ἑλληνικοῦ ὁμολόγου ἄνω τοῦ 8 % . Διαφορὰ 7 % ! Ἄς ποῦμε χαριστικὰ 3 % !
  4 δις. ἐπὶ 3% κάνει 120 ἐκατομμύρια Εὐρὼ ΕΤΗΣΙΩΣ ! Ἰδοῦ ὅλα τὰ ἐτήσια ἔξοδα τῆς ἐκπαίδευσης !

  Μόνον ποὺ οἱ μέσες καταθέσεις εἶναι μᾶλλον πολλαπλάσιες τῶν χιλίων Εὐρῶ, μόνο ποὺ ἡ διαφορὰ εἶναι 7 καὶ ὄχι 3 %.

  Ἐπίσης ξεχάσαμε τὸ συνάλλαγμα ἀπὸ ἐγχώριες ἀγορὲς, ἀπὸ τοὺς γονεῖς ποὺ πληρώνουν τὰ ἔξοδα σπουδῶν στὴν Ἑλλάδα, διακοπῶν κτλ.

  Ἄν δὲν ὑπήρχε ἑλληνικὸ φρόνημα τότε οἱ Ἔλληνες τῆς ὁμογένειας μᾶλλον θὰ προτιμούσαν τὶς ἑλβετικὲς τράπεζες ἀπὸ τὶς ἑλληνικὲς.

  Πόσο ἀντιθέτως θὰ ἦταν τὸ ὄφελος ἄν διευρὐνονταν οἱ σχέσεις μεταξὺ ἀποικίας καὶ μητρόπολης ;

  Μιὰ μικρὰ σύγκρισις:

  Ἡ Γερμανία δαπανεῖ γιὰ τὰ δικὰ τῆς σχολεῖα στὴν διασπορὰ 553 ἐκατομμύρια Εὐρὼ ἐτησίως
  (σελίδα 35 ὑπ’ ἀριθμὸν 024 Auslandsschulwesen
  πηγὴ: http://www.bundesfinanzministerium.de/bundeshaushalt2008/pdf/haushaltsgesetz.pdf)

  Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὴν πηγὴ
  http://www.auslandsschulwesen.de/cln_091/nn_389946/Auslandsschulwesen/Auslandsschulverzeichnis/Schulverzeichnis/Auslandsschulverzeichnis,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Auslandsschulverzeichnis.pdf
  διαθέτει παγκοσμίως 135 σχολεῖα. Ἀπὸ αὐτὰ 63 εἶναι άμιγῶς γερμανικὰ ( μὲ πλήρες γερμανικὸ διδακτικὸ πρόγραμμα) καὶ τὰ λοιπὰ δίγλωσσα. Πρέπει νὰ μὴν λησμονηθεῖ ὅτι ἕνα γερμανικὸ σχολεῖο ἀντιστοιχεῖ σὲ τουλάχιστον τρία ἑλληνικὰ διότι συνπάρχουν ὅλες οἱ βαθμίδες (νηπιαγωγείο, Δημοτικὸ, Γυμνάσιο, Λύκειο).

  Στὰ γερμανικὰ σχολεῖα φοιτοῦν 75.215 μαθητὲς ἐκ τῶν ὁποίων 21.860 γερμανόγλωσσοι. Διδάσκουν 7584 καθηγητὲς ἐκ τῶν ὁποίων 4334 γερμανόγλωσσοι. Δηλαδὴ 10 μαθητὲς ἀνὰ καθηγητὴ περίπου.

  ΣΤ – ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΗΜΕΤΕΡΑ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ

  Παραπονούμεθα γιὰ τὰ οἰκονομικὰ βάρη τῶν σχολείων; Δυστυχῶς δὲν δεχόμαστε οὔτε τὰ δῶρα τῶν φιλελλήνων. Ἤ πῶς θὰ χαρακτηρίζατε τὰ ἐξὴς ;

  Ὁ δήμαρχος τοῦ Μονάχου προσέφερε στὸ ἑλληνικὸ κράτος ἀκριβέστατο οἰκόπεδο σὲ ἄριστη θέση ΣΧΕΔΟΝ ΔΩΡΕΑΝ γιὰ ἑλληνικὸ σχολεῖο ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ (700) μαθητῶν !! Δίπλα ἀπὸ στάση μετρὸ ! Δίπλα ἀπὸ γερμανικὸ Γυμνάσιο τοῦ ὅποίου οἱ ἀθλιτικὲς ἐγκαταστάσεις, ρητὰ ἐπιτρέπεται νὰ χρησιμοπιηθοῦν ! Δίπλα ὰπὸ περαιτέρω ὰθλητικὲς ἐγκαταστάσεις καὶ πάρκα !

  Βλέπε καὶ πολεοδομικὸ σχέδιο τὸ ρόζ πλαίσιο στὴν δεύτερη σελίδα :
  http://www.muenchen.de/cms/prod2/mde/_de/rubriken/Rathaus/75_plan/05_bebplanung/rechtsverbindliche_bebauungsplaene/p_8739_1882.pdf
  (δυτικὰ τὸ γερμανικὸ γυμνάσιο)

  Τὸ ἑλληνικὸ δημόσιο ἀγόρασε τὸ οἰκόπεδο ἀλλὰ ἀνέλαβε νὰ οἰκοδομήσει τὸ σχολεῖο μέχρι τὶς 29.8.2012 ἀλλιὼς ἡ πόλης διατηρεῖ τὸ δικαίωμα ἐπανάκτησης !!

  Ἑὼς σήμερα δὲν ἔχει ἀρχίσει οικόδομικὴ δραστιριότητα! Τουλάχιστον νὰ ἀρχίσει μιὰ καὶ εἶναι ἔτοιμα τὰ σχέδια ἐδῶ καὶ χρόνια. Προσοχὴ νὰ μὴν χαθεῖ ἡ εὐκαιρία καὶ γίνουμε καὶ ρεζίλι !

  Εὐχαριστῶ πολὺ !