Πρόταση 8: Διατήρηση και ενίσχυση των ελληνικών σπουδών και της έρευνας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των χωρών του εξωτερικού και διασύνδεσή τους με ελληνικά ΑΕΙ και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Η καθιέρωση διακρατικών προγραμμάτων κινητικότητας επιστημόνων, φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών (όπως π.χ. το Erasmus) και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων θα συμβάλει στην καλύτερη διασύνδεση και συνεργασία οικοδομώντας ισχυρά διασπορικά δίκτυα.

 • 12 Μαρτίου 2011, 10:07 | Κυριακή Φραντζή
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η Ελλάδα διατηρεί μια εξιδανικευμένη εικόνα για την εκπαίδευση της διασποράς, ενώ η τελευταία απέχει σήμερα πολύ από εκείνη της μετανάστευσης του ’50 και του ’70. Της διαφεύγει επίσης το γεγονός ότι σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού υπάρχει εντατικοποίηση σπουδών και εργασίας εδώ και χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι οι απαιτήσεις εργασίας για τους αποσπασμένους σ’ αυτά είναι εξ ορισμού αυξημένες, πράγμα που με τη σημερινή οικονομική κρίση μεταφράζεται σε διπλή λιτότητα. Από την άποψη αυτή, η οικονομική και θεσμική ενίσχυση της θέσης τους στα νεοελληνικά τμήματα είναι θέμα άμεσης προτεραιότητας, δεδομένου ότι και ελληνικά γράμματα γνωρίζουν και είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων και άλλων αυξημένων προσόντων.

  Η πρόταση δημιουργίας μορφωτικών ινστιτούτων στα πρότυπα των αντίστοιχων ευρωπαικών είναι οπωσδήποτε μια θετική κίνηση- το Ινστιτούτο Θερβάντες π.χ. διαφημίζεται ευρύτατα αυτή τη στιγμή ως πολυεθνικό ανεξάρτητο κέντρο εκμάθησης της γλώσσας σε πολλούς δημόσιους χώρους στην Αυστραλία. Εξίσου ενδιαφέρον είναι το ασιατικό μοντέλο ίδρυσης τέτοιων κέντρων ΕΝΤΟΣ των πανεπιστημίων, όπως εκείνο των ινστιτούτων Κομφούκιος, τα οποία η κινεζική κυβέρνηση θεωρεί στρατηγικό στόχο της εξωτερικής πολιτικής της, αν κρίνει κανείς από τα πολύ υψηλά ποσά που επενδύθηκαν για τη δημιουργία τους. Τα ινστιτούτα αυτά σε μεγάλο βαθμό αυτόνομα από τα κινεζικά πανεπιστημιακά τμήματα, και έχουν διεπιστημονικές δραστηριότητες- οι οποίες τους επιτρέπουν εκτός των άλλων να επιμορφώνουν και να απασχολούν κατά χρονικά διαστήματα ερευνητές και επιστημονικό προσωπικό όλων των κλάδων του επιστητού από την Κίνα. Και τα δύο αυτά μοντέλα για να περπατήσουν προυποθέτουν από πλευράς των χωρών που τα προωθούν δημιουργικό προσωπικό, ισχυρή εστίαση και πνεύμα αυτονομίας από τοπικές ή μητροπολιτικές ίντριγκες.

 • 12 Μαρτίου 2011, 10:50 | Κυριακή Φραντζή
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η Ελλάδα διατηρεί μια εξιδανικευμένη εικόνα για την εκπαίδευση της διασποράς, ενώ η τελευταία απέχει σήμερα πολύ από εκείνη της μετανάστευσης του ’50 και του ’70. Της διαφεύγει επίσης το γεγονός ότι σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού υπάρχει εντατικοποίηση σπουδών και εργασίας εδώ και χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι οι απαιτήσεις εργασίας για τους αποσπασμένους σ’ αυτά είναι εξ ορισμού αυξημένες, πράγμα που με τη σημερινή οικονομική κρίση μεταφράζεται σε διπλή λιτότητα. Από την άποψη αυτή, η οικονομική και θεσμική ενίσχυση της θέσης τους στα νεοελληνικά τμήματα είναι θέμα άμεσης προτεραιότητας, δεδομένου ότι και ελληνικά γράμματα γνωρίζουν και είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων και άλλων αυξημένων προσόντων.

  Η πρόταση δημιουργίας μορφωτικών ινστιτούτων στα πρότυπα των αντίστοιχων ευρωπαικών είναι οπωσδήποτε μια θετική κίνηση- το Ινστιτούτο Θερβάντες π.χ. διαφημίζεται ευρύτατα αυτή τη στιγμή ως πολυεθνικό ανεξάρτητο κέντρο εκμάθησης της γλώσσας σε πολλούς δημόσιους χώρους στην Αυστραλία. Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι το ασιατικό μοντέλο ίδρυσης τέτοιων κέντρων ΕΝΤΟΣ των πανεπιστημίων, όπως εκείνη των ινστιτούτων Κομφούκιος, τα οποία η κινεζική κυβέρνηση θεωρεί στρατηγικό στόχο της εξωτερικής πολιτικής της, αν κρίνει κανείς από τα πολύ υψηλά ποσά που επενδύθηκαν για τη δημιουργία τους. Τα ινστιτούτα αυτά σε μεγάλο βαθμό αυτόνομα από τα κινεζικά πανεπιστημιακά τμήματα, και έχουν διεπιστημονικές δραστηριότητες- οι οποίες τους επιτρέπουν εκτός των άλλων να επιμορφώνουν και να απασχολούν κατά χρονικά διαστήματα ερευνητές και επιστημονικό προσωπικό όλων των κλάδων του επιστητού από την Κίνα. Και τα δύο αυτά μοντέλα για να περπατήσουν προυποθέτουν από πλευράς των χωρών που τα προωθούν δημιουργικό προσωπικό, ισχυρή εστίαση και πνεύμα αυτονομίας από τοπικές ή μητροπολιτικές ίντριγκες.

 • 11 Μαρτίου 2011, 18:19 | Θεοδώρα Καμαρούδη
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Πιστεύω ότι για την απόσπαση φιλολόγων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των χωρών του εξωτερικού είναι απαραίτητο το διδακτορικό.

  Οι υποψήφιοι για απόσπαση θα πρέπει να είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν τις Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία τους και να διαθέτουν επιμόρφωση ΤΠΕ β’ επιπέδου.

  Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου τους, δηλαδή ότι καλούνται να διδάξουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Ίσως θα έπρεπε να έχουν ήδη παρακολουθήσει το σεμινάριο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας «Διαδρομές στη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας» http://elearning.greek-language.gr/index.php?lang=el_utf8

  Τα πανεπιστήμια που δέχονται αποσπασμένους φιλολόγους θα πρέπει να θέτουν ως στόχο για τους φοιτητές τους την απόκτηση του πιστοποιητικού ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στο επίπεδο Β2. Έτσι οι προσπάθειες των φοιτητών θα αναγνωριστούν επίσημα αλλά και το υπουργείο θα αξιολογήσει/προωθήσει τη διδασκαλία των ελληνικών στο κάθε πανεπιστήμιο.

 • 11 Μαρτίου 2011, 17:59 | JOSE ANTONIO COSTA IDEIAS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Καλησπέρα σας από τη Λισαβόνα, Πορτογαλίας!
  Κατ΄αρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση.
  Όπως ξέρετε, είμαι καθηγητής των Νεοελληνικών στο Νέο Πανεπιστήμιο Λισαβόνας(UNL)- Κρατικό Πανεπιστήμιο – στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών(FCSH)/ILNOVA (Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών), υπεύθυνος για το Τμήμα Νεοελληνικών, όπου κάνω και έρευνα πάνω στις Νεοελληνικές και Συγκριτικές Σπουδές (μεταδιδακτορικός ερευνητής). Ασχολούμαι κυρίως με την τακτική διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένη/Δεύτερη Γλώσσα και με την έρευνα, καθώς και με τη λογοτεχνική μετάφραση, κυρίως από τα Νέα Ελληνικά προς τη μητρική μου γλώσσα, τα Πορτογαλικά. Εδώ και χρόνια παλεύω για τη διάδοση της Νέας Ελληνικής (και τον νεοελληνικό πολιτισμό) στη χώρα μου, και όχι μόνο στο πανεπιστημιακό χώρο. Μπορώ να σας πω ότι, πράγματι, υπάρχει ενδιαφέρον για τα Νέα Ελληνικά (και για τους Νεοελληνικές Σπουδές) στην Πορτογαλία, αλλά η αλήθεια είναι ότι η ελληνική γλώσσα δεν έχει, δυστυχώς, «εμπορική αξία» (ας το πούμε έτσι…)στη χώρα μου, ίσως επειδή είμαστε αρκετά μακριά από την Ελλάδα. Προσωπικά, κάνω ό,τι μπορώ, κάθε ακαδημαïκό έτος, για να έχουμε περισσότερους φοιτητές στο Τμήμα, κάθε εξάμηνο… Όμως, οι συνθήκες εδώ είναι δύσκολες, τα χρήματα λίγα, υπάρχει μεγάλη έλλειψη ελληνικά βιβλία και διδακτικού υλικού. Μόνο με τη βοήθεια από την Ελληνική πλευρά, με την τακτική σας οικονομική υποστήριξη, για παράδειγμα, μπορεί η κατάσταση αυτή να αλλάξει. Χρειαζόμαστε, λοιπόν, μια πραγματικά οικονομική υποστήριξη, σε τακτική βάση, υποτροφιές για φοιτητές και για καθηγητές, για να έχουμε όλοι άμεση επαφή με την ελληνική πραγματικότητα, καθώς και βιβλία και διδακτικό υλικό. Είμαι σίγουρος ότι μια θετική πράξη από την πλευρά σας, θα έχει θετική συνέπεια τη συνεχόμενη προσπάθειά μου (η ταπεινή προσπάθεια ενός νεοελληνιστή) να κάνω γνωστές και τις ιδιωματικές μας ρίζες. Έτσι για να κρατήσει η ελληνική γλώσσα, στο μέλλον, την καλή διεθνή φήμη που(ακόμα)έχει. Μια μικρή, «μεγάλη» γλώσσα.
  Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία.
  Πάντα στη διάθεσή σας.
  Με τιμή
  Jose Antonio Costa Ideias

 • 11 Μαρτίου 2011, 12:29 | Φλώρα Βαφέα
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Οι σπουδές για τον Ελληνικό Πολιτισμό στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν μπορεί να περιορίζονται στην εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας, ίσως και της Ελληνικής Ιστορίας.
  Στον Ελληνικό Πολιτισμό μεταξύ άλλων εντάσσονται η Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, η Ελληνική Μουσική Παράδοση, οι Ελληνικοί Χοροί. Θα πρέπει λοιπόν να μην τίθεται ο περιορισμός των ειδικοτήτων ΠΕ01 και ΠΕ02 για απόσπαση σε Πανεπιστήμια ή Πνευματικά Ιδρύματα του εξωτερικού, αλλά να δίνεται η δυνατότητα και σε άλλες ειδικότητες, εφόσον προκύπτουν τέτοιες ανάγκες από τα Ιδρύματα του εξωτερικού.
  Αναφέρω ως παράδειγμα το Κέντρο Ελληνιστικών Σπουδών της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται και η διδασκαλία της Ελληνιστικής Επιστήμης: http://www.bibalex.org/hellenisticstudies/aboutus/
  Η Ιστορία της Ελληνικής Επιστήμης είναι λαμπρότατο και αναπόσπαστο τμήμα του Ελληνικού Πολιτισμού, το οποίο οφείλουμε να προβάλουμε εξ ίσου με την Ελληνική Γλώσσα και δεν μπορεί να διδαχτεί από θεολόγους ή φιλόλογους, αλλά μόνο από εξειδικευμένους επιστήμονες που έχουν σχέση με τις θετικές επιστήμες.

 • 11 Μαρτίου 2011, 04:04 | Πολυβία Παραρά
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  1

  θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον του Υπουργείου Παιδείας και της πολιτικής του θεσμού που υπηρετείται να επανεξεταστεί το περιεχόμενο του άρθρου 3 παράγραφος 2 και 3 της ΥΑ Φ8/2009( ΥΑ Φ. 821.2/652Κ/40096/Ζ1 ΦΕΚΒ 1003 2009), σύμφωνα με το οποίο οι καθηγητές φιλόλογοι που έχουν υπηρετήσει και υπηρετούν αυτόν το θεσμό αποκλείονται να συμμετάσχουν σε νέο διαγωνισμό για νέα ενδεχόμενη απόσπασή τους σε Πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα της αλλοδαπής για την ενίσχυση των σπουδών Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού. Στην παρούσα πρόταση θα αναπτύξω γιατί είναι συμφερότερο για το Υπουργείο και την πολιτική της ενίσχυσης των Ελληνικών Σπουδών να αρθεί αυτός ο αποκλεισμός.

  Εισαγωγικά θέλω να αναφερθώ στη σημασία του Νόμου 2413/1996 για τη στήριξη των Ελληνικών Σπουδών στο εξωτερικό. Στα πλαίσια αυτού του νόμου, μέσω του θεσμού των αποσπάσεων στα πανεπιστήμια δίνεται ακαδημαϊκό βήμα για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και του Πολιτισμού προς όφελος της Ελλάδας, με αξιοποίηση των πανεπιστημιακών υποδομών του κάθε ακαδημαϊκού ιδρύματος και του πολυπολιτισμικού φοιτητικού και καθηγητικού πληθυσμού τους και συνδέεται άμεσα η χώρα με όσα διαδραματίζονται στον τομέα της Ελληνικής Γλώσσας και του Πολιτισμού σε όλες τις γωνιές της υφηλίου που λειτουργεί ο θεσμός. Η Ελλάδα έχει ενεργή παρουσία στα ιδρύματα αυτά και έτσι ο πολιτισμός της και οι αξίες της γίνονται γνωστές, κατανοητές και αξιολογούνται. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τη σημασία, το εύρος των δυνατοτήτων και τη δυναμική που μπορεί να λάβει αυτός ο θεσμός.

  Για να εκθέσω τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής των αποσπασμένων φιλολόγων στα πανεπιστήμια στο νέο διαγωνισμό θα αναφερθώ σε τρία σημεία. Πρώτον, θεωρώ σκόπιμο να επισημάνω ότι το έργο των αποσπασμένων εκπαιδευτικών ΠΕ2 με αυξημένα προσόντα, στα τριτοβάθμια ιδρύματα του εξωτερικού, διαφέρει σημαντικά από το έργο άλλων κατηγοριών αποσπασμένων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό στο βαθμό απαιτήσεων, συνθηκών εργασίας και αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που αποσπόμαστε στα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού καλούμαστε να διδάσκουμε φοιτητές και όχι πια μαθητές, όπου είναι αυτονόητο ότι οι απαιτήσεις διδασκαλίας και έρευνας είναι αυξημένες. Επίσης από τη στιγμή που εργαζόμαστε, συγκρινόμαστε και αξιολογούμαστε εξίσου με τους συναδέλφους μας καθηγητές στα πανεπιστήμια αυτά, οι προκλήσεις είναι αυξημένες και ο πήχης των απαιτήσεων ανεβαίνει διαρκώς, αφού ετήσια τίθενται υψηλότεροι στόχοι. Συγχρόνως με τα διδακτικά καθήκοντα, πολλοί από εμάς διεξάγουμε και έρευνα στα γνωστικά μας αντικείμενα. Τέλος, αναπτύσσουμε δραστηριότητα με τη διοργάνωση ακαδημαϊκών γεγονότων, διαλέξεων, σεμιναρίων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, δημιουργώντας ένα σημαντικό δίκτυο συνεργασιών γύρω από τη δουλειά μας.

  Δεύτερον , η Ελλάδα έχει επενδύσει χρόνο και χρήματα αυτά τα εννέα χρόνια, για να μάς καταστήσει στην πράξη λειτουργούς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η προσπάθειά μας να αντεπεξέλθουμε με επιτυχία σε αυτές τις προκλήσεις και να παράγουμε ακαδημαϊκό έργο μάς έχει ωφελήσει και βελτιώσει σημαντικά στο βαθμό που έχουν αυξηθεί τα προσόντα μας κατά την ενιαετή υπηρεσία μας στις θέσεις αυτές υψηλής ευθύνης, στις οποίες εκπροσωπούμε την Ελλάδα στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, και είναι λογικό να επιδιώκουμε να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο όση γνώση και εμπειρία έχουμε αποκτήσει και να συνεχίζουμε να χτίζουμε πάνω σε ό,τι έχουμε οικοδομήσει με την εργασία μας. Ο θεσμός θα εξελίσσεται όταν η κάθε νέα θητεία θα προσθέτει, θα διευρύνει και θα βαθαίνει την πορεία που έχει διανυθεί. Η συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών νέων και έμπειρων σε αυτή τη θέση εκπαιδευτικών είναι μαγιά επιτυχίας του θεσμού. Εξάλλου στην ίδια Υ.Α. άρθρο 5 παράγραφος 3, κριτήριο μοριοδότησης αποτελεί η διδακτική εμπειρία σε τριτοβάθμια ιδρύματα του εξωτερικού, διάταξη που αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα του προσόντος της διδακτικής εμπειρίας γι αυτή τη θέση ως κριτήριο επιλογής, ενώ στο άρθρο 3 της ίδιας απόφασης αποκλείονται από το διαγωνισμό οι εκπαιδευτικοί που έχουν κατεξοχήν αποκτήσει αυτή την εμπειρία, διάταξη που είναι αντιφατική με την προηγούμενη. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα –κι αυτό είναι μια άλλη πρόταση προς εξέταση – κάποια στελέχη που διαθέτουν τα προσόντα και που το επιθυμούν να δραστηριοποιηθούνε υπό την αιγίδα του Υπουργείου να αναλάβουν πρωτοβουλία να δημιουργήσουν Προγράμματα Νέων Ελληνικών και σε γειτονικά της περιοχής που υπηρετούν πανεπιστήμια, εκεί που δεν υπάρχει έδρα Νέων Ελληνικών, αλλά γνωρίζουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τους φοιτητές, για να αναπτυχθεί ένα επιτυχές πρόγραμμα. Αυτό είναι έτοιμο να το πράξει ένας εκπαιδευτικός που έχει αποκτήσει την εμπειρία διδασκαλίας, λειτουργίας και οργάνωσης ενός ακαδημαϊκού προγράμματος στο χώρο που εργάζεται.

  Τρίτον πιστεύω ότι είναι απολύτως λογικό να ισχυριστεί κανέις ότι όσο μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων εκπαιδευτικών ΠΕ2 με αυξημένα προσόντα και αξιόλογο έργο λάβει μέρος στο διαγωνισμό για τις νέες αποσπάσεις στο εξωτερικό, τόσο περισσότερο υψηλό θα είναι το και το επίπεδο συναγωνισμού και αριστείας, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να στείλει στο εξωτερικό ό,τι καλύτερο από το δυναμικό που διαθέτει. Η πρότασή μου είναι να δώσετε το δικαίωμα να συναγωνιστούν και όσοι έχουν ήδη υπηρετήσει και όλοι οι νέοι υποψήφιοι, ώστε να αποσπαστούν στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού οι άριστοι με αξιοκρατία. Αυτό συνάδει και με το πνεύμα και τις αξίες που υπηρετεί η νέα διακυβέρνηση για ανοικτές διαδικασίες, αξιοκρατικά κριτήρια και επιλογή των αρίστων.
  Εξάλλου και άλλα στελέχη εκπαίδευσης που υπηρετούν σε θέσεις υψηλών απαιτήσεων στο εξωτερικό, όπως π.χ. οι Συντονιστές Εκπαίδευσης δεν αποκλείονται από συμμετοχή τους σε νέους διαγωνισμούς.
  Πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον του Υπουργείου να αναθεωρήσει τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 3 της προαναφερθείσας Υ.Α. αξιολογώντας τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό και των εχόντων υπηρετήσει στα πανεπιστήμια αποσπασμένων φιλολόγων. Το δικαίωμα συμμετοχής τους φέρνει περισσότερη αξιοκρατία, δημιουργεί κίνητρα για άμιλλα και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και με αυτόν τον τρόπο υπηρετούνται καλύτερα τα συμφέροντα της χώρας.

  Σας ευχαριστώ πολύ για την εξέταση του θέματος αυτού και σας εύχομαι καλή επιτυχία και δύναμη στο έργο σας.

 • 1 Μαρτίου 2011, 03:07 | Sydney
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  0

  Κύριε Καραλή,

  Ευχαριστώ για την διευκρίνιση. Θα ήθελα όμως να τονίσω πως δεν αναφέρω πουθενά πως το ελληνικό κράτος είχε λόγο στον διορισμό σας. Ακόμη έχω ελέγξει την ιστοσελίδα σας και είναι εμφανές πως η πλειοψηφία του ακαδημαικου προσωπικού τυγχάνει να έχει σπουδές σε αντικείμενα πλήρως άσχετα με τις Νεοεελληνικές Σπουδές (Βλ. ΒΕc, BNSc) ενώ εσείς παραθέσατε μια μικρή περιγραφή της επαγγελματικής σας πορείας χωρίς να αναφέρεστε καν σε σπουδές! Εύχομαι αυτό να είναι όντως ατυχής παράλειψη… Από κεί και πέρα θεωρώ πως πρέπει να γίνουν βήματα από την Ελληνική Πολιτεία ώστε να έρθουν εδώ και ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΚΥΡΟΥΣ από την Ελλάδα με ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ και ΣΠΟΥΔΕΣ για να ενισχυθεί η ελληνόγλωσση τριτοβάθμια εκπαίδευση και να τονωθεί το κλίμα εμπιστοσύνης αλλά και οι προτιμήσεις των φοιτητών πρός το τμήμα.

 • 19 Φεβρουαρίου 2011, 22:21 | Κουγιουμτζόγλου Δημήτριος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  1

  Μέσα στα πλαίσια αυτού του διαλόγου και αναφορικά με τα διακρατικά προγράμματα κινητικότητας επιστημόνων και φοιτητών, θα ήθελα να επισημάνω την ως τώρα επιτυχία των προγραμμάτων ΘΥΕΣΠΑ και ΙΑΣΩΝ των πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Οι φοιτητές επιστρέφουν πάντα ενθουσιασμένοι, με ανανεωμένο το ενδιαφέρον τους για τις ελληνικές σπουδές και γενικότερα την Ελλάδα. Η επιτυχία αυτών των προγραμμάτων έγκειται ακριβώς στο ότι, πέραν της διδασκαλίας της γλώσσας, εμπεριέχουν και άλλες δραστηριότητες, ανάμεσα στις οποίες και επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, περιηγήσεις κ.λπ., δίνοντας έτσι στους φοιτητές μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν τη χώρα μας και να αποτιμήσουν θετικά τον ιστορικό, πολιτιστικό και φυσιολατρικό πλούτο της, πέρα, βέβαια, από τη δυνατότητα επαφής με τους Έλληνες και την σύγχρονη νεοελληνική πραγματικότητα που τους παρέχεται από τη διαμονή τους στη χώρα. Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να ενισχυθούν, όμως εγώ θέλω να προτείνω και μια πιο επιθετική πολιτική από ελληνικής πλευράς και πάντα στα πλαίσια της αμοιβαιότητας. Δηλαδή, γιατί θα πρέπει μόνο η ελληνική πλευρά να προσφέρει δωρεάν προγράμματα μαθημάτων, εκδρομών, ξεναγήσεων, διαλέξεων και – σε κάποιες περιπτώσεις – διαμονής και σίτισης σε ξένους καθηγητές και φοιτητές, που επιλέγονται ως υπότροφοι, και να μην υπάρχει και κάτι αντίστοιχο από τις άλλες χώρες προς εμάς; Εξ όσων γνωρίζω, οι Έλληνες σπουδαστές, όταν πηγαίνουν στις χώρες, των οποίων οι φοιτητές απολαμβάνουν τις ελληνικές παροχές, είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν τα πάντα! Τουλάχιστον αυτό βλέπω εδώ στη Ρωσία, όπου είμαι αποσπασμένος. Η συγκεκριμένη αυτή ασυμμετρία του δουναι και λαβείν πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η ελληνομάθεια, την οποία τόσο απλόχερα προσφέρουμε σε Ελλάδα και εξωτερικό, έχει ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια,ιδίως στις χώρες της Μαύρης θάλασσας, μια σταθερή ζήτηση, άνοδο και διάδοση, έχει αξία και με βάση αυτό το δεδομένο θεωρώ ότι το Υπουργείο Παιδείας, οι διοικήσεις των πανεπιστημίων, οι υπεύθυνοι προγραμμάτων αλλά και οι διπλωματικές αρχές οφείλουν στις επόμενες διαπραγματεύσεις τους να απαιτήσουν από τις σχετικές χώρες αντίστοιχες παροχές και για τους Έλληνες φοιτητές.

 • 17 Φεβρουαρίου 2011, 23:51 | upxtxmtfmvb
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  3

  LceDny rtvwmifsxggo, [url=http://phjwyoafmwju.com/]phjwyoafmwju[/url], [link=http://xtbzbmmdrzpq.com/]xtbzbmmdrzpq[/link], http://ceyflzrwoqtu.com/

 • 16 Φεβρουαρίου 2011, 11:13 | Βρασίδας Καραλής
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  5

  Αγαπητέ συμπάροικε αν αναφέρεστε στο προσωπικό του Τμήματος νομίζω ότι κάνετε λάθος: το ελληνικό κράτος δεν είχε να κάνει τίποτε με τον διορισμό μας. Όλοι μας διοριστήκαμε μέσω διεθνούς διαγωνισμού στον οποίο συμμετείχαν ελληνιστές από όλον τον κόσμο.
  Όσον αφορά τώρα την έρευνά μας και τα βιβλία μας θα πρέπει να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του τμήματος για να δείτε τι κάνουμε.
  τα του καίσαρος τω καίσαρι….

 • 7 Φεβρουαρίου 2011, 17:32 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΥΤΤΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  1

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Να αξιοποιηθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό των Πανεπιστημίων που διδάσκει ελληνικά και, ταυτόχρονα, είναι ενταγμένο στο εκπαιδευτικό σύστημα της ξένης χώρας και κατοικεί μόνιμα στο εξωτερικό είτε έχει/είτε δεν έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα να είναι και ελληνικής καταγωγής.

  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΥΤΤΑ,φιλόλογος,Βρυξέλλες

 • 4 Φεβρουαρίου 2011, 10:32 | Ιωαννης Πιτσας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  4

  Εχοντας υπόψη τις απόψεις του αγανακτισμένου ομογενή θέτω
  μερικες προτασεις και απόψεις που έγιναν επι θητείας μου(7-10-2008 έως 13-09-2010)για δική σας ενημέρωση καθώς ο χρόνος θα αξιολογίσει το εργο και ποσπάθειες μου κατα το άνωθεν διάστημα.
  Σκοπός και στόχοι του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Σίδνεϊ επι θητείας μου:
  Ο βασικός σκοπός του γραφείου καθορίζεται από το άρθρο 1 του νόμου 2413/1996 περί ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό άρθρο. Εν συντομία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η υποστήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στις περιοχές Κουήσλαντ (Queensland), Νέας Νότια Ουαλίας (New South Wales), Καμπέρας (Canberra ACT) και Νέας Ζηλανδίας (New Zealand).

  Για την επίτευξη αυτού του σκοπού και λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα και τις λειτουργίες των 25 (είκοσι πέντε) παρελθόντων ετών θέσαμε για τις σχολικές χρονιές 2009-2010 τους ακόλουθους στόχους:

  1. Αναστροφή του αρνητικού κλίματος που επικρατεί ανάμεσα σε αρκετούς φορείς της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης και του Γραφείου Εκπαίδευσης
  2. Ανάπτυξη σχέσεων εποικοδομητικής συνεργασίας ανάμεσα στο Γραφείο Εκπαίδευσης και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σίδνεϊ για την επίλυση των εκπαιδευτικών θεμάτων
  3. Ανάκτηση της χαμένης αξιοπιστίας του Γραφείου Εκπαίδευσης και της εμπιστοσύνης των φορέων της Ομογένειας
  4. Βελτίωση της επικοινωνίας του γραφείου με τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και τους ομογενείς εκπαιδευτικούς Νέων Ελληνικών όλων των βαθμίδων.
  5. Ανάπτυξη σύγχρονων και αποτελεσματικών εφαρμογών για την μηχανογράφηση του Γραφείου Εκπαίδευσης.
  6. Προώθηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών.
  7. Δημιουργία εφαρμογών διαδικτύου (internet) για την επικοινωνία με τους φορείς της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.
  8. Προώθηση του πιστοποιητικού Ελληνομάθειας.
  Σχεδιασμός των δράσεων για την επίτευξη των στόχων κατά 2009

  Οι δράσεις που αποφασίστηκαν και υλοποιήθηκαν για την επίτευξη των παραπάνω στόχων κατά τις σχολικές χρονιές 2009-2010 σχεδιάστηκαν από το Γραφείο Εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στις περιοχές ευθύνης του. Ειδικότερα ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα:

  1. Η δραματική μείωση του αριθμού των μαθητών που λαμβάνουν Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση
  2. Η μείωση των φοιτητών στα τμήματα Ελληνικών Σπουδών των Πανεπιστημίων στην περιοχή του Σίδνεϊ
  3. Το δημοσιονομικό πρόβλημα της Ελλάδας
  Οι αιτίες και η ποιοτική ανάλυση των στοιχείων αυτών είναι επιτακτική ανάγκη, αν όντως επιθυμούμε τη βελτίωση της παρεχόμενης Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης, αλλά δυστυχώς ξεφεύγει των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων του Γραφείου Εκπαίδευσης. Ωστόσο στο σχεδιασμό των δράσεών μας εστιάσαμε περισσότερο στη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών κυρίως με την ένταξη των Νέων Τεχνολογιών σε όλο το φάσμα της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης και στο βαθμό που μας αφορά
  Το Γραφείο Εκπαίδευσης κατά το χρονικο διαστημα αυτό λειτούργησε με γνώμονα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του:
  Ειδικότερα το γραφείο κινήθηκε με γνώμονα τις ακόλουθες βασικές αρχές:
  1. Ευγενική αντιμετώπιση του κοινού που έρχεται σε επαφή με το Γραφείο Εκπαίδευσης.
  2. Ανταπόκριση σε τηλεφωνικές κλήσεις άμεσα. Πέραν των 5 τηλεφωνικών χτυπημάτων ο καλών παραπέμπεται αυτόματα στον τηλεφωνητή. Με αυτόν τον τρόπο δεν χάνεται καμία τηλεφωνική κλήση προς το γραφείο.
  3. Διεκπεραίωση των αιτημάτων του κοινού υποχρεωτικά εντός 48 ωρών.
  4. Αύξηση της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων.

  Σε ό,τι αφορά στην αύξηση της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών δεν μπορούμε να δώσουμε ακριβή ποσοτικά στοιχεία, καθώς δε γινόταν ακριβής καταγραφή, αλλά κατά προσέγγιση, μπορούμε να πούμε ότι το 70% των αιτημάτων διεκπεραιώθηκαν φέτος ηλεκτρονικά σε αντίθεση με πέρυσι που το ποσοστό κατά προσέγγιση ήταν 45%.
  Το Γραφείο Εκπαίδευσης της Ελλάδας στο Σίδνεϊ λειτούργησε για πρώτη φορά ως αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο για το Πιστοποιητικό Επάρκειας της Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής γλώσσας το 2007. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι η αίτηση για την αναγνώριση του Γραφείου Εκπαίδευσης ως εξεταστικού κέντρου αποτελούσε και ταυτόχρονη δέσμευση για τη συνεχή και αδιάλειπτη διεξαγωγή των εξετάσεων τουλάχιστον για μία πενταετία, η δέσμευση αυτή δεν τηρήθηκε κυρίως λόγω έλλειψης Συντονιστή επί μακρό χρονικό διάστημα και απροθυμίας αποσπασμένων εκπαιδευτικών να ασχοληθούν με την προώθηση του θεσμού. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε ένα ακόμη πλήγμα στην αξιοπιστία του Γραφείου καθώς οι φορείς της ομογένειας επιθυμούν τη συνέχεια των διαδικασιών ανεξαρτήτως προσώπων και καταστάσεων, αρχή η οποία εφαρμόζεται γενικότερα στη δομή και οργάνωση του συστήματος της Αυστραλίας.
  Οι δράσεις που σχεδίασε το Γραφείο Εκπαίδευσης Σίδνεϊ κατά τη σχολική χρονιά 2009 για την προώθηση και στήριξη του θεσμού έχουν ήδη, κατά το 1ο τετράμηνο του 2010 εξαιρετικά αποτελέσματα τα οποία και απεικονίζονται στον αριθμό των συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης του 2010 που για πρώτη φορά ξεπερνούν τους 30 (τριάντα).
  Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετασχόντων σε όλα τα εξεταστικά κέντρα της Αυστραλίας. Η τάση για τις επόμενες χρονιές δείχνει ανοδική πορεία που οφείλεται κυρίως στην ουσιαστική προώθηση του θεσμού από τα μέλη του γραφείου μας,εμου,του κ Γενικού Προξένου.

  Δράση: Υποστήριξη του έργου των αποσπασμένων εκπαιδευτικών

  Δράση: Θέσπιση παιδαγωγικών συναντήσεων στο τέλος κάθε διμήνου
  Δράση: Ηλεκτρονική Υποβολή Εβδομαδιαίων Εκθέσεων απο τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς.
  Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης, και μόνο αυτός, έχει τη δυνατότητα με τον δικό του κωδικό ανά πάσα στιγμή να μελετήσει τις εκθέσεις των εκπαιδευτικών από οποιονδήποτε υπολογιστή έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  Εάν το ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε ή η Διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας επιθυμούσε να είχε πρόσβαση στις εκθέσεις μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κωδικό πρόσβασης ειδικά γι’ αυτό το σκοπό.
  Δράση: Ανάρτηση ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Γραφείου Εκπαίδευσης
  Δράση: Ανάρτηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού προερχόμενου από ελληνικές εκπαιδευτικές πηγές
  Δράση :Δημιουργία του Δικτύου Δασκάλων NSW
  Δράση: Δημιουργία ενδεικτικών πλάνων μαθημάτων με τη χρήση Εκπαιδευτικού λογισμικού.
  Δράση :Προώθηση των on-line εφαρμογών με ενημερωτικές συναντήσεις
  Δράση :Συμμετοχή στη δράση eTwinning
  Στόχοι για επόμενες χρονιές:

  Για τις επόμενες χρονιές το Γραφείο Εκπαίδευσης είχε θέσει τους ακόλουθους στόχους:

  1. Βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας του Γραφείου και του τρόπου εργασίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών.
  2. Περαιτέρω ανάπτυξη των ελεγκτικών μηχανισμών της εργασίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική σκοπιά.
  3. Περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογικών εφαρμογών και προώθησή τους στο κοινό
  4. Περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων για την προώθηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας της Ελληνομάθειας.
  5. Αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων στις εξετάσεις για το Πιστοποιητικό Επάρκειας της Ελληνομάθειας.
  6. Μελέτη Σκοπιμότητας της ανάπτυξης online μαθημάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα της διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας για τις περιοχές ευθύνης του Γραφείου Εκπαίδευσης. Η τεχνολογική υποδομή ήδη παρέχεται στο γραφείο μας από το Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο και την πλατφόρμα moodle (Βλέπε http://www.sch.gr/portal/media-type/html/page/default.psml/js_pane/5000,540). Η υλοποίηση ωστόσο τέτοιου είδους μαθημάτων είναι ίσως πρακτικά αδύνατη χωρίς την επιπλέον απόσπαση εκπαιδευτικού του κλάδου πληροφορικής με ειδίκευση στο eLearning. Η ήδη υπάρχουσα εκπαιδευτικός κλάδου πληροφορικής έχει λόγω προηγούμενης εμπειρίας της (κυρίως σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) την ικανότητα να οργανώσει τις φάσεις υλοποίησης και να επιβλέψει τη συνολική διαδικασία παραγωγής τέτοιων ηλεκτρονικών μαθημάτων αλλά το επιφορτισμένο έργο της καθιστά εντελώς απαγορευτική τη δημιουργία μίας τέτοιας καινοτόμου δράσης για τον Ελληνισμό της περιοχής ευθύνης μας. Μία τέτοια δράση θα μπορούσε σε βάθος χρόνου να επιφέρει ακόμη και σημαντικά έσοδα στο Ελληνικό Κράτος (λαμβάνοντας υπόψη τα σχεδόν μηδενικά έξοδά του) αφού το κομμάτι της επιμόρφωσης των διδασκόντων την Ελληνική γλώσσα είναι αρκετά παραμελημένο στην Αυστραλία.
  7. Αξιολόγηση όλων των διαδικασιών που αναπτύχθηκαν κατά τις 2 προηγούμενες σχολικές χρονιές.
  8. Δημιουργία πλαισίου για τη διατήρηση και αδιάλειπτη λειτουργία των υποδομών που δημιουργήθηκαν κατά τη χρονιά 2010 ακόμη και σε περίπτωση χηρείας της θέσης του Συντονιστή Εκπαίδευσης όπως και έγινε.
  9. Μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση Ελληνικού Μορφωτικού Ινστιτούτου στο Σύδνεϋ με απώτερο σκοπό την κατάργηση της αποστολής δασκάλων με το σημερινό καθεστώς και την αποστολή μόνο εξειδικευμένου και άριστα καταρτισμένου προσωπικού που θα υποστηρίζει την εδώ ελληνόγλωσση εκπαίδευσης με σύγχρονους όρους και την επιβολή διδάκτρων. Αντίστοιχο μορφωτικό Ινστιτούτο έχει ήδη δημιουργήσει το Ισπανικό Κράτος (Instituto Cervantes) τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη επιτυχία.
  (βλέπε http://sidney.cervantes.es/en/about_us_centre_spanish.htm )
  Με τη συγκεκριμένη πρόταση για τη σύσταση Μορφωτικού Ινστιτούτου συνδέουμε άμεσα και τη δημιουργία των ηλεκτρονικών μαθημάτων (eLearning) που προτείναμε σε προηγούμενη παράγραφο. Θεωρούμε ότι το Μορφωτικό Ινστιτούτο θα πρέπει να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση.
  Ως πρωην εκπαιδευτικός της πολιτείας ΝΝΟ και πρώην Συντονιστής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΔΜΘ σας μεταφέρω τα ανωτέρω για ενημέρωσή σας.
  Σας ευχαριστώ όλους,ιδιαιτέρως όλους με τους οποίους είχα την τιμή και χαρά να συνεργαστώ κατά την περίοδο αυτή κ Ι. Πίτσας.

 • 2 Φεβρουαρίου 2011, 01:30 | Sydney
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 10  5

  Για κάνετε μια έρευνα πρώτα και στο τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών στο Σίδνευ και δείτε τι ειδικότητες καθηγητών εργάζονται εδώ, «διδάσκουν» και «κάνουν έρευνα». Η πλειοψηφία τους είναι άσχετοι με το αντικείμενο και τολμούν να δίνουν και διαλέξεις και ομιλίες σε έναν αγώνα να «σώσουν» το τμήμα να μην καταργηθεί. Άραγε με ποιό τρόπο μπήκαν σε αυτές τις θέσεις αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες; Ποιό είναι το γνωστικό αντικείμενο τους,η προυπηρεσία τους, το βιογραφικό τους και με ποιά κριτήρια και με ποιά διαδικασία ορίστηκαν να διδάξουν σε αυτό το τμήμα; Τι έρευνα έχουν καταθέσει όλο το διάστημα λειτουργίας του τμήματος; Μήπως το ελληνικό κράτος πρέπει να θεσπίσει ένα πιο ποιοτικό και πιο διαφανές σύστημα αξιολόγησης και ελέγχου και όχι να ξοδεύει αδιακρίτως δεξιά και αριστερά υπέρογκα ποσά που είναι αμφίβολλο αν εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο χορηγούνται; Αλήθεια, τι έχει πράξει ο Έλληνας Πρόξενος για να ενισχύσει την Ελληνική γλώσσα στο Σίδνευ πέρα από την παρακολούθηση εκδηλώσεων φορέων και τις φωτογραφίες στο «πλευρό» των ομογενών; Η μήπως η Ελληνική γλώσσα, δεν είναι στο πρόγραμμα (agenda); Τι είναι πιο σημαντικό από την γλώσσα μας και τον πολιτισμό μας; Απλά παραθέτω λίγη τροφή για σκέψη ως ένας αγανακτισμένος ομογενής που έχει σιχαθεί την αδιαφορία και την αδιαφάνεια μερικών κέντρων λήψης αποφάσεων ΚΑΙ στη Διασπορά.

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 23:54 | Ποσταντσίδης Θεόδωρος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  10

  Τα πανεπιστημιακά τμήματα μπορούν και οφείλουν να παίξουν έναν ρόλο στην ελληνόφωνη εκπαίδευση του εξωτερικού αλλά μάλλον αυτό δεν συμβαίνει, παντού τουλάχιστον. Στην Ολλανδία 4 χρόνια τώρα αν και έκανα και προσωπικά προτάσεις δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Που να τρέχουν τώρα οι άνθρωποι.