3ο πεδίο διαβούλευσης: Εντοπισμός σημείων στο ισχύον για κάθε χώρα ή περιοχή σύστημα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, τα οποία χρήζουν αναθεώρησης ή ενίσχυσης και προτάσεις για την καλύτερη σύνδεση των μορφών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης με τα κατά τόπους εκπαιδευτικά συστήματα

 • 12 Μαρτίου 2011, 00:38 | K.X
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Η Κα αναπληρώτρια Υπουργός δηλώνει ότι <>
  Για αυτό καταθέτω :
  Συμφωνώ με την άποψη, για να βγούμε από την κρίση, απαιτείται ανάπτυξη. Η ανάπτυξη εκτός από τα άλλα προυποθέτει σύγχρονη και ποιοτική εκπαίδευση. Άρα η επένδυση στη μόρφωση είναι επένδυση στην ανάπτυξη και στην έξοδο από την κρίση.
  Έχει σημασία το είδος των σχολείων που θα λειτουργήσουν, αλλά μόνο το όνομα δεν αρκεί. Δεν αρκεί να έχουμε, αμιγή , ενταγμένα, δίγλωσσα, ΤΕΓ , αλλά απαιτητικά αμιγή , συγκρίσιμα ενταγμένα, ελκυστικά δίγλωσσα, προσελκυστικά ΤΕΓ.
  Οι αποφάσεις για τα αμιγή σχολεία καλά είναι να μην έχουν σαν κριτήριο τον αριθμό μαθητών αλλά και το ποσοστό των Ελλήνων μαθητών που το προτιμούν. Ένα σχολείο π.χ. με 40 μαθητές είναι διαφορετικό αν βρίσκεται σε μια πόλη της Γερμανίας στην οποία που ζουν 2.000 Έλληνες, και διαφορετικό σε μια πόλη που ζουν 20.000 Έλληνες .
  Αναφέρεται ότι κάποια ΤΕΓ λειτουργούσαν με δύο μαθητές ή δύο μέρες την εβδομάδα ή μόνο Σάββατο. Αν οι δηλωμένοι μαθητές ήταν 25 και φοιτούσαν μόνο 2 τότε θα πρέπει να δούμε το γιατί. Αν 25 μαθητές έκαναν την αρχή, προσπάθησαν, δεν τα κατάφεραν και απόμειναν 2 ή αν δηλώθηκαν 25 και παρουσιάστηκαν 2.
  Απουσιολόγια δεν υπάρχουν επειδή δεν υπάρχει ελλιπής φοίτηση, δεν είναι όμως απαγορευτικό να υπάρχουν για να γίνεται έλεγχος της προσέλευσης των μαθητών.
  Επίσης αν οι μαθητές είναι λίγοι(λιγότεροι από 25 ) να μην καταργηθεί η ελληνόγλωσση εκπαίδευση, αλλά να είναι λιγότερες οι ωρες διδασκαλίας. Και για την περίπτωση που υπάρχει ένας ασυνείδητος Έλληνας και δηλώσει όλους τους Έλληνες μαθητές της περιοχής του που δεν επιθυμούν ή αδυνατούν να φοιτήσουν στα ΤΕΓ, ας ληφθούν κάποια μέτρα. Ένα μέτρο θα ήταν να πληρώνουν όλοι οι μαθητές(εκτός από τους οικονομικά αδύνατους ) μια οικονομική συνδρομή η οποία θα δαπανάται αποδειγμένα για κάποιο ψυχοπαιδαγωγικό σκοπό του ΤΕΓ και όχι για τα έξοδα λειτουργίας του ΤΕΓ.
  Τα ΤΕΓ ή Γυμνάσια ή Λύκεια να βρίσκονται σε κάποια συνεργασία πέρα από εκείνη στο Facebook. Να υπάρχουν επαφές με την ευκαιρία εκδρομών πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά και συζητήσεων.
  Για τον 1 (ένα) και τους 2(δύο) και τους 3(τρεις) ή Έλληνες μαθητές, που ζουν απομονωμένοι σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή πολλή σωστά αναφέρεται η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Να δημιουργηθεί Εθνική Βιβλιοθήκη με πρόσβαση από τους Έλληνες της διασποράς
  Επίσης μια ολιγομελής ομάδα στο Υπουργείο μπορεί να αναλάβει την αποστολή έντυπου υλικού ταχυδρομικά σε(αποδεδειγμένα) σ΄ αυτούς τους μαθητές.
  Από τους πίνακες με τις δαπάνες που δημοσιεύονται εύκολα προκύπτει το συμπέρασμα ότι άλλα σχολεία λειτουργούν με μικρά λειτουργικά έξοδα και άλλα με μεγάλα.
  Άρα πάντα υπάρχουν καλύτερες επιλογές. Αρκεί εκείνοι που φροντίζουν-αποφασίζουν για την ενοικίαση ή αγορά κτιρίων ας αποφασίσουν με τα ίδια κριτήρια που θα αποφάσιζαν για την ενοικίαση ή αγορά κτιρίου για δική τους ιδιωτική χρήση και όχι με τη λογική <>.
  Η δωρεάν παιδεία να παραμείνει. Αυτό δεν είναι απαγορευτικό σε έλληνες της διασποράς να είναι με διάφορους τρόπους χορηγοί της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Οι αποδέκτες χορηγιών θα πρέπει να εξασφαλίζουν διαφάνεια στη διαχείριση τους και να είναι ευέλικτοι στα διαδικαστικά.

  Τα ελληνικά σχολεία θα πρέπει να λειτουργήσουν σαν πειραματικά σχολεία για πανεπιστήμια ή λαικά πανεπιστήμια ή άλλους φορείς της χώρας που τα φιλοξενεί.
  Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν ελληνική γλώσσα και πολιτισμό στα Γερμανικά ΑΕΙ να συνεργάζονται με όσους διδάσκουν στα άλλα σχολεία για αλληλοεπισκέψεις, αλληλογνωριμία και συνεργασία. Σε κάποια σχολεία της Γερμανίας διδάσκονται αρχαία ελληνικά. Υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από την πλευρά μας. Γίνεται έστω μια απλή ανταλλαγή επισκέψεων των μαθητών τους με ελληνικά σχολεία.
  Πολλές βιβλιοθήκες πόλεων ή ιδρυμάτων της Γερμανίας φιλοξενούν στα ξενόγλωσσά τους και τα ελληνικά. Ένας φιλόλογος που διδάσκει σ΄ αυτή την περιοχή μπορεί να αναλάβει τη συνεργασία και οι ώρες που θα απαιτηθούν να εκπέσουν από το διδακτικό του ωράριο.

  Τα κύρια προβλήματα.
  Η εισήγηση πολύ εύστοχα αναφέρει ως κύρια προβλήματα <>

  Σχετικά με τα κυριότερα προβλήματα που υφίστανται σήμερα.
  – Έλλειψη συλλογής και παρακολούθησης στοιχείων μπορεί να υπάρχει, η δυνατότητα όμως συλλογής με τη σύγχρονη τεχνολογία υπάρχει και συλλογή στοιχείων μπορεί να γίνεται σε καθημερινή βάση.
  – Οι διοικητικές δομές δεν έπασχαν από υπερεξουσίες αλλά από έλλειψη στοιχειώδους ελέγχου. Κανένας νόμος δεν έδωσε το δικαίωμα στους συντονιστές να δηλώνουν όσες θέσεις θέλουν για νέες αποσπάσεις, να απασχολούν στα συντονιστικά γραφεία όσους αποσπασμένους θέλουν, να ανακοινώνουν τις κενές θέσεις όποτε θέλουν, να μετακινούν εκπαιδευτικούς όποτε θέλουν, να τοποθετούν τους εκπαιδευτικούς όπου εκείνοι θέλουν, να κάνουν την κατανομή μαθημάτων όπως θέλουν, να προσλαμβάνουν όσους και όποιους ομογενείς θέλουν και όταν θέλουν.
  – Η <> είχε και την εκρηκτική αύξηση του κόστους και εσείς θα πρέπει να αποφασίσετε ποιοι θα πρέπει να επωμιστούν το κόστος. Κάποιοι αποσπασμένοι αιτήθηκαν την απόσπαση κάποιοι απαίτησαν την απόσπαση και κάποιοι <> τους εξασφάλισαν την απόσπαση.
  – Η μείωση των <> ήταν αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Κύριος παράγοντας η μη εφαρμογή του νόμου που τους έδινε το δικαίωμα πρόσληψης. Κύριος επίσης παράγοντας τα συμβόλαια ορισμένου χρόνου. Κύριος επίσης παράγοντας οι κριτές των προσόντων των ομογενών. Οι προσλήψεις ομογενών του 2008 στηρίχτηκαν στη συνέντευξη. Τα μέλη του ΕΠΥΣΔΕ, Γυμναστής, Φυσικός και δύο Μαθηματικοί παρακολουθούσαν τον Φιλόλογο που υπέβαλε ερωτήσεις στο γνωστικό αντικείμενο σε υποψήφιους φιλολόγους. Στον ένα υποψήφιο μπορούσε να γίνει η ερώτηση <> και στον άλλο <>
  – Η <> δεν απαιτεί νέο νόμο αλλά ρεαλιστική πολιτική πρακτική
  Η συρρίκνωση και υποβάθμιση σπουδών σε τμήματα νεοελληνικής έχει να κάνει και με τους εκπαιδευτικούς που ΄΄υπηρετούν΄΄ σ΄ αυτά. Και αυτό δεν απαιτεί νέο νόμο, αλλά αποφάσεις με βάση τα προσόντατων υποψηφίων

 • 11 Μαρτίου 2011, 23:05 | Maria Bolla
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Αξιότιμη κα. αν. Υπουργέ Παιδείας Φ. Γεννηματά,

  βρεθήκατε πρόσφατα και στο Ομοσπονδιακό Κρατίδιο της Βάδη-Βυρτεμβέργης και είχατε εκτός από τις συναντήσεις με τους Συλλόγους, την Ομοσπονδία και την Συνομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων των Ομογενών, προς τιμήν σας, και συνάντηση με την κα. Υπουργό M. Schick. Λέω προς τιμήν σας, γιατί – συγγνώμη αν αδικώ κάποιον – απ’ ότι έχω παρακολουθήσει σε Υπουργικό Επίπεδο συνάντηση έχει να γίνει για θέματα Παιδείας στη Βάδη-Βυρτεμβέργη από την εποχή (1981/82) του αξιότιμου κ. Κακλαμάνη, υπουργού τότε Παιδείας της Ελλάδας.
  Κατά πόσο η ίδρυση των αμιγών, συμπληρωματικών Ελληνικών Ιδιωτικών Σχολείων της Βάδη-Βυρτεμβέργης (με πλήρη χρηματοδότηση από το Ελληνικό Κράτος), κάτω από τις τότε δεδομένες ιστορικές συνθήκες για τους μετανάστες και την Ελληνική Πολιτεία, ήταν ή όχι ένα ιστορικό λάθος, θα το κρίνει ο ιστορικός της εκπαίδευσης, όπως γράφει ο Μ. Δαμανάκης στο «Σχέδιο Ίδρυσης Δίγλωσσων Σχολείων στη Γερμανία», Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυμνο 1999.
  Σήμερα όμως, το 2011, χωρίς να είμαι θιασώτης του γερμανικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, γνωρίζοντας αρκετά τα προβλήματα του, θεωρώ για την Ελληνόγλωση Παιδεία γενικά στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, ως λύση:
  1. Την ένταξη της Ελληνικής Γλώσσας στο γερμανικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, χρηματοδοτούμενη από το γερμανικό κράτος
  2. Την μετεξέλιξη των συγχωνευμένων-βιώσιμων Λυκείων σε ελληνογερμανικά/γερμανοελληνικά ενιαία, ολοήμερα σχολεία, ενταγμένα και αυτά στο γερμανικό Εκπαιδευτικό Σύστημα και χρηματοδοτούμενα από το γερμανικό κράτος.

  Σήμερα κα. Αν. Υπουργέ:
  1. Έχετε μελέτες και στατιστικά στοιχεία και αναλύσεις από το Εργαστήριο Διαπολιστικών και Μεταναστευτικών Μελετών και όπως γράφει ο Μ. Δαμανάκης στο «Σχέδιο Ίδρυσης Δίγλωσσων Σχολείων στη Γερμανία» (βλ. πάνω), «αν πάρουμε ως κριτήριο τα ποσοστά επιτυχίας των αποφοίτων αυτών των σχολείων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και στον τομέα της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και στην επαγγελματική αποκατάσταση τότε η συνέχιση της λειτουργίας αυτών των σχολείων δεν νομιμοποιείται».
  Αν σκεφτούμε εδώ και την «ποιότητα» του μαθήματος και το κόστος τόσο των γονέων (εξαιτίας των φροντιστηρίων, χωρίς αυτά τολμώ να πω δεν θα υπήρχαν ούτε αυτές οι λίγες επιτυχίες, ούτε καν των παιδιών των εκπαιδευτικών και των Ελλήνων υπαλλήλων) όσο και του Ελληνικού Κράτους, καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι τα αμιγή Λύκεια, τα οποία οι «συνδικαλιστές» αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί μέχρι πρότινος ακόμη ζητούσαν, δεν ανταποκρίνονται σήμερα στις ανάγκες των μαθητών και στις απαιτήσεις των καιρών.
  Ζούμε στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, αγαπάμε την Ελλάδα, πονάμε την Ελλάδα, εργαζόμαστε και πληρώνουμε φόρους στο γερμανικό κράτος, και θέλουμε από το γερμανικό κράτος Παιδεία για τα παιδιά μας με σύμμαχο την Ελληνική Πολιτεία για την ένταξη της Ελληνικής Γλώσσας στο γερμανικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.
  Αυτό πρέπει να γίνει στο άμεσο μέλλον γιατί εκτός των άλλων όλοι γνωρίζουμε ότι επίκειται η θεσμοθέτηση του ολοήμερου σχολείου σε όλα τα ομόσπονδα γερμανικά σχολεία, γεγονός που σημαίνει, ότι – άσχετα αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί – η παρακολούθηση των μη ενταγμένων τμημάτων μητρικής γλώσσας θα είναι αδύνατη.
  2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διακήρυττε και διακηρύσσει τουλάχιστον, ότι προωθεί την «Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση», την πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία και καλείται να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στον σύγχρονο κόσμο. Ένα από τα ισχυρά της σημεία είναι το πολύμορφο και πολυσύνθετο μορφωτικό της κεφάλαιο και η Ελλάδα του Σήμερα και με την κρίση των Αξιών και της οικονομίας πρέπει να έχει Λόγο.
  3. Η Γερμανία γενικά και η Βάδη-Βυρτεμβέργη ειδικά έχοντας περάσει το κατώφλι του νέου αιώνα και με τις συντηρητικές κυβερνήσεις ακόμη των χριστιανοδημοκρατών και φιλελευθέρων δεν είναι όπως ήταν η Γερμανία και η Βάδη-Βυρτεμβέργη των δεκαετιών του 1960, 1970 και 1980.
  Δυστυχώς η Ελληνική Παιδεία στη Βάδη-Βυρτεμβέργη έμεινε στη δεκαετία του ’80.
  4. Εκτός από τους Συλλόγους, τις Ομοσπονδίες και την Συνομοσπονδία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, που ασχολούνται και αγωνίζονται για την καλλιέργεια της Ελληνικής Ταυτότητας και Συνείδησης των αποδήμων, η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων (Ο.Ε.Κ.) συμμετέχει στις συνεδριάσεις της μόνιμης Συνόδου των Υπουργών Παιδείας των Ομόσπονδων Γερμανικών Κρατιδίων για διάφορα εκπαιδευτικά θέματα και για την προαγωγή της μητρικής γλώσσας.
  Θεωρώ και εγώ εδώ απαραίτητη τη στενή συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Ο.Ε.Κ. με συνέχεια και συνέπεια – όπως πρεσβεύει-απαιτεί η Ο.Ε.Κ. – ώστε μόνο ύστερα από τη χάραξη κοινής στρατηγικής στα θέματα της Παιδείας να προσέρχεται η ελληνική πλευρά σε διαπραγματεύσεις με την γερμανική.

  Κα. αν. Υπουργέ,
  οι δεδομένες συνθήκες του Σήμερα είναι μεν γενικά δύσκολες για την Ελλάδα, αλλά ώριμες για αναθεώρηση και αλλαγή για την Ελληνική Παιδεία στη Βάδη-Βυρτεμβέργη σε υπουργικό επίπεδο.
  Μέχρι να επιτευχθεί η καινούρια-καλύτερη κατάσταση από σήμερα κιόλας και σε όλη τη μεταβατική περίοδο που θα ακολουθήσει, στην παρεχόμενη υπάρχουσα ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, πρέπει να γίνουν αλλαγές και σωστή δουλειά από όλους, που θα ελέγχονται και θα αξιολογούνται συνεχώς.
  Το προσωπικό του Συντονιστικού Γραφείου πρέπει να έχει και τέσσερις εκπαιδευτικούς: έναν εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τρεις εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γνώστες και έμπειροι στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες, στα Ελληνικά Φιλολογικά Μαθήματα και στη Γερμανική Φιλολογία. Πρωταρχικό καθήκον και υποχρέωση αυτών των τεσσάρων εκπαιδευτικών πρέπει να είναι η πληροφόρηση, εμψύχωση, παρακολούθηση, βοήθεια, συνεργασία και αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών, που διδάσκουν σήμερα στα τμήματα Μητρικής και στα Λύκεια. Φυσικά και αυτοί οι εκπαιδευτικοί όπως και ο συντονιστής κρίνονται και αξιολογούνται από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου.
  Στο συντονιστικό γραφείο πρέπει να υπάρχει επίσης πτυχιούχος ευρωπαϊκών πολιτικών σπουδών με άριστη γνώση της γερμανικής, της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας για την παρακολούθηση των αλλαγών των γερμανικών εκπαιδευτικών θεμάτων στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, αλλά και των βασικών αρχών και κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Το ίδιο άτομο μπορεί να είναι και υπεύθυνο για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του Συντονιστικού Γραφείου.
  Όλοι οι εκπαιδευτικοί να έχουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική διεύθυνση για την απευθείας γνωστοποίηση διαφόρων θεμάτων μεταξύ Διευθυντών, Εκπαιδευτικών και Συντονιστικού Γραφείου.

  Κυρία αν. Υπουργέ,
  ήδη οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, που θέλουν να αποσπαστούν στο εξωτερικό, μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τη σχολική χρονιά 2011/2012.
  Για τυχόν προσλήψεις, ακόμη και ωρομισθίων ομογενών, πότε σκέφτεστε να ανακοινώσετε;
  Θα υπάρχει στο παρόν και στο άμεσο μέλλον ευελιξία, έλεγχος και αξιολόγηση των πάντων για να παρέχεται μια καλύτερη Ελληνική Παιδεία σήμερα;
  Στοχεύετε να προχωρήσετε ακόμη και σε ανακλήσεις εκπαιδευτικών – αποσπασμένων ή ομογενών – όταν αυτοί αντί να προσφέρουν γνώσεις και να εμψυχώνουν μαθητές, κοροϊδεύουν τους πάντες και τα πάντα (από το παρελθόν υπάρχουν αρκετά παραδείγματα);
  Στο δύσκολο έργο, που σας περιμένει, θα συναντήσετε από τις υπάρχουσες πελατειακές συντεχνίες της Ομογένειας αντιστάσεις, αλλά συγχρόνως θα συναντήσετε και ομογενείς που θα επιβραβεύσουν το έργο σας, ειδικά αν θεσμοθετηθεί και τεθεί σε εφαρμογή από σήμερα η Αξιολόγηση για όλους: Εκπαιδευτικούς, Διευθυντές, Συντονιστές και Μαθητές.

 • 11 Μαρτίου 2011, 14:23 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΪΡΟΥ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

  Α. Προγράμματα σπουδών
  Αναφορικά με τη λειτουργία των αμιγών ελληνόγλωσσων μονάδων (μεταξύ των οποίων και των εκπαιδευτικών μονάδων του Καΐρου), το σημαντικότερο από τα ζητήματα αυτά, το οποίο δεν τίθεται πουθενά στα υπό διαβούλευση κείμενα είναι αυτό της έλλειψης προγραμμάτων σπουδών για τα ελληνόγλωσσα σχολεία του εξωτερικού. Το συγκεκριμένο κενό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Θεωρούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πρέπει να προχωρήσει άμεσα στη σύνταξη προγραμμάτων σπουδών, στα οποία θα προσδιορίζονται οι επιδιώξεις των εκπαιδευτικών μονάδων του εξωτερικού, ενώ σύμφωνα με αυτά τα προγράμματα σπουδών θεωρούμε αναγκαία τη διαμόρφωση κατάλληλων σχολικών εγχειριδίων και την επανεξέταση του θέματος της ποσότητας της ύλης. Ειδικότερα, στην περίπτωση των αμιγών ελληνόγλωσσων σχολείων του εξωτερικού είναι απολύτως αναγκαία η εκπόνηση διαφοροποιημένων –ει δυνατόν, ανά χώρα υποδοχής– προγραμμάτων σπουδών για τις τάξεις του Δημοτικού και του Γυμνασίου, όπου θα επιδιώκεται η κλιμακούμενη Ελληνομάθεια από το επίπεδο αρχαρίων στην Α΄ Δημοτικού στο ανώτατο επίπεδο στο τέλος του Γυμνασίου. Αντίθετα, στο Λύκειο, στο βαθμό που οι μαθητές προετοιμάζονται για τις εξετάσεις εισαγωγής –και– στα ελληνικά πανεπιστήμια και έχουν κατακτήσει επαρκώς το μηχανισμό της ελληνικής γλώσσας, μπορούν να ακολουθούνται τα προγράμματα σπουδών της ημεδαπής.

  Β. Ισοτιμία τίτλων
  Το ζήτημα της ισοτιμίας των τίτλων που παρέχουν τα αμιγή ελληνόγλωσσα σχολεία είναι, επίσης, σημαντικό. Πρέπει με κάθε τρόπο να διασφαλιστεί η ισοτιμία τους με τους αντίστοιχους των χωρών υποδοχής, όπου αυτό δεν έχει επιτευχθεί, και να διατηρηθεί, όπου ήδη υπάρχει. Τα αμιγή ελληνόγλωσσα σχολεία του Καΐρου ανήκουν στη δεύτερη περίπτωση, αφού προσφέρουν τίτλους ισότιμους ή/και υπέρτερους από τα αντίστοιχα αιγυπτιακά κι αυτός είναι ένας πρόσθετος λόγος που πρέπει τα συγκεκριμένα σχολεία να διατηρηθούν.

  Γ. Λειτουργία τεχνολογικής κατεύθυνσης στα αμιγή ελληνόγλωσσα Λύκεια
  Ιδιαίτερα σημαντική είναι η λειτουργία και τεχνολογικής κατεύθυνσης στα αμιγή ελληνόγλωσσα Λύκεια του εξωτερικού, ώστε οι μαθητές που θέλουν να σπουδάσουν, π.χ., οικονομία ή πληροφορική, να προετοιμάζονται για το αντικείμενο σπουδών τους και να μην είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν και να εξετάζονται στα μαθήματα της θετικής ή της θεωρητικής κατεύθυνσης.

  Δ. Επιμόρφωση
  Τέλος, πολύ σημαντικό είναι και το ζήτημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που αποσπώνται στο εξωτερικό, η οποία με τον τρόπο που γίνεται τώρα (ταχύρρυθμα και χωρίς σαφή προγραμματισμό) παρέχει ελάχιστα στον εκπαιδευτικό που αποσπάται στο εξωτερικό. Είναι ενδεικτικό ότι παρά το γεγονός ότι τα εβδομαδιαία σεμινάρια επιμόρφωσης παρακολουθούν εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι σε όλες τις χώρες του εξωτερικού, οι εισηγητές αναφέρονταν σχεδόν αποκλειστικά στις ελληνόγλωσσες μονάδες της Γερμανίας και των αγγλόφωνων χωρών. Πρέπει, λοιπόν, να αναζητηθούν τρόποι διαφοροποίησης της παρεχόμενης επιμόρφωσης, είτε με την προώθηση μορφών διαρκούς ενδο-σχολικής επιμόρφωσης είτε με τη διαφοροποίηση της παρεχόμενης επιμόρφωσης ανά χώρα υποδοχής.

  Οι παραπάνω προτάσεις καθώς και οι υπόλοιπες που θα αναρτηθούν στο πλαίσιο της διαβούλευσης συζητήθηκαν κι εγκρίθηκαν ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Εκπαιδευτικών Καΐρου.

 • 9 Μαρτίου 2011, 00:16 | Ματζιώρου Μαρία
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  3

  Στοκχόλμη Σουηδίας
  Στη Στοκχόλμη λειτουργούν δύο σαββατιάτικα σχολεία και απογευματινά Τ.Ε.Γ.
  Οι μαθητές δεν έχουν καμιά υποχρέωση, ως μαθητές.Προσέρχονται και αποχωρούν όποτε θέλουν,γράφουν και διαβάζουν όποτε θέλουν και απουσιάζουν όποτε θέλουν.Οι εργασίες που δίνονται στο σπίτι δεν γίνονται απ’τους περισσότερους, διότι δεν έχουν μάθει να εργάζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο στο σουηδικό σχολείο.
  Σύμφωνα με το σουηδικό σύστημα οι μαθητές εργάζονται στο σχολείο και χαλαρά. Λίγες εργασίες στο σπίτι, κυρίως στο Gymnasium (ελληνικό Λύκειο).Το Σάββατο έχουν αθλητικές κυρίως δραστηριότητες και θεωρούν το σχολείο εμπόδιο. Πολλοί προσέρχονται μετά από πίεση των γονέων τους, πράγμα το οποίο εκφράζουν λεκτικά (π.χ.ο πατέρας μου θέλει να έρχομαι) και έμπρακτα (δεν συμμετέχουν). Αρκετοί όμως έχουν έντονα στραμμένη τη ματιά τους προς το ελληνικό πανεπιστήμιο. Εύκολος στόχος, αφού οι περισσότεροι εισάγονται και μάλιστα σε σχολές με απαιτήσεις, καταβάλλοντας ελάχιστη προσπάθεια.
  Τα απογευματινά Τ.Ε.Γ.,διασκορπισμένα σε αρκετά σημεία της πόλης,έχουν μικρό αριθμό μαθητών (3-4) και διαφορετικά επίπεδα,πράγμα που τα καθιστά δυσλειτουργικά.
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 1.Οπωσδήποτε μόνο ένα σαββατιάτικο σχολείο.Το υπαγορεύει η λογική, η σύνεση και ο αριθμός των μαθητών που παρακολουθούν.
  2. Απογευματινά τμήματα σε κάποια σημεία της Στοκχόλμης, με 8-10 μαθητές με τακτική φοίτηση και ομοιογενές επίπεδο.
  3. Ο εκπαιδευτικός που θα έρθει στη Σουηδία θα πρέπει, πέρα απ’την κατάλληλη εκπαίδευση (εννοώ κάτι ουσιαστικό και σοβαρό, άσχετο απ’ το άνευ περιεχομένου γνωστό μας σεμινάριο) σχετικά με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα ελληνόπουλα τρίτης και τέταρτης γενιάς, να είναι επαρκώς ενημερωμένος και για το σουηδικό εκπαιδευτικό σύστημα.
  Ιδιαίτερα ο φιλόλογος θα πρέπει να εργάζεται με μαθητές που είναι έτοιμοι να τον παρακολουθήσουν. Πρόκειται για εκείνα τα παιδιά,λίγα μεν αλλά υπάρχουν, που γράφουν, διαβάζουν, ψάχνουν,προσπαθούν και θέλουν να βρίσκονται σ’αυτόν το χώρο.
  4.Κίνητρα: Όλοι οι μαθητές που παρακολουθούν μαθήματα σ’επίπεδο Γυμνασίου-Λυκείου να είναι υποχρεωμένοι να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού ελληνομάθειας.
  Το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να αποτελεί την απαραίτητη προυπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στις εξετάσεις για την εισαγωγή του στο ελληνικό πανεπιστήμιο.

 • 28 Φεβρουαρίου 2011, 10:52 | KALHMERIDHS
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 4  2

  Υπηρέτησα 2 χρόνια στις Βρυξέλλες στο Βέλγιο όπου η κόρη μου ήταν μαθήτρια στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών και στο Κεστεκίδιο Σχολείο, αλλά και λόγω γνωριμιών παρακολουθούσα τα Σχολεία μητρικής γλώσσας για τα Ελληνόπουλα Του Βελγίου.
  Επίσης υπηρέτησα 3 χρόνια στην Ελληνική Πρεσβεία στη Σόφια στη Βουλγαρία. και είχα επαφή με τους Ελληνικούς Συλλόγους που διδάσκονταν μόνοι τους την Ελληνική γλώσσα .
  Από την παραπάνω 5ετή εμπειρία διαπίστωσα τα παρακάτω:
  1. Η Ελληνική γλώσσα ,το ανεκτίμητο αυτό περιουσιακό στοιχείο, δεν το εκμεταλλευόμαστε .Οι Έλληνες διπλωμάτες δεν ενδιαφέρονται σχεδόν καθόλου για την διάδοση της Ελληνικής γλώσσας οι δε λεγόμενοι εκπαιδευτικοί ακόλουθοι στις Πρεσβείες είναι απλά υπάλληλοι διακίνησης αλληλογραφίας .
  2. Στην Βουλγαρία ενδιαφερόταν μόνο για την διδασκαλία στα δικά τους παιδιά στην Πρεσβεία και καθόλου για την εκμάθηση της γλώσσας στα παιδιά των Ελληνικών συλλόγων της Βουλγαρίας που αγωνιζόταν μετά από 2-3 γενεές να έχουν κάποια Ελληνική εκπαίδευση. Μόνοι τους οι Έλληνες Βουλγαρίας οργάνωναν σχολεία Ελληνικών και τα βιβλία που θα τους έδινε η Πρεσβεία ερχόταν αφού σχεδόν τελείωνε η χρονιά. Υπάρχουν πολυπληθείς σύλλογοι σε όλη την Μαύρη θάλασσα και χρειάζονται ενίσχυση.
  Επίσης πολλοί Βούλγαροι είναι Ελληνικής καταγωγής με τη μία γιαγιά ή τον Παππού Έλληνα ήθελαν να μάθουν ή να βελτιώσουν τα Ελληνικά τους και ρωτούσαν αν η Πρεσβεία προσφέρει μαθήματα Ελληνικών και έπαιρναν αρνητική απάντηση.
  Το ίδιο και πολλοί εργαζόμενοι σε Ελληνικές επιχειρήσεις στην Βουλγαρία.
  Αντίθετα άλλες Πρεσβείες , πχ η Πολωνική , με γλώσσες χωρίς ιδιαίτερη αξία και ιστορία προσέφεραν δωρεάν μαθήματα.
  3. Στο Βέλγιο υπήρχε μεγάλη οικονομική ανισότητα μεταξύ δασκάλων Ευρωπαϊκού Σχολείου και δασκάλων στο Κεστεκίδιο Ελληνικό σχολείο. Επίσης οι δάσκαλοι στα σχολεία μητρικής γλώσσας έκαναν μάθημα μία ημέρα την εβδομάδα και αυτό προσπαθούσαν να το ακυρώσουν χωρίς καμία συνείδηση για την σπουδαιότητα του έργου τους και χωρίς κανείς να τους ελέγχει Να δοθούν περισσότερα χρήματα στους δασκάλους αλλά να τους ζητηθεί περισσότερο έργο. Να υπάγονται στην Πρεσβεία και να κάνουν και μαθήματα Ελλήνικών στην Πρεσβεία σε Βέλγους ή όποιον θέλει

 • 24 Φεβρουαρίου 2011, 23:54 | Κατερίνα Ρεμούνδου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 114  16

  Πάντα οι διαπιστώσεις και προτάσεις μου έχουν σχέση με το Παρίσι.
  Υπάρχουν στο Παρίσι πολλά γαλλικά σχολεία, που ανταποκρινόμενα σε ανάλογη ζήτηση, παρέχουν τη δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες τους να διαλέγουν τα Αρχαία Ελληνικά ως μάθημα επιλογής. Είναι πολλά τα παιδιά των απόδημων Ελλήνων, αλλά και Γάλλοι μαθητές και Γαλλίδες μαθήτριες, καθώς και μαθητές/τριες άλλων εθνοτήτων που κάνουν αυτή την επιλογή.
  Θα μπορούσε, επομένως, να καλλιεργηθεί μια σχέση ανάμεσα στο Πνευματικό Κέντρο (βλ. πρότασή μου στο 1ο πεδίο της διαβούλευσης) και τα γαλλικά σχολεία, στα οποία διδάσκονται τα Αρχαία Ελληνικά. Το Πνευματικό Κέντρο θα μπορούσε να απευθύνει σ’ αυτά τα σχολεία:
  α) Πρόσκληση, προκειμένου τα παιδιά τους να παρακολουθούν και συμμετέχουν σε εκδηλώσεις του Πνευματικού Κέντρου, που θα έχουν σχέση με παρουσιάσεις έργων (οποιασδήποτε μορφής) συναφών προς αυτά που διδάσκονται ή που συνδέουν την αρχαία ελληνική κληρονομιά με σύγχρονα ελληνικά, γαλλικά έργα ή όποια άλλα. εμπνευσμένα από αυτήν.
  β) Πρόσκληση, προκειμένου τα παιδιά από τα γαλλικά σχολεία να συνεργάζονται και συνδιοργανώνουν με τα παιδιά των ελληνικών σχολείων του Πνευματικού Κέντρου κοινές εκδηλώσεις αμοιβαίου ενδιαφέροντος. (για παράδειγμα παιχνίδια γνώσεων, με απονομή στους νικητές κάποιων επάθλων)
  γ) Πρόσκληση, προκειμένου να γίνουν αδελφοποιήσεις ανάμεσα στα σχολεία αυτά με σχολεία στην Ελλάδα. Το Πνευματικό Κέντρο θα μπορούσε να αναλάβει την διερεύνηση, τις επαφές τη δημιουργία του δίαυλου επικοινωνίας, που θα έδινε την ευκαιρία, εκτός των άλλων, και για ανταλλαγή επισκέψεων και προς τις δύο κατευθύνσεις.
  Τελικός στόχος θα ήταν να διεγερθεί το ενδιαφέρον όλων αυτών των παιδιών και προς την σύγχρονη Ελλάδα , πιθανώς την εκμάθηση της Νέας Ελληνικής γλώσσας και οπωσδήποτε την ομορφιά και τον πολιτισμό της.

  Κατερίνα Ρεμούνδου – Φιλόλογος

 • 11 Φεβρουαρίου 2011, 16:13 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΥΤΤΑ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 2  3

  Eκτός από την ένταξη τμημάτων εκμάθησης της ελληνικής στα σχολεία της ΒΕΝΕLUX, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τον τύπο των δίγλωσσων σχολείων.

  Ετσι οι μαθητές
  μαθαίνουν δύο-τρεις και περισσότερες γλώσσες,
  μετέχουν δυο εκπαιδευτικών συστημάτων,
  μπορούν να διεκδικήσουν με αξιοπρέπεια,απαιτήσεις και, προπαντός, ισοτιμία -κάτι που δε γίνεται τώρα- την εισαγωγή τους σε πανεπιστήμια και της Ελλάδας και του εξωτερικού και χωρίς τις εκπτώσεις που υπαγορεύτηκαν από πελατειακές σχέσεις και το φόβο του πολιτικού κόστους.

  Στα Πανεπιστήμια δε μπορούν να μπαίνουν όλοι παρά μόνο όσοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους.

  Με τα αμιγή σχολεία τα παιδιά δεν πατούν γερά σε κανένα από τα δυο εκπαιδευτικά συστήματα και οποιοδήποτε πρόγραμμα κι αν εφαρμοστεί από τις δυο εμπλεκόμενες χώρες ακόμα κι αν εξασφαλίσει την είσοδο του μαθητή σε ελληνικό Α.Ε.Ι. αυτό δε σημαίνει ότι εξασφαλίζει και την αποφοίτηση του.
  Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να βοηθήσει το μαθητή να ενταχθεί ομαλά στη χώρα που θα ζήσει.

  Δεν κομίζω γλαυκα εις Αθήνας.Αυτά είναι γνωστά και πάντα τα προτείναμε. Απλά κανείς ποτέ δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά και σοβαρά με αποτέλεσμα να είνα τεράστια η σπατάλη ανθρώπων και πόρων…

  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΥΤΤΑ, φιλόλογος, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

 • 6 Φεβρουαρίου 2011, 13:05 | Mackis
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 4  0

  Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς οφείλουμε να ακολουθούμε τις οδηγίες που αφορούν στην ενσωμάτωη των μεταναστών. Το ίδιο και οι χώρες στις οποίες έχουμε μεγάλο αριθμό Ελλήνων.

  1. Δημόσια διαβούλευση: «Μετανάστευση και κινητικότητα: προκλήσεις και ευκαιρίες για τα εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ», πληροφορίες: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/migration_el.html
  Στο link «Contributions» υπάρχει η άποψη όλων των κρατών μελών.
  2. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: «Η προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας: Σχέδιο Δράσης 2004 – 2006», Πληροφορίες: http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11068_el.htm
  3. Επιτροπή των Ευρωπαικών Κοινοτήτων: «Πολυγλωσσία: πλεονέκτημα για την Ευρώπη και κοινή δέσμευση», Πληροφορίες: http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/com/2008_0566_el.pdf

  Όταν γίνονται συζητήσεις για τη σύνδεση των διάφορων μορφών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης με τα κατά τόπους εκπαιδευτικά συστήματα, είναι καλό να γνωρίζουν οι συνομιλητές τις «δεσμεύσεις» που έχει κάθε κράτος.

  Το κεντρικό μήνυμα είναι: μητρική γλώσσα + 2 γλώσσες. Δηλαδή π.χ. για τη Γερμανία πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά ελληνικά, γερμανικά και αγγλικά.

  Κάθε χώρα έχει την υποχρέωση να προωθεί την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας.

  Το να μιλάει κανείς εκτός απο γερμανικά, αγγλικά και ελληνικά πρέπει να παρουσιάζεται ως πλεονέκτημα. Να αισθάνεται ο μαθητής ότι διαφέρει.

 • 4 Φεβρουαρίου 2011, 11:57 | Ιωαννης Πιτσας
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  1

  Θέτω μερικες προτασεις και απόψεις που έγιναν επι θητείας μου(7-10-2008 έως 13-09-2010)για δική σας ενημέρωση καθώς ο χρόνος θα αξιολογίσει το εργο και προσπάθειές μου κατα το άνωθεν διάστημα.
  Σκοπός και στόχοι του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Σίδνεϊ επι θητείας μου:
  Ο βασικός σκοπός του γραφείου καθορίζεται από το άρθρο 1 του νόμου 2413/1996 περί ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό άρθρο. Εν συντομία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η υποστήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στις περιοχές Κουήσλαντ (Queensland), Νέας Νότια Ουαλίας (New South Wales), Καμπέρας (Canberra ACT) και Νέας Ζηλανδίας (New Zealand).

  Για την επίτευξη αυτού του σκοπού και λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα και τις λειτουργίες των 25 (είκοσι πέντε) παρελθόντων ετών θέσαμε για τις σχολικές χρονιές 2009-2010 τους ακόλουθους στόχους:

  1. Αναστροφή του αρνητικού κλίματος που επικρατεί ανάμεσα σε αρκετούς φορείς της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης και του Γραφείου Εκπαίδευσης
  2. Ανάπτυξη σχέσεων εποικοδομητικής συνεργασίας ανάμεσα στο Γραφείο Εκπαίδευσης και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σίδνεϊ για την επίλυση των εκπαιδευτικών θεμάτων
  3. Ανάκτηση της χαμένης αξιοπιστίας του Γραφείου Εκπαίδευσης και της εμπιστοσύνης των φορέων της Ομογένειας
  4. Βελτίωση της επικοινωνίας του γραφείου με τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και τους ομογενείς εκπαιδευτικούς Νέων Ελληνικών όλων των βαθμίδων.
  5. Ανάπτυξη σύγχρονων και αποτελεσματικών εφαρμογών για την μηχανογράφηση του Γραφείου Εκπαίδευσης.
  6. Προώθηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών.
  7. Δημιουργία εφαρμογών διαδικτύου (internet) για την επικοινωνία με τους φορείς της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.
  8. Προώθηση του πιστοποιητικού Ελληνομάθειας.
  Σχεδιασμός των δράσεων για την επίτευξη των στόχων κατά 2009

  Οι δράσεις που αποφασίστηκαν και υλοποιήθηκαν για την επίτευξη των παραπάνω στόχων κατά τις σχολικές χρονιές 2009-2010 σχεδιάστηκαν από το Γραφείο Εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στις περιοχές ευθύνης του. Ειδικότερα ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα:

  1. Η δραματική μείωση του αριθμού των μαθητών που λαμβάνουν Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση
  2. Η μείωση των φοιτητών στα τμήματα Ελληνικών Σπουδών των Πανεπιστημίων στην περιοχή του Σίδνεϊ
  3. Το δημοσιονομικό πρόβλημα της Ελλάδας
  Οι αιτίες και η ποιοτική ανάλυση των στοιχείων αυτών είναι επιτακτική ανάγκη, αν όντως επιθυμούμε τη βελτίωση της παρεχόμενης Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης, αλλά δυστυχώς ξεφεύγει των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων του Γραφείου Εκπαίδευσης. Ωστόσο στο σχεδιασμό των δράσεών μας εστιάσαμε περισσότερο στη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών κυρίως με την ένταξη των Νέων Τεχνολογιών σε όλο το φάσμα της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης και στο βαθμό που μας αφορά
  Το Γραφείο Εκπαίδευσης κατά το χρονικο διαστημα αυτό λειτούργησε με γνώμονα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του:
  Ειδικότερα το γραφείο κινήθηκε με γνώμονα τις ακόλουθες βασικές αρχές:
  1. Ευγενική αντιμετώπιση του κοινού που έρχεται σε επαφή με το Γραφείο Εκπαίδευσης.
  2. Ανταπόκριση σε τηλεφωνικές κλήσεις άμεσα. Πέραν των 5 τηλεφωνικών χτυπημάτων ο καλών παραπέμπεται αυτόματα στον τηλεφωνητή. Με αυτόν τον τρόπο δεν χάνεται καμία τηλεφωνική κλήση προς το γραφείο.
  3. Διεκπεραίωση των αιτημάτων του κοινού υποχρεωτικά εντός 48 ωρών.
  4. Αύξηση της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων.

  Σε ό,τι αφορά στην αύξηση της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών δεν μπορούμε να δώσουμε ακριβή ποσοτικά στοιχεία, καθώς δε γινόταν ακριβής καταγραφή, αλλά κατά προσέγγιση, μπορούμε να πούμε ότι το 70% των αιτημάτων διεκπεραιώθηκαν φέτος ηλεκτρονικά σε αντίθεση με πέρυσι που το ποσοστό κατά προσέγγιση ήταν 45%.
  Το Γραφείο Εκπαίδευσης της Ελλάδας στο Σίδνεϊ λειτούργησε για πρώτη φορά ως αναγνωρισμένο εξεταστικό κέντρο για το Πιστοποιητικό Επάρκειας της Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής γλώσσας το 2007. Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι η αίτηση για την αναγνώριση του Γραφείου Εκπαίδευσης ως εξεταστικού κέντρου αποτελούσε και ταυτόχρονη δέσμευση για τη συνεχή και αδιάλειπτη διεξαγωγή των εξετάσεων τουλάχιστον για μία πενταετία, η δέσμευση αυτή δεν τηρήθηκε κυρίως λόγω έλλειψης Συντονιστή επί μακρό χρονικό διάστημα και απροθυμίας αποσπασμένων εκπαιδευτικών να ασχοληθούν με την προώθηση του θεσμού. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε ένα ακόμη πλήγμα στην αξιοπιστία του Γραφείου καθώς οι φορείς της ομογένειας επιθυμούν τη συνέχεια των διαδικασιών ανεξαρτήτως προσώπων και καταστάσεων, αρχή η οποία εφαρμόζεται γενικότερα στη δομή και οργάνωση του συστήματος της Αυστραλίας.
  Οι δράσεις που σχεδίασε το Γραφείο Εκπαίδευσης Σίδνεϊ κατά τη σχολική χρονιά 2009 για την προώθηση και στήριξη του θεσμού έχουν ήδη, κατά το 1ο τετράμηνο του 2010 εξαιρετικά αποτελέσματα τα οποία και απεικονίζονται στον αριθμό των συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης του 2010 που για πρώτη φορά ξεπερνούν τους 30 (τριάντα).
  Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετασχόντων σε όλα τα εξεταστικά κέντρα της Αυστραλίας. Η τάση για τις επόμενες χρονιές δείχνει ανοδική πορεία που οφείλεται κυρίως στην ουσιαστική προώθηση του θεσμού από τα μέλη του γραφείου μας,εμου,του κ Γενικού Προξένου.

  Δράση: Υποστήριξη του έργου των αποσπασμένων εκπαιδευτικών

  Δράση: Θέσπιση παιδαγωγικών συναντήσεων στο τέλος κάθε διμήνου
  Δράση: Ηλεκτρονική Υποβολή Εβδομαδιαίων Εκθέσεων απο τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς.
  Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης, και μόνο αυτός, έχει τη δυνατότητα με τον δικό του κωδικό ανά πάσα στιγμή να μελετήσει τις εκθέσεις των εκπαιδευτικών από οποιονδήποτε υπολογιστή έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
  Εάν το ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε ή η Διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας επιθυμούσε να είχε πρόσβαση στις εκθέσεις μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κωδικό πρόσβασης ειδικά γι’ αυτό το σκοπό.
  Δράση: Ανάρτηση ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Γραφείου Εκπαίδευσης
  Δράση: Ανάρτηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού προερχόμενου από ελληνικές εκπαιδευτικές πηγές
  Δράση :Δημιουργία του Δικτύου Δασκάλων NSW
  Δράση: Δημιουργία ενδεικτικών πλάνων μαθημάτων με τη χρήση Εκπαιδευτικού λογισμικού.
  Δράση :Προώθηση των on-line εφαρμογών με ενημερωτικές συναντήσεις
  Δράση :Συμμετοχή στη δράση eTwinning
  Στόχοι για επόμενες χρονιές:

  Για τις επόμενες χρονιές το Γραφείο Εκπαίδευσης είχε θέσει τους ακόλουθους στόχους:

  1. Βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας του Γραφείου και του τρόπου εργασίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών.
  2. Περαιτέρω ανάπτυξη των ελεγκτικών μηχανισμών της εργασίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική σκοπιά.
  3. Περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογικών εφαρμογών και προώθησή τους στο κοινό
  4. Περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεων για την προώθηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας της Ελληνομάθειας.
  5. Αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων στις εξετάσεις για το Πιστοποιητικό Επάρκειας της Ελληνομάθειας.
  6. Μελέτη Σκοπιμότητας της ανάπτυξης online μαθημάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα της διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας για τις περιοχές ευθύνης του Γραφείου Εκπαίδευσης. Η τεχνολογική υποδομή ήδη παρέχεται στο γραφείο μας από το Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο και την πλατφόρμα moodle (Βλέπε http://www.sch.gr/portal/media-type/html/page/default.psml/js_pane/5000,540). Η υλοποίηση ωστόσο τέτοιου είδους μαθημάτων είναι ίσως πρακτικά αδύνατη χωρίς την επιπλέον απόσπαση εκπαιδευτικού του κλάδου πληροφορικής με ειδίκευση στο eLearning. Η ήδη υπάρχουσα εκπαιδευτικός κλάδου πληροφορικής έχει λόγω προηγούμενης εμπειρίας της (κυρίως σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) την ικανότητα να οργανώσει τις φάσεις υλοποίησης και να επιβλέψει τη συνολική διαδικασία παραγωγής τέτοιων ηλεκτρονικών μαθημάτων αλλά το επιφορτισμένο έργο της καθιστά εντελώς απαγορευτική τη δημιουργία μίας τέτοιας καινοτόμου δράσης για τον Ελληνισμό της πρώην περιοχής ευθύνης μας. Μία τέτοια δράση θα μπορούσε σε βάθος χρόνου να επιφέρει ακόμη και σημαντικά έσοδα στο Ελληνικό Κράτος (λαμβάνοντας υπόψη τα σχεδόν μηδενικά έξοδά του) αφού το κομμάτι της επιμόρφωσης των διδασκόντων την Ελληνική γλώσσα είναι αρκετά παραμελημένο στην Αυστραλία.
  7. Αξιολόγηση όλων των διαδικασιών που αναπτύχθηκαν κατά τις 2 προηγούμενες σχολικές χρονιές.
  8. Δημιουργία πλαισίου για τη διατήρηση και αδιάλειπτη λειτουργία των υποδομών που δημιουργήθηκαν κατά τη χρονιά 2010 ακόμη και σε περίπτωση χηρείας της θέσης του Συντονιστή Εκπαίδευσης όπως και έγινε.
  9. Μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση Ελληνικού Μορφωτικού Ινστιτούτου στο Σίδνεϋ με απώτερο σκοπό την κατάργηση της αποστολής δασκάλων με το σημερινό καθεστώς και την αποστολή μόνο εξειδικευμένου και άριστα καταρτισμένου προσωπικού που θα υποστηρίζει την εδώ ελληνόγλωσση εκπαίδευσης με σύγχρονους όρους και την επιβολή διδάκτρων. Αντίστοιχο μορφωτικό Ινστιτούτο έχει ήδη δημιουργήσει το Ισπανικό Κράτος (Instituto Cervantes) τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερη επιτυχία.
  (βλέπε http://sidney.cervantes.es/en/about_us_centre_spanish.htm )
  Με τη συγκεκριμένη πρόταση για τη σύσταση Μορφωτικού Ινστιτούτου συνδέουμε άμεσα και τη δημιουργία των ηλεκτρονικών μαθημάτων (eLearning) που προτείναμε σε προηγούμενη παράγραφο. Θεωρούμε ότι το Μορφωτικό Ινστιτούτο θα πρέπει να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση.
  Ως πρωην εκπαιδευτικός της πολιτείας ΝΝΟ και πρώην Συντονιστής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΔΜΘ σας μεταφέρω τα ανωτέρω για ενημέρωσή σας.
  Σας ευχαριστώ όλους,ιδιαιτέρως όλους με τους οποίους είχα την τιμή και χαρά να συνεργαστώ κατά την περίοδο αυτή κ Ι. Πίτσας.

 • 31 Ιανουαρίου 2011, 12:15 | Λεβέντης Γεώργιος,Φυσικός
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 7  2

  Πρέπει απαραίτητα να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των προηγμένων εκπαιδευτικά κρατών και των μη προηγμένων. Για να γίνω σαφέστερος άλλη πολιτική πρέπει να ακολουθηθεί για τα Ελληνόπουλα που ζούνε στην Ευρώπη, USA, Αυστραλία, Καναδά κλπ και φυσικά άλλη για τα Ελληνόπουλα της Αφρικής και της Ασίας. Συνεπώς ο σχετικός νόμος πρέπει κατά την γνώμη μου να έχει άλλη φιλοσοφία για κάθε περίπτωση.
  Έτσι για την πρώτη περίπτωση (Ευρώπη, Καναδάς κλπ) πρέπει να στοχεύει στην ένταξη των παιδιών μας στην κοινωνία που ζούνε και όχι στον κακώς εννοούμενο επαναπατρισμό, όπως γινόταν μέχρι τώρα.
  Δίδασκα για μια πενταετία σε αμιγώς Ελληνικά σχολεία της Γερμανίας. Εκεί τα παιδιά ήταν πλήρως αποκομμένα από την Γερμανική πραγματικότητα, ήταν εξαιρετικά αδύνατοι μαθητές στα Ελληνικά, παρά το ότι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Γερμανία, λόγω «γκετοποίησής τους» δεν μιλούσαν ούτε τα Γερμανικά καλά και λόγω του ευνοϊκού συστήματος εισαγωγής σε Ελληνικά ΑΕΙ, γύριζαν σχεδόν όλοι στην Ελλάδα, ξοδεύοντας τεράστια ποσά να σπουδάσουν και τελικά αποφοιτούσαν λιγότερο από το 3% ενώ οι υπόλοιποι ξαναγύριζαν στην Γερμανία, όπου βέβαια κατέληγαν να εργάζονται εδώ και εκεί, δεδομένου ότι δεν είχαν καμιά εξειδικευση. Το υπόλοιπο 3% έψαχνε μάταια για δουλειά, όπως και οι άλλοι χιλλιάδες πτυχιούχοι. Ουσιαστικά τα Ελληνικά σχολεία στην Γερμανία το μόνο που εξυπηρετούσαν ήταν πρώτον τον διακαή πόθο των ομογενών μας για επιστροφή στην πατρίδα (εμείς γεράσαμε στην ξενιτιά, τουλάχιστον να γυρίσουν τα παιδιά μας)και δεύτερον την οικονομική ευμάρεια των εκπαιδευτικών και των διαφόρων διοικητικών υπαλλήλων (μισθός στην Ελλάδα, έξτρα επιμίσθιο στην Γερμανία). Αντίθετα σε όσες περιπτώσεις τα Ελληνόπουλα πήγαιναν σε αμιγώς Γερμανικά σχολεία ή σε ενταγμένα στο Γερμανικό σύστημα Ελληνικά τμήματα, είχαν καλύτερη εξέλιξη.
  Πιστεύω λοιπόν ότι στην περίπτωση αυτή πρέπει να καταργηθούν τα αμιγώς Ελληνικά σχολεία και να δημιουργηθούν τμήματα ενταγμένα στο Γερμανικό σύστημα, όπου τα παιδιά θα διδάσκονται μόνον την Ελληνική γλώσσα, σαν επιπλέον στοιχείο εκπαίδευσης.
  Αντιθέτως για τα σχολεία της δεύτερης περίπτωσης κρατών (Αφρική κλπ) η παρεχόμενη εκπαίδευση πρέπει να είναι πλήρης και να στοχεύει όχι μόνο στην επιστροφή στην πατρίδα, αλλά στην κατάκτηση σημαντικών θέσεων στα κράτη που τα φιλοξενούν.

 • 29 Ιανουαρίου 2011, 20:04 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 1  2

  Αγγλόφωνες περιοχές.
  Έμφαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επιλογή δασκάλων με το δυνατό υψηλότερο βαθμό γνώσης της Ελληνικής γλώσσας και μετεκπαίδευση στην επικοινωνία μαθητού – δασκάλου, γιατί το αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα δίνει μεγάλη έμφαση σ’ αυτό και οι μαθητές έχουν συνηθίσει από το Αγγλικό τους σχολείο. Ιδιαίτερο προσόν για τους δασκάλους η ικανότητα να διδάσκει Ελληνικούς παραδοσιακούς χωρούς.
  Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μόνο φιλόλογοι. Τα υπόλοιπα μαθήματα τα διδάσκονται επαρκέστατα στα δικά τους σχολεία. Μετεκπαίδευση στην επικοινωνία με τους μαθητές και εναρμόνιση με το σύστημα διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας στα Αγγλικά σχολεία σε επίπεδο «Ο» level & «A» level. Με το τρόπο αυτό τα Ελληνικά γίνονται απαραίτητο κομμάτι της προετοιμασίας των μαθητών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί τα Ελληνικά στα 2 επίπεδα είναι αποδεκτά για είσοδο στα ΑΕΙ και απαλλάσουν τους γονείς από ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι κάτι πολύσ σύνηθες από τους εκπαιδευτικούς που πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος.
  Η Ιστορία, ο πολιτισμός και οι Ελληνικοί χοροί σε δεύτερη προτεραιότητα
  Οι «δάσκαλοι» τις ημέρες «προετοιμασίας» να συγκεντρώνουν στοιχεί γαι επικοινωνία με τους μαθητές στο διαδίκτυο με τίτλους Ελληνικών βιβλίων αλλά και βιβλίων στα Αγγλικά με Ελληνικό ενδιαφέρον και Ελληνικών τραγουδιών.
  Οι δραστηριότητες του «δασκάλου» στο σχολείο και το διαδίκτυο είναι και τρόπος ελέγχου της επιμέλειάς του στη δουλειά του.
  ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ.
  ΟΧΙ ΠΡΩΤΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 21:07 | Ποσταντσίδης Θεόδωρος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 6  2

  Στην Ολλανδία που υπηρετώ ως σήμερα συμβαίνει το εξής οξύμωρο σχήμα:
  Από την μια η ελληνόγλωσση εκπαίδευση να φθήνει στους Έλληνες αποδήμους βοηθούντως και της κρίσης και από την άλλη στην χώρα αυτή τα ελληνικά να αποτελούν προνόμιο των καλυτέρων. Εξηγώ:
  Από την μέση εκπαίδευση και μετά τα καλύτερα σχολεία μέσης εκπαίδευσης, αυτά που φιλοξενούν τους αριστούχους και που αποτελούν προνόμιο για την εύκολη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο διδάσκουν ελληνικά και μάλιστα αρχαία. Ακόμη στα πανεπιστήμιά τους πέρα από την υποχρεωτική εκμάθησή τους, λόγω χρησιμότητας σε κάποιες σχολές, διδάσκονται τα ελληνικά σε ενήλικες, επί πληρωμή πάντα και με υψηλά δίδακτρα. Οι όποιες προσπάθειες ελληνικών κοινοτήτων να διατηρήσουν τμήματα σκόνταψε στην προχειρότητα του εγχειρήματος και έτσι φυλλοροούν και σβήνουν τα περισσότερα.
  Είναι πραγματικά αστείο από την μια οι Ολλανδικές αρχές να ανεβάζουν τα ελληνικά σε τέτοιο επίπεδο και από την άλλη να αγνοούν την ύπαρξη των ελληνικών τμημάτων είτε να τα θεωρούν απαξιωμένα μια και η ίδια η πολιτεία δεν έκανε τίποτα τόσα χρόνια για να τα αναδείξει.
  Αντί τα ελληνκά αυτά τμήματα να αναδειχτούν ως φάροι ελληνισμού που θα προωθούν Ελλάδα στους φιλικά προσκείμενους προς την αρχαία Ελλάδα Ολλανδούς αφήνονται στην αφάνεια προφανώς γιατί και κάποιοι ήταν ανίκανοι και κάποιοι άλλοι βρίσκαν πρόσφορο έδαφος να πουλάνε εξυπηρετήσεις.Πχ μια μικρή καμπάνια την άνοιξη με κάποια εκδήλωση θα ανέβαζε το κύμα τουριστών προς την Ελλάδα κατακόρυφα αλλά….