ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ – Άρθρο 42 – Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επί θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 67 ν. 3852/2010

Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) μετά από τις λέξεις «ή του δημάρχου» διαγράφονται οι λέξεις «ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης» και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.».

 • 18 Ιουνίου 2022, 19:45 | Αλέξανδρος Τσίγκος

  Το δικαίωμα της εισαγωγής θέματος εκτός ημερησίας διάταξης πράγματι μπορεί να γίνει καταχρηστικό σε ορισμένες περιπτώσεις τόσον απο την συμπολίτευση όσο και απο την αντιπολίτευση.
  Έχουμε δει θέματα τα οποία δεν είναι επείγοντα να έρχονται για συζήτηση με την διαδικασία εκτός ημερήσιας διάταξης απλώς γιατί «βολεύει την συμπολίτευση η πλειοψηφία την δεδομένη στιγμή» όπως έχουμε δει και θέματα τα οποία προτείνονται απο την αντιπολίτευση μόνο και μόνο για να «ακούγεται το ενδιαφέρον».
  Στην ισχύουσα νομοθεσία υπάρχουν οι διατάξεις που μπορούν να καλύψουν όλες τις περιπτώσεις θεμάτων με την κανονική διαδικασία και με την κατεπείγουσα.
  Η διαδικασία των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης «μοιάζει» οτι είναι πολυτέλεια και για την συμπολίτευση και για την αντιπολίτευση.
  Όμως λόγοι δημοκρατίας και πολιτισμού επιβάλουν την διατήρηση αυτής της διαδικασίας όπως είναι ήδη ψηφισμένη και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα.
  Απο τον επι πλέον διάλογο για τα προβλήματα μιάς πόλης σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο δεν ζημιώνεται η πολιτεία μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Ωφελείται.
  Συμπερασματικά διαφωνώ πλήρως με την κατάργηση του δικαιώματος της αντιπολίτευσης να εισάγει θέματα εκτός ημερησίας διάταξης.

 • 14 Ιουνίου 2022, 17:58 | ΒΑΣ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ

  Η κατάργηση αυτού του δικαιώματος της αντιπολίτευσης είναι αντιδημοκρατικό και θε επιφέρει περαιτέρω αποδυνάμωση των Δ.Σ.
  Με τους συνεχείς περιορισμούς στον ρόλο και στις αρμοδιότητες των ΔΣ και την αντίστοιχη ενδυνάμωση της Οικονομικής Επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής τα ΔΣ έχουν εκφυλισθεί σε λέσχες ανούσιων συζητήσεων.
  Αν στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η αποφυγή κατάχρησης αυτού του δικαιώματος από την αντιπολίτευση θεωρώ πως υπάρχουν κατάλληλες ασφ. δικλείδες (πχ. να υποβάλλεται το αίτημα απο περισσότερους του ενός επικεφαλής, ή να ορίζεται ο χρόνος συζήτησης κ.α.)

 • 13 Ιουνίου 2022, 10:51 | Λαππας ματθαιος

  ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΗ Ο ΧΡΟΝΟΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΩΡΑ…..
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΗ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΑΞΗ.
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΗ ΛΥΣΕΙς…
  ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΘΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟς ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΑΛΥΘΕΙ …..ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΕς ΒΕΒΑΙΑ….

 • 12 Ιουνίου 2022, 08:23 | Αλέξανδρος Αθανασίου

  Αφαιρείται με αυτή τη διάταξη η φράση «ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης» που θα μπορούσε να θέσει θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Πράγματι την τρέχουσα δημοτική περίοδο, μετά την εφαρμογή της απλής αναλογικής στις δημοτικές εκλογές του 2019, ο κατακερματισμός των δημοτικών συμβουλίων της χώρας δημιούργησε δυσλειτουργίες και το δικαίωμα αυτό των επικεφαλείς παρατάξεων ίσως να φάνηκε και να έγινε καταχρηστικό σε κάποιες των περιπτώσεων. Όμως το δικαίωμα στην αντιπολίτευση να θέτει εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα πάντοτε υπόκειται σε κρίση του σώματος δια της πλειοψηφίας. Ως παράδειγμα κατακερματισμού δημοτικού συμβουλίου, που θα μπορούσε να γίνει κατάχρηση του δικαιώματος αυτού της αντιπολίτευσης, θα μπορούσαμε να φέρουμε το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης το οποίο απαρτίζεται από 13 δημοτικές παρατάξεις συν 3 που συνεργάζονται με την παράταξη του Δημάρχου και αυτή τη στιγμή 16 ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους. Αυτό θα θεραπευθεί στις επόμενες δημοτικές εκλογές του 2023 όπου επανήλθε με νόμο του ΥΠΕΣ η ενισχυμένη αναλογική όπως ίσχυε όλα τα χρόνια πριν τον «Κλεισθένη». Συνεπώς, γνώμη μας είναι, ότι η φράση αυτή ΔΕΝ πρέπει ν’ αφαιρεθεί και πάντα, επαναλαμβάνουμε, η συζήτηση ενός εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα υπόκειται σε κρίση του σώματος δια της πλειοψηφίας, πράγμα δημοκρατικό και συμβατό με τον πολιτικό μας πολιτισμό.

 • 7 Ιουνίου 2022, 15:20 | ΟΝΤΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΗς ΙΔΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΩς ΚΑΙ 3 ΗΜΕΡΕς ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

  ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΗ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙς ΔΗΜΟΤΙΚΕς ΠΑΡΑΤΑΞΕΙς ΝΑ ΘΕΣΟΥΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΘΕΜΑ ,ΤΟ ΟΠΟΟΙΟ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΒΕΒΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΔΙΑ ΤΗς ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.
  ΑΣ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Ως ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΖΩΝΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Η ΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩς ΜΟΜΦΗΣ.
  ΑΝ ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.