Άρθρο 19 – Στελέχωση της Υπηρεσίας Συντονισμού και των Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΕΠΑ

Η Δι.Δι.Ε.Π. και οι Υπηρεσίες Διαχείρισης των προγραμμάτων του ΕΠΑ δύνανται να στελεχώνονται και με προσωπικό που αποσπάται από τη ΜΟΔ ΑΕ.

  • 6 Απριλίου 2019, 22:59 | Ηλίας Μουρατίδης

    Δεδομένου ότι το προσωπικό αποτελεί το κλειδί επιτυχίας της αποτελεσματικής εφαρμογής των ΕΠΑ προτείνεται:
    να δίνεται η δυνατότητα απόσπασης γενικότερα από τις ΕΥΔ ΕΠ και άλλων υπηρεσιών του δημοσίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου δημοσίου, με συγκεκριμένη διαδικασία.