Άρθρο 02 – Συγκρότηση Συμβουλίου Σύγχρονου Πολιτισμού

1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού συγκροτείται Συμβούλιο Σύγχρονου Πολιτισμού (ΣυΣΠ), που αποτελείται από έντεκα (11) μέλη με τη σχετική ποσόστωση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 1β του ν. 2839/2000 (ΦΕΚ Α’ 196), ως εξής:
α) Τον Ειδικό Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού ως Πρόεδρο
β) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού,
γ) Τον (1) Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής Σύγχρονου Πολιτισμού, η οποία συστήνεται με τις διατάξεις του παρόντος,
δ) ένα (1) μέλος του Δ.Σ. του ν.π.ι.δ. «ACROPOLE CREATIVE HUB», το οποίο ιδρύεται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του παρόντος,
ε) ένα (1) μέλος του Δ.Σ. του ν.π.ι.δ. «Οργανισμός Βιβλίου και Πολιτισμού», το οποίο ιδρύεται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ του παρόντος,
στ) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης» ιδρυθέντος με το άρθρο 1 του ν. 4572/2018 (ΦΕΚ Α’ 188),
ζ) δύο (2) Προϊσταμένους Περιφερειακών Διευθύνσεων Σύγχρονου Πολιτισμού, οι οποίες συστήνονται με τις διατάξεις του παρόντος, με ειδικότητες που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου, αναπληρούμενους από πρόσωπα με τα ίδια προσόντα,
η) δύο (2) εγνωσμένου κύρους προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό χώρο και τον χώρο του πολιτισμού,
θ) έναν (1) καλλιτεχνικό διευθυντή από εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή επαγγελματία από τον χώρο του σύγχρονου πολιτισμού.

2. Με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου Σύγχρονου Πολιτισμού ορίζεται και ο αναπληρωτής του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου ως Προέδρου του Συμβουλίου. Όταν τον Ειδικό Γραμματέα αναπληρώνει άλλο μέλος του Συμβουλίου, στη θέση του ως μέλος καλείται ο αναπληρωτής του μέλους αυτού.

3. Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Σύγχρονου Πολιτισμού είναι οι κάτωθι:
α) η εισήγηση στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για θέματα σχεδιασμού, στρατηγικής και ορισμού προτεραιοτήτων της πολιτικής για τον σύγχρονο πολιτισμό, κατόπιν συνεργασίας με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το ν.π.ι.δ. «Οργανισμός Βιβλίου και Πολιτισμού» και το ν.π.ι.δ. «ACROPOLE CREATIVE HUB»,
β) ο καθορισμός προδιαγραφών και η αξιολόγηση των σχεδίων δράσης τα οποία συντάσσουν οι Διευθύνσεις Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και η έγκριση των ετήσιων προγραμμάτων δράσης,
γ) ο ορισμός στρατηγικών στόχων για την παραγωγή σύγχρονου πολιτισμού και τη δικτύωση πολιτιστικών φορέων στην ελληνική επικράτεια και διεθνώς και η ενίσχυση των σχετικών δράσεων μέσω προκήρυξης ειδικών προγραμμάτων, βάσει των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων,
δ) η εισήγηση για την ανάθεση μελετών και ερευνών σχετικά με ζητήματα σύγχρονου πολιτισμού.

  • Όλη η διαχείριση και η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων περνάει μέσα από αυτό τον νέο οργανισμό, που θα δημιουργεί καλλιτεχνικές αξίες και πολιτιστικά γεγονότα. Συνολικά η πολιτιστική διαχείριση θα περνάει μέσα από αυτά τα όργανα , που διοικείται από ΝΠΙΔ και απροσδιόριστες «προσωπικότητες», που θα υπάρχουν στο χώρο, με απροσδιόριστα συμφέροντα , που θα καρπώνονται χρηματοδοτήσεις, διασυνδεόμενες με Δήμους και περιφέρειες . Η συνταγματική υποχρέωση του Κράτους να διαφυλάσσει την ελευθερία της τέχνης, υποτάσσεται στις διαδικασίες ελέγχου, προβολής και χρηματοδότησης μέσα από αυτά τα νέα σχήματα. Σε συνδυασμό με την εμπορευματική δράση που υπαγορεύει ο «Κλεισθένης» για την Τοπική Διοίκηση γίνεται σαφές ότι πλέον θα στην ουσία μιλάμε για ένα «Διευθυντήριο» στη διαχείριση της Τέχνης, όπου δεν θα μπορεί να υπάρχει τίποτε και κανείς έξω από αυτό, αφού θα έχει τη συνολική διαχείρηση προγραμμάτων και κονδυλίων, προσαρμοζόμενο στις απαιτήσεις της ΕΕ. Ο βασικός στόχος του ΥΠΠΟΑ είναι να εκμεταλλευτεί για λογαριασμό της Πολιτιστική Βιομηχανίας όλο το δημιουργικό δυναμικό των τεχνών, διαμορφώνοντας σχέσης ωφέλειας – κέρδους, στη δημιουργία, στη διάθεση, προβολή της τέχνης.
    Οδηγεί τους καλλιτέχνες, αθωράκιστους στην αγκαλιά της επιχειρηματικής δράσης, χωρίς κανένα μηχανισμό εποπτείας για αμοιβές, πνευματικά δικαιώματα για δράσεις στο δημόσιο χώρο.. Στην ουσία δημιουργείται ένας μηχανισμός που σκοπός του είναι να παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ της ΕΕ, των εγκεκριμένων προγραμμάτων για τον πολιτισμό και του πλήθους των διεθνών και ελληνικών ΜΚΟ που είναι μεσάζοντες στη διακίνηση και προβολή της τέχνης…
    Με άλλα λόγια, διαλέγουν «πριν από εμάς για εμάς» όχι μόνο τη διακίνηση του έργου αλλά και την παραγωγή του, τη δημιουργία του, μέσω της οικονομικής διαχείρισης που περνάει μέσα από το επιχειρηματικό κεφάλαιο, οριοθετώντας έτσι και τις διαδρομές επικοινωνίας με την κοινωνία πράγμα που οδηγεί τους δημιουργούς σε φίμωση…

  • 6 Μαΐου 2019, 14:58 | Μαρία Ψαρρού

    Θα είχε ενδιαφέρον στο Συμβούλιο Σύγχρονου Πολιτισμού να μετέχει επίσης μέλος σχετικό με τον τουρισμό (εκπρόσωπος υπουργείου τουρισμού ή ΕΟΤ) για ανάπτυξη συγκροτημένου σχεδίου με αντικείμενο την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού.