9.16. Εξωτερική Πολιτική

9.16.1. Στρατηγικές κατευθύνσεις και στόχοι

Αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών είναι η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, η οποία περιλαμβάνει τα θέματα που αφορούν τις διεθνείς σχέσεις, τη διεθνή συνεργασία και τη διεθνή πολιτική, τη διεθνή εκπροσώπηση, την προάσπιση των ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό καθώς και την ενίσχυση της διεθνούς νομιμότητας. To Υπουργείο Εξωτερικών αποτελεί τον κεντρικό συντονιστή για τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής εθνικής πολιτικής στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, την προώθηση των εξαγωγών και τη συνολική εξωστρεφή ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, μέσω των Προξενικών Αρχών, το Υπουργείο Εξωτερικών εξυπηρετεί Έλληνες και ξένους πολίτες σε θέματα προξενικής φύσεως, λειτουργώντας ως σημείο επαφής με την ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης του Υπουργείου Εξωτερικών, υλοποιείται δέσμη έργων που περιλαμβάνουν την αναβάθμιση σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών, με στόχο τη θωράκιση των διακινούμενων πληροφοριών, τη βελτίωση, αξιοποίηση και επεξεργασία της παρεχόμενης ενημέρωσης, καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Χάρη στο δίκτυο Αρχών στο εξωτερικό (127 πρεσβείες και προξενεία και 59 Γραφεία ΟΕΥ), υπάρχουν «αντένες» στις περισσότερες χώρες του κόσμου για την υποστήριξη των ελληνικών οικονομικών και εμπορικών συμφερόντων, διαθέσιμες τόσο σχετικά με τη στρατηγική του Υπουργείου όσο και του EnterpriseGreece. Οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς εξωστρέφειας λειτουργούν με ενιαίο τρόπο και αποκτούν κοινή κουλτούρα επιχειρησιακής λειτουργίας. Μάλιστα, για την εξωστρέφεια έχει ήδη εξασφαλιστεί πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας από την ολλανδική κυβέρνηση για την καλύτερη υλοποίηση της εθνικής πολιτικής.

Το Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη αναλαμβάνει σειρά πρωτοβουλιών με στόχο τOν ψηφιακό μετασχηματισμό των διαδικασιών στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, την αναβάθμιση των προξενικών υπηρεσιών, καθώς και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των Ελλήνων πολιτών στο εξωτερικό.

 

Εκσυγχρονισμός λειτουργίας Προξενικών Αρχών

Με γνώμονα τη βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών που παρέχει το Υπουργείο Εξωτερικών, απλοποιούνται οι διαδικασίες χορήγησης εγγράφων στους Έλληνες της αλλοδαπής, μέσω διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων των Αρχών Εξωτερικού με τις αρμόδιες αρχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, προωθείται η απευθείας διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών με τις Προξενικές Αρχές, έτσι ώστε η καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων να πραγματοποιείται εφεξής με ψηφιακό τρόπο (Ν.4674/20). Με τον τρόπο αυτό, καταργείται η χρονοβόρα διαδικασία της ταχυδρομικής αποστολής των αιτήσεων στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, το οποίο εφεξής θα επιλαμβάνεται σε εξαιρετικές μόνον περιπτώσεις. Επιπλέον, προωθείται η διασύνδεση με τη Δ/νση Στρατολογίας (ΥΠΕΘΑ) και τη Δ/νση Διαβατηρίων (ΥΠΡΟΠΟ). Μέσα από αυτή την παρέμβαση διευκολύνεται η πρόσβαση στην πληροφορία μέσω εφαρμογής συστήματος εικονικής υποβοήθησης προς τους πολίτες,για ταχύτερη εξυπηρέτηση και περιορισμό διοικητικού φόρτου εργασιών. Ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή chat στις ιστοσελίδες των Προξενικών Αρχών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, θα απαντά με αυτοματοποιημένο τρόπο σε ερωτήματα προξενικής φύσεως.(έναρξη πιλοτικής εφαρμογής εντός 2020).

Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης πολιτών στα πρότυπα των εφαρμογών myAADElive και myKEPlive. Εν προκειμένω, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα εξυπηρετούνται από προξενικό υπάλληλο μέσω βιντεοκλήσης σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα για υποθέσεις, οι οποίες δεν απαιτούν αυτοπρόσωπη παρουσία. Με αυτόν τον τρόπο, εξυπηρετείται με τον βέλτιστο τρόπο η one-stop-shop διαδικασία, καθώς κάθε πολίτης θα συναλλάσσεται με την Προξενική Αρχή μόνο μια φορά, όταν απαιτείται ταυτοπροσωπία και αποκλειστικά ηλεκτρονικά στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ενώ ταυτόχρονα περιορίζεται και ο διοικητικός φόρτος εργασιών.

Επίσης, τίθεται σε εφαρμογή νέα διαδικασία επίσημης μετάφρασης με πιστοποιημένους μεταφραστές, στα πρότυπα των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών. Παράλληλα, αναβαθμίζονται και θωρακίζονται τα ηλεκτρονικά συστήματα διακίνησης πληροφοριών μεταξύ Κεντρικής Υπηρεσίας και Αρχών Εξωτερικού (ΣΗΔΕ, N-VIS, EES), ενώ για πρώτη φορά θα εγκατασταθεί το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Αδειοδότησης Ταξιδίου (ETIAS) και θα αναπτυχθεί σύστημα οικονομικής διαχείρισης με το οποίο θα συνδέονται οι Αρχές Εξωτερικού με την Κεντρική Υπηρεσία.

Επιπλέον, για τους αιτούμενους ψηφοφόρους προβλέπεται η εγγραφή τους σε Ειδικό Εκλεκτορικό Μητρώο Εξωτερικού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Ακόμη, θα δημιουργηθεί Μητρώο Ελλήνων του Εξωτερικού στο οποίο θα εγγράφονται οι ενδιαφερόμενοι αυτοβούλως, δίνοντας προσωπικά τους στοιχεία, τον τόπο κατοικίας και το επάγγελμά τους. Σκοπός είναι η αποτύπωση του ελληνισμού της διασποράς, το μέγεθος και η γεωγραφική του κατανομή (ποσοτικά δεδομένα), οι διάφοροι τύποι οργάνωσης καθώς και τα επαγγελματικά πεδία στα οποία δραστηριοποιείται (ποιοτικά δεδομένα).

 

Θωράκιση και εξορθολογισμός ψηφιακών λειτουργιών Υπουργείου Εξωτερικών

Η αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών περιλαμβάνει, εκτός από τις προωθούμενες δράσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, δράσεις για τη θωράκιση και τον εξορθολογισμό της διακινούμενης πληροφορίας.

Το έργο αφορά την εγκατάσταση ενός Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο θα περιλαμβάνεται στην ψηφιακή ομπρέλα του www.gov.gr και θα είναι ένας εμπιστευτικός επιχειρησιακός χώρος, όπου θα ενσωματώνονται οι κόμβοι επικοινωνίας του υπουργείου Εξωτερικών με τα άλλα Υπουργεία και υπηρεσίες και στο οποίο οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών θα έχουν πρόσβαση με έναν ειδικό κλειδάριθμο. Σε αυτό το σύστημα, ο υπάλληλος-χρήστης θα έχει την ευκαιρία να επιτελεί εργασίες οι οποίες μέχρι τώρα απαιτούσαν την αποστολή εγγράφων μέσω διπλωματικού ταχυδρομείου ή fax, καθυστερώντας την επεξεργασία των αιτημάτων και δυσχεραίνοντας τη φύση της εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

Ειδικότερα, αναβαθμίζεται η σύνθετη και ευρεία λειτουργία του συστήματος διακίνησης διαβαθμισμένης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (ΣΗΔΕ), με επέκταση των υποδομών διασύνδεσης της Κεντρικής Υπηρεσίας με τις διπλωματικές αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας (έργο ΕΣΠΑ-ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα). Η πρόβλεψη επιτυχούς αναβάθμισης συνίσταται στην εξοικονόμηση χρόνου, χρήματος, την ενίσχυση της ασφάλειας στις επικοινωνίες της κατά λόγο αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Παράλληλα, δρομολογείται έργο που αφορά στην ψηφιοποίηση του Ιστορικού και Διπλωματικού αρχείου από το 1924 και εντεύθεν, που θα συμβάλει στην ταχύτερη και ευκολότερη προσπέλαση και αξιοποίηση εύρους πληροφοριών και αρχειακού υλικό.

Επιπλέον, έχουν γίνει ήδη οι πρώτες ενέργειες για χρησιμοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης ως εργαλείο άσκησης δημόσιας διπλωματίας, με στόχο τη δυνατότητα έγκαιρης πρόβλεψης γεωπολιτικών εξελίξεων, χάραξης στρατηγικής (πολιτικής) επιρροής, οικονομικής διείσδυσης ελληνικών επιχειρήσεων σε ξένες αγορές και προσέλκυσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (Foreign Direct Investment). Το εργαλείο της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πληροφόρηση που παρέχεται από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) και το Ιστορικό και Διπλωματικό Αρχείο.

Επιπλέον, πρόκειται να δημιουργηθεί ένα νέο δίκτυο e-mail που θα είναι προσβάσιμο μόνο από τους υπαλλήλους και το οποίο θα επιτρέπει την μετάδοση μη-πιστοποιημένης αλληλογραφίας καθώς και αλληλογραφίας χαμηλής διαβάθμισης.

Παράλληλα, δρομολογείται ο εκσυγχρονισμός των ασφαλών επικοινωνιών στην Κεντρική Υπηρεσία και σε όλες τις Πρεσβείες, στις Μόνιμες Αντιπροσωπείες και σε συγκεκριμένες Προξενικές Αρχές ειδικού ενδιαφέροντος.

Ταυτόχρονα, αναβαθμίζεται και προσαρμόζεται στα νέα κανονιστικά πλαίσια το σύστημα θεώρησης καρτών εισόδου σε πολίτες τρίτων χωρών (N-VIS) (έργο Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας) και δημιουργείται, σε συνεργασία με το ΥΠΡΟΠΟ, πληροφοριακό Σύστημα Εισόδου-Εξόδου (EES), στο οποίο θα καταχωρούνται οι πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στο έδαφος schengen (έργο Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας).

Επιπλέον, εκσυγχρονίζεται ο τρόπος διαχείρισης των οικονομικών του Υπουργείου, με ψηφιοποίηση της διαδικασίας και διασύνδεσης Κεντρικής Υπηρεσίας με τις Αρχές του Εξωτερικού. Με αυτόν τον τρόπο, η ΓΔΟΥ του Υπουργείου θα έχει λογιστική απεικόνιση των οικονομικών κάθε Αρχής Εξωτερικού σε πραγματικό χρόνο, ενώ, παράλληλα, καταργείται η χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία αποστολής εγγράφων.

Ακόμη, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συστήματος παρουσίασης αεροναυτικών επεισοδίων (παραβιάσεων) σε ηλεκτρονικούς χάρτες. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ενός μοντέρνου ψηφιακού επιχειρησιακού κέντρου το οποίο θα περιλαμβάνει σύγχρονες και ασφαλείς τεχνολογικές υποδομές, τεχνολογίες παρακολούθησης κρίσεων και διοίκησης, καθώς και βασικά και εναλλακτικά ασφαλή συστήματα επικοινωνίας. Επιπλέον θα παρέχεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το προσωπικό.

Τέλος, το ΥΠΕΞ συνεργάζεται ήδη με τη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γ.Γ.Δ.Π.) και την ΓΓΠΣΔΔ για την έγκυρη και έγκαιρη εναρμόνιση των δημοσιονομικών κανόνων και του νομοθετικού πλαισίου όπου χρειαστεί την επίτευξη αυξημένης διαλειτουργικότητας με το επικείμενο έργο «GOV-ERP».

 

Ενίσχυση του οργανισμού EnterpriseGreece

Ο οργανισμός EnterpriseGreece ενισχύεται και αναδιοργανώνεται, με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, προκειμένου να αποτελέσει ένα σύγχρονο βραχίονα στήριξης της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, εφάμιλλο των αντίστοιχων επιτυχημένων φορέων του εξωτερικού.

Στην παρούσα χρονική περίοδο διαμορφώνονται ο νέος κανονισμός λειτουργίας, ενώ θα ακολουθήσουν δράσεις επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των στελεχών που θα περιλαμβάνουν την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του ΥπΕξ είναι απαραίτητος τόσο για την αποτελεσματικότερη συνεργασία με τις Αρχές εξωτερικού όσο και για τη σύνδεση και συνεργασία με τις Περιφέρειες μέσω των οποίων θα επεκταθούν οι τοπικές εξαγωγές και θα εντοπιστούν και ωριμάσουν τοπικές επενδυτικές ευκαιρίες.

 

Εθνική στρατηγική εξωστρέφειας

Το EnterpriseGreece θα αποτελέσει το κύριο όργανο υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας, η οποία στηρίζεται στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, την προώθηση εξαγωγών, καθώς και τη βελτίωση της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται μία δέσμη δράσεων, η οποία περιλαμβάνει:

 1. Σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση και τη διάδραση με τις επιχειρήσεις πρόκειται να υλοποιηθεί η Εθνική Ψηφιακή Πύλη Εξωστρέφειας. Με δικαιούχο το αναβαθμισμένο EnterpriseGreece, η πύλη θα ενοποιήσει το περιεχόμενο που παράγεται από τα Γραφεία ΟΕΥ και από το EnterpriseGreece, όπως και από άλλες κρατικές πηγές που σχετίζονται με την εξωστρέφεια. Ενσωματώνοντας βέλτιστες πρακτικές του εξωτερικού, ο χρήστης θα βρίσκει εύκολα και διαδραστικά την πληροφορία που χρειάζεται σε ένα ενιαίο portal, προκειμένου να εξάγει ή να επενδύσει στην Ελλάδα.
 2. Σε ό,τι αφορά την κλαδική στόχευση, οι νέες τεχνολογίες αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα, οπότε αναπτύσσονται ψηφιακά εργαλεία εξωστρέφειας και διευκόλυνσης των επενδύσεων στον κλάδο αυτό, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 3. Με την ανάδειξη της επιστημονικής διπλωματίας, θα εκπαιδευτούν στελέχη και θα αναπτυχθούν προγράμματα σε πόλεις-στόχους με έντονη ερευνητική δραστηριότητα στις τεχνολογίες αιχμής, π.χ. Βοστώνη, Σαν Φρανσίσκο, Λονδίνο. Στόχος είναι το δίκτυο της οικονομικής διπλωματίας να αναπτύξει συνέργειες και δίκτυα συνεργασίας στις εν λόγω πόλεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσέλκυση επενδύσεων, η προώθηση ευκαιριών για τις ελληνικές εταιρείες, αλλά και η ενίσχυση της εικόνας της χώρας μας σε αυτό τον τομέα.
 4. Προωθούνται οι δυναμικοί κλάδοι σε διαφορετικά επίπεδα με στόχο την τόνωση του διεθνούς εμπορίου. (Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών σε σύνθεση Εξωτερικού Εμπορίου, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, κ.ά). Ήδη ξεκίνησε συνεργασία με τους φορείς του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), με στόχο τη συστηματική ανάδειξη του κλάδου και των θεμάτων που αντιμετωπίζουν στα αντίστοιχα forums της Ε.Ε..
 5. Αναδιαμορφώνεται και τοποθετείται σε νέους στρατηγικούς άξονες η εθνική στρατηγική για τη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου (TradeFacilitation) και εντατικοποιείται η απλοποίηση και η ψηφιοποίηση των προ-τελωνειακών και τελωνειακών διαδικασιών γύρω από την ενιαία ψηφιακή θυρίδα «SingleWindow».

Με τις ανωτέρω δράσεις ενισχύεται η δημιουργία μιας καινούργιας ταυτότητας για τη σύγχρονη Ελλάδα (πρωτοβουλία Repositioning Greece), η οποία ανακάμπτει και επενδύει στην καινοτομία, στο ψηφιακό της μέλλον και στο ανθρώπινο δυναμικό της.

 

9.16.2. Έργα

Εθνική Ψηφιακή Πύλη Εξωστρέφειας

Η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας λαμβάνει υπόψη το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται παγκοσμίως για τις επενδύσεις και το εμπόριο και έτσι η στρατηγική της εστιάζει στην καλύτερη πληροφόρηση και υποστήριξη των ξένων επενδυτών και των Ελλήνων εξαγωγέων. Σε αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις για την προσέλκυση επενδυτικής και γενικότερα επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα, την ολοκληρωμένη υποστήριξη των ξένων επενδυτών και τη βελτίωση της επενδυτικής εμπειρίας. Επίσης, δραστηριοποιείται στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών στο εξωτερικό, στην προώθηση των ελληνικών εξαγωγών σε νέες αγορές, αλλά και στην εδραίωσή τους σε υπάρχουσες.

Βασικός στόχος είναι η συντονισμένη προβολή και αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα και παράλληλα η δικτύωση και διευκόλυνση των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, με ενιαίο τρόπο, συνέχεια και συστηματικότητα. Ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων εξωστρέφειας, όπως και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει η χώρα αποτελεσματικά να προσελκύσει άμεσες ξένες επενδύσεις και να στηρίξει τις εξαγωγές της.

Αξιοποιώντας το γεγονός ότι πλέον όλα τα «εργαλεία» εξωστρέφειας (EnterpriseGreece, ΟΕΥ-Agora, πολυμερής και διμερής διπλωματία) είναι πλέον υπό την ενιαία αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ενοποίηση του περιεχομένου και τη διάθεσή του μέσα από μια ψηφιακή πλατφόρμα εξωστρέφειας της κυβερνητικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, η οποία θα είναι μέρος της ομπρέλας του gov.gr. Έτσι η Εθνική Ψηφιακή Πύλη Εξωστρέφειας θα αποτελεί μια ενιαία και κοινή πλατφόρμα για την κάλυψη επιχειρησιακών απαιτήσεων των υπηρεσιών εξωστρέφειας. Θα ενσωματώσει, αναδιαμορφώσει και επεκτείνει τις λειτουργίες των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Εξωτερικών (http://www.agora.mfa.gr) και του EnterpriseGreece (www.enterprisegreece.gov.gr).

Ενδεικτικά, η πύλη θα περιλαμβάνει αποτύπωση του εσωτερικού οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, παρουσίαση της χώρας με προτεραιότητας στον τομέα της οικονομίας, παρουσίαση κλάδων, καθώς και παρουσίαση στοιχείων παραγωγής, μητρώων επιχειρήσεων και στατιστικών στοιχείων.

 

Αναδιάρθρωση Μεταφραστικής Υπηρεσίας

Η Μεταφραστική Υπηρεσία καταργείται και η διαδικασία μετάφρασης – πιστοποίησης εγγράφων ιδιωτών αντικαθίσταται από διαδικασία με πιστοποιημένους μεταφραστές, στα πρότυπα των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών. Ειδικότερα, κάθε ιδιώτης θα μπορεί να απευθύνεται στον πιστοποιημένο μεταφραστή της επιλογής του και να εξυπηρετείται άμεσα και γρήγορα. Η επιλογή θα γίνεται από κατάλογο πιστοποιημένων μεταφραστών (θα πιστοποιούνται κατόπιν σχετικών διαδικασιών από αρμόδιο εξεταστικό φορέα), που θα αναρτάται στα κατά τόπους Πρωτοδικεία ή Δικηγορικούς και Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους ή από συσταθείσα για τον σκοπό ανεξάρτητη Υπηρεσία Μετάφρασης και Πιστοποίησης. Οι πιστοποιημένοι μεταφραστές θα είναι εγγεγραμμένοι σε Μητρώο Μεταφραστών, θα είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια και εγκυρότητα της μετάφρασης, η οποία θα πιστοποιείται από επίσημη (μοναδική για καθένα) σφραγίδα ή από ψηφιακή υπογραφή και μοναδικό αριθμό μετάφρασης (barcode). Επιπλέον, θα είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν ψηφιακό αρχείο μεταφράσεων και να καταχωρίζουν ψηφιακά κάθε πράξη σε ηλεκτρονικό κατάλογο της Υπηρεσίας Μετάφρασης και Πιστοποίησης ή άλλης εποπτεύουσας αρχής.

 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού

Tο έργο «Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού» (European Travel Information and Authorization System – ETIAS), αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2022. Το εν λόγω Σύστημα θα επεξεργάζεται και θα χορηγεί, με αυτοματοποιημένη διαδικασία, την άδεια εισόδου σε πολίτες τρίτων χωρών που δεν υποχρεούνται να διαθέτουν θεώρηση για να διέλθουν τα εξωτερικά σύνορα («υποχρέωση θεώρησης») της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Πληροφοριακό Σύστημα Μηνυμάτων Έκτακτης Ανάγκης Ελλήνων του Εξωτερικού

Το Πληροφοριακό Σύστημα Ελλήνων του Εξωτερικού προβλέπει την αποστολή ειδοποιήσεων έκτακτης ανάγκης (Messaging Alert System for Greeks Abroad – MASGA) σε Έλληνες πολίτες στο εξωτερικό. Με αυτό το σύστημα, σε περιόδους κρίσης, φυσικών ή μη καταστροφών, συγκρούσεων κ.λπ., όσοι Έλληνες πολίτες του εξωτερικού έχουν εγγραφεί αυτοβούλως στο σύστημα, θα λαμβάνουν ένα e-mail ή/και SMS, με ενημερώσεις, ώστε να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κρίσης, καθώς και οδηγίες για την προσωπική τους ασφάλεια.

 

Πλατφόρμα για την ενημέρωση και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας στα παιδιά με αναπηρία, στους νέους δημιουργούς και φοιτητές ποικίλων επιστημονικών και καλλιτεχνικών Πεδίων του Απόδημου Ελληνισμού

Η πρόνοια για καθολική προσβασιµότητα στο περιεχόµενο από άτοµα µε αναπηρία είναι πρώτιστης προτεραιότητας. Η πλατφόρμα θα απευθύνεται στους µαθητές των σχολείων της Ελλάδος αλλά και του Απόδηµου Ελληνισµού, στα παιδιά µε αναπηρία, στους νέους δηµιουργούς, στους σπουδαστές και φοιτητές ποικίλων επιστηµονικών και καλλιτεχνικών Πεδίων, και θα αναπτυχθεί, θα λειτουργήσει με σκοπό να ενώνει, να διευκολύνει και να δίνει πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόµενο να µοιραστεί τις γνώσεις, τις ιδέες και τις δεξιότητές του.

 

Πίνακας 32: Έργα Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία

 • 9 Δεκεμβρίου 2020, 22:09 | Εμμανουήλ Απέργης

  ~Θα βοήθαγε ένας χάρτης/μητρώο ελληνόφωνων σχολείων και ενοριών στο εξωτερικό για να χαρτογραφηθούν οι συγκεντρώσεις Ελλήνων, προκειμένου οι αεροπορικές να εκτιμούν τη ζήτηση Ελλήνων που θέλουν να επιστρέψουν Ελλάδα και να διαμορφώνουν τα δρομολόγιά τους.
  ~Ένα μητρώο δασμών για κάθε προϊόν-κατηγορία ανά χώρα προκειμένου οι ελληνικές επιχειρήσεις να διαμορφώσουν την εξαγωγική τους δράση.
  ~Ένα μητρώο προϊόντων για αντιπαραβολή κωδικών που δεν παράγονται εγχώρια και ταξινόμησή τους κατά mind map, ώστε οι ελληνικές εταιρείες να επιδιώκουν υποεργολαβίες από διάφορους υπερολάβους.
  ~Στην σελίδα 332 αν μπορείτε διορθώστε το «τΟν ψηφιακό μετασχηματισμό» με μικρό όμικρον.