ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ

Η Ελλάδα κατατάσσεται σε χαμηλή θέση στους διεθνείς δείκτες που αξιολογούν την ψηφιακή ωριμότητα των χωρών ανά τον κόσμο. Για παράδειγμα, στο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (Digital Economy and Society Index, DESI)[1] η χώρα κατατάσσεται στην 27η θέση μεταξύ των 28 χωρών της Ε.Ε. για το 2020, στο Δείκτη Ανάπτυξης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (E-Government Development Index, EGDI)[2] στην 42η θέση μεταξύ των 193 κρατών της έρευνας για το 2020, κατέχοντας τη 27η θέση ανάμεσα στις 28 χώρες της Ε.Ε., στο Δείκτη Ανάπτυξης ΤΠΕ (ICT Development Index, IDI)[3] η χώρα μας κατατάσσεται 38η μεταξύ 192 κρατών για το 2017 και 25η ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε., στο Δείκτη Ψηφιακής Εξέλιξης (Digital Evolution Index, DEI[4]) η Ελλάδα βρίσκεται στην 38η θέση μεταξύ των 60 υπό έρευνα κρατών για το 2017, ενώ στο δείκτη Διευκόλυνσης της Ψηφιοποίησης (Enabling Digitalization Index – EDI)[5] η Ελλάδα κατατάσσεται 43η μεταξύ 115 κρατών για το 2019.

Με δεδομένη τη χαμηλή ψηφιακή επίδοση, η Ελλάδα στερείται πλέον πολύτιμου χρόνου, ώστε να εφαρμόσει σταδιακές και «εξελικτικές» ψηφιακές στρατηγικές, όπως έπραξαν άλλες, ψηφιακά ανεπτυγμένες σήμερα, χώρες (π.χ., η Νορβηγία, η Φινλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, κ.ά.). Οι χώρες αυτές ξεκίνησαν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους πριν από αρκετά χρόνια, όσο ο ρυθμός των τεχνολογικών εξελίξεων ήταν ακόμα χαμηλός, εφαρμόζοντας σταδιακά βήματα, τα οποία επαναπροσδιορίζονταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ανταποκρίνονται στους μεταβαλλόμενους εθνικούς τους στόχους και να ενσωματώνουν τις αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες.

Η ραγδαία ταχύτητα των τεχνολογικών αλλαγών, σε συνδυασμό με τη χαμηλή ψηφιακή ωριμότητα της Ελλάδας, δημιουργεί την επιτακτική ανάγκη για τη χώρα να ενεργήσει άμεσα, σε πολλαπλούς άξονες, συγχρονισμένα και σε περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, μέσω της υλοποίησης μιας «ολιστικής» ψηφιακής προσέγγισης (βλ. Διάγραμμα 1). Ήδη έχουν γίνει βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, όπως, για παράδειγμα, οι σημαντικές τεχνολογικές λύσεις που αναπτύχθηκαν με πολύ γρήγορους ρυθμούς από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού. Μόνο μέσα από μία τέτοια άμεση, συντονισμένη και οργανωμένη προσέγγιση θα καταφέρει η Ελλάδα να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της, βελτιώνοντας έτσι και τη θέση της σε δείκτες σχετικούς με την τεχνολογία και την καινοτομία.

Διάγραμμα 1: Ο ρυθμός ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Πηγή: Μελέτη ΣΕΒ- Accenture – H Ψηφιακή Ελλάδα (2017)

Η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη, κατανοώντας το γεγονός πως οι ψηφιακές τεχνολογίες και τα σχετικά μοντέλα δημιουργίας υπηρεσιών εξελίσσονται με ταχύτητες που υπερβαίνουν κατά πολύ τις δυνατότητες προσαρμογής των κρατών. Οι επόμενες δεκαετίες θα χαρακτηριστούν από τη δημιουργία ψηφιακού χάσματος, καθώς τα κράτη που δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν υψηλά επίπεδα ψηφιακού μετασχηματισμού και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά ψηφιακά εργαλεία, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάλυση «μεγάλων» δεδομένων, θα οδηγηθούν μοιραία στο περιθώριο.


[1] Digital Economy and Society Index, DESI, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

[2] e-Government Survey: Gearing e-Government to Support Transformation towards Sustainable and Resilient Societies, United Nations, 2018, διαθέσιμο στο https://www.unescap.org/resources/e-government-survey-2018-gearing-e-government-support-transformation-towards-sustainable

[3] Measuring the Information Society Report, ITU, 2017

[4]https://sites.tufts.edu/digitalplanet/files/2020/03/DEI-LAC_Executive-Summary_27Nov2018.pdf

[5]https://www.eulerhermes.com/en_global/news-insights/economic-insights/2019Enabling-digitalization-index-beyond-potential.html

  • 9 Δεκεμβρίου 2020, 11:19 | Αλίκη Φοινικοπούλου

    Θα ήθελα να επισημάνω ακόμη έναν δείκτη της ΕΕ, το Women in Digital Scoreboard 2020, στον οποίο δυστυχώς η Ελλάδα καταλαμβάνει την τριτη θέση από το τέλος ανάμεσα στα 28 κράτη-μελη. Η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει σε στοχευμένες κινήσεις για την ένταξη μεγαλύτερου αριθμού γυναικών στην ψηφιακή οικονομία (π.χ. προγράμματα για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων που να απευθύνονται σε μητέρες). Αντίστοιχες ενέργειες του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να υποστηριχτούν και να αποτελέσουν έμπνευση για την κυβέρνηση. Δεδομένης της γενικότερης κακής εικόνας της ΕΕ σε αυτον τον τομέα, η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να πρωτοστατήσει στον τομέα αυτό.

  • 3 Δεκεμβρίου 2020, 21:39 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΓΙΑΣ

    Είναι προφανές, ότι ενώ έχετε αντιληφθεί την κρισιμότητα του θέματος, χρησιμοποιείται λάθος χρόνο στον επίλογό σας, δίνοντας την εντύπωση ότι έχουμε επάρκεια χρόνου. Δεν έχουμε την πολυτέλεια των επόμενων δεκαετιών για να διαπιστώσουμε και υποστούμε το ψηφιακό χάσμα και να μείνουμε στο περιθώριο. Πρέπει όλοι οι χρόνοι των ενεργειών και των δράσεων να συντηθούν και να τεθεί ο σαφής και μετρήσιμος στόχος, ότι σε ένα χρόνο από σήμερα θα βρισκόμαστε π.χ. στην 30η θέση, σε δύο χρόνια από σήμερα θα βρισκόμαστε στην 10η θέση, επιβάλλοντας ένα σύστημα αυτοξιολόγησης (σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν σύστημα ποινών περί μη αποτελεσματικότητας).