ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

(Αφίεται σκοπίμως κενό)

 • 13 Δεκεμβρίου 2020, 22:53 | Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος

  Πολύ καλός σχεδιασμός και παρουσίαση προτεινόμενων έργων για το ψηφιακό εθνικό μέλλον.
  Ευχαριστώ για την ευκαιρία να συνδράμω στη δημόσια διαβούλευση (Βλ. παρακάτω πρόταση).
  Προτείνεται επιπρόσθετα η οριζόντια ενσωμάτωση στοχοθέτησης για αξιοποίηση της προηγμένης τεχνολογίας Augmented & Virtual Reality (Συνδυαστική Τεχνολογία Επαυξημένης & Εικονικής Πραγματικότητας) στους ακόλουθους τομείς: Παιδεία (όλες τις βαθμίδες), Υγεία, Εργασία Πολιτισμό, Ενέργεια, ,Βιομηχανία, Μεταφορές και Τουρισμό. Παραδείγματα εφαρμογών προς ανάπτυξη μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα https://eonreality.com/use-cases/.
  Ως σχετικό οριζόντιο έργο ψηφιακού μετασχηματισμού προς υλοποίηση, προτείνεται η άμεση δημιουργία και λειτουργία Εθνικού Ψηφιακού Διαδραστικού Κέντρου (XR Hub) και δορυφορικών συνδεδεμένων κέντρων (Satellites) στην επικράτεια, στα οποία θα μπορούν να αναπτυχθούν πρωτοποριακές εφαρμογές εκπαίδευσης, κατάρτισης και προώθησης.
  Το Εθνικό Κέντρο θα περιλαμβάνει:
  -Εικονικό εκθεσιακό χώρο (Virtual Showroom),
  -Εμπειρογνώμονες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (AVR Experts),
  -Ακαδημία εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (AVR Innovation Academy),
  -Ακαδημαϊκή πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας (AVR Education Platform),
  -Πλατφόρμα ανάπτυξης έργων (Project Development Platform),
  -Πλατφόρμα με εταιρικές λύσεις (AVR Enterprise Platform),
  -Εργαστήριο ανάπτυξης (Development Lab), και
  -Τομέα υποστήριξης και συντήρησης (Support & Maintenance).

  Σχετικά σχόλια έχουν υποβληθεί στις προηγούμενες ενότητες 7.2, 7.3 και 7.6.

 • 8 Δεκεμβρίου 2020, 14:46 | Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου

  Η αποτύπωση των έργων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τυποποιημένα δομικά στοιχεία, πχ τι είδους υπηρεσίες/υλικό αφορούν (λογισμικό συστημάτων, εφαρμογών / πληροφοριακή υποδομή / εκπαίδευση / ψηφιοποίηση), σε ποιο άξονα παρέμβασης ακουμπούν, πηγή χρηματοδότησης, συγκεκριμενοποίηση χρονοδιαγράμματος. Έτσι θα προκύψουν ενδεχόμενες συνέργειες ή δυνατότητες κεντρικής ολοκλήρωσης προμηθειών πιο αποδοτικά και οικονομικά, ενώ θα γίνει εφικτή και καλύτερη προτεραιοποίηση.