6.4. Μητρώα & βασικά μητρώα

Το Μητρώο είναι ένας αυθεντικός κατάλογος συγκεκριμένου είδους πληροφοριών. Στα μητρώα που χρησιμοποιεί η Δημόσια Διοίκηση το είδος της πληροφορίας που τηρείται, η υποχρεωτικότητα, καθώς και οι συνθήκες που πρέπει να πληρούνται για την εγγραφή ή τη διαγραφή από το μητρώο είναι θεσμοθετημένες. Τα ηλεκτρονικά μητρώα (e-Registries) είναι μητρώα για τα οποία η αυθεντικότητα, η ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα και η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην πληροφορία που τηρείται καθώς και η λογοδοσία των διαχειριστών τους διασφαλίζεται με ψηφιακές τεχνολογίες.

Τα υφιστάμενα ηλεκτρονικά μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης ξεπερνούν τα 250 και αυξάνονται διαρκώς, καθώς εξελίσσεται η υλοποίηση ψηφιακών λύσεων και υπηρεσιών. Περίπου δέκα από αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη Δημόσια Διοίκηση και τον πολίτη, καθώς φέρουν πρωτογενή και αυθεντική πληροφορία που πολλαπλώς χρησιμοποιείται ή επαναλαμβάνεται σε άλλα μητρώα και ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η πληροφορία τους είτε αφορά συχνά γεγονότα της καθημερινής ζωής των φυσικών ή νομικών προσώπων είτε είναι απαραίτητη για την παροχή υπηρεσιών που είναι μεγάλης σημασίας για τον πολίτη.

Τα Βασικά Μητρώα, σύμφωνα και με τον ευρωπαϊκό ορισμό του νέου πλαισίου διαλειτουργικότητας (New European Interoperability Framework),είναι «ο ακρογωνιαίος λίθος των ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς αποτελούν αξιόπιστες πηγές βασικών πληροφοριών για στοιχεία όπως πρόσωπα, εταιρείες, οχήματα, άδειες, κτίρια, τοποθεσίες και οδοί, οι οποίες μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ψηφιακά».Τα Βασικά Μητρώα περιλαμβάνουν το Φορολογικό Μητρώο, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), το Μητρώο Πολιτών, τις αστυνομικές ταυτότητες ή το Μητρώο Αδειών Διαμονής και τα Ειδικά Δελτία Ταυτότητας Ομογενούς για πολίτες τρίτων χωρών, το Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης, το Εθνικό Κτηματολόγιο, το Μητρώο οδών και αριθμών, το Μητρώο Φορέων και Υπηρεσιών της Γενικής Κυβέρνησης, το Μητρώο Αδειών Οδήγησης και το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων.

  • 14 Δεκεμβρίου 2020, 10:46 | Βασίλης Γαϊτάνος

    Θα πρότεινα ο ενιαίος κωδικός ταυτοποίησης του πολίτη να συνεργάζεται και με το ψηφιακό μητρώο του ΑΣΕΠ για τη συμμετοχή του πολίτη σε προκηρύξεις. Μ’ αυτό το τρόπο ο ΑΣΕΠ μπορεί να έχει αυτόματα πρόσβαση στα προσόντα του υποψηφίου, ιδιαίτερα όσα αφορούν την εργασιακή του εμπειρία ώστε να αποφεύγεται ο πολίτης να πρέπει ν’ αναζητά τα πιστοποιητικά εργασιακής του εμπειρίας, να τα ψηφιοποιεί και να τα αναρτά κάθε φορά που χρειάζεται να συμμετέχει σε μια νέα προκήρυξη.

  • 10 Δεκεμβρίου 2020, 08:28 | Κωνσταντίνος Γκιοκας

    Μηδενιστικά σκεπτόμενοι η ύπαρξη ενός ανθρώπου προσδιορίζει τις πράξεις του. Αν δεν υπάρχει δεν υπάρχουν απορρέουσες πράξεις (δεδομένα ατόμου). Χωρίς Π.Α. δεν γίνεται να υπάρχουν πεπραγμένα του προσώπου δλδ. εταιρείες, οχήματα, άδειες, κτίρια, τοποθεσίες και οδοί κλπ.Αρα προέχει ο Π.Α. Ολα απορρέουν απο αυτόν σε σχεση ένα προς πολλά. Και δεν θα πρέπει να συνδυάζει αριθμούς ή κωδικούς απο το προς κατάργηση σύστημα ΑΜΚΑ ΑΔΤ κλπ. Θα υπάρξει χάος.Μάλλον τα κατά τόπους Ληξιαρχεία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε πρώτη φάση ταυτοποίησης ζώντων ατόμων (ο νεκρός είναι παρελθόν) σε ένα Γενικό Καθολικό Ληξιαρχείο. Και πάνω σε αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί ο Π.Α.

  • 5 Δεκεμβρίου 2020, 00:43 | Κωνσταντίνος

    Θα σας πρότεινα στα βασικά Μητρώα να δημιουργήσετε – πέραν του Π.Α. – και την προσωπική – ατομική ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε πολίτη (mailbox της μορφής: 03892XXXXXXX@gov.gr), την οποία – και μόνο αυτή – θα χρησιμοποιεί για ηλεκτρονική επικοινωνία με όλους τους φορείς και φυσικά θα έχει «ζωή» όπως και ο ΠΑ. Έτσι ο κάθε πολίτης θα έχει ένα ονομαστικό και συγκεκριμένο email που θα τον ακολουθεί σε όλη του τη ζωή και θα ασφαλίζεται και κατά κάποιο τρόπο από την «παρακολούθηση» τρίτων «ενδιαφερομένων»….