Ολοκλήρωση Δημοσίευσης Διαβούλευσης

Την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ανοικτή δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την αρχική έκδοση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για τα θέματα Ψηφιακής Στρατηγικής, κ. Γρηγόρης Ζαριφόπουλος, ευχαριστούν θερμά όλους τους πολίτες και τους φορείς που συμμετείχαν στη διαδικασία της ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης.

Οι εποικοδομητικές προτάσεις, οι απόψεις, τα σχόλια και οι ιδέες που κατατέθηκαν θα τύχουν επεξεργασίας και θα ληφθούν υπόψη για την ολοκλήρωση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025 ώστε να επιτευχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι επιδιωκόμενοι στόχοι.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για τα θέματα Ψηφιακής Στρατηγικής
Κυριάκος Πιερρακάκης

Γρηγόρης Ζαριφόπουλος

Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση για τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέτει σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση την αρχική έκδοση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025.

Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού αποτυπώνει τους στόχους, τις κατευθυντήριες αρχές, τους στρατηγικούς άξονες παρέμβασης, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των συστημάτων, το μοντέλο διακυβέρνησης καθώς και οριζόντιες και κάθετες παρεμβάσεις που υλοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας για την περίοδο 2020 – 2025.

Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση καλείται να συμμετάσχει κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος (π.χ. ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς, συλλογικοί φορείς που εκπροσωπούν την αγορά Πληροφορικής και Επικοινωνιών, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, κ.α.), καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των ανωτέρω περιεχομένων της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23.59.

Ο Υπουργός Ψηφιακής ΔιακυβέρνησηςΟ Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για τα θέματα Ψηφιακής Στρατηγικής
Κυριάκος ΠιερρακάκηςΓρηγόρης Ζαριφόπουλος