Άρθρο 19 – Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού

1. Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης που αναγνωρίζεται, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο μετακινούμενος βάσει του άρθρου 5, ορίζεται ως εξής:
α. Κατηγορία Ι, μέχρι διακόσια (200) ευρώ ανά διανυκτέρευση.
β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά διανυκτέρευση.
Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζομένου, ανά κατηγορία, στην παρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του οριζομένου αυτού ποσού.

2. Οι συνοδοί ασφαλείας διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο με το πρόσωπο που συνοδεύουν.

 • 3 Ιουνίου 2015, 22:35 | Θεοδόσιος Θέος

  Τα 150 ευρώ είναι ανεπαρκές ποσό για αξιοπρεπή διαμονή σε πολλές πόλεις παγκοσμίως, π.χ. Βρυξέλλες, Στρασβούργο, να το επανεξετάσετε γιατί κανένας υπάλληλος δεν θα δεχτεί να εκπροσωπήσει την Ελλάδα αν πρόκειται να χρεωθεί ο ίδιος για τη διαμονή του. Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για κάθε χώρα ξεχωριστά, από ειδική επιτροπή, η οποία να αναπροσαρμόζεται ανά διετία τουλάχιστον.

 • 31 Μαΐου 2015, 15:42 | ευη δημ.

  Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρείς ξενοδοχείο στις βρυξέλλες ή στο λουξεμβούργο με αυτά τα ποσά.

 • 30 Μαΐου 2015, 12:09 | Επαμεινώνδας

  Αγαπητοί κύριοι,

  σύμφωνα με το άρθρο 5, οι υπάλληλοι του δημοσίου κατατάσσονται στην κατηγορία ΙΙ και επομένως, δικαιούνται διανυκτέρευση ως 150 ευρώ. Πριν ορίσετε αυτές τις τιμές, προφανώς δεν έχετε λάβει γνώση των τιμών διανυκτέρευσης στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο. Οι τιμές έχουν ξεφύγει και είναι πολύ δύσκολο να βρει κάποιος αξιοπρεπές ξενοδοχείο με κόστος κάτω από 180 ευρώ. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες έχει σύμβαση με ξενοδοχείο προκειμένου να διευκολύνει τις ελληνικές αντιπροσωπείες. Γνωρίζετε ποιο είναι το κόστος της διανυκτέρευσης που έχει συμφωνηθεί; Είναι 165 ευρώ. Επομένως, ο Δημόσιος Υπάλληλος δε μπορεί να διανυκτερεύσει στο ξενοδοχείο αυτό. Για να καταλήξω, η Ελλάδα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η συμμετοχή της στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς επισύρει κάποιες υποχρεώσεις. Δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι Ευρωπαϊκές Αποφάσεις χωρίς την παρουσία ελληνικών οργάνων. Θέτοντας αυτά τα όρια στο κόστος διανυκτέρευσης αποθαρρύνεται τους Δημοσίους Υπαλλήλους να μεταβούν στο εξωτερικό για να εκπροσωπήσουν την Ελληνική Πολιτεία. Και επομένως οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ερήμην της Ελλάδος. Αν η Ελλάδα επιθυμεί όντως έναν εξορθολογισμό των δαπανών, αυτό θα γίνει με την κεντρική διαχείριση των ταξιδίων για όλους τους φορείς, ώστε το Δημόσιο να επιτυγχάνει συμφέρουσες τιμές και να μη δίνεται η δυνατότητα σε ορισμένους «έξυπνους» να στήνουν μικροαπάτες με τα πρακτορεία ταξιδίων και τα εικονικά τιμολόγια.

  Ευχαριστώ πολύ