Άρθρο 02 – Πεδίο εφαρμογής

1. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι μετακινούμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα, με εντολή φορέα του Δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. στ του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄), συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.) με νομική προσωπικότητα, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των φορέων της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, για εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας, ειδική αποστολή, για συμμετοχή σε ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, καθώς και οι μετατιθέμενοι ή αποσπώμενοι.

2. Κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν με τον προσφορότερο και οικονομικότερο τρόπο την κάλυψη των πραγματικών αναγκών μετακίνησης.

 • 2 Ιουνίου 2015, 12:01 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ -πρώην ΟΣΚ και ΔΕΠΑΝΟΜ

  Είναι απορίας άξιο και το έχουμε επισημάνει και σε συνάντηση που είχαμε με αντιπροσωπεία του Υπουργείου Διοικ. Ανασυγκρότησης, πώς για τους φορείς του Δημοσίου ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η εταιρία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ είναι μονομετοχική με μόνο μέτοχο το Υπουργείο Οικονομικών και απόλυτα επιδοτούμενη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, δηλαδή Δημόσιος φορέας – ΝΠΙΔ. Πώς γίνεται και πάντα οι Διοικούντες και τα αρμόδια Υπουργεία μας χαρακτηρίζουν άλλοτε Δημόσιο και άλλοτε Ιδιωτικό τομέα, προκειμένου πάντα να ισχύουν τα χειρότερα για τους εργαζόμενους ;;; Η περίπτωση με τα «εκτός έδρας είναι χαρακτηριστική και παραθέτουμε παρακάτω αυτούσια ανακοίνωση – καταγγελία του Σωματείου μας για το θέμα. Επίσης θεωρούμε επικεικώς απαράδεκτο και «εκ του πονηρού» να δίδεται χρόνος διαβούλευσης 5 ημερών μέσα στις οποίες είναι το τριήμερο του Αγ. Πνεύματος. Το Σχέδιο Νόμου έχει πολλά θέματα προβληματικά μεταξύ των οποίων η ουσιαστική αλλοίωση της έννοιας της ελεύθερης Συλλογικής διαπραγμάτευσης, αφού απαγορεύει στις μη μισθολογικές παροχές ακόμα και τις Κάρτες διαρκείας για μέσα μεταφοράς(Άρθρο 42 2. και 5.), ενώ αλλοιώνει και την εργατική νομοθεσία αφού χαρακτηρίζει ως «μη εργατικό ατύχημα» τυχόν ατύχημα με το ΙΧ του εργαζόμενου εν ώρα εντός η εκτός έδρας υπηρεσίας(Αρθρο 07. 2) !! Επίσης έχει μεγάλες ασάφειες στο ποιος, πώς και πόσα δικαιούται για εντός και εκτός έδρας υπηρεσία. Προφανώς θα έπρεπε να δοθεί κι άλλος χρόνος για διαβούλευση και να κληθούν σε συζήτηση Συλλογικά όργανα των εργαζομένων.

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
  στην εταιρία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
  Φαβιέρου 30 – Τ. Κ. 10438 Α Θ Η Ν Α
  Τηλέφωνα : 210.5272443 – 210.5272361
  6977 674562, 6978 006365 FAX: 210.5272553.5232544
  e-mail: somateio@ktyp.gr
  Αθήνα22/5/2014 Αρ.Πρωτ. 854

  ΠΡΟΣ : 1. Τον πρόεδρο & Διευθύνοντα σύμβουλο
  2. Το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας
  «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ»

  ΚΟΙΝ. : 1. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών
  2. Γενικό Γραμματέα Δημοσίων έργων
  3. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
  4. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας(Τ.Ε.Ε.)

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
  Με απορία και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε ότι, με έγγραφο του το Γενικό Λογιστήριο ορίζει το «εκτός έδρας» για τους συνάδελφους μηχανικούς στα 29 € !! Με δεδομένο ότι, οι «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ» αποτελούν Δημόσιο φορέα και οι συνάδελφοι μελετούν και επιβλέπουν έργα του Δημοσίου σε όλη την Ελλάδα(σχολεία, νοσοκομεία, κ.ά.), θεωρούμε απολύτως δίκαιο και λογικό να παίρνουν την «εκτός έδρας» αποζημίωση των 56 € όπως και οι άλλοι εργαζόμενοι του Δημοσίου. Πόσο δε μάλλον που αυτά τα έργα είναι ως επί το πλείστον συγχρηματοδοτούμενα.Επίσης υπενθυμίζουμε ότι, η υπηρεσία θα πρέπει να βρει άμεσα τρόπο να καλύπτει τα πάγια έξοδα για την «εκτός έδρας» υπηρεσία(εισιτήρια, ξενοδοχείο κ.ά) είτε με σύμβαση που θα συνάψει με τουριστικό πρακτορείο μετά από διαγωνισμό, είτε με άλλο πρόσφορο τρόπο.Πρέπει να γίνει κατανοητό στη Διοίκηση και τα συναρμόδια υπουργεία ότι, λόγω των δραστικών περικοπών στις αποδοχές μας και τις άλλες επιπτώσεις της κρίσης στο βιοτικό μας επίπεδο, αδυνατούμε πλέον να ανταποκριθούμε στις «εκτός έδρας» υπηρεσιακές ανάγκες και πρώτα από όλα δεν μπορούμε να προπληρώνουμε τα «πάγια έξοδα». Αυτή δε η κατάσταση προκαλεί και πολλά προβλήματα στην συνεχή και αδιάλειπτη επίβλεψη των έργων. Θεωρούμε λοιπόν απολύτως δίκαιο και αναγκαίο, να επανέλθει άμεσα η «εκτός έδρας» αποζημίωση στα 56 € αλλά και να καλύπτονται τα πάγια έξοδα χωρίς διακρίσεις μεταξύ εργαζομένων(ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ).
  Το Δ.Σ. του Σωματείου

 • 2 Ιουνίου 2015, 11:07 | Πόπη Κοκκινάκη

  Συμφωνώ με τον Βασίλη Κωστόπουλο ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και τα ΝΠΙΔ αλλά νομίζω ότι με το κείμενο του άρθρου «….των φορέων της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄)….» ως έχει περιλαμβάνονται.

  Οσον αφορά στο σχόλιο από τις Μονάδες Ελέγχου Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, έχω να πω ότι η ενοικίαση αυτοκινήτου όπως τουλάχιστον μέχρι τώρα εφαρμόστηκε συνεπάγεται υπερτιμολόγηση από τα γραφεία και αδικαιολόγητη επιβάρυνση και δεν μπορεί να αφορά κάποιες μόνον κατηγορίες υπαλλήλων. ΤΟ ίδιο-η προνομιακή δηλαδή σε τελική ανάλυση αντιμετώπιση κάποιων κατηγορών μετακινούμενων με το επιχείρημα της χρήσης της Τεχνικής Βοήθειας (συγχρηματοδότηση) που θα καταλήξει σε νέα λίστα διαφοροποιημένων ημερήσιων αποζημιώσεων δεν πρέπει να ισχύσει γιατί θα οδηγήσει νομοτελειακά σε απαράδεκτες λογικές λες κι οι ανάγκες σε φαγητό-ύπνο είναι διαφορετικές σε όσους εκτελούν ελέγχους.

 • 2 Ιουνίου 2015, 10:08 | ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΥΔ & ΕΥΕ ΠΑΑ & ΕΠΑΛ

  Μονάδες Ελέγχου Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας.

  1. Είναι απαραίτητο να προβλέπεται η ενοικίαση αυτοκινήτου χωρίς τους περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 7 (μεταφορά υλικών) καθόσον τα Δημόσια Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν έχουν τακτικά δρομολόγια στις τοπικές κοινότητες ή δεν υπάρχουν καθόλου δρομολόγια σε περιοχές εκτός οικισμού στις οποίες πραγματοποιούνται οι επιτόπιοι έλεγχοι. Επίσης στην περίπτωση διαδοχικών επιτόπιων ελέγχων σε 2 ή 3 διαφορετικές και δυσπρόσιτες θέσεις δεν υπάρχει σύνδεση με τα Τοπικά Δημόσια Μέσα Μεταφοράς. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η μίσθωση αυτοκινήτου προκειμένου να ανταπεξέλθουν οι Υπηρεσίες στις αυξημένες ανάγκες διεξαγωγής επιτόπιων ελέγχων σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας, για τις οποίες η Ελλάδα ως Κράτος Μέλος ελέγχεται τακτικά από τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
  2. Στο μισθωμένο όχημα η αποζημίωση να είναι βάσει των αποδείξεων κατανάλωσης βενζίνης και όχι της χιλιομετρικής αποζημίωσης, λόγω της διαφορετικής κατανάλωσης διαφορετικών τύπων οχημάτων. Ακόμη και στην περίπτωση χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου, πρέπει να αναπροσαρμοστεί η χιλιομετρική αποζημίωση δεδομένου ότι παραμένει ίδια (0,15€/χλμ) από το 2001 ενώ η τιμή της βενζίνης στο ίδιο διάστημα έχει σχεδόν τριπλασιαστεί.
  3. Οι υπάλληλοι των Διαχειριστικών Αρχών των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας που πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ αποζημιώνονται μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποτελεί τον Οργανισμό Πληρωμών. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ παρακρατεί φόρο 20% για το ποσό της ημερήσιας απ0οζημίωσης που δεν τεκμηριώνεται με παραστατικά δαπανών εξαιτίας του γεγονότος ότι αντιμετωπίζει τους ανωτέρω υπαλλήλους ως εξωτερικούς συνεργάτες-ελεύθερους επαγγελματίες. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι η ημερήσια αποζημίωση των ανωτέρω μετακινούμενων υπαλλήλων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ δεν θα πρέπει να υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, όπως άλλωστε ισχύει σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα.
  4. Να αναπροσαρμοστούν οι δαπάνες διανυκτέρευσης σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες (π.χ. 150€ για ξενοδοχείο στις Βρυξέλλες είναι πολύ μικρή τιμή).
  5. Επίσης να αναπροσαρμοστούν οι τιμές της ημερήσιας αποζημίωσης (τα 40€ είναι λίγα), θα μπορούσε να γίνει 50€ δεδομένου ότι τώρα είναι 56€ και επιπλέον χρηματοδοτείται από την Τεχνική Βοήθεια των προγραμμάτων (συγχρηματοδοτούμενο).

 • Το προσωπικό των δημόσιων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, μπορεί να μετακινείται εκτός έδρας, για τις ανάγκες των προγραμμάτων ή έργων τους που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεών τους από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος, όπως και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, εφόσον η σχετική δαπάνη τους καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα αυτά, για την ανάγκες των οποίων μετακινούνται.

 • 2 Ιουνίου 2015, 09:44 | Τάσος

  η παράγραφος 2 είναι σωστά διατυπωμένη και λύνει προβλήματα αλλά αναιρείται από τα επόμενα άρθρα που καθορίζουν δεσμευτικές λεπτομέρειες.
  Π.χ. η χρήση ΙΧ σε πολλές περιπτώσεις αποδεικνύεται πιο οικονομική από τα συγκοινωνιακά μέσα. Επισημαίνω ενδεικτικά όταν 2 οι περισσότεροι υπάλληλοι μεταβαίνουν στον ίδιο προορισμό ή όταν η έλλειψη τακτικών δρομολογίων παρατείνει τη διαμονή κατά 1 ή και 2 ημέρες.

 • 2 Ιουνίου 2015, 08:59 | Κων/νος Μαρκάτης

  Προσοχή!!!! στο ΚΦΕ (ν. 2238,αρθρο 45,παρ.4, περιπτώσεις α,β)!!!!!

  Αφού το πεδίο εφαρμογής συμπεριλαμβάνει ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ, θα πρέπει η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ να μην θεωρείται εισόδημα (εκκαθάριση χωρίς αποδείξεις) όπως προβλέπεται για το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α&Β (περίπτωση β του αρθ.45, παρ.4).
  Σε αυτή την περίπτωση (β) θα πρέπει να ενταχθούν και τα ΝΠΙΔ & ΔΕΚΟ διότι η ημερήσια αποζημείωση αυτών των φορέων εμπίπτει στην περ.α, της παρ.4,αρθρ. 45, δηλαδή, ό,τι δεν καλύπτεται από αποδείξεις (αφορά την ημερήσια αποζημείωση) κατά την εκκαθάριση , θεωρείται εισόδημα και φορολογείται!!!
  Για λόγους ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗΣ όλων των μετακινούμενων υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, θα πρέπει να διορθωθεί αυτή η ανισότητα, είτε με αλλαγή στο ΚΦΕ, είτε στη Υπουργική Απόφαση που θα ακολουθήσει του νόμου.

 • Στο πεδίο εφαρμογής πρέπει να ενσωματωθούν όλοι οι φορείς της γενικής κυβέρνησης όπως τα ΝΠΙΔ, που η λειτουργία τους βασίζεται στην κρατική επιχορήγηση για πάνω από 50%, διαφορετικά δημιουργούνται ανισότητες μεταξύ των μετακινούμενων στελεχών και υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα για παρεμφερείς εργασίες (Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ). Στο πεδίο εφαρμογής επίσης οφείλουν να ενταχθούν και οι ΔΕΚΟ που το πλειοψηφικό τους πακέτο ανήκει στο κράτος. Οι ειδικές περιπτώσεις φορέων που η κύρια τους απασχόληση είναι στην ύπαιθρο πρέπει να αντιμετωπιστούν συνολικά και όχι αποσπασματικά.

 • 31 Μαΐου 2015, 15:00 | Χρυσάνθη Β.

  …για εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας, ειδική αποστολή, για συμμετοχή σε ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση…

  Δηλαδή σύμφωνα με αυτο δεν συμπεριλαμβάνονται οι μετακινήσεις οι οποιες γίνοντα για συσκέψεις? Η παρακολούθηση όμως κάποιων σεμιναρίων, συνεδρίων ή και εκπαιδευσης, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις πιστοποιημένων φορέων ειναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να πραγματοποιούνται ετησίως παίρνουν ένα μεγάλο μέρος ετησίως απο τις 60 ημέρες. Θα πρέπει να μην περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες αυτες στον αριθμό των 60 ημερών.

 • 30 Μαΐου 2015, 23:33 | ΝΙΚΟΣ Γ

  ΣΤΟ ¨’ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ……….ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΤΟΣΟ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ Ν.3459/2005 ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α’ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄.