Άρθρο 08

Το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης για τις μετακινήσεις εντός ή εκτός έδρας, όταν επιτρέπεται η χρήση ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται και το ανώτατο όριο των κατά μήνα χιλιομέτρων, που επιτρέπεται να πραγματοποιούν οι μετακινούμενοι με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα εκτός έδρας. Μετά την εξάντληση του ανωτέρω ορίου καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο των εισιτηρίων των φθηνότερων μέσων μαζικής μεταφοράς.

 • 2 Ιουνίου 2015, 15:35 | Μαρίνος Βλαχάκης

  -Πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμός της χιλιομετρικής αποζημίωσης(35 λεπτά/χιλ.) σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές καυσίμων.Αν η τιμή χλμ αποζημίωσης κινηθεί κοντά στην υφιστάμενη τότε δεν θα είναι εφικτή η μετακίνηση με ΙΧ.
  Με τις παλαιότερες ρυθμίσεις καλύπτονταν μέρους της δαπάνης με την ημερήσια αποζημίωση.
  -Οι γεωπόνοι έχουν ιδιαιτερότητες που επιβάλουν την παρουσία τους στην ύπαιθρο, στο χωράφι,και σε ελέγχους απαραίτητους για την πρωτογενή παραγωγή και την προστασία του καταναλωτή.(δακοκτονία, παραλαβές επενδύσεων και τήρηση μακροχρόνιων υποχρεώσεων, ποιοτικός έλεγχος, φυτουγειονομικός έλεγχος, βεβαιώσεις καταλληλότητας, άδειες καταστημάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, έλεγχοι ζωοτροφών – κρεοπωλείων – μελισσοκομίας κλπ).
  Επειδή το κράτος δεν μπορεί να έχει τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα που χρειάζονται,για να γίνονται οι παραπάνω δουλειές, τα Ι.Χ. αυτοκίνητα των γεωπόνων,θα πρέπει να συνεχίσουν να χρησ/νται.(Όχι σε βάρος τους όμως).
  Προτείνω: 1)οι Ε.Ε.μετακινήσεις των γεωπόνων να είναι 90 μέρες 2)Να υπάρχει πρόβλεψη για ημερήσια αποζημίωση 10-50 χιλιομέτρων 3)να καταργηθεί για τους γεωπόνους το όριο των 250 χιλ. το μήνα για χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου.

 • 2 Ιουνίου 2015, 10:44 | Τάσος

  για τον υπολογισμό της χιλιομετρικής αποζημίωσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι οι παράγοντες: τα ακριβά καύσιμα, οι φθορές και τα έξοδα συντήρησης, η μεγάλη πιθανότητα για ζημιά ειδικά στους στενούς, δύσβατους και ασυντήρητους αγροτικούς δρόμους, η απαξίωση και η απόσβεση του ΙΧ. Αναφέρω ενδεικτικά ότι συνεταιριστικές συμβάσεις προέβλεπαν αποζημίωση στο 20% του κόστους της βενζίνης, δηλ. 30-32 λεπτά/χλμ με τις σημερινές τιμές.
  να μην υπάρχει κανένα όριο χιλιομέτρων/μήνα και ο έλεγχος των εντός και εκτός έδρας μετακινήσεων και των αποστάσεων που διανύθηκαν να γίνεται με σύγχρονα μέσα τεχνολογίας (GPS ή άλλα).

 • 2 Ιουνίου 2015, 09:02 | ΤΓ

  Θα πρέπει να οριστεί κάποιο ελάχιστο ποσό που να περιλαμβάνει και τις φθορές του αυτοκινήτου

 • 2 Ιουνίου 2015, 09:18 | Θανάσης Σαρόπουλος

  Οι γεωτεχνικοί (γεωπόνοι, δασολόγοι, κτηνίατροι, γεωλόγοι και ιχθυολόγοι) υπάλληλοι των Δήμων, των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας έχουν σημαντικό έργο στην ελληνική ύπαιθρο με ιδιαιτερότητες που δεν υπάρχουν για άλλους δημοσίους υπαλλήλους. Το έργο που πρέπει να εκτελεστεί (επιστημονική υποστήριξη της πρωτογενούς παραγωγής, φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι, υγιεινή και ευζωία των ζώων, προγράμματα καταπολέμησης ζωοανθροπονόσων, υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, δασοπροστασία, θηροφύλαξη, έλεγχοι και υποστήριξη προγραμμάτων Ε.Ε κλπ) απαιτεί τη μετάβαση των γεωτεχνικών στο χωράφι, στον σταύλο ή στη γεώτρηση έχοντας διανύσει την απόσταση όχι μόνο σε επαρχιακό δίκτυο, αλλά και σε ορεινό δύσβατο ή χωμάτινο οδικό δίκτυο και συνεπώς κανένα μέσο μαζικής μεταφοράς δεν μπορεί να τους εξυπηρετήσει. Εάν προσθέσουμε και την τεράστια έλλειψη υπηρεσιακών αυτοκινήτων και υπαλλήλων οδηγών γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η χρήση των ΙΧ αυτοκινήτων των γεωτεχνικών ήταν, είναι και θα είναι (τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα) η μοναδική λύση για την εκτέλεση των άκρως απαραίτητων παραπάνω υπηρεσιακών αντικειμένων.
  Η χρήση, όμως, των ιδιόκτητων αυτοκινήτων θα πρέπει να μην είναι οικονομικά ζημιογόνος για τον υπάλληλο. Για να συμβεί αυτό, στη χιλιομετρική αποζημίωση των ΙΧ αυτοκινήτων θα πρέπει να συνυπολογίζεται το κόστος καυσίμων, λιπαντικών, ελαστικών, συντήρησης, η απόσβεση (5.000 έως 10.000 παραπάνω χιλιόμετρα ετησίως από την προσωπική χρήση) και ο αντίστοιχος τόκος κεφαλαίου (σε περίπτωση που συμβεί κάποιο ατύχημα ή ζημία στους δύσβατους αγροκτηνοτροφικούς δρόμους δεν υπάρχει καμία περίπτωση απόσβεσης της ζημίας), με αποτέλεσμα να είναι ασύμφορη η χρήση οποιουδήποτε ΙΧ αυτοκινήτου με χιλιομετρική αποζημίωση μικρότερη των 0,30 – 0,40 ευρώ ανά χιλιόμετρο. Η σημερινή τιμή της χιλιομετρικής αποζημίωσης των 0,15 ευρώ ανά χιλιόμετρο φυσικά και δεν επαρκεί, αλλά υπάρχει τουλάχιστον ένα είδος αντιστάθμισης από το 1/3 της ημερήσιας αποζημίωσης (περίπου 10 ευρώ) που δίνεται σήμερα σε μετακινήσεις για αποστάσεις άνω των 40 χιλιομέτρων. Θα πρέπει, όμως, να γίνει αντιληπτό ότι η ημερήσια αποζημίωση θα πρέπει να καλύψει και το κόστος των τηλεφωνημάτων από το κινητό του υπαλλήλου για να επικοινωνήσει με τον ενδιαφερόμενο πολίτη και να φθάσει με δυσκολία στις απομακρυσμένες εγκαταστάσεις του ή για να αγοράσει ένα νερό ή αναψυκτικό που είναι απολύτως απαραίτητα σε υπαίθριους ελέγχους κλπ.
  Οι νέες ρυθμίσεις που εισάγονται με αυτό το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου προφανώς δεν έλαβαν υπόψη όλες τις παραπάνω ιδιαιτερότητες και είναι καταφανές ότι εάν μείνουν όπως έχουν θα καταστήσουν ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΗ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ για τους παρακάτω λόγους:
  1) Καταργείται η καταβολή του 1/3 της ημερήσιας αποζημίωσης για τις αυθημερόν μετακινήσεις σε απόσταση άνω των 40 χιλιομέτρων (μέχρι 15-3-2010 ήταν 10 χιλιόμετρα για τους γεωτεχνικούς). Η καταβολή του ½ της αυξημένης ημερήσιας αποζημίωσης δεν αφορά στους γεωτεχνικούς υπάλληλους των Δήμων, των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (κυρίως Δασαρχεία) της χώρας των οποίων η μετακίνηση γίνεται εντός των γεωγραφικών ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων, σε τοποθεσίες με απόσταση από την έδρα συνήθως μικρότερη των 50 χιλιομέτρων.
  2) Οι μετακινήσεις τους ονομάζονται, κατά το πλείστον, εντός έδρας και μπαίνει το όριο των 250 χιλιομέτρων το μήνα για χρήση ΙΧ αυτοκινήτου που πρακτικά σημαίνει ότι οι γεωτεχνικοί θα μπορούν να κάνουν περίπου 36 κινήσεις το χρόνο με το ΙΧ αυτοκίνητό τους αντί των 60 που ίσχυε μέχρι σήμερα, αν και χωρίς την ημερήσια αποζημίωση είναι αμφίβολο εάν κάποιος γεωτεχνικός θα δεχθεί να χρησιμοποιήσει το ΙΧ αυτοκίνητό του. Θα πρέπει, επίσης, να διευκρινιστεί ότι όπως έχει ο ορισμός συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα 50 χιλιόμετρα είναι η απόσταση από την έδρα και όχι το μήκος της συνολικής διαδρομής (πχ. διαδοχική μετακίνηση, εάν και το σημαντικό είναι πως εκλαμβάνουν τον ορισμό οι εκάστοτε ελεγκτές των εντελλομένων εξόδων).
  3) Η ανεπαρκέστατη, σήμερα, τιμή της χιλιομετρικής αποζημίωσης θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση και δε θεωρείται πιθανή μία σημαντική αύξηση στα επίπεδα τουλάχιστον των 0,30 ευρώ ανά χιλιόμετρο, γεγονός το οποίο θα έδινε μία προσωρινή λύση στο γόρδιο δεσμό των μετακινήσεων των γεωτεχνικών.
  4) Η σημαντική μείωση του αριθμού των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων κατά την τελευταία πενταετία προκαλεί σημαντική αύξηση τόσο των χιλιομέτρων που πρέπει να διανύσει ο γεωτεχνικός, όσο και των αντίστοιχων ημερών μετακίνησης εντός ή εκτός έδρας. Παρά τη ρητή εξειδίκευση για τους γεωτεχνικούς στο 3ο άρθρο, το ανώτατο όριο μετακινήσεων εκτός έδρας μειώνεται από 60+40 που ισχύει σε 60+30.
  Το σχέδιο νόμου βγήκε σε διαβούλευση για τέσσερεις (4) μόνο ημέρες, εκ των οποίων οι τρεις (3) ήταν αργία και χωρίς να προηγηθεί διάλογος με θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, όπως είναι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και συνεπώς θα πρέπει να αποσυρθεί άμεσα για να γίνει μία πραγματική και σε βάθος διαβούλευση.

 • 2 Ιουνίου 2015, 09:07 | Ελένη

  Πόσο λογικό είναι να έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης περίπου στα 1,60€ ανά λίτρο και να δίνεται αποζημίωση ακόμη 0,15€ ανά χιλιόμετρο. Αυτή η απόφαση θα πρέπει να υπολογίζει τιμή η οποία φυσικά να λαμβάνει υπόψη την πραγματική κατάσταση. Με έναν μαθηματικό τύπο ίσως?

  Επίσης, …πως καθορίζεται «…το φθηνότερο μέσο μαζικής μεταφοράς»? Γνωρίζουμε όλοι ότι πλέον τις περισσότερες φορές το αεροπλάνο παρέχει φθηνότερα αεροπορικά εισητήρια απότι το τρένο ή άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς. Αλλά οι τιμές δεν είναι σταθερές, μεταβάλλονται ανάλογα με την ημερομηνία κράτησης. Πως θα αποδεικνύται πιο ήταν το φθηνότερο μέσο τη στιγμή που γίνεται η κράτηση? Ίσως πρέπει να αναδιατυπωθεί η συγκεκριμένη φράση.

 • 1 Ιουνίου 2015, 22:26 | ΚΓ

  Τώρα σοβαρά μας ζητάτε να κάνουμε διαβούλευση πάνω σε άρθρο που λέει
  ΄΄Το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης για τις μετακινήσεις εντός ή εκτός έδρας, όταν επιτρέπεται η χρήση ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών»;
  Σε ένα τόσο σοβαρό νομοσχέδιο το αντίστοιχο άρθρο θα έπρεπε θα έπρεπε να έχει μορφή εφαρμοστικής διάταξης που να περιγράφει μαθηματικό τύπο ο οποίος να συνυπολογίζει κόστος καυσίμων ,φθορές αυτοκινήτου,επικινδυνότητα , αναλώσιμα ,απομείωση αξίας ειδικά για υπηρεσίες των οποίων οι υπάλληλοι κάνουν υπερβολικά πολλά χιλιόμετρα όπως οι γεωπόνοι και οι κτηνίατροι στον ΕΛ.Γ.Α. και να συζητάμε για την ορθότητά του ή όχι.
  Για το μεγαλειώδες ότι για να πάρει κάνεις το 1/2 της ημερήσιας αποζημίωσης πρέπει να διανύσει απόσταση όσο το 1/3 του μεγαλυτερου οδικού άξονα της χώρας δεν θα κάνω κανένα σχόλιο ,η Ελλάδα δεν είναι και τόσο μεγάλη χώρα άλλωστε.

 • 1 Ιουνίου 2015, 12:26 | Αποστολίδου Τασούλα

  Όσον αφορά το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης θεωρώ ότι το 0,15 € ανά χιλιόμετρο είναι κοροϊδία (μακάρι να είχαμε ηλιακά αυτοκίνητα ή άλλα που καίνε νερό), όμως hello!!! τα αυτοκίνητά μας καίνε βενζίνη και υπόκεινται στις λοιπές φυσιολογικές φθορές (λάδια, ελαστικά κ.α.), γι’ αυτό κύριε υπουργέ πρέπει να δώσετε μια ρεαλιστική αύξηση τουλάχιστον στο διπλάσιο του ισχύοντος ποσού.

  Προτάσεις: Να αυξηθεί από 0,15 € ανά χιλ. σε 0,30 € – 0,50 € ανά χιλ. η αποζημίωση για τα καύσιμα και τις λοιπές φθορές των Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι, ελλείψει υπηρεσιακών αυτοκινήτων.

 • 31 Μαΐου 2015, 16:44 | Χρυσάνθη Β.

  Κατ’ αρχάς ελπίζουμε ότι η απόφαση για την χλμ αποζημίωση θα απέχει πολύ απο το 0,15 ευρω/χλμ. Όταν διορίστηκα το 1995 ήταν 40 δρχ/χλμ δηλ 0,12 ευρω/χλμ!!! Ακριβώς 20 χρόνια και η τιμή παραμένει η ίδια. Δε συζητάμε ότι οι ζημίες και η φθορά δεν καλύπτονται με τίποτε αλλά ούτε το κόστος του καύσιμου.
  Απαιτούνται μέτρα πραγματικού ελέγχου γνησιότητας των μετακινήσεων και όχι να την «πληρώνουν» αυτοί που ευσεινειδητα πραγματοποιύν το καθήκον τους και απαιτεί η Στοχοθεσία συγκεκριμένα αποτελέσματα απο αυτούς.
  Για τον προσδιορισμό του μέγιστου αριθμού χλμ ακόμα και στην ίδια υπηρεσία υπάρχει τεράστια ποικιλία απο ανάγκες μηνιαίως για διάφορους υπαλήλους. Όπως επίσης ο ίδιος υπάλληλος ανάλογα με την ημερολογιακή εποχή εκτελεί διαφορετικό αριθμό ελέγχων.
  Η απόφαση αυτή προυποθέτει απόλυτη και πλήρη γνώση λειτουργίας με όλες τις λεπτομέρειες κάθε υπηρεσίας και όχι… «επαφές, γνωριμίες και επικοινωνίες» … για να είναι δίκαιη και αποτελεσματική.
  Απαιτείται τρόπος πάταξης των πλασματικών και στήριξη των αποδεδειγμένα αναγκαίων.

 • 31 Μαΐου 2015, 13:50 | Θεοφάνης Φάης

  Η χιλιομετρική αποζημίωση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει έξοδα ανά είδος καυσιμου (πετρέλαιο ή βενζίνη η αέριο) τρέχουσα τιμή + φθορά (λάστιχα, σερβις, απομείωση αξιας) + ασφάλεια + τέλη κυκλοφορίας). παράδειγμα :υπολογισμένα για Suzuki Jimny βενζινοκινητο με κατανάλωση 8 λίτρα /100km τα έξοδα είναι 0,25€ ανά 1km χωρίς να έχει υπολογιστεί η απομείωση αξίας του.

 • 29 Μαΐου 2015, 22:31 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜ

  Ωραία έχετε σκεφτεί κύριοι όλα όσα έπρεπε ή θέλατε να μειώσετε ή να κόψετε. Για την χιλιομετρική αποζημίωση που πρέπει να αυξήσετε, καθώς σήμερα βρίσκετε στα 0,15€, για καύσιμο και φθορά αυτοκινήτου, το νομοσχέδιο δεν προβλέπει τίποτα αλλά θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ωστόσο υπάρχουν υπάλληλοι που είναι υποχρεωμένοι να μετακινούνται με ιδιόκτητα αυτοκίνητα με βάση τα καθήκοντά τους δεδομένου ότι δεν επαρκούν τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα.
  Μήπως πρέπει να κάνετε μία πρόβλεψη στο νομοσχέδιο και να γίνεται αναπροσαρμογή με την ανωτέρω απόφαση;

 • 29 Μαΐου 2015, 21:54 | Γιωργος Σ.

  Και αλλος «λογαριασμός» χλμ εδώ