Άρθρο 05 – Θέσεις μετακινουμένων

1. Οι μετακινούμενοι στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό δικαιούνται να ταξιδεύουν, ανάλογα με την ιδιότητά τους και το βαθμό που κατέχουν, στις παρακάτω θέσεις :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι
Με πλοίο και τρένο στην Α’ θέση με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Α’ θέσης και με αεροπλάνο στην οικονομική θέση, για το εξωτερικό και εσωτερικό οι παρακάτω :

α. Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (πρώην Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων), Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, Πρέσβεις, Πληρεξούσιοι Υπουργοί Α’ και Β’ και αντίστοιχοι, Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι και Εισαγγελείς Ανωτάτων Δικαστηρίων, Γενικός Επίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αντίστοιχοι, Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Αρχηγός και Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.), Αρχηγοί Γενικών Επιτελείων, Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, Διοικητής Αγίου Όρους, Πρόεδροι Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, Πρυτάνεις, Πρόεδροι Τ.Ε.Ι., Ειδικός Νομικός Σύμβουλος Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.), ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).
Οι σύζυγοι των ανωτέρω, όταν συνοδεύουν αυτούς επίσημα.

β. Κατ’ απονομή Πρέσβεις, Σύμβουλοι της Επικρατείας, Σύμβουλοι Πρεσβείας Α’ ή Β’ και αντίστοιχοι, Αρεοπαγίτες, Σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αντίστοιχοι, Αντεπίτροπος των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Αντιπρόεδρος και Νομικοί Σύμβουλοι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), και Νομικοί Σύμβουλοι της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Αντεισαγγελείς Αρείου Πάγου, Πρόεδροι και Εισαγγελείς Εφετών, Πάρεδροι Ανωτάτων Δικαστηρίων, Εφέτες και Αντεισαγγελείς Εφετών, Πρόεδροι και Εισαγγελείς Πρωτοδικών, Πάρεδροι του Ν.Σ.Κ., Επικεφαλής Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα και ΔΕΚΟ –Πρόεδροι, Διοικητές, Αντιπρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι – Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, Γενικοί Γραμματείς Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., Αντιπρυτάνεις, Καθηγητές Α.Ε.Ι. και Πρόεδροι αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων, Αντιπρόεδροι και Καθηγητές Τ.Ε.Ι. όλων των βαθμίδων, Ερευνητές, Διοικητής Στρατιάς, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, Αντιστράτηγοι, Υποστράτηγοι, Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι, Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι, Ειδικοί Γραμματείς, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Γενικοί Διευθυντές, Διευθύνοντες Σύμβουλοι Δημόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Προϊστάμενοι των Ειδικών Γραφείων του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αναπληρωτής Διοικητής Αγίου Όρους, Αντιπεριφερειάρχες, Πρόεδροι Περιφερειακών Συμβουλίων και Επιτροπών, Αντιπρόεδρος και Σύμβουλοι του Α.Σ.Ε.Π., βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη, Αντιπρόεδροι και Μέλη όλων των Ανεξάρτητων Αρχών και οι αναπληρωτές αυτών, μέλη ΣΟΕ, Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος, Εθνικός Συντονιστής για την αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, Εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς, Διευθυντές και αντίστοιχοι, Προϊστάμενοι Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης ή αντίστοιχης μονάδας, Επιθεωρητές, Ειδικοί Σύμβουλοι και Ειδικοί Συνεργάτες, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του άρθρου 33 του ν. 2190/1994 που υπηρετεί στα πολιτικά γραφεία, Σχολικοί Σύμβουλοι, Δήμαρχοι κάτω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, Αντιδήμαρχοι και Αναπληρωτές Νομικοί Σύμβουλοι Υπουργείου Εξωτερικών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ
Με πλοίο και τρένο στη Β’ θέση και στην οικονομική θέση με αεροπλάνο, για το εξωτερικό και εσωτερικό, με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Β’ θέσης μόνο για το εξωτερικό, οι παρακάτω :

Γραμματείς Πρεσβείας Α’, Β’, Γ’ και αντίστοιχοι, Εισηγητές Ανωτάτων Δικαστηρίων, Πρωτοδίκες και Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών, Ειρηνοδίκες, Έμμισθοι Πάρεδροι Πρωτοδικών και αντίστοιχοι, Δικαστικοί Αντιπρόσωποι του Ν.Σ.Κ., Νομικοί Σύμβουλοι ή Δικηγόροι Νομικών Υπηρεσιών Δημοσίου, Μέλη Περιφερειακών Συμβουλίων και Επιτροπών, Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, Αντισυνταγματάρχες, Ταγματάρχες και αντίστοιχοι, Λοχαγοί – Υπολοχαγοί και αντίστοιχοι, Τμηματάρχες και αντίστοιχοι, επιστημονικοί συνεργάτες Σ.Ο.Ε., Προϊστάμενοι Υπηρεσιών επιπέδου Τμήματος ή ενδιάμεσου επιπέδου μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος, Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Ν.Π.Δ.Δ. και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, νομικοί συνεργάτες Υπουργείων, υπάλληλοι Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με Α΄ και Β΄ βαθμό, Μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι. και Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Ι., λοιποί ιδιώτες.

2. Τα μέλη οικογενείας, όπου προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, δικαιούνται να ταξιδεύουν στην ίδια θέση που ταξιδεύει ο υπάλληλος.

3. Συνοδοί ασφαλείας δικαιούνται την ίδια θέση με το πρόσωπο που συνοδεύουν.

 • 3 Ιουνίου 2015, 15:33 | Τούσκα Αικατερίνη

  Οι εκπαιδευτικοί που μετακινούνται για κάλυψη ωραρίου, οι υπεύθυνοι ΣΕΠ των ΚΕΣΥΠ που μετακινούνται για την ενημέρωση των μαθητών σε αποστάσεις μεγάλων νομών-νησιωτικών περιοχών θα πάψουν να μετακινούνται ή μήπως πρέπει να προβλεφθεί τι θα γίνεται με τις μετακινήσεις τους και φυσικά με την αποζημίωση….

 • 2 Ιουνίου 2015, 15:49 | Μαρίνος Βλαχάκης

  Οι υπάλληλοι τμημάτων σε ποια κατηγορία είναι;

 • 2 Ιουνίου 2015, 12:13 | Δημήτρης

  Διαβάζω στο άρθρο «Αντιπρυτάνεις, Καθηγητές Α.Ε.Ι. … Αντιπρόεδροι και Καθηγητές Τ.Ε.Ι.».
  Επιτέλους πότε θα καταλάβουν κάποιοι ότι πλέον δεν υπάρχουν ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλά μόνο ΑΕΙ, στα οποία ανήκουν τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.
  Διαβάστε το νόμο 3549/2007.

  Το συγκεκριμένο σημείο ΠΡΕΠΕΙ να διορθωθεί είτε ως:
  «…Αντιπρυτάνεις, Αντιπρόεδροι, Καθηγητές Α.Ε.Ι…»

  είτε ως:
  «…Αντιπρυτάνεις, Καθηγητές Πανεπιστημίων, …, Αντιπρόεδροι και Καθηγητές Τ.Ε.Ι …».

  Πάντως έτσι όπως είναι δεν είναι σύμφωνο με τη νομοθεσία.

 • Να προστεθεί παράγραφος 4 ως εξής: «Οι μετακινούμενοι που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον έχουν βαριά κινητική αναπηρία (παραπληγία, τετραπληγία, ακρωτηριασμό και αναπηρίες που φέρουν κλινικά την εικόνα παραπληγίας – τετραπληγίας) ανεξαρτήτως σε ποια κατηγορία της παρ. 1 εντάσσονται, έχουν δικαίωμα μετακίνησης σε εκείνη τη θέση κάθε μεταφορικού μέσου που είναι πλήρως προσβάσιμη για την ανεμπόδιστη και ασφαλή μετακίνησή τους. Οι συνοδοί τους δικαιούνται την ίδια θέση με αυτούς που συνοδεύουν.»

 • Θεωρούμε πως χρειάζεται διευκρίνηση όσον αφορά στο ποιούς καλύπτει η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ. Τι γίνεται με τους υπαλλήλους-συνεργάτες διαφορετικών σχέσεων εργασίας όπως τακτικοί, αορίστου και ορισμένου χρόνου, έργου;

 • 2 Ιουνίου 2015, 10:24 | Τάσος

  στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ η φράση «με Α΄ και Β΄ βαθμό» αναφέρεται στους ΟΤΑ ή στους υπαλλήλους;
  Αν αναφέρεται στους υπαλλήλους γιατί οι Προϊστάμενοι Τμήματος μνημονεύονται και παραπάνω;

 • 2 Ιουνίου 2015, 09:59 | ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΔΗΜΑΛΕΞΗ

  Ενώ στο άρθρο 2 (Πεδίο Εφαρμογής) γίνεται ρητή αναφορά στους φορείς της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222Α΄), στους οποίους υπάγεται και η ΕΚΧΑ ΑΕ (πρώην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ), στα επόμενα άρθρα δεν γίνεται ρητή αναφορά. Παρακαλούμε να προστεθεί στα υπόλοιπα άρθρα η σχετική ρητή αναφορά.
  Ελεονώρα Δημαλέξη Πρόεδρος Επαγγελματικού Σωματείου Τεχνικών Επιστημόνων Κτηματολογίου (ΕΣΤΕΚ)

 • 2 Ιουνίου 2015, 09:22 | ΠανΠαλ ΟΓΑ

  @ Τάσος
  Δεν είναι καθόλου σαφές ότι πρόκειται για ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, αφού η διατύπωση είναι «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ
  .. οι παρακάτω :

  … υπάλληλοι Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με Α΄ και Β΄ βαθμό,..».
  Δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν ΟΤΑ με Α΄και με Β΄ βαθμό.
  Σε κάθε περίπτωση, αν αυτή είνια η πρόθεση του νομοθέτη, θα πρέπει να αλλάξει η διατύπωση ώστε να είναι απολύτως σαφές ότι συμπεριλαμβάνει όλους τους υπαλλήλους, ανεξαρτητως βαθμού.

 • 2 Ιουνίου 2015, 09:40 | Βασιλική

  Αυτό που θάπρεπε να ενδιαφέρει το Υπουργείο Οικονομικών ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ! ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ!!! ΤΙ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ Α΄ΘΕΣΗ ΑΝ ΤΟΥ ΒΓΕΙ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ στο σύνολο ; Τα νέα δεδομένα – το ίντερνετ – οι προσφορές – ο ανταγωνισμός προσφέρουν πακέτα μετακινήσεων που ΠΡΕΠΕΙ Ν’ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ από το δημόσιο. Αλλιώς θα μείνουμε στο 1950!

 • 2 Ιουνίου 2015, 08:39 | cp

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ
  Με πλοίο και τρένο στη Β’ θέση και στην οικονομική θέση με αεροπλάνο, για το εξωτερικό και εσωτερικό, … οι παρακάτω :
  ….
  υπάλληλοι Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με Α΄ και Β΄ βαθμό, Μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι. και Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Ι., λοιποί ιδιώτες.

  Να επαναδιατυπωθεί αναφέροντας και τους υπαλλήλους Ν.Π.Ι.Δ. και φορέων του δημοσίου.

 • 1 Ιουνίου 2015, 21:17 | Τάσος

  Ρε παιδιά πλάκα μου κάνετε?? Για ΟΤΑ Α και Β´ βαθμού μιλάνε, όχι για υπαλλήλους αυτού του βαθμού. Θα μας κουφάνετε με αυτά που γράφετε!!

 • 1 Ιουνίου 2015, 17:01 | Μ. Δημητρης

  Σας έχουν διαφυγει οι Σύμβουλοι του πρωην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που έχουν γίνει τώρα Σύμβουλοι Α΄ και Β΄ του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και ήσαν στην κατηγορία Ιβ.

 • 1 Ιουνίου 2015, 17:48 | ΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

  Δεν υπάρχει πλέον Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος. Η θέση αυτή καταργήθηκε με το νέο οργανόγραμμα του ΥΠΑΠΕΝ(ΠΔ 100/2014). Υπάρχει Γενικός Διευθυντής.

 • 1 Ιουνίου 2015, 10:52 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

  Με τη ασαφή διατύπωση που υπάρχει στη κατηγορία ΙΙ (στην κατάληξή της)στην οποία αναφέρονται οι υπάλληλοι Α και Β βαθμού (??) ως δικαιούμενοι τη θέση στα μεταφορικά μέσα, υπάρχει πρόβλημα με τις κατηγορίες υπαλλήλων χαμηλότερου βαθμού που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή τω υπηρεσιακών αναγκών. Συνεπώς θα πρέπει να γίνει ρητή αναφορά στους λοιπούς υπαλλήλους, όπως δηλαδή ίσχυε με το προηγούμενο πλαίσιο.

  Άρθρο 05 – Θέσεις μετακινουμένων
  Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ του άρθρου 5 επαναδιατυπώνεται ως ακολούθως :
  Με πλοίο και τρένο στη Β’ θέση και στην οικονομική θέση με αεροπλάνο, για το εξωτερικό και εσωτερικό, με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Β’ θέσης μόνο για το εξωτερικό, οι παρακάτω :
  Γραμματείς Πρεσβείας Α’, Β’, Γ’ και αντίστοιχοι, Εισηγητές Ανωτάτων Δικαστηρίων, Πρωτοδίκες και Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών, Ειρηνοδίκες, Έμμισθοι Πάρεδροι Πρωτοδικών και αντίστοιχοι, Δικαστικοί Αντιπρόσωποι του Ν.Σ.Κ., Νομικοί Σύμβουλοι ή Δικηγόροι Νομικών Υπηρεσιών Δημοσίου, Μέλη Περιφερειακών Συμβουλίων και Επιτροπών, Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, Αντισυνταγματάρχες, Ταγματάρχες και αντίστοιχοι, Λοχαγοί – Υπολοχαγοί και αντίστοιχοι, Τμηματάρχες και αντίστοιχοι, επιστημονικοί συνεργάτες Σ.Ο.Ε., Προϊστάμενοι Υπηρεσιών επιπέδου Τμήματος ή ενδιάμεσου επιπέδου μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος, Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Ν.Π.Δ.Δ. και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, νομικοί συνεργάτες Υπουργείων, υπάλληλοι Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και υπάλληλοι με Α΄ και Β΄ βαθμό των Ο.Τ.Α., Μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι. και Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Ι., λοιποί υπάλληλοι και ιδιώτες.

 • 31 Μαΐου 2015, 16:02 | Χρυσάνθη Β.

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ
  .. οι παρακάτω :

  … υπάλληλοι Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με Α΄ και Β΄ βαθμό,..

  Υποθέτω όταν μιλάτε για «υπλλήλους Δημοσίου» ενοείτε όλες τις σχέσεις εργασίας πχ τακτικούς, αορίστου και ορισμένου χρόνου? Είναι συνάδελφοι που έχουν ίδιες αρμοδιότητες..ευτυχώς! Επίσης ειναι αδιανόητο να μην ανήκουν στην ΙΙ Κατηγορία οι υπόλοιποι βαθμοί. Για χρόνια δε θα έχουν δικαίωμα να πάνε κάπου για εκπαίδευση, εκτέλεση υπηρεσίας, σύσκεψη κλπ?

 • 31 Μαΐου 2015, 14:54 | ευη δημ.

  1.Δεν συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία 2 μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι με βαθμό κάτω του β’ και στρατιωτικοί,αστυνομικοί από τον βαθμό του υπολοχαγού (αντιστοιχά) και κάτω.αυτοί τι δικαιούνται?
  2.Στα πλοία π.χ. της Κρήτης τα εισιτήρια δεν αναγράφουν α’ ή β’ θέση αλλά κατηγορίες Π.Χ. ΑΒ4,ΑΒ3,ΑΒ2. Μήπως πρέπει να υπάρχει καποιά τροποποίηση?

 • 31 Μαΐου 2015, 12:41 | Γιώργος Καρακατσάνης

  Να επαναλάβω την απορία των προλαλησάντων: Οι υπάλληλοι με Γ΄ ή μικρότερο βαθμό πώς θα ταξιδεύουν; Εκτός κι αν αυτοί δεν θα πραγματοποιούν πλέον μετακινήσεις.

 • 31 Μαΐου 2015, 11:21 | Νατάσα Βαρουχάκη – ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

  Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που δεν αναφέρονται πουθενά οι υπάλληλοι Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ βαθμού;;;;

  Η πρόθεση του υπουργείου είναι οι υπάλληλοι αυτοί να μην μπορούν να μετακινηθούν εκτός έδρας; Ή μήπως να μετακινούνται με τα πόδια και κολυμπώντας; Και συνδυάζοντας και τις διατάξεις σχετικά με τις δαπάνες διανυκτέρευσης, μήπως θα πρέπει να διανυκτερεύουν σε παγκάκια ή με σκηνή στην παραλία;

  Για άλλη μια φορά σας διαφεύγει ότι η Ελλάδα είναι χώρα νησιωτική. Ότι οι εργαζόμενοι στα διοικητικά κέντρα των νησιωτικών Περιφερειών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, απαιτείται να μεταβαίνουν στα υπόλοιπα νησιά συχνά πυκνά και λόγω της προβληματικής ακτοπλοϊκής σύνδεσης να διανυκτερεύουν μια και δύο μέρες.
  Εκτός αν προτείνεται με το παρόν ν/σ, οι εισηγητές να μην μετακινούνται και να στέλνουμε για όλες τις δουλειές τον Δ/ντη.

  Ο συντάκτης του ν/σ έχει βγει ποτέ πέρα από την Πλατεία Συντάγματος; Έχει εργαστεί σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής;

 • 30 Μαΐου 2015, 19:18 | Στυλιανός

  «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ
  Με πλοίο και τρένο στη Β’ θέση και στην οικονομική θέση με αεροπλάνο, για το εξωτερικό και εσωτερικό, με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Β’ θέσης μόνο για το εξωτερικό, οι παρακάτω :

  Γραμματείς Πρεσβείας Α’, Β’, Γ’ και αντίστοιχοι, Εισηγητές Ανωτάτων Δικαστηρίων, Πρωτοδίκες και Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών, Ειρηνοδίκες, Έμμισθοι Πάρεδροι Πρωτοδικών και αντίστοιχοι, Δικαστικοί Αντιπρόσωποι του Ν.Σ.Κ., Νομικοί Σύμβουλοι ή Δικηγόροι Νομικών Υπηρεσιών Δημοσίου, Μέλη Περιφερειακών Συμβουλίων και Επιτροπών, Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, Αντισυνταγματάρχες, Ταγματάρχες και αντίστοιχοι, Λοχαγοί – Υπολοχαγοί και αντίστοιχοι, Τμηματάρχες και αντίστοιχοι, επιστημονικοί συνεργάτες Σ.Ο.Ε., Προϊστάμενοι Υπηρεσιών επιπέδου Τμήματος ή ενδιάμεσου επιπέδου μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος, Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Ν.Π.Δ.Δ. και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, νομικοί συνεργάτες Υπουργείων, υπάλληλοι Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με Α΄ και Β΄ βαθμό, Μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι. και Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Ι., λοιποί ιδιώτες.
  »
  Υπάλληλοι με βαθμό κατώτερο του Β’ δε μετακινούνται ;

 • 30 Μαΐου 2015, 08:14 | Ζωη Ντινα

  Οι απλοί υπάλληλοι και ειδικοτερα οι υπαλληλοι της δασικης υπηρεσιας, που πραγματοποιούν ελέγχους πχ απο νησί σε νησί και δεν είναι ουτε τμηματάρχες ουτε δ/ντες πως θα κανουν τη δουλεια τους;Απο την τσέπη τους θα βάλουν τα εισητήρια,τη διαμονή,κλπ;

 • 29 Μαΐου 2015, 15:02 | Γιώργος

  Δεν αναφέρονται οι υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας / Ένοπλες Δυνάμεις που φέρουν μικρότερο βαθμό από τον Υπολοχαγό και αντιστοίχους.

 • 29 Μαΐου 2015, 10:25 | kasto

  Γιατί παραλείπεται το λεωφορείο (ΚΤΕΛ) από τα μέσα μαζικής μεταφοράς;

 • 29 Μαΐου 2015, 10:41 | ΝΙΚΟΣ

  ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ν.2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α’).