Άρθρο 17 – Ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού

1. Η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καταβάλλεται σε ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσονται οι μετακινούμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος και την κατάταξη των χωρών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται στον παρόντα νόμο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του, ως εξής :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ
Α Β Γ

α. Κατηγορία Ι : 100 € 80 € 60 €

β. Κατηγορία ΙΙ : 80 € 60 € 50 €

2. Η καθοριζόμενη με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ημερήσια αποζημίωση μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανακαθορίζεται και η κατάταξη των χωρών του Παραρτήματος 1.

3. Η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καταβάλλεται ως εξής :

Α. Ολόκληρη:
α. Για την ημέρα μετάβασης καθώς και την ημέρα επιστροφής μόνο όταν αυτή συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών.
β. Για κάθε ημέρα παραμονής και διανυκτέρευσης στη χώρα μετάβασης.

Β. Μειωμένη κατά πενήντα τοις εκατό (50%):
α. Όταν πραγματοποιείται μετακίνηση των υπηρετούντων στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή ή εκπαίδευση στην ίδια ή άλλη χώρα του εξωτερικού με αυθημερόν επάνοδο στην έδρα τους.
β. Σε περίπτωση αυθημερόν μετάβασης και επιστροφής από την Ελλάδα στο εξωτερικό.
γ. Σε περίπτωση που παρέχεται ημιδιατροφή.

Γ. Μειωμένη κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), σε περίπτωση μετακίνησης με πληρωμένα ή καλυμμένα όλα τα έξοδα διατροφής και διανυκτέρευσης.

Δ. Σε περίπτωση καταβολής μέρους της αποζημίωσης αυτής από άλλο φορέα, καταβάλλεται ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού της αποζημίωσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Ε. Δεν παρέχεται ημερήσια αποζημίωση για την ημέρα επιστροφής.

 • 2 Ιουνίου 2015, 08:13 | Ηλίας

  Η ημέρα επιστροφής πρέπει να πληρώνεται, γιατί έχει έξοδα και μάλιστα αρκετά (φαγητό, καφέ, λεωφορείο ή ταξί κ.α.). Η συμμετοχή των υπαλλήλων σε αποστολές στο εξωτερικό γίνεται πολύ δύσκολη χωρίς αυτή την αποζημίωση.

 • 2 Ιουνίου 2015, 07:39 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ

  ΑΡΘΡΟ 17:
  παρ.3. Η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καταβάλλεται ως εξής.
  Α. Ολόκληρη:
  α. Για την ημέρα μετάβασης καθώς και την ημέρα επιστροφής μόνο όταν αυτή συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών.
  Για όποιον έχει ταξιδέψει εξωτερικό γνωρίζει ότι σε πολλά κράτη ακόμα και της Ε.Ε. η Ελλάδα δεν έχει απευθείας αεροπορική σύνδεση, με αποτέλεσμα σε πολλές περιτπώσεις να είναι αδύνατη η επιστροφή την ημέρα λήξης των εργασιών. Επομένως δεν είναι λογικό να μην παρέχεται ημερήσια αποζημίωση την ημέρα επιστροφής όταν σε έχουν στείλει για υπηρεσικαούς λόγοςυ στο εξωτερικό

  Να διαγραφεί εντελώς στην παρ 3Αα. η φράση «μόνο όταν αυτή συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών» και να διαγραφεί εντελώς η παρ. Ε «Δεν παρέχεται ημερήσια αποζημίωση για την ημέρα επιστροφής».

 • 31 Μαΐου 2015, 17:24 | Χρυσάνθη Β.

  Παρότι εγώ είμαι εδώ και πολλά χρόνια Β βαθμού, οπότε ανήκω στην Κατηγορία ΙΙ, Θα επιμείνω ότι στην ίδια κατηγορία πρέπει να ανήκουν και οι άλλοι βαθμοί γιατί ΟΥΤΕ εδώ έχουν δικαίωμα. Δεν ανήκουν πουθενά.

 • 31 Μαΐου 2015, 01:07 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΥ

  Αναφορικά με το άρθρο 17 του Σχεδίου Νόμου «Δαπάνες μετακινούμενων» ήθελα να σημειώσω, ότι τα νέα μειωμένα οριζόμενα ποσά αποζημίωσης δεν επαρκούν για την κάλυψη απαραίτητων δαπανών σε πόλεις όπως οι Βρυξέλλες Βελγίου, το Παρίσι Γαλλίας κλπ., λόγω του εξαιρετικά ακριβού κόστους ζωής στις πόλεις αυτές. Η μείωση των ποσών ημερήσιας αποζημίωσης σε όλες τις βαθμίδες σε συνδυασμό με τους ήδη μειωμένους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, θα συμβάλει στη δυσχερέστερη κίνηση των υπαλλήλων στις πόλεις αυτές. Προτείνω τη διατήρηση των ημερήσιων αποζημιώσεων στα παλαιότερα επίπεδα.
  Η προσαύξηση στο κόστος διανυκτέρευσης για τα ξενοδοχεία εσωτερικού και εξωτερικού είναι απόλυτα δικαιολογημένη και συμφωνώ, όπως και η ημερήσια αποζημίωση εσωτερικού, με την οποία επίσης συμφωνώ (αν και είναι επίσης χαμηλή). Στο εξωτερικό όμως οι τιμές είναι κατά πολύ υψηλότερες.
  Ευχαριστώ πολύ.