Άρθρο 25 – Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης

Με την επιφύλαξη των άρθρων 27 και 28 παρ. 2 του παρόντος Βιβλίου, η ΑΕΠΠ αποφασίζει να κηρύξει την ακυρότητα συναφθείσας σύμβασης εάν διαπιστώσει ότι:
(α) η αναθέτουσα αρχή έχει αναθέσει τη σύμβαση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά παράβαση των ευρωπαϊκών και εθνικών κανόνων δημοσίων συμβάσεων· ή
(β) σε περίπτωση που δεν τηρήθηκε η υποχρέωση αναστολής της σύναψης σύμφωνα με το άρθρο 20· ή
(γ) σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας – πλαισίου και εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών, ή, σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας – πλαισίου και εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών, όταν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν είτε από τις περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 2, την περίπτωση (α) της παραγράφου 4, τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 33 και την παράγραφο 5 του άρθρου 39 είτε από τις περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 2, την περίπτωση (α) της παραγράφου 4, τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 288 και την παράγραφο 5 του άρθρου 291, κατά περίπτωση.

 • 8 Απριλίου 2016, 12:23 | ΣΔ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  ΑΡΘΡΑ 25 ΈΩΣ 28: ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  • Η ρύθμιση για ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ συναφθείσας σύμβασης με απόφαση της ΑΕΠΠ, υπό τον τελικό δικαστικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας, εμφανίζεται προβληματική, στο βαθμό που ένα διοικητικό όργανο εξοπλίζεται με την εξουσία να επέμβει σε συσταθείσα συμβατική σχέση και να ανατρέπει εξ αρχής τα αποτελέσματα της, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι:
  • (α) Η προδικαστική προσφυγή είναι μια διαδικασία διοικητικής επίλυσης μιας διαφοράς στο ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ανάθεσης μιας σύμβασης και όχι μετά την σύναψή της.
  • (β) Η ισχύουσα ρύθμιση του άρθρου 8 του ν. 3886/2010 προβλέπει την ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ σχετικά με την κήρυξη ακυρότητας μιας συναφθείσας σύμβασης για τους ίδιους -περιοριστικά αναφερόμενους- λόγους όπως και στο παρόν ν/σ, από το κατά τις γενικές διατάξεις ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ και ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ των ενδιαφερομένων θεσπίζει ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, η οποία δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, εκτός αν γίνει δεκτό αίτημα προσωρινής διαταγής και ορίζει ρητά ότι αν γίνει δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μπορεί να ΔΙΑΤΑΞΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

 • 8 Απριλίου 2016, 11:45 | Ιωάννης Μάργαρης, Αντιπρόεδρος ΔΕΔΔΗΕ

  Σε όλα τα άρθρα του Βιβλίου IV χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο όρος «αναθέτουσα αρχή». Στα άρθρα 25 και 26 και σε πλήρη αντίθεση του συνόλου του πνεύματος του νομοθετήματος, το οποίο δομείται στην κατεύθυνση της σαφούς διάκρισης μεταξύ αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, στα άρθρα 25 και 26 του Παρόντος γίνεται παραπομπή σε διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ, που αφορούν αναθέτοντες φορείς και συγκεκριμένα στα άρθρα 288 (παρ. 2 περ. α και β, παρ. 4 περ α, παρ. 5 και 6). Ωστόσο, η εν λόγω καταγραφή δημιουργεί την πεποίθηση ότι τέθηκαν εκ παραδρομής, διότι αντίκεινται στο κατά τα ανωτέρω πνεύμα του νομοθετήματος.
  Το γεγονός άλλωστε, ότι στο άρθρο 291 δεν υφίσταται παράγραφος 5, καταδεικνύει την κατά τα ανωτέρω παραδρομή.
  Προς αποφυγή δε πρόκλησης σύγχυσης κατά την εφαρμογή των διατάξεων, κρίνεται σκόπιμη η απαλοιφή των εσφαλμένων παραπομπών.

  Ι. Μάργαρης
  Αντιπρόεδρος ΔΣ, ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 • 8 Απριλίου 2016, 11:43 | Νικόλαος Αραβαντινός

  Σχόλιο της ΔΕΗ Α.Ε.

  Οι χρόνοι για την άσκηση αιτήσεων αναστολής /ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ ακόμη και εάν θεωρηθούν δεσμευτικοί και όχι ενδεικτικοί ( κάτι που δεν προκύπτει από το κείμενο το οποίο δεν προβλέπει συνέπειες σε περίπτωση υπέρβασής τους ) δημιουργούν ανυπέρβλητα προβλήματα και καθυστερήσεις στους διαγωνισμούς της ΔΕΗ , που συνακόλουθα θα οδηγήσουν σε καθυστερήσεις στην υλοποίηση των συμβάσεων για την ηλεκτροδότηση της χώρας και σε ανεπίτρεπτο και αθέμιτο προβάδισμα των ανταγωνιστών της που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ενέργειας.

  Νικόλαος Αραβαντινός
  Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών ΔΕΗ Α.Ε.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».