Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 14: Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  • 21 Ιανουαρίου 2015, 13:19 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΑΚΑΛΑ

    Καλημέρα σας κ. Υπουργέ,
    είμαι μια εξελισσόμενη υπάλληλος με Master στο ανθρώπινο δυναμικό και αυτή τη στιγμή που επικοινωνούμε, εκπονώ τη Διδακτορική μου Διατριβή στην Αγγλία σε νέα μοντέλα διοίκησης συνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.Δυσκολεύομαι να κατανοήσω πως θα αξιολογηθώ από ανθρώπους που η μοναδική τους εκπαίδευση είναι αυτή που έλαβαν πρίν πάρα μα πάρα πολλά χρόνια, είναι άτομα που παρακαλούν τους Διοικητές ή που τοποθετήθηκαν από αυτούς λόγω μιας Βουλευτικής παρέμβασης. Επίσης πως θέλετε να μας αξιολογήσει κάποιος που δεν γνωρίζει το αντικείμενο, δεν έχει αξιολογηθεί ο ίδιος από κάποιον επικυρωμένο επίσημο, διαπιστευμένο φορέα. Οι περισσότεροι προιστάμενοι και Διευθυντές δεν γνωρίζουν από στοχοθεσία, παραγωγικότητα και ανθρώπινο δυναμικό, είναι λέξεις άγνωστες για το δικό τους λεξικό. Επίσης η λέξη σύνχρονο management είναι άγνωστο σε αυτούς.Δεν ξέρουν να εκπονούν σύνχρονα προγράμματ και μεθόδους.Το μόνο που γνωρίζουν να κάνουν είναι να υποσκάπτουν τους υπαλλήλους τους για να μην χάσουν τη θεσούλα τους και το επίδομα θέσης. Παρακαλώ να αξιολογηθούμε όλοι από αρχής έτσι ώστε το σύστημα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού να είναι εξελιγμένο.Επίσης παρακαλώ να αποδεσμεύσετε ανθρώπινο δυναμικό με master & doctor να μπορεί να μεταταγεί χωρίς αποδέσμευση από την υπηρεσία που ανήκει και να φεύγει για όπου είναι χρήσιμος και εφόσον τον δεχτεί η νέα υπηρεσία.