Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 13: Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος.

  • 20 Ιανουαρίου 2015, 23:54 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

    Σύστημα αξιολόγησης χωρίς θέσπιση ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ δεν μπορεί να υπάρξει. Άδικος κόπος…..