Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 01:Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Ελληνική Θαλάσσια Ένωση» (Ε.Θ.Ε.)

1. α) Η «Ελληνική Θαλάσσια Ένωση» (Ε.Θ.Ε.), ν.π.δ.δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν. 5059/1931 (176 Α΄), σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν.δ. της 21ης-9-1935 (428 Α’) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, καταργείται.

β) Οι αρμοδιότητες της Ε.Θ.Ε., όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν.δ. της 21ης-9-1935, ασκούνται, εφεξής, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

2. α) Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την κατάργηση της Ε.Θ.Ε. μεταφέρονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.

β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ε.Θ.Ε. περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο, με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών. Η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας συγκροτείται, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τριμελής επιτροπή, από υπαλλήλους του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και της Ε.Θ.Ε., για τη διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.

γ) Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών της Ε.Θ.Ε. μεταφέρονται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σε λογαριασμό του Δημοσίου, αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

δ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της κατάργησης της Ε.Θ.Ε., και ιδίως, όσα αναφέρονται στον εξοπλισμό, στα αρχεία, στα έσοδα καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών της Ε.Θ.Ε. από τη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας και Δημοσίων Σχέσεων του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 12:45 | BASILIKH

  Ως έφεδρη, εταιρείας προς συγχώνευση, από την 01-01-2012 ζητάω να ισχύσουν οι διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου και στις συγχωνεύσεις της 1ης φάσης, που αποφασίστηκαν με τον νομό 4002/2011, στις οποίες ίσχυσε η εφεδρεία. Η ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ των εργαζομένων στις εταιρείες που συγχωνεύονται απαιτεί να ισχύσουν οι διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 11:55 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΡ

  Παρακαλώ να γίνει δεκτή μια ερώτηση άσχετη με το θέμα αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε μία απάντηση. Οι πολιτικοί δημιούργησαν φορείς οι οποίοι ίσως έπρεπε να ενσωματωθούν στα υπουργεία τα οποία ανήκουν. Καλώς η κακώς τοποθετήθηκαν κάποιοι εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν να θρέψουν παιδιά, γονείς , συζύζους κ.λ.π.
  Ερχεται τώρα η «κρίση» και δημιουργεί μία ανασφάλεια η οποία οδηγεί πολλές φορές σε μονοπάτια χωρίς επιστροφή. Δουλεύουμε 35 χρόνια μας κρατάνε εισφορές με την υπόσχεση της ανταπόδοσης και κάποιοι έξυπνοι τα τρώνε. Γιατί; τι φταίμε εμείς να πληρώσουμε όλους αυτούς πού μας πρόδοσαν;τι φταίμε εμείς να πληρώσουμε όλους τους κλέφτες; Τι φταίμε εμείς πού εργασθήκαμε εντίμως, δεν κλέψαμε και τώρα μας δίνουν για σύνταξη ψύχουλα. Ποιός μπορεί να απαντήση σε όλα αυτά .Και αυτά αποτελούν μέρος της διαβούλευσης. Ας βγεί ένας υπουργός να μας εξηγήσει γιατί όλα αυτά και ποιό θα είναι το μέλλον μας; Εχουν σκεφθεί κάποια στιγμή να αποκαταστήσουν τις αδικίες;Αποδείχθηκε τελικά ότι όσοι έβγαλαν τα χρήματά τους έξω αποτελούν την νέα τάξη των εθνικών προδοτών.Οι ήρωες είναι οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι. Ας σεβαστεί κάποιος αυτήν την λεηλασία και ας απαντήσει. Ευχαριστώ

 • 6 Οκτωβρίου 2012, 17:14 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ

  Απαντώντας στον Γ.Μανουσάκη, θα συμφωνήσω ότι είναι χρήσιμοι οι σύλλογοι πολιτών, ωστόσο πρέπει να κατανοηθεί ότι είναι εθνικά αναγκαίοι και αναντικατάστατοι οι φορείς του Δημοσίου που εγγυώνται και διαφυλάσσουν την ιστορική και πολιτιστική μας συνέχεια και ιδιαίτερα όταν οι φορείς αυτοί, όπως η Ε.Θ.Ε., συνεισφέρουν στο ελληνικό Δημόσιο και οικονομικά.

 • 6 Οκτωβρίου 2012, 06:32 | Γ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

  Σαφώς και τέτοιου είδους ΝΠΔΔ πρέπει να καταργηθούν, ειδικότερα από τη στιγμή που υπάρχουν άλλοι πιο σύγχρονοι τρόποι εκπλήρωσης των στόχων για τους οποίους δημιουργήθηκαν.

  Τώρα, σε ότι αφορά την διατήρηση του περιοδικού ή της συνέχισης του «δίαυλου επικοινωνίας» (απαντώντας στον φίλτατο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ Π.Ν.) θα πρότεινα από τους ενδιαφερόμενους την δημιουργία από μέρους τους ενός συλλόγου πολιτών και όχι την ύπαρξη ΝΠΔΔ ή ΜΚΟ

 • 5 Οκτωβρίου 2012, 12:08 | NSK

  Σχόλια στο άρθρο 1
  Η συνέχιση των εκκρεμών δικών χωρίς βίαιη διακοπή προϋποθέτει ότι ο νόμος θα έχει ψηφισθεί το αργότερο μέχρι 20 τρέχοντος μηνός, ώστε, η αναλυτική κατάσταση που προβλέπεται στην υποπερίπτωση αα της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 να έχει συνταχθεί και οι εκκρεμείς υποθέσεις να έχουν παραδοθεί στην αρμόδια υπηρεσία πριν την έναρξη ισχύος του νόμου. Αν, όμως, καθυστερήσει η δημοσίευση του νόμου, το χρονοδιάγραμμα αυτό ανατρέπεται με, ενδεχομένως, δυσμενείς συνέπειες για τα συμφέροντα του Δημοσίου που διακυβεύονται στις εκκρεμείς δίκες. Ασφαλέστερη λύση παραμένει η βίαιη διακοπή της δίκης.

 • 5 Οκτωβρίου 2012, 01:35 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ Π.Ν

  Η Ελληνική Θαλάσσια Ένωση ιδρύθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό το 1931, πριν δηλ. 81 χρόνια, με συνιδρυτές τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Παύλο Κουντουριώτη.
  Κύριο μέσο επιτεύξεως των σκοπών της Ε.Θ.Ε. είναι το μηνιαίο περιοδικό «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ». Είναι ο βασικός της δίαυλος επικοινωνίας με τους απανταχού Έλληνες, όλων των ηλικιών και ενδιαφερόντων, που έχουν κοινό γνώρισμα την αγάπη, προς τη μάνα του Ελληνισμού τη θάλασσα, καθώς και την ιστορία – παραδόσεις που εκπορεύονται από αυτήν.
  Η έναρξη του περιοδικού έγινε το 1928 και το 1931 εντάχθηκε στη νεοϊδρυθείσα Ε.Θ.Ε.
  Σχεδόν 80 χρόνια εκδίδεται συνεχώς κάθε μήνα, με μία μόνο μικρή διακοπή στα χρόνια της κατοχής.
  Τεράστια η προσφορά του εν λόγω περιοδικού, στη μάθηση της ναυτικής πολεμικής ιστορίας μας, τεράστια στην προβολή του δεύτερου πυλώνα της θαλάσσιας ζωής μας, του εμπορικού ναυτικού και φυσικά πολύτιμη για την ανάπτυξη και διάδοση της μοναδικής στον κόσμο θαλασσινής μας λογοτεχνίας.
  Γι΄αυτούς τους λόγους, η Ακαδημία Αθηνών, οι πνευματικοί ηγήτορες του τόπου μας, βράβευσαν το σπουδαίο αυτό περιοδικό το 1979.
  Η πορεία της Ε.Θ.Ε. παρακολουθεί, προηγείται ή ακολουθεί, στα 80 αυτά χρόνια της ζωής της, την πολύπαθη ναυτική ιστορία του τόπου μας. Είναι αρωγός, εμπνευστής και δημιουργός Ναυτικής Παραδόσεως, θαλασσινής λογοτεχνίας και Ναυτικού αθλητισμού. Η Ε.Θ.Ε. είναι ο θεμελιωτής της ελληνικής Ιστιοπλοΐας και το 1935 δημιουργεί το πρώτο Ιστιοπλοϊκό σκάφος αγώνων τύπου Ε.Θ.Ε.
  Το προσωπικό της Ε.Θ.Ε. αποτελείται από :
  – ΑΜΙΣΘΟ επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, συμφώνως α) κωδικοποίησης ισχυουσών διατάξεων περί Ε.Θ.Ε. ΓΕΝ/Β1 – III Ιαν. 1967, β) ΦΕΚ. 428Α/1935.
  – Τρεις δημοσίους υπαλλήλους ανήκοντες στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης (Γ.Ε.Ν.)
  Η Ε.Θ.Ε. τα τελευταία χρόνια δεν προσλαμβάνει κρατική επιχορήγηση και τα έσοδά της προέρχονται από : α) Διαφημίσεις επί του περιοδικού, β) Συνδρομές του περιοδικού, γ) Τόκους του αποθεματικού που διαθέτει στην Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο παρά το γνωστό «κούρεμα», παραμένει αρκετά σημαντικό.
  Καθ’ όλην τη διάρκεια της λειτουργίας της μέχρι και τώρα η Ε.Θ.Ε. παρουσιάζει ετησίως ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ.
  Με την κατάργηση της Ε.Θ.Ε. :
  α) Θα χαθεί ένας ιστορικός πυλώνας διαφυλάξεως και προβολής της Ναυτικής Ιστορίας και των ναυτικών παραδόσεων μας.
  β) Το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΙΜΗΛΙΟ, περιοδικό «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ» εάν δεν διακοπεί τελείως η έκδοσή του, είναι αμφίβολο εάν θα συνεχίσει να εκπληρώνει τους σκοπούς για τους οποίους καθιερώθηκε.
  γ) Δεν επέρχεται οικονομικό όφελος στο ελληνικό Δημόσιο, διότι όπως εγράφη ανωτέρω, η Ε.Θ.Ε. είναι πλεονασματική. Αντίθετα το Δημόσιο και ειδικότερα το Γ.Ε.Ν. θα επιβαρύνεται με το κόστος εκδόσεως του περιοδικού, που μέχρι σήμερα υπερκαλύπτεται από διαφημίσεις και που ως υπηρεσιακό έντυπο πλέον δεν θα είναι εφικτό και νόμιμο να περιλαμβάνει.
  δ) Δεν επέρχεται οικονομικό όφελος από τη μείωση του προσωπικού, καθ΄όσον το Διοικητικό Συμβούλιο είναι άμισθο και οι τρεις δημόσιοι υπάλληλοι είναι μόνιμο προσωπικό του Γ.Ε.Ν., το οποίο θα παραμείνει στο Δημόσιο σε άλλες θέσεις.

  Μετά την παράθεση των παραπάνω τελειώνω με τα εξής :
  Πιστεύω ότι βιώνουμε τη μεγαλύτερη κρίση, αξιών, εθνικής ταυτότητας και εθνικής κυριαρχίας, από τις παραμονές της Επαναστάσεως του 1821.
  Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι ως ΕΛΛΗΝΕΣ, αγνοώντας τις σειρήνες της ΞΕΝΟΛΑΤΡΕΙΑΣ και της υποτέλειας.
  Πρέπει να διαφυλάξουμε με ευλάβεια οτιδήποτε Ιερό, Ιστορικό, Εθνικό. Σε αυτά εντάσσω και τη διατήρηση της Ε.Θ.Ε. και του περιοδικού της «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ».
  ΕΑΝ
  παρ΄όλα αυτά, έχουν δρομολογηθεί κάποιες αποφάσεις, λόγω άγνοιας ή σκοπιμοτήτων ξένων προς το εθνικό συμφέρον, τότε τουλάχιστον το όνομα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΝΩΣΗ, το περιοδικό «ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ» και το σπάνιο όσο και πολύτιμο ιστορικό της αρχείο,
  ΠΡΕΠΕΙ
  ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ και να αξιοποιηθούν ως περιουσιακά στοιχεία και πολύτιμη παρακαταθήκη του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στο έθνος.

  Αξιωματικός
  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

 • 3 Οκτωβρίου 2012, 23:17 | P. Antonakakis

  Πόλύ καλή ενέργεια η κατάργηση των άχρηστων οργανισμών του Δημοσίου καθώς επίσης και η συγχώνευση παρεμφερών σε λιγότερους. Αυτό όμως που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη είνα το προσωπικό που εργάζεται σε αυτούς. Να μην απολυθούν αλλά μετά από αξιολόγηση να επανδρώσουν άμεσα υπηρεσίες που πραγματικά υποφέρουν από έλλειψη προσωπικού (δεν είναι λίγες). Ενδεικτικά αναφέρω να μεταταχθούν σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντικαθιστώντας με τον τρόπο αυτό τους κάθε χρόνο αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και επιτρέποντας την επιστροφή των τελευταίων στα σχολεία τους που τόσες ελλείψεις έχουν.

 • Είμαι υπέρ των καταργήσεων υπηρεσιών που το αντικείμενό τους δεν εξυπηρετεί τίποτε ή οι αμοιβές των εργαζομένων εκεί είναι υπέρογκες. Επίσης διαβάζοντας τα σχόλια άλλων αγανακτισμένων συμπολιτών, θέλω να διευκρινήσω σε κάποιον (Μανώλης Αστ)ότι υπάρχουν και δημόσιοι φορείς και ιδρύματα που στελεχώθηκαν χωρίς ΑΣΕΠ επειδή τότε δεν υπήρχε ΑΣΕΠ. Άρα μην λένε κάποιοι , ότι όσοι δεν μπήκαν με ΑΣΕΠ να διωχτούν. Να γίνει μια πραγματικά αντικειμενική αξιολόγηση προσωπικού και φορέων και ΝΑΙ να καταργηθούν και κάποιοι να πάνε σπίτι τους.
  Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας να διαβάσετε αυτές τις λίγες αράδες μου. Επίσης αν σας είναι δύσκολο να προβείτε σε αντικειμενικές απολύσεις, έρχομαι εγώ να υπογράψω. Χρηστογούλας Στέφανος Νοσηλευτής Χειρουργείου

 • 3 Οκτωβρίου 2012, 10:49 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΡ

  Ενα συμπληρωματικό σχόλιο.
  Τι χρειάζονται Ενας Διευθυντής και δύο Αναπληρωτές Διευθυντές έμισθοι όλοι με μισθούς από 3.000 έως 5.000 ευρώ έκαστος , όταν υπάρχουν και τρεις διευθυντές από το υπάρχον προσωπικό; Αυτά όταν είχαμε τα μεγαλεία .Τώρα γιατί; Να βάζουμε σε κόπο τους εισαγγελείς για ελέγχους;

 • 3 Οκτωβρίου 2012, 09:45 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΡ

  Καλημέρα.
  Λυπάμαι που θα σας στεναχωρήσω αλλά συμπάσχω με τον κ. Χρυσόγελο.
  Ενώ ακούμε εδώ και δύο χρόνια για καταργήσεις και συγχωνεύσεις δεν γίνεται τίποτα αλλο από περικοπές στους μισθούς μας και στις συντάξεις των γερόντων μας, όσων έχουν απομείνει. Προσωπικά εγώ ντρέπομαι όταν πηγαίνω σε Δημ.υπηρεσίες να εξυπηρετηθώ και υπάρχουν μόνο δύο υπάλληλοι για να εξυπηρετήσουν 150 και 200 άτομα, ενώ στην υπηρεσία μου ουκ ολίγοι απλώς καθόμαστε. Οταν λέω ότι θέλω να με αποσπάσουν σε άλλη υπηρεσία παρά το γεγονός της επερχόμενης συνταξιοδότησής μου λόγω ηλικίας εντός μηνών, γίνομαι φασίστρια,εμπαθής και αντισυνάδελφος.
  Κύριοι, καταλάβετε ότι το κομματικό κράτος τελείωσε. Κλείστε όλες τις υπηρεσίες που δημιουργήσατε για να εξυπηρετήσετε τα παιδιά σας.Εμας δηλαδή. Βάλαμε όλοι μαζί τα χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας. Αν θέλετε να φτιάξετε κάτι κλείστε όλα τα «μαγαζιά». Θα είναι το μόνο που μπορείτε να προσφέρετε στα παιδιά μας.Μεταθέσετε το προσωπικό εκεί όπου χρειάζονται.Ομως κάνετε κάτι. Αλλάξτε κάτι. Σταματείστε να σκέφτεστε το κόστος. Οσο αφορά την διαβούλευση , εγώ θεωρώ ότι πάντα κάτι αλλάζει μετά από συζήτηση έστω και με ένα μικρό παιδί.
  Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα : Η αντίστοιχη υπηρεσία της δικής μου στην Ισπανία λειτουργεί με 5 άτομα και όταν χρειάζεται προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι. Εμείς είμαστε 250 μόνιμοι. Κάθε πότε συντάσουμε έγγραφο; Αν ακούσουν οι υπάλληλοι των Εφοριών και του ΙΚΑ θα αυξηθούν τα ποσοστά αυτοκτονιών για αυτό ας το αφήσουμε.
  Και ένα άλλο παράδειγμα: σε όλα τα κράτη οι αθλητικές ομοσπονδιες δεν επιχορηγούνται από το κράτος.Εχουν έσοδα από τους σπόνσορες.Εδώ γιατί το κράτος δίνει χρήματα σε τόσες Ομοσπονδίες; Οι αθλητικές ομάδες ποδοσφαίρου είναι επαγγελματικές και δεν πρέπει να έχουν καμία βοήθεια από το κράτος. Εδώ όλοι όσοι ασχολήθηκαν με τις ομάδες έφαγαν τα λεφτά και προσέφυγαν στο άρθρο 99 (πτώχευση). Τα λεφτα τα έφαγαν οι κύριοι στη μεγάλη ζωή.Ηθελαν «κοριτσάκια» δεξιά αριστερά στις σκάλες που θα περνούσαν για να πάνε στην εξέδρα οι «μεγαλοπαράγοντες».Και θέλετε να τα χαρίσετε και να πληρώσουν οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι. Το πάρτυ τελείωσε. κάντε κάτι.Μη μας κοροϊδεύετε άλλο.

 • 3 Οκτωβρίου 2012, 09:04 | Μανώλης Αστ

  Αν δεν απολύσετε όσους μπήκαν με βύσμα δεν υπάρχει κανένα νόημα να καταργηθούν οι οργανισμοί! Και μην ισχυριστείτε ότι δεν ξέρετε ποιοί είναι…Αν δεν βγάζετε άκρη κύριοι απλά είναι τα πράγματα, όσοι μπήκαν εκτός ΑΣΕΠ να απολυθούν άμεσα. Σκληρό το ξέρω, αλλά είναι πολύ σκληρότερο να την πληρώνουν αυτοί που δεν έφταιξαν…

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 22:47 | Μπουζίκος Βασίλης

  Ναι στην κατάργηση της ε.θ.ε. Όμως, υπάρχουν θέματα εθνικού ενδιαφέροντος (ιστορικά, πολιτιστικά κ.ά.), τα οποία θα πρέπει επιμελώς να υπηρετούνται, τόσο στην τυπική όσο και στην ουσιαστική τους διάσταση. Δεν γνωρίζω σε ποιό βαθμό τα υπηρέτησε η ε.θ.ε., έστω και σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων.
  Νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο να συνεχισθεί η έκδοση του περιοδικού ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ από το ΓΕΝ ή καλύτερα από το ΥΕΝ. Βέβαια, με συνεργάτες και αρθογραφία χωρίς αμοιβή.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 19:43 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Ο κόσμος δεν έχει πλέον εμπιστοσύνη σε τίποτα,όλοι τρέχουν να βρούνε δεύτερη και τρίτη εργασία μαύρη για να φροντίσουν τα παιδιά τους και να ξοφλήσουν τα ανάλγητα χαράτσια κι εσεις ασχολείστε με διαβουλέυσεις…….ετσι για το θεαθείναι.ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΤΑΧΤΑ.οτι θελουν να περασουν θα τα περασουν οι πολιτικαντηδες πολιτικοι που σκφτονται την ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ και τρεμουν να μην χασουν το μηνιαιο σιγουρο μισθο τους!!!
  Δεν συμμετεχουμε σε καμμια αξιολογηση.

 • AMEΣH κατάργηση καιΟΧΙ συγχώνευση των χιλιάδων άχρηστων οργανισμών του Δημοσίου και απόλυση εντός 12 μηνών όσων εργαζομένων ΔΕΝ έχουν προσληφθεί
  μέσω διαγωνισμών (ΑΣΕΠ ή άλλων).
  Είναι πασίγνωστο ότι η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων σε αυτούς
  τους οργανισμούς προσελήφθησαν ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ και δεν προσφέρουν οιοδήποτε έργο.
  ΟΧΙ μετάταξη (με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις) των ως άνω εργαζομένων
  σε άλλους οργανισμούς ουσιαστικά του Δημοσίου.
  Για να σταματήσει ο σφαγιασμός μισθωτών και συνταξιούχων, οι οποίοι
  πληρώνουν το εν πολλοίς υπερτροφικό και ελάχιστα παραγωγικό για τους πολίτες Δημόσιο.
  Το πολιτικό κόστος της απόλυσης των ανωτέρω είναι ελάχιστο σε σχέση
  με τα συγχαρητήρια που θα λάβει η κυβέρνηση, παίρνοντας την κοινωνικά, σε σχέση με τις δεκάδες χιλιάδες ανέργων νέων με προσόντα, δίκαιη απόφαση.
  Στο Δημόσιο υπηρετούν εξαιρετικοί υπάλληλοι εργαζόμενοι με αυταπάρνηση
  και εξαθλιωτικούς μισθούς. Ηλθε η ώρα να καθαρίσει το Δημόσιο από τους
  μη εργαζομένους για να αναπνεύσουν οι εργαζόμενοι.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 18:46 | Mery

  Απόλυτα μετρήσιμα στοιχεία για όλα τα ΝΠΔΔ
  Σε πρώτο στάδιο δημιουργείαι 2 στήλες η 1η στήλη βάζετε το πραγματικό παραγωγής σε € στη 2η στήλη βάζετε το κόστος μισθοδοσίας λειτουργικά έξοδα κλπ,σε € Εάν το ΝΠΔΔ επί σειρά ετών έχει ζημιές ή παράγει μηδενικό έργο νομίζω ότι ξέρετε τι πρέπει να γίνει, εφόσον οι ζημιές αυές μετακυλίοντε σε όλους τους φορολογούμενους πολίτες, οι οποίοι στερούνται υγεία παιδεία και πρόνοια. Εάν τα πράγματα είναι καλά τότε θωρακίστε και βελτιώστε αυτά τα ΝΠΔΔ. Θωρακίστε το κοινό (και όχι μιας συγκεκριμένης ομάδας) ΚΑΛΟ.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 16:32 | Αλεξάνδρα

  Η διαβούλευση έπρεπε να είχε προηγηθεί για τη δημουργία τόσων υπηρεσιών !

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 15:52 | ΘΑΝΟΣ

  ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΩΝΝΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 15:26 | Χρυσόγελος Μ

  Επειδή βλέπω ότι το αρχικό μου μήνυμα δεν το δημοσιεύσατε, σας ξαναρωτώ:
  Ποιος ο σκοπός της διαβούλευσης, αν η πλειοψηφία σας πει όχι δεν θα τις κάνετε τις καταργήσεις;;;

  Μήπως την κάνετε για τα μάτια και μόνο; Αφού κάνετε ότι σας πει η Τρόικα και μόνο;
  Η οποία διέλυσε κάθε ίχνος κοινωνικού Κράτους στη χώρα μας…

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 15:51 | Μαλτέζος Θεόδωρος

  Στους παραπάνω φορείς θα πρέπει να συμπεριλάβετε και το ΕΚΕΒΙ, σύμφωνα με την εσπιστολή που σας είχαμε αποστείλει και περιγράφαμε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να καταργηθεί. Ζητάμε να μάθουμε αν αυτός ο φορέας που εδρεύει στην οδό Αθανασίου Διάκου (κοντά στο μουσείο της Ακρόπολης) σε ένα τετραόροφο κτήριο πρόκειται να συγχωνευτεί με τη στέγη γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού.
  Ο σύνδεσμος για προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, δαπάνες του ΕΚΕΒΙ είναι:
  http://et.diavgeia.gov.gr/f/ekebi

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 14:42 | Παναγιώτης

  1.-Η συγχώνευση ή η καταργηση ΝΠ-ΔΕΚΟ-Φορέων του Δημοσίου, έπρεπε να είχε γίνει απο το 2000 και μετά.(Οχι κατόπιν πιέσεων της Τρόικας , όχι κατόπιν,ομολογίας του πολιτικου συστήματος ότι δεν πάει άλλο και πρέπει να μειωθεί το (κοινωνικό)(μεγάλο)(πολυδαίδαλο)Κράτος.
  2.-Πραγματικά οι δημοσιοι φορείς που ασχολούνται με διάφορες υπηρεσίες προς τους πολίτες,ειναι πολλοί,απασχολούνται πολλοί υπάλληλοι και έχουν μειωμένες παροχές (και δαπανηρές )προς τους πολίτες.
  3.-Είναι αδύνατον,και προπάντων αυτή την δύσκολη-πονηρή εποχή να συμφωνήσουμε-για την υπο συγχώνευση-ή κατάργηση των φορέων (με εξαφάνιση οργανικών κενών θέσεων,με υποχρεωτικό κουτσούρεμα των οργανογραμμάτων των φορέων στο κόκκινο)με την Κυβέρνηση ή την Τρόικα ή τον Ραινχεμπαχ.Δεν νομίζω σαν υπάλληλος οτι θα πρέπει να συμφωνήσω για να έχετε ,αλλοθι,στην εξαφανίση των συναδελφων μου.
  4.-Αδυνατώ να πιστέψω,ότι αυτό γίνεται στα πλαίσια του εκσυχρονισμού της Δημοκρατίας μας (που πρέπει να γίνει ομαλά,με σύνεση κλπ).Κάθε Υπουργός,Καθε Βουλευτής,Κάθε Κυβέρνηση είχε τους δημοσιους φορείς της αρμοδιότητας σαν ΦΕΟΥΔΟ και την άλλη μέρα της εκλογης ή του διορισμού έκτιζε ένα τοιχος γύρω απο τον φορέα ότι εκει μέσα ήταν το ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ
  Πως να πιστέψω τώρα ότι όλα μπορουν να γίνουν σωστά,όταν κλεινουν με επιταγή της τρόικας, όταν κλείνουν για λιγώτερο κοινωνικό κρατος,οταν κλείνουν-και απολυουν οικογενειαρχες σωστούς εργαζόμενους???
  5.-Καταλαβαίνετε λοιπόν ,ότι μόνο αν δοθούν στην δημοσιότητα ,ο συγχωνευθείς ή καταργούμενος φορέας .Τι έκανε την τελευταία δεκαετία? Τι εξυπηρετούσε-τον αριθμο,τις ειδικότητες και την χρονολογία προσλήψεων των υπαλλήλων του.Το Κόστος και τις εξυπηρετούτσε.Την πραγματική σκοπιμότητα (πολιτική βουληση)για την συγχώνευση ή καταργηση φορέων (ΠΧ δεν συμφωνεί κανένας για την μείωση των κλινικών,η κρεβατιών σε περιφερειακά Νοσοκομεία/Γιατί δηλαδή δεν μπορεί να έχει μια μικρή πόλη Νοσοκομείο??? Πειράζει την Τρόικα ή την Κυβέρνηση (θεωρείται πλουσια παροχή υγειας)και πως θα αντικατασταθεί αυτό-πηγαίνοντας σε Νοσοκομείο με μειωμένα λειτουργικά εξοδα 100-200χλμ μακρια-το ίδιο θα είνει και εκεί?????
  6.-Πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση τα ΚΕΠ,καθε άνθρωπος-πολίτης-συνταξιουχος-επιχειρηματίας πρέπει να πηγαίνει μια και μόνο φορά σε Υπηρεσία του Δημοσίου και να τρέχουν δικαιολογητικά και ηλεκτρονικα (Δεν πιστεύω οτι οι Ελληνες πιστεύουν ότι επειδή ήρθαν οι Γερμανοί,δουλευει η ηλεκτρονική εξυπηρετηση του Υπουργείου Οικονομικών….Ελεος…τα γκαιμπελιστικα κανάλια και οι επικοινωνιακοί κυβερνητικοί βουλευτές/Υπουργοί υποστηρίζουν την λάθος κατασταση ….ότι για όλα φταίνε οι υπάλληλοι….(Να μην γίνει πάλι ο κυκλος ότι αποτυχημένοι βουλευτές έμπαιναν χρόνια και διαχειριζονταν τα Ασφ.Ταμεία δισ δρχ/ευρώ.Ανήμποροι,ανάξιοι φίλα προσκειμένοι στο κυβερν.κόμμα)Δεν τα ΞΕΧΑΣΑΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ.
  7.-Μόνο αν δούμε σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση απο τους φορείς θα προτείνουμε να προχωρήσει η συγχώνευση ή κατάργηση.Διαφορετικά ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕΤΑ,ΚΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ/ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΑΝΤΑ ΕΠΡΑΤΤΕ ΚΑΙ ΠΡΑΤΤΕΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ (που δεν δικαιολούν βέβαια την συγχώνευση ή την κατάργηση).Μετά για ποια διαβούλευση μιλάμε…

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 13:35 | Π.Ιωακείμ

  Την εποχή αυτή που όλα πάνε από το κακό στο χειρότερο θα πρέπει να αναλογιστούμε το τι χρειαζόμαστε πραγματικά από οργανισμούς,ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ.
  Από τη μία πλευρά, σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να στερήσουμε από εργαζομένους την εργασία τους, καλό θα ήταν να μετατεθούν και να προωθηθούν σε άλλη υπηρεσία, (εάν κριθεί ότι η υπηρεσία τους πρέπει να κλίνει).
  Από την άλλη πλευρά, οι εκάστοτε αιρετοί που είναι διπλοθεσίτες κλπ, θα πρέπει να περιοριστούν. Επιπλέον οι καινούργιες υπηρεσίες, που θα δημιουργηθούν, να μειώσουν τις αμοιβές των αιρετών, τον αριθμό τους και τις παράλογες απαιτήσεις στις δαπάνες τους.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 12:22 | Π.Ιωακείμ

  Την εποχή αυτή που όλα πάνε από το κακό στο χειρότερο θα πρέπει να αναλογιστούμε το τι χρειαζόμαστε πραγματικά από οργανισμούς,ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ.
  Από τη μία πλευρά, σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να στερήσουμε από εργαζομένους την εργασία τους, καλό θα ήταν να μετατεθούν και να προωθηθούν σε άλλη υπηρεσία, (εάν κριθεί ότι η υπηρεσία τους πρέπει να κλίνει).
  Από την άλλη πλευρά, οι εκάστοτε αιρετοί που είναι διπλοθεσίτες κλπ, θα πρέπει να περιοριστούν. Επιπλέον οι καινούργιες υπηρεσίες που θα δημιουργηθούν, να μειώσουν τις αμοιβές των αιρετών, τον αριθμό τους και τις παράλογες απαιτήσεις στις δαπάνες τους.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 12:53 | P.D.A

  παταξη της διαφθορας κ της διαπλοκης στο δημοσιο.
  ευχαριστω.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 11:45 | Σταύρος Μ.

  Εδώ ταιριάζει μόνο η διαδικασία του κατεπείγοντος χωρίς καμία τροπολογία και προπάντων χωρίς χάσιμο χρόνου. Οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο τα λόγια θέλουν πράξεις.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 11:22 | Χρυσόγελος Μανώλης

  Παρακαλώ να δημοσιευθεί το σχόλιο που σας απέστειλα προηγουμένως, καθόλου δεν είναι καθόλου υβριστικό, λέει την πραγματικότητα.
  Την οποία και εσείς έχετε παραδεχτεί, ιδού:

  Δημόσια παραδοχή της μη διαβούλευσης του άρθρου 21 παρ.3 για την περικοπή των πολ.επιδομάτων από Υπ.
  17.10.11
  Δημόσια παραδοχή της μη διαβούλευσης (κοροϊδίας)

  του άρθρου 21παρ.3 για την περικοπή των πολυτ. επιδομάτων….
  http://www.aspe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1732&Itemid=2
  —– Προωθημένο μήνυμα —–
  Απο: nikos kas…
  Προς: xrysogelosmanolis@…
  Κοιν.: contact@openg..
  Στάλθηκε: 5:36 μ.μ. Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011
  Θεμα: Απάντηση σε ερώτημά σας-Υπουργείο Υγείας

  Αγαπητέ κύριε Χρυσόγελε,

  Το άρθρο 21 παρ. 3 του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ήδη ψηφισμένου Νόμου του Κράτους), πράγματι δεν πρόλαβε να τεθεί σε δημόσια διαβούκευση από την ιστοσελίδα του opengov. Ο λόγος είναι τα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια στα οποία διαμορφώνονται οι τελικές διατάξεις, ακόμα και κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Βουλής, στις Επιτροπές ή στην Ολομέλεια και πάντα σε συνάρτηση με τη διαρκή διαπραγμάτευση που βρίσκεται η χώρα μας καθώς και την εκτίμηση των οικονομικών μας δεδομένων και δυνατοτήτων. Η συγκεκριμένη διάταξη κατέστη αναγκαία σε χόνο μεταγενέστερο από την ανάρτηση σε διαβούλευση του συγκεκριμένου αρχικού κειμένου και δεν μεσολάβησε ο αναγκαίος χρόνος για να αναρτηθεί και αυτή. Παρόλ’ αυτά στη σχετική συζήτηση στη Βουλή υπήρξε η δυνατότητα για ανάπτυξη επιχειρημάτων από τους εμπλεκόμενους φορείς, κάτι που έγινε σε πλήρη έκταση και διατυπώθηκαν οι θέσεις εκατέρωθεν και δόθηκαν οι αναγκαίες διευκρινίσεις. Το κείμενο του σχεδίου νόμου παρέμεινε ανοικτό σε σχολιασμό για όσο διάστημα προέβλεπε η αρχική του ανάρτηση, ενώ το σύνολο των σχολίων είναι ορατό δημόσια, με εξαίρεση σχολίων που εμπεριείχαν υβριστική διάθεση ή ήταν εμφανώς εκτός θέματος.
  Για τυχόν καθυστερήσεις στην ανάρτησή τους ή για την απάντηση σε ερωτήσεις απολογούμαστε αλλά υπήρξαν και συνεχίζουν να υφίσταντια «τεχνκού τύπου» δυσκολίες, λόγω των σχετικών και γνωστών κινητοποιήσεων των εργαζομένων στο Υπουργείο που δημιουργούν εύλογες καθυστερήσεις.

  Με εκτίμηση,

  Νίκος Κασ.., ειδικός συνεργάτης Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  —————-
  Απάντηση ΑΣΠΕ:
  Κύριε Κασ…,
  ευχαριστούμε για τη δημόσια παραδοχή του εμπαιγμού που υφιστάμεθα με τη λεγόμενη «διαβούλευση» ήταν σε όλους μας γνωστό…, αλλά είναι διαφορετικό να το ακούς και από επίσημα χείλη!
  ‘Ομως, πιο έντιμο θα ήταν να ενημερώσετε παράλληλα και τους Βουλευτές ότι τους είπατε ψέμματα με την ΄Εκθεση σας…. http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/ddyg.pdf
  Επίσης, σας πληροφορώ ότι ουδεμία δυνατότητα δόθηκε στην ΑΣΠΕ για την ανάπτυξη των επιχειρημάτων της κατά τη διάρκεια της συζήτησης στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής(όπως αναφέρετε), αφού δεν της έγινε καμία πρόσκληση για να παραστεί στις ακροάσεις των φορέων…, παρά τις διαμαρτυρίες μας.
  Τι να το κάνουμε ότι αναρτήσατε τώρα… μετά τη ψήφιση του ν/σ κάποια από τα σχόλια μας… για να τα δούμε εμείς;, ή αυτοί που νομοθετούν… ερήμην της Διαβούλευσης, άρα ερήμην του λαού;
  Χρυσόγελος Εμμ
  Γ. Γραμματέας ΑΣΠΕ

  ———–
  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ να μην μας ξαναστείλετε μηνύματα για συμμετοχή.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 09:40 | ΣΤΕΛΙΟΣ Δ

  ΣΥΜΦΩΝΩ

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 09:50 | Χρυσόγελος Μανώλης

  Η διαβούλευση σας έχει ξεφτίσει από καιρό, για τα μάτια την κάνετε… ότι σας πει η Τρόικα(εσωτερική και εξωτερική).

  Τα ξεπουλήσατε, τα ρημάξατε όλα και μας θέλετε συνενόχους…

  Ντροπή σας.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 09:02 | βασιλειος Βροχίδης

  Να καταργηθεί η Ε.Θ.Ε. δεν εξυπηρετεί πλέον τίποτε.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 09:48 | Χ. Χατζοπουλος

  Ρωταω κατευθειαν: ποιος ειναι ο σκοπος της διαβουλευσης σε μια προταση οπου εκτος των λιγων θιγομενων τα αλλα 10 εκ. των Ελληνων θα ειναι σιγουρα υπερ της ψηφισης της και μαλιστα ανευ ορων? Κινδυνευουμε να διαβουλευομαστε ατερμονα για να συντηρουμε τους προνομιουχους, ενω πρεπει να αφιερωσουμε προσπαθεια για να φροντισουμε τους πολλους μη προνομιουχους. Εδω ταιριαζει η διαδικασια του κατεπειγοντος και μονο. Επιταχυνετε τη διαδικασια, μετα το τελος της διαβουλευσης χωρις αλλαγες, προσθηκες, τροπολογιες και χωρις αλλο χασιμο χρονου. Ο απλος πολιτη; βαρεθηκε να περιμενει.