Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 16: Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 • 11 Οκτωβρίου 2012, 13:10 | Δρ Μαρία Θ. Στουμπούδη

  Με το παρόν Άρθρο (σε συνδυασμό με το Άρθρο 9 του ιδίου ν/σ), οι νομοθέτες του παρόντος καταργούν ουσιαστικά ρυθμίσεις του Ν. 1514/85 και του μεταγενέστερου ειδικού θεσμικού πλαισίου που διέπει τη σύσταση και λειτουργία ΌΛΩΝ των Ερευνητικών Κέντρων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Ε&Τ.

  Συμφωνεί η πολιτική ηγεσία της ΓΓΕΤ και του Υπουργείου Παιδείας με την εξαίρεση ενός (νέου από συγχώνευση) Ερευνητικού Κέντρου της ΓΓΕΤ από το ισχύον -για τα ΕΚ της ΓΓΕΤ- νομικό πλαίσιο, στη βάση ενός νέου νόμου που εκπονείται από το Υπ. ΔΜ&ΗΔ?

  Τη στιγμή όπου συζητείται η ένταξη όλων των δημοσίων ερευνητικών φορέων (εκτός ΑΕΙ) στο ίδιο νομοθετικό πλαίσιο, η ανωτέρω εξαίρεση αντιβαίνει κάθε λογικής και θα πρέπει να εξαλειφθεί (με απόσυρση του Άρθρου 9).

  Μαρία Θ. Στουμπούδη, Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ

 • 11 Οκτωβρίου 2012, 11:26 | Μαρία Κωνσταντοπούλου

  Η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί κατάργηση διατάξεων του Ν1514/85 που διέπει τη λειτουργία των ερευνητικών κέντρων. Θα έπρεπε να γνωρίζουν οι συντάκτες του σχεδίου νόμου ότι τα ερευνητικά κέντρα όπως και τα ΑΕΙ διέπονται από συγκεκριμένους νόμους διαφορετικούς από τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες. Συμφωνώ απόλυτα με τις θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών.

  Κύρια Ερευνήτρια, ΕΚΕΦΕ «Δ»

 • 10 Οκτωβρίου 2012, 18:17 | Κωνσταντίνος-Στέφανος Νίκας

  Συμφωνώ με τις απόψεις της ΕΕΕ.

 • 10 Οκτωβρίου 2012, 16:47 | Εφη Μαρκουλάκη

  Με καλύπτουν απολύτως οι θέσεις που εκφράζονται στις παρεμβάσεις της ΕΕΕ.

  Δρ. Ευτυχία Μαρκουλάκη
  Ερευνήτρια ΕΚΕΦΕ Δημοκριτος

 • 9 Οκτωβρίου 2012, 20:03 | Δρ. Αθ. Κατσιγιάννης

  Οι θέσεις τις ΕΕΕ στο παρόν άρθρο εκφράζουν πλήρως τις απόψεις μου.

  Δρ. Αθ. Κατσιγιάννης,
  Γ. Γραμματέας Συλλόγου Ερευνητών Εθνικού Αστεροσκοπείου,
  Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 14:29 | ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – ΕΘΙΑΓΕ

  Συμφωνούμε με τις αναρτήσεις – σχόλια της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών στα Άρθρα 7, 9 και 16 του υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σε ότι αφορά την ορθολογική αναδιάρθρωση των ερευνητικών φορέων θα πρέπει να αντιπετωπιστεί με σαφή κριτήρια, επιστημομικά, σωστό σχεδιασμό, με στόχο την ενδυνάμωσή τους και με το νομικό πλαίσιο που διέπει τον ενιαίο χώρο της έρευνας στη χώρα μας και όχι αποσπασματικά.
  Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ερευνητών ΕΘΙΑΓΕ (ΕΕ-ΕΘΙΑΓΕ)
  0 Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

  Δρ Παναγιώτης ΠΛΑΤΗΣ Δρ Γεώργιος ΣΑΜΟΥΡΗΣ

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 14:02 | Χ. Ζέρη

  Συμφωνώ απόλυτα με τις παρέμβάσεις της ΠΟΣΔΕΠ και ΕΕΕ.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 14:23 | Δέσποινα Τσιαφάκη

  Συμφωνώ με τις αναρτήσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 14:36 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

  Η μεθόδευση των καταργήσεων και συγχωνεύσεων των Ερευνητικών Κέντρων με τόσο πρόχειρο σχεδιασμό, αποτέλεσμα μηδενικής μελέτης, δεν εξυπηρετεί κανένα ουσιαστικό στόχο ενώ έχει αμελητέο εως καθόλου δημοσιονομικό όφελος.
  Η επί ετών επιτυχής λειτουργία και προσφορά των κέντρων διακυβεύεται και αμφισβητείται ενώ παραβιάζονται συνταγματικά κατοχειρωμένα δικαιώματα επιφέροντας σοβαρότατα προβλήματα, θεσμικά και ηθικά.
  Η προοπτική της συρρίκνωσης τηε Έρευνας μάλλον θα επιφέρει την αποδόμησή της με σειρά προβλημάτων (κοινωνικο-οικονομικών, ανεργίας, αντιπαραγωγικότητας, εξόδου από τη χώρα, αναδιάρθρωσης και λειτουργίας του εναπομείναντος ερευνητικού ιστου, κλπ) αντι να αντιμετωπίσει ουσιαστικά προβλήματα.
  Συμφωνώντας απόλυτα με τις θέσεις της ΕΕΕ και ΠΟΕΕΚ-Ι σχετικά με τα άρθρα 7, 9, και 16 ζητώ και προσωπικά την ουσιαστική επανεξέταση του υπό διαβούλευση νόμου.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 14:00 | ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ & ΕΕΕ

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
  Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ)

  Ομοσπονδία Συλλόγων
  Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι. (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ)

  Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (EEE)

  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

  Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2012

  Προς: Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
  Καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο
  Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  Καθηγητή Αντώνη Μανιτάκη, ypourgos@ydmed.gov.gr

  Θέμα: Παρέμβαση των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ στα Άρθρα 7, 9 και 16 του υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

  Τα 11 Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας αποτελούν οργανικό τμήμα του ευρύτερου ερευνητικού ιστού της χώρας.

  Αποτελούν, επίσης, ένα ιδιαίτερα παραγωγικό τμήμα του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς για κάθε 1 Ευρώ που «επενδύει» η Πολιτεία σε αυτά, «φέρνουν» κατά μέσο όρο 2 Ευρώ, μέσω κυρίως ευρωπαϊκών και διεθνών ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων, παρέχοντας ταυτόχρονα εργασία σε περίπου 2.000 ανθρώπους, κυρίως νέους επιστήμονες (που εργάζονται στα ερευνητικά προγράμματα) και συνεισφέροντας στην αξιοπρεπή παρουσία της χώρας στο επιστημονικό Ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι, καθώς και στην ανάπτυξή της, με τα ερευνητικά και τα τεχνολογικά τους αποτελέσματα.

  Είναι επιπλέον οι μόνοι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς που αξιολογούνται συστηματικά, με εξωτερικές αξιολογήσεις από διεθνείς επιτροπές κριτών, από το 1995 (βάσει του Ν. 1514/1985), καθώς και οι πρώτοι και μοναδικοί -έως σήμερα- δημόσιοι ερευνητικοί φορείς που αναδιαρθρώθηκαν, με τη συγχώνευση των 56 Ινστιτούτων τους σε 31, με το νόμο 4051/2012 (εφαρμοστικός του Μνημονίου ΙΙ, http://www.eee-researchers.gr/Katastatiko-Nomothesia/N_4051-2012_Sugxoneuseis-EK.pdf).

  Παρά το ότι :
  • η πρόσφατη αυτή πρώτη φάση αναδιάρθρωσης στα ΕΚ της ΓΓΕΤ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί (εκκρεμούν οι εκλογές διευθυντών σε πολλά νέα/συγχωνευμένα Ινστιτούτα, οι εκλογές Επιστημονικών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων, η επικαιροποίηση των Οργανισμών Κέντρων, η σύνθεση νέων επιχειρησιακών σχεδίων Ινστιτούτων, κλπ.),
  • οι αστοχίες που εντοπίζονται σε αυτήν δεν έχουν συζητηθεί, πόσο δε μάλλον αντιμετωπιστεί, και
  • δεν έχει γίνει καμιά αποτίμηση του εγχειρήματος, επιστημονική ή οικονομική,
  στο σύντομο διάστημα υπαγωγής της ΓΓΕΤ στο Υπουργείο Ανάπτυξης (21/06/2012 – 10/08/2012) προτάθηκαν από το Υπουργείο αυτό προς συγχώνευση και πάλι Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ, συμπεριλαμβανόμενα σε ένα κατάλογο προς συγχώνευση φορέων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μαζί με άλλους, άσχετους με την έρευνα φορείς.

  Οι συγχωνεύσεις αυτές περιλαμβάνονται σήμερα στα Άρθρα 7 και 9 του υπό διαβούλευση σ/ν του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (http://www.opengov.gr/minreform/?p=587) και αφορούν, αντίστοιχα, το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ, ΝΠΙΔ ΕΚ) που απορροφάται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ, ΝΠΙΔ ΕΚ) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ, ΝΠΔΔ ΕΚ) που καταργείται και στη συνέχεια συγχωνεύεται με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ, ΝΠΙΔ ΕΚ).

  Οι υπό διαβούλευση συγχωνεύσεις των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ:
  1. Βρίσκονται σε απόλυτη αντίθεση με το ζητούμενο μιας ορθολογικής αναδιάρθρωσης του συνόλου του δημόσιου ερευνητικού ιστού της χώρας (ΑΕΙ, Ερευνητικά κέντρα της ΓΓΕΤ και άλλοι ερευνητικοί δημόσιοι φορείς) η οποία, όπως συνομολογεί και η τριμερής του Υπουργείου Παιδείας, πρέπει να γίνει συντεταγμένα, με επιστημονικά κριτήρια, μετά από (τη θεσμοθετημένη) αξιολόγηση και με αναπτυξιακά/οικονομικά οφέλη.
  2. Προωθούνται χωρίς σαφή κριτήρια και δεν εμπεριέχουν κανένα προφανές επιστημονικό ή οικονομικό πλεονέκτημα (δεν εντάσσονται σε κανέναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό για την έρευνα, δεν υπάρχει σχετική μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση κόστους-οφέλους, κλπ.).
  3. Έχουν συμπεριληφθεί στο προαναφερθέν σ/ν κατά παράβαση του Νόμου 1514/85 περί Έρευνας, ο οποίος προβλέπει σαφείς διαδικασίες αξιολόγησης των Ερευνητικών Ινστιτούτων και Κέντρων της ΓΓΕΤ, αξιολόγηση που δεν μπορεί ως εκ τούτου να γίνει από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όπως για άλλους φορείς του Δημοσίου.
  4. Προωθούν την απόσυρση της Πολιτείας από τη συνταγματική της υποχρέωση να εγγυάται την Έρευνα ως δημόσιο αγαθό και, ταυτόχρονα, την άρση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων.
  5. Καταλύουν το Ν. 1514/85, ως προς την ύπαρξη ΝΠΔΔ Ερευνητικών Κέντρων, το σύστημα Διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων, τα προσόντα και το “status” των Ερευνητών που με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι αντίστοιχα των καθηγητών ΑΕΙ.
  6. Δημιουργούν πληθώρα επί μέρους προβλημάτων σε όλα τα υπό συγχώνευση Κέντρα, αλλά ιδιαιτέρα στα ΕΚΚΕ και ΚΕΤΕΑΘ που κινδυνεύουν με άμεση διάλυση, δίχως κανένα προφανές όφελος (επιστημονικό/αναπτυξιακό/οικονομικό) για τη χώρα.
  7. Ενισχύουν τη φυγή νέων και πρεσβύτερων επιστημόνων στο εξωτερικό και την υποβάθμιση της Έρευνας στη χώρα (συνδυαζόμενες και με τις εξαγγελθείσες υπέρογκες περικοπές στο ειδικό μισθολόγιο ερευνητών και καθηγητών ΑΕΙ), καθιστώντας άνευ περιεχομένου τις επαναλαμβανόμενες κυβερνητικές ανακοινώσεις περί ανάπτυξης της χώρας μέσω ενίσχυσης της Έρευνας και της Καινοτομίας.

  Με βάση τα ανωτέρω, τα Άρθρα 7 και 9 θα πρέπει να αποσυρθούν άμεσα από το υπό διαβούλευση σ/ν, και :

  – Η αναδιάρθρωση του ερευνητικού/ακαδημαϊκού ιστού της χώρας θα πρέπει να προχωρήσει στο εξής συντεταγμένα, με στρατηγικό σχέδιο που θα βασίζεται σε επιστημονικά κριτήρια και με στόχο την ενδυνάμωση των δημόσιων ερευνητικών φορέων μέσω της «συγκέντρωσης δυνάμεων».
  – Η αναδιάρθρωση, σε αυτήν τη φάση, θα πρέπει να συμπεριλάβει όλον τον ερευνητικό ιστό, δηλ. και τα δημόσια Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα που δεν εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, καθώς και τα ΑΕΙ.
  – Εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την αναδιάρθρωση αποτελεί η αξιολόγηση όλων των ερευνητικών φορέων, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ και τα ΑΕΙ, και αφού γίνουν οι σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις για αντίστοιχη αξιολόγηση και των λοιπών ερευνητικών φορέων που δεν αξιολογούνται ως σήμερα βάσει νόμου.
  – Οι όποιες συγχωνεύσεις θα πρέπει να έχουν ουσιαστικό και όχι προσχηματικό χαρακτήρα (να μη δείχνουμε δηλ., απλά και μόνο, μείωση του αριθμού των δημόσιων φορέων στην Τρόικα), αλλά και να καταλήγουν σε πραγματικές μειώσεις κόστους μέσω συνεργειών, όπως π.χ. κοινής Κεντρικής Διοίκησης ομοειδών φορέων.
  – Οι όποιες συγχωνεύσεις θα πρέπει να αναχαιτίζουν το κύμα φυγής ερευνητικού προσωπικού προς το εξωτερικό.
  – Επαναλαμβάνουμε (το από 19/09/12) αίτημά μας για τη σύσταση ειδικής επιτροπής από το Υπουργείο Παιδείας, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της ΕΕΕ, καθώς και των τριών Συνόδων Πρυτάνεων / Προέδρων του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης & της Έρευνας, και η οποία θα διαμορφώσει τα κριτήρια, θα συντονίζει και θα παρακολουθεί τις εξελίξεις της διαδικασίας που θα αποσκοπεί σε μια ορθολογική αναδιάρθρωση του δημόσιου ακαδημαϊκού και ερευνητικού ιστού της χώρας.

  Επαναλαμβάνουμε, τέλος, για άλλη μια φορά, ότι οι αυτονόητες υποδείξεις της Maire Geoghegan-Quinn, Επιτρόπου της Ε.Ε. για την Έρευνα, την Καινοτομία και τις Επιστήμες, η οποία δήλωσε πρόσφατα ότι «Η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά μας, πράγμα που μεταφράζεται σε θέσεις εργασίας. Γνωρίζουμε ότι οι χώρες οι οποίες επένδυσαν τα μάλα στην έρευνα και την καινοτομία, αντεπεξήλθαν με τον καλύτερο τρόπο την οικονομική κρίση», θα πρέπει να εφαρμοστούν επιτέλους και στη χώρα μας.

  για την ΠΟΣΔΕΠ
  Ο Πρόεδρος
  Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
  Η Γραμματέας
  Ευγενία Μπουρνόβα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.

  για την ΟΣΕΠ-ΤΕΙ
  Ο Πρόεδρος
  Γιάννης Τσάκνης, Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας
  Ο Γραμματέας
  Γεώργιος Ανδρεάδης, Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Θεσ/νίκης

  για την ΕΕΕ
  Η Πρόεδρος
  Μαρία Θ. Στουμπούδη, Δ/ντρια Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
  Η Γραμματέας
  Μαρία Κωνσταντοπούλου, Κύρια Ερευνήτρια ΕΚΕΦΕ «Δ»

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 13:37 | Μαρία Σαραφείδου

  Συμφωνώ πλήρως με την παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών στα Άρθρα 7, 9 και 16 του υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 13:31 | Γιαννακουρου Αντωνια

  Με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνη οι αναρτήσεις της ΠΟΕΕΚ-Ι και της Ένωσης
  Ελλήνων Ερευνητών.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 13:47 | Α. Μαγουλάς

  Συμφωνώ απολύτως με τις θέσεις της ΕΕΕ και της ΠΟΕΕΚ-Ι

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 13:25 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΡΑΓΚΟΥ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕΕ

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 12:21 | Ζωή Νιβολιανίτη

  Συμφωνώ και επαυξάνω με τα σχόλια της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 12:16 | Πόπη

  Συμφωνώ με τις αναρτήσεις της ΠΟΕΕΚ-Ι και της Ένωσης
  Ελλήνων Ερευνητών

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 12:39 | Γεράσιμος Παπαδόπουλος

  Συμφωνώ με, και υποστηρίζω τις, παρεμβάσεις και απόψεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

  Δρ Γεράσιμος Παπαδόπουλος
  Διευθυντής Ερευνών
  Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
  Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)
  Εκπρόσωπος Ερευνητών στο ΔΣ ΕΑΑ
  Πρόεδρος Συλλόγου Ερευνητών ΕΑΑ

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 12:12 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΜΠΕΡΗ

  Συμφωνώ με την ανάρτηση της Ενωσης Ελλήνων Ερευνητών. Η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού της χώρας θα πρέπει να προχωρήσει συντεταγμένα και με στρατηγικό σχέδιο που θα βασίζεται σε επιστημονικά κριτήρια. Εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την αναδιάρθρωση αποτελεί η επέκταση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την αξιολόγηση των ερευνητικών φορέων που εποπτεύονται απο την ΓΓΕΤ και των ΑΕΙ και στους υπόλοιπους ερευνητικούς φορείς που δεν εχουν αξιολογηθεί μέχρι σήμερα. Οι όποιες συγχωνεύσεις θα πρέπει να έχουν ουσιαστικό και όχι προσχηματικό χαρακτήρα, αλλά και να καταλήγουν σε πραγματικές μειώσεις κόστους μέσω συνεργειών, όπως π.χ. κοινής Κεντρικής Διοίκησης ομοειδών φορέων.
  Τέλος, οι όποιες συγχωνεύσεις θα πρέπει να αναχαιτίσουν το κύμα φυγής ερευνητικού προσωπικού προς το εξωτερικό.

 • 8 Οκτωβρίου 2012, 12:27 | Maria

  Συμφωνώ με τις αναρτήσεις της ΠΟΕΕΚ-Ι και της Ένωσης
  Ελλήνων Ερευνητών.

 • ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
  http://www.eee-researchers.gr

  Αθήνα, 07/10/2012
  Αρ. Πρωτ.: Εξ./436/2012

  ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  Προς: Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
  Καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο
  Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  Καθηγητή Αντώνη Μανιτάκη

  Θέμα: Παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών στα Άρθρα 7, 9 και 16 του υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  Κύριοι Υπουργοί,

  Τα 11 Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας αποτελούν οργανικό τμήμα του ευρύτερου ερευνητικού ιστού της χώρας.
  Αποτελούν, επίσης, ένα ιδιαίτερα παραγωγικό τμήμα του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς για κάθε 1 Ευρώ που «επενδύει» η Πολιτεία σε αυτά, «φέρνουν» κατά μέσο όρο 2 Ευρώ, μέσω κυρίως ευρωπαϊκών και διεθνών ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων, παρέχοντας ταυτόχρονα εργασία σε περίπου 2.000 ανθρώπους, κυρίως νέους επιστήμονες (που εργάζονται στα ερευνητικά προγράμματα) και συνεισφέροντας στην αξιοπρεπή παρουσία της χώρας στο επιστημονικό Ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι, καθώς και στην ανάπτυξή της, με τα ερευνητικά και τα τεχνολογικά τους αποτελέσματα.
  Είναι επιπλέον οι μόνοι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς που αξιολογούνται συστηματικά, με εξωτερικές αξιολογήσεις από διεθνείς επιτροπές κριτών, από το 1995 (βάσει του Ν. 1514/1985), καθώς και οι πρώτοι και μοναδικοί -έως σήμερα- δημόσιοι ερευνητικοί φορείς που αναδιαρθρώθηκαν, με τη συγχώνευση των 56 Ινστιτούτων τους σε 31, με το νόμο 4051/2012 (εφαρμοστικός του Μνημονίου ΙΙ, http://www.eee-researchers.gr/Katastatiko-Nomothesia/N_4051-2012_Sugxoneuseis-EK.pdf).

  Παρά το ότι :
  • η πρόσφατη αυτή πρώτη φάση αναδιάρθρωσης στα ΕΚ της ΓΓΕΤ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί (εκκρεμούν οι εκλογές διευθυντών σε πολλά νέα/συγχωνευμένα Ινστιτούτα, οι εκλογές Επιστημονικών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων, η επικαιροποίηση των Οργανισμών Κέντρων, η σύνθεση νέων επιχειρησιακών σχεδίων Ινστιτούτων, κλπ.),
  • οι αστοχίες που εντοπίζονται σε αυτήν δεν έχουν συζητηθεί, πόσο δε μάλλον αντιμετωπιστεί, και
  • δεν έχει γίνει καμιά αποτίμηση του εγχειρήματος, επιστημονική ή οικονομική,
  στο σύντομο διάστημα υπαγωγής της ΓΓΕΤ στο Υπουργείο Ανάπτυξης (21/06/2012 – 10/08/2012) προτάθηκαν από το Υπουργείο αυτό προς συγχώνευση και πάλι Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ, συμπεριλαμβανόμενα σε ένα κατάλογο προς συγχώνευση φορέων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μαζί με άλλους, άσχετους με την έρευνα φορείς.

  Οι συγχωνεύσεις αυτές περιλαμβάνονται σήμερα στα Άρθρα 7 και 9 του υπό διαβούλευση σ/ν του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (http://www.opengov.gr/minreform/?p=587) και αφορούν, αντίστοιχα, το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ, ΝΠΙΔ ΕΚ) που απορροφάται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ, ΝΠΙΔ ΕΚ) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ, ΝΠΔΔ ΕΚ) που καταργείται και στη συνέχεια συγχωνεύεται με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ, ΝΠΙΔ ΕΚ).

  Οι υπό διαβούλευση συγχωνεύσεις των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ:
  1. Βρίσκονται σε απόλυτη αντίθεση με το ζητούμενο μιας ορθολογικής αναδιάρθρωσης του συνόλου του δημόσιου ερευνητικού ιστού της χώρας (ΑΕΙ, Ερευνητικά κέντρα της ΓΓΕΤ και άλλοι ερευνητικοί δημόσιοι φορείς) η οποία, όπως συνομολογεί και η τριμερής του Υπουργείου Παιδείας, πρέπει να γίνει συντεταγμένα, με επιστημονικά κριτήρια, μετά από (τη θεσμοθετημένη) αξιολόγηση και με αναπτυξιακά/οικονομικά οφέλη.
  2. Προωθούνται χωρίς σαφή κριτήρια και δεν εμπεριέχουν κανένα προφανές επιστημονικό ή οικονομικό πλεονέκτημα (δεν εντάσσονται σε κανέναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό για την έρευνα, δεν υπάρχει σχετική μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση κόστους-οφέλους, κλπ.).
  3. Έχουν συμπεριληφθεί στο προαναφερθέν σ/ν κατά παράβαση του Νόμου 1514/85 περί Έρευνας, ο οποίος προβλέπει σαφείς διαδικασίες αξιολόγησης των Ερευνητικών Ινστιτούτων και Κέντρων της ΓΓΕΤ, αξιολόγηση που δεν μπορεί ως εκ τούτου να γίνει από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όπως για άλλους φορείς του Δημοσίου.
  4. Προωθούν την απόσυρση της Πολιτείας από την συνταγματική υποχρέωση να εγγυάται την Έρευνα ως δημόσιο αγαθό και, ταυτόχρονα, την άρση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων (Άρθρο 9).
  5. Καταλύουν το Ν. 1514/85, ως προς την ύπαρξη ΝΠΔΔ Ερευνητικών Κέντρων, το σύστημα Διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων, τα προσόντα και το “status” των Ερευνητών.
  6. Δημιουργούν πληθώρα επί μέρους προβλημάτων σε όλα τα υπό συγχώνευση Κέντρα, αλλά ιδιαιτέρα στα ΕΚΚΕ και ΚΕΤΕΑΘ που κινδυνεύουν με άμεση διάλυση.
  7. Ενισχύουν τη φυγή νέων και πρεσβύτερων επιστημόνων στο εξωτερικό και την υποβάθμιση της Έρευνας στη χώρα (συνδυαζόμενες και με τις εξαγγελθείσες υπέρογκες περικοπές στο ειδικό μισθολόγιο ερευνητών και καθηγητών ΑΕΙ), καθιστώντας άνευ περιεχομένου τις επαναλαμβανόμενες κυβερνητικές ανακοινώσεις περί ανάπτυξης της χώρας μέσω ενίσχυσης της Έρευνας και της Καινοτομίας.

  Με βάση τα ανωτέρω, τα Άρθρα 7 και 9 θα πρέπει να αποσυρθούν άμεσα από το υπό διαβούλευση σ/ν, και :

  – Η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού της χώρας θα πρέπει να προχωρήσει στο εξής συντεταγμένα, με στρατηγικό σχέδιο που θα βασίζεται σε επιστημονικά κριτήρια και με στόχο την ενδυνάμωση των δημόσιων ερευνητικών φορέων μέσω της «συγκέντρωσης δυνάμεων».
  – Η αναδιάρθρωση, σε αυτήν τη φάση, θα πρέπει να συμπεριλάβει όλον τον ερευνητικό ιστό, δηλ. και τα δημόσια Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα που δεν εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, καθώς και τα ΑΕΙ.
  – Εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την αναδιάρθρωση αποτελεί η αξιολόγηση όλων των ερευνητικών φορέων, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ και τα ΑΕΙ, και αφού γίνουν οι σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις για αντίστοιχη αξιολόγηση και των λοιπών ερευνητικών φορέων που δεν αξιολογούνται ως σήμερα βάσει νόμου.
  – Οι όποιες συγχωνεύσεις θα πρέπει να έχουν ουσιαστικό και όχι προσχηματικό χαρακτήρα (να μη δείχνουμε δηλ., απλά και μόνο, μείωση του αριθμού των δημόσιων φορέων στην Τρόικα), αλλά και να καταλήγουν σε πραγματικές μειώσεις κόστους μέσω συνεργειών, όπως π.χ. κοινής Κεντρικής Διοίκησης ομοειδών φορέων.
  – Οι όποιες συγχωνεύσεις θα πρέπει να αναχαιτίζουν το κύμα φυγής ερευνητικού προσωπικού προς το εξωτερικό.

  Επαναλαμβάνουμε, τέλος, για άλλη μια φορά, ότι οι αυτονόητες υποδείξεις της Maire Geoghegan-Quinn, Επιτρόπου της Ε.Ε. για την Έρευνα, την Καινοτομία και τις Επιστήμες, η οποία δήλωσε πρόσφατα ότι «Η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά μας, πράγμα που μεταφράζεται σε θέσεις εργασίας. Γνωρίζουμε ότι οι χώρες οι οποίες επένδυσαν τα μάλα στην έρευνα και την καινοτομία, αντεπεξήλθαν με τον καλύτερο τρόπο την οικονομική κρίση»*, θα πρέπει να εφαρμοστούν επιτέλους και στη χώρα μας.

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών
  Η Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

  Μαρία Θ. Στουμπούδη Μαρία Α. Κωνσταντοπούλου

  * Maire Geoghegan-Quinn «Η καινοτομία, κλειδί για την ανάπτυξη στην Ελλάδα» εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 22-04-2012 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_108_22/04/2012_479785

 • 6 Οκτωβρίου 2012, 16:18 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

  Γενικά σχόλια:
  ι) Θεωρείται αυτονόητο ότι οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση που εμπίπτει στα αναφερόμενα στο παρόν νομοσχέδιο -αφού είναι νόμος του κράτους- καταργείται (δηλ. νόμοι, Π.Δ., Κ.Υ.Α., Υ.Α. κλπ.).
  ιι) Πρέπει να ληφθεί υπόψη η Ευρωπαϊκή νομοθεσία που είναι Κανονισμοί και Οδηγίες υποχρεωτικής εφαρμογής απ’ όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., ώστε οι εθνικές αποφάσεις να μην αντίκεινται των Ευρωπαϊκών και οδηγείται η χώρα σε πρόστιμα ή χάνονται κονδύλια (π.χ. από το ΕΣΠΑ) λόγω της μη εναρμόνισης κι εφαρμογής τους.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 21:16 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

  ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΤΙ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ. ΠΟΛΛΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΝΠΔΔ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
  ΑΚΟΜΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΛΥΟΥΜΕ. ΣΕ ΕΝΑΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ, ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΙΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ, ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΡΓΟ ΣΕ ΠΕΙΣΜΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ.

  ΠΡΟΣΟΧΗ. ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ. ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΟΝΑΤΟ, ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΤΟ ΧΛΩΡΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΞΕΡΟ.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 18:03 | Ελένη Λεωνιδα

  Υπήρξα υπάλληλος περίπου 25 χρόνια στον Ο.Ε.Δ.Β ( Οργανισμός εκδόσεων διδακτικών βιβλίων) μέχρι και πέρσι που τον κατήργησε η κυρία Διαμαντοπούλου με το έτσι θέλω και με την γνωστή κατάληξη που όλοι μας ζήσαμε δηλαδή μείνανε χωρίς βιβλία τα παιδιά και δαπανήθηκαν τελικά πάνω στον πανικό περισσότερα λεφτά στο τέλος για την εκτύπωση από ότι θα δαπανούσε ο Ο.Ε.Δ.Β. Διερωτώμαι αν ο «Διοφάντος » ο οργανισμός που αντικατέστησε τον Ο.Ε.Δ.Β είναι νόμιμος; Εγινε κάποιος διαγωνισμός η κάποια προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού ώστε να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι τα χαρτιά τους έτσι για τα ματιά του κόσμου βρε αδελφέ! Ποιος «αόρατος αδελφός «αποφάσισε ότι τώρα ο » Διοφάντος » θάναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος εκδοτικός οίκος των σχολικών εγχειριδίων και ο καημένος ο Ο.Ε.Δ.Β με την 75 χρόνων ιστορία του και το πλούσιο εικονογραφικό υλικό ανεκτίμητης υλικής και συναισθηματικής αξίας πρέπει να καταλήξει τώρα στα σκουπίδια. Επίσης ποιος θα μας πείσει ότι έγινε για καθαρά λόγους οικονομίας και όχι κάποιας βαθύτερης κρυφής σκοπιμότητας; Τα γράφω όλα αυτά διότι αυτή ήταν η δικιά μου προσωπική επώδυνη εμπειρία τι σημαίνει για τους υπαλλήλους των υπο κατάργηση οργανισμών και επειδή είμαι πεπεισμένη ότι ειδικά για την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β έγινε ένα τραγικό λάθος το οποίο σε λίγα χρόνια θα φανερωθεί.

 • 2 Οκτωβρίου 2012, 15:08 | ΤΡΥΦΩΝ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

  ΕΡΓΑΣΤΗΚΑ ΓΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΠΔΔ. ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΠΔΔ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΟΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΧΕΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΡΕΧΑΜΕΝΟΥΣ.