Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου νόμου «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα»

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το Νομοσχέδιο για την «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» προς το σκοπό της οικονομικότερης και αποδοτικότερης λειτουργίας δημόσιων οργανισμών που εξυπηρετούν δημόσια αγαθά και παρέχουν αναγκαίες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, με όσο το δυνατόν λιγότερο δημοσιονομικό κόστος και μικρότερη επιβάρυνση του έλληνα φορολογούμενου.
Σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για την κατάργηση και συγχώνευση των δημοσίων νομικών προσώπων, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις, μέχρι την Δεύτερα, 8 Οκτωβρίου 2012.

Σας ευχαριστώ,
Αντώνης Μανιτάκης
Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης