Άρθρο 03 – Βασικές αρχές

1.«Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη» είναι η τουριστική ανάπτυξη που προωθεί την ισόρροπη περιφερειακή και τοπική οικονομική ανάπτυξη, την ευημερία των πολιτών, την κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη, την αύξηση της απασχόλησης, την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την προστασία του περιβάλλοντος κάθε τουριστικής περιοχής. Ως εκ τούτου η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη όλων των μορφών τουρισμού και σε όλους τους τύπους προορισμών με κύριο σκοπό τη βέλτιστη χρήση των περιβαλλοντικών πόρων, το σεβασμό στην κοινωνικοπολιτισμική αυθεντικότητα των τοπικών κοινωνιών και τη διασφάλιση βιώσιμων, μακροπρόθεσμων οικονομικών δραστηριοτήτων, παρέχοντας κοινωνικοοικονομικά οφέλη σε όλους τους εμπλεκόμενους.
2. «Προσβάσιμος Τουρισμός» είναι ο τουρισμός που είναι προσβάσιμος σε όλα τα άτομα ανεξαρτήτως αναπηρίας ή ειδικών αναγκών, έτσι ώστε να μπορούν αυτόνομα, με ασφάλεια και με άνεση να προσεγγίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές και τις υπηρεσίες και τα αγαθά που διατίθενται στο περιβάλλον που επισκέπτονται.

 • 27 Ιουνίου 2018, 14:58 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΥΡΛΟΣ

  Να ενερώσω οτι το δίπλωμα ΤΕΦΑΑ (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού)έχει δύο διαφορετικές γνωστικές ενότητες 1)Την Φυσική Αγωγή 2)Τον Αθλητισμό.Η Φυσική Αγωγή εμπεριέχει φυσική δρατηριότητα,η οποία με την σειρά της εμπεριέχει τις διάφορες δραστηριότητες αναψυχής και περιπέτειας.

 • 26 Ιουνίου 2018, 02:00 | Παναγιώτης Νόιφελτ

  Έξοδος Προς Τα Δίκτυα Του Εξωτερικού Και Χρήση Δικτύων Εξωτερικού

  Το Υπουργείο Τουρισμού θα μπορούσε, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εξωτερικών, Πολιτισμού και Οικονομικών, να εφαρμόσει τα ανενεργά ή παραμελημένα άρθρα των διακρατικών συμφωνιών (εμπορικές σχέσεις, τουρισμός και πολιτισμός) και να δημιουργήσει, μέσα από τη βελτιστοποίηση στη διαχείριση αυτών των συμφωνιών, σε επίπεδο εμπορικών συναλλαγών, την ενθάρρυνση των δικτύων του εξωτερικού, ώστε αυτά (τα δίκτυα) να λειτουργήσουν ως πομποδέκτες και υποστηρικτές των πελατών τους, στους τομείς του τουρισμού.

  Στόχοι
  1. Η υποχρεωτική χρήση των δικτύων τουρισμού του εξωτερικού για την προβολή ελληνικών προϊόντων, υπηρεσιών και αγαθών στο εξωτερικό, με αντάλλαγμα τη στήριξη των εισαγωγών των ανάλογων αγορών. Δηλαδή: Αν επιδιώκει κάποιος ταξιδιωτικός πράκτορας συνεργασία με ελληνικούς φορείς με στόχο τους ελληνικούς προορισμούς, εταιρείες, συνεργάτες και υπηρεσίες, ώστε να ωφεληθεί στο μέγιστο, τότε θα πρέπει να φροντίσει για τη βιωσιμότητα της αγοράς που εκμεταλλεύεται ή που θα αξιοποιήσει, προσφέροντας προς τους Έλληνες επαγγελματίες, βιοτέχνες, παραγωγούς τα συνδεδεμένα με αυτόν δίκτυα πάσης φύσεως του εξωτερικού.
  2. Η βελτιστοποίηση του μοντέλου και η εξισορρόπηση του ισοζυγίου εισαγωγών – εξαγωγών σε τουριστικό προϊόν και σε εμπορικές σχέσεις, προϊόντα καυ υπηρεσίες. Σήμερα, εισάγουμε τα πολλαπλά από ότι εξάγουμε, σε όλους τους τομείς. Η χρήση του μοντέλου αυτού δημιουργεί ανέξοδα δίκτυο μάρκετινγκ για την ελληνική αγορά και ενθαρρύνει τη συνεργατικότητα ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, με καλύτερη κατανομή των παραγόμενων και δημιουργία δεσμών και σχέσεων, ανάμεσα στους εμπλεκόμενους και στους ήδη συνεργαζόμενους φορείς.
  3. Μότο για τους επαγγελματίες: για να μπορέσουμε να αγοράσουμε τις υπηρεσίες σας (Ταξιδιωτικοί πράκτορες του εξωτερικού), για να στηρίξουμε τα συμφέροντά σας και να δημιουργήσουμε βιώσιμες αγορές, με ποιοτικά αναβαθμισμένα προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες, πρέπει να στηρίξετε ανάλογα τις δικές μας αγορές, μέσα από τους δικούς σας προμηθευτές, δίκτυα και προσφερόμενες υπηρεσίες. Δηλαδή: ΘΕΛΕΤΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΓΟΡΑ, ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ, ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΑΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΝΟΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΑΣ.

  Οι σταθερές αγορές του εξωτερικού είναι οι: Αμερικάνική, Αγγλική, Γαλλική Γερμανική, Ιταλική, Ρωσική, Κινεζική και Ιαπωνική, της Βορείου Ευρώπης (Νορβηγίας, Φινλανδίας, Σουηδίας και Δανίας) και συνεχίζουν οι μικρότερες αγορές. Στις 12 πρώτες χώρες, η προτεινόμενη από εμένα παραπάνω πρόταση και συνθήκη είναι αναξιοποίητη ή ελλιπής, καθώς δεν υπάρχει τομέας στο υπουργείο τουρισμού, ο οποίος να στηρίζει ακριβώς αυτό το αίτημα ή τη διαδικασία. Το Υπουργείο Τουρισμού θα μπορούσε να πρωτοστατήσει σε αυτές τις ανταλλαγές και δραστηριότητες που μόνο οφέλη δημιουργούν.

  Οι διακρατικές συμφωνίες προβλέπουν τον υγιή ανταγωνισμό και την ισότιμη ανταλλαγή δηλαδή η Ελλάδα συμφωνεί να παρέχει ένα δικαίωμα στην χώρα του εξωτερικού και η χώρα του εξωτερικού συμφωνεί να παρέχει ένα δικαίωμα στην Ελλάδα. Τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει μια τέτοια συναλλαγή πέρα από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους.

 • 26 Ιουνίου 2018, 01:48 | Παναγιώτης Νόιφελτ

  Ασφάλεια Επισκέπτη και Αστυνόμευση

  Σε αυτήν την κατηγορία υπάγεται η τουριστική αστυνομία και οι πάσης φύσεως και κατηγορίας υπηρεσίες ασφαλείας.

  Το πιο γνωστό φαινόμενο είναι αυτό των αυξημένων ληστειών σε καταλύματα και ξενοδοχεία, αλλά και το παμφάγο φαινόμενο των πορτοφολάδων, οι οποίοι λυμαίνονται σε σπείρες τα κέντρα, τις περιοχές και τους χώρους που προσελκύουν τουρίστες και επισκέπτες (κυρίως κατά την περίοδο αιχμής και ώρες αυξημένης κίνησης), από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο και λιγότερο τον υπόλοιπο χρόνο.

  Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο η Τουριστική Αστυνομία δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει, ελλείψει προσωπικού, η Δημοτική Αστυνομία δεν μπορεί να ανταποκριθεί, λόγω καταστατικού, η Αστυνομία Πόλεων δεν μπορεί να το επιλύσει, λόγω φόρτου εργασίας, ελλείψεων σε προσωπικό και γραφειοκρατίας, και το Δικαστικό Σώμα αδυνατεί να λειτουργήσει ως διαχειριστής αυτής της ανομολόγητης φθοράς, καθώς το πλαίσιο νόμου είναι ελλιπές, πεπαλαιωμένο και διάτρητο.

  Είναι απαραίτητο το Υπουργείο Τουρισμού να παρέμβει και να στηρίξει το πεδίο του ενθαρρύνοντας και άλλα Υπουργεία για μεγαλύτερη συμμετοχή με:

  1. Την αλλαγή του νομικού πλαισίου, όσον αφορά στους παραβάτες, ώστε αυτοί να αδυνατούν, μετά από τη σύλληψη τους και ολιγόωρη ή ημερήσια κράτησή τους, να συνεχίσουν το παράνομο και επικίνδυνο έργο τους (ειδική μεταχείριση στο γράμμα του νόμου και διαχείριση σε παραβάτες της αλλοδαπής που δρουν στην Ελλάδα). Η δημιουργία προγραμμάτων επανένταξης και κοινωνικής εργασίας άμεσα μετά από κάθε σύλληψη με τη συνεργασία των Δήμων.
  2. Τη στήριξη προγραμμάτων που να δημιουργούν θέσεις εργασίας στην τουριστική Αστυνομία.
  3. Την ειδική συμφωνία και υλοποίηση προγραμμάτων συνεργασίας της δημοτικής αστυνομίας και της τουριστικής αστυνομίας, κατά τους μήνες αυξημένης κίνησης, και την εκπαίδευση του προσωπικού και αναβάθμιση των ρόλων, σε επιλεγμένους τομείς και κλάδους (μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι).

  Παράδειγμα: Η αγορά της κρουαζιέρας και οι κλάδοι των ξεναγών, τα κέντρα εστίασης κοντά σε μνημεία, και οι αρχαιολογικοί χώροι ταλανίζονται από αυτή τη μάστιγα, η οποία αποφέρει εκατομμύρια κάθε χρόνο σε αυτούς που παρανομούν και μοιράζει θλίψη στους χιλιάδες επισκέπτες θύματα με άμεσο το φαινόμενο της αρνητικής προβολής της χώρας ως τόπος ανομίας, όπου: “τίποτα δεν λειτουργεί και σε κλέβουν όπου σταθείς και όπου βρεθείς”.

  Οι ξεναγοί εδώ επιτελούν σημαντικό έργο, καθώς μέσα από τη εμπειρία τους προλαμβάνουν σε πολλές των περιπτώσεων τέτοια φαινόμενα και σημαίνουν συναγερμό, όποτε πέσουν στην αντίληψή τους ανάλογες δραστηριότητες.

 • 25 Ιουνίου 2018, 15:47 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  Δεν μπορεί να μιλάμε για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη εφόσον σε μια τουριστική περιοχή δεν υπάρχει κοινό συμφέρον και συγκεκριμένα αναφέρομαι στην ευημερία των κατοίκων της περιοχής. Υπάρχουν περιοχές που έχουν ιερούς και αρχαιολογικούς χώρους με Α,Β,Β1,Β2,Β3 ζώνες μέσα στους οποίους είναι χτισμένα 5-6 μοναστήρια και δεσμεύουν δυσανάλογες εκτάσεις των 6.000.000 τετραγωνικών μέτρων(6000 στρέμματα) εκτάσεις χωρίς αρχαιολογικά ευρήματα που όμως μπόρεσαν για διάφορες δικές τους σκοπιμότητες να εκμεταλλεύονται. Υπονομεύοντας κάθε εναλλακτική μορφή τουρισμού και μη δίνοντας την δυνατότητα στους επισκέπτες να απολαύσουν το παγκόσμιο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη σ’αυτές τις περιοχές διότι κουμάντο εκεί και σας το γράφω έτσι ωμά κάνουν τα μοναστήρια. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

 • 20 Ιουνίου 2018, 17:59 | Νίκος Αϊβατζίδης

  Κύριε Γιάννη ΒΥΡΛΟ, και πάλι θα διαφωνήσω με τη γνώμη να αναλάβουν οι γυμναστές αρμοδιότητες σχετικά με outdoor activities. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, μπορείτε να το δείτε στις χώρες που υπάρχουν οργανωμένες σχολές για κάθε μία από αυτές τις δραστηριότητες.
  Υπάρχει άλλη σχολή για το canyoning, άλλη για το hiking, άλλη για το caving κ.ο.κ.
  Δέν μπορεί ένα απόφοιτος γυμναστής να αναλάβει ευθύνη για κάτι από αυτά, επειδή συνήθως δέν τα έχει δεί ούτε σε φωτογραφία. Θα ήταν σοβαρό λάθος από το Υπουργείο Τουρισμού να παρακάμψει αυτό που έχει καθιερωθεί σε πολλές χώρες (π.χ. η Γαλλία έχει έξοχο σύστημα για πιστοποίηση στο canyoning) και που είναι αποδεκτό από όσους κάνουν αυτές τις δραστηριότητες, και να κάνει κάτι ‘μόνο’ του, χωρίς να εναρμονίζεται με άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Για άλλη μια φορά θα μας θεωρούν ανεύθυνους και ανοργάνωτους.

  Απ’ εναντίας, μιας και θα στήσουμε κάτι από την αρχή, έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε όλα τα καλά στοιχεία και την εμπειρία που υπάρχει και να φτιάξουμε ένα από τα καλύτερα συστήματα πιστοποίησης, έτσι ώστε να είναι αξιοζήλευτο παγκοσμίως.

  Έχουμε πανέμορφες προτάσεις για κάθε δραστηριότητα, ανάλογα την περιοχή της Ελλάδας.
  Μας μένει να δρομολογήσουμε σωστή πιστοποίηση και μετά θα έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα.

 • 18 Ιουνίου 2018, 08:07 | ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece

  Προσβάσιμος τουρισμός για όλους.
  Όμως υπάρχουν περιοχές προστασίας, αναπαραγωγής κ.ά. που δεν μπορούν να έχουν οι πάντες πρόσβαση και μάλιστα με μηχανοκίνητα μέσα (γουρούνες, 4Χ4, ελικόπτερα κ.λπ).
  Προσοχή στα «ανταμώματα» συλλόγων και φεστιβάλ που γίνονται σε ποτάμια, λίμνες κ.ά. ευαίσθητες οικολογικά περιοχές.
  Οι «τουρίστες» είναι επισκέπτες και διερχόμενοι. Σεβασμό στους μόνιμους «κατοίκους» που είναι η χλωρίδα και η πανίδα.

 • 17 Ιουνίου 2018, 20:18 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΡΜΑΚΗΣ

  Ένα σημαντικό θέμα στο οποίο πρέπει να δωθεί λύση, είναι το θέμα της διάσωσης κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης με τις δραστηριότητες αναψυχής και περιπέτειας.

  Πολλοί αλλοδαποί, ευρωπαίοι πολίτες, έχουν ιδιωτικά συμβόλαια που καλύπτουν το κόστος διάσωσης. Οπότε καλό είναι να:
  1) δείτε πώς θα κοστολογεί η κρατική υπηρεσία τη διάσωσης
  2) να βρείτε τρόπο να υπάρχει κάλυψη διάσωσης από τον πελάτη που θα συμμετέχει σε δραστηριότητα

 • 17 Ιουνίου 2018, 19:19 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΡΜΑΚΗΣ

  Θα πρέπει να δωθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη φέρουσα ικανότητα της περιοχής για την ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων με βάση τον τουρισμό περιπέτειας και αναψυχής. Ειδάλλως μπορεί να καταλήξη σε φαινόμενο επίβαρυνσης του περιβάλλοντος και μη βιώσιμης ανάπτυξης αλλά μαζικού τουρισμού με τις αντίστοιχες συνέπειες.

 • 15 Ιουνίου 2018, 09:20 | Κωστας

  Οι αποφοιτοι ΤΕΦΑΑ δεν ειναι επαγγελματιες του χωρου. Μηπως στα ΤΕΦΑΑ κανουν ιππασια η περιηγησεις με γουρουνες η καταδυσεις η πεταγμα με αλεξιπτωτο η bunjee jumping η κανο καγιακ?

 • 14 Ιουνίου 2018, 20:13 | Γιώργος καρνακης

  Επειδή μιλάμε για τουρισμό και ιδίως για εναλλακτικό τουρισμό θα πρέπει να βγεί η λέξη «αθλητικός» διότι μιλάμε για ψυχαγωγικές δραστηριότητες στην φύση, όπως στις καταδύσεις έτσι και στις λοιπές δραστηριότητες θα πρέπει να υπάρχουν πιστοποιημένες σχολές και εκπαιδευτές με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, θεωρώ λάθος να υπάρχει υπεύθυνος αποφοίτων φυσικής αγωγής διότι δεν πρόκειται για αθλήματα αλλά για τουριστικές δραστηριότητες και επίσης δεν έχουν εκπαιδευτεί ούτε έχουν γνώσεις πάνω σε αυτές τίς δραστηριότητες.

 • 14 Ιουνίου 2018, 09:36 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΥΡΛΟΣ

  Πάσης φύσεως αθλητική δραστηριότητα, αναψυχή ή περιπέτεια πρέπει να οργανώνεται, να επιβλέπεται και να πραγματοποιείται απο επαγγελματία του χώρου (επιστήμονα του Αθλητισμού και της Φυσικής Αγωγής).Έτσι αναβαθμίζεται η ασφάλεια ,η ποιότητα και η αξιοπιστία των παρεχομένων υπηρεσιών. Εξοβελίζονται οι μη επαγγελματίες του χώρου που λειτουργούν παρασιτικά και θέτουν σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες αυτές. Μειώνεται η ανεργία επαγγελματιών του χώρου.

 • 13 Ιουνίου 2018, 10:26 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΥΡΛΟΣ

  Πάσης φύσεως αθλητική δραστηριότητα, αναψυχή ή περιπέτεια πρέπει να οργανώνεται, να επιβλέπεται και να πραγματοποιήται απο επαγελματία του χώρου (επιστήμονα του Αθλητισμού και της Φυσικής Αγωγής).Έτσι αναβαθμίζεται η ασφάλεια ,η ποίοτητα και η αξιοπιστία των παρεχομένων υπηρεσιών.Εξωβελίζονται οι μη επαγγελματίες του χώρου που λειτουργούν παρασιτικά και θέτουν σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες αυτές.Μειώνεται η τρομερή ενεργία επαγγελματιών του χώρου.