Άρθρο 16 – Εκτίμηση αξίας απαλλοτριούμενων ακινήτων

 1. Η εκτίμηση της αξίας τους γίνεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας κείνται τα απαλλοτριούμενα και πριν από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, από το Δημόσιο ή τον υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή τον ανάδοχο του έργου. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της δεκαπενθήμερης προθεσμίας, η σχετική έκθεση συντάσσεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών, από μηχανικό οριζόμενο από το Γενικό Γραμματέα Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 2. Σε κάθε περίπτωση εκτίμησης από το δικαστήριο συγκριτικών στοιχείων αξίας ακινήτων της περιοχής των απαλλοτριουμένων, χρόνου μεταγενέστερου της εξαγγελίας κατασκευής, επέκτασης ή εκσυγχρονισμού του μεγάλου αναπτυξιακού έργου, το δικαστήριο υποχρεούται να ερευνήσει αν η επελθούσα αύξηση οφείλεται στην εξαγγελία ή τη μελλοντική κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό των προγραμματισθέντων στην περιοχή Μεγάλων Έργων και να μην τη λάβει υπόψη. Το Δικαστήριο κατά την ελεύθερη εκτίμηση των αποδείξεων για τον προσδιορισμό της τιμής μονάδας αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων ακινήτων, συνεκτιμά και τα προκύπτοντα από τους φακέλους του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.).
 • 3 Σεπτεμβρίου 2010, 11:32 | Mαργαρίτα Γιαννοπούλου

  Η σχέση αξίας ακινήτου και φορολογοτέας αξίας θα πρέπει να είναι συνάρτηση πραγματικών συνθηκών εκμετάλλευσης στην περιοχή. Δεν μπορεί το Κράτος προκειμένου να απαλλοτριώσει ένα ακίνητο να καθιστά δυσχερή και επίπονη την εκμετάλλευση ενώ φορολογεί κατά κόρον τον πολίτη. Σε τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να αποδίδει στον πολίτη εντόκως όλους τους φόρους που εισέπραττε όλα τα χρόνια πριν καταστήσει το ακίνητο απαλλοτριωτέο ή προς απαλλοτρίωση.
  Δυστυχώς με διάφορες μεθόδους ο νομοταγής φορολογούμενος είναι σήμερα πάντοτε χαμένος και υπό αμφισβήτηση από το κράτος.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2010, 07:54 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ

  Εκτίμηση αξίας απαλλοτριούμενων ακινήτων
  Σε μια εποχή που τα οικονομικά του Ελληνικού Δημοσίου δεν πάνε καλά , το θεωρώ καθήκον μου να σας καταθέσω την άποψη μου και την εμπειρία μου, ουτως ώστε να πάρετε τις σωστές αποφάσεις και να μην οδηγηθούμε σε νέα λάθη που θα ζημιώσουν με τεράστια ποσά το Ελληνικό Δημόσιο.
  • Σήμερα για όλες τις Συμβάσεις Παραχώρησης ισχύει ο Ν.3555/07
  Στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Ν.3555/07, ο οποίος αφορά τις Συμβάσεις Παραχώρησης, ορίζεται ότι κατά παρέκκλιση του άρθρου 15 του Ν.2882/2001, για την προεκτίμηση της αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτων και των επικειμένων τους (περιλαμβανομένης και της μείωσης της αξίας των εναπομεινάντων τμημάτων), της ωφέλειας των παρόδιων ιδιοκτησιών σύμφωνα με το Ν. 653/77 καθώς και του ύψους της οφειλόμενης αποζημίωσης, συντάσσεται σχετική έκθεση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) ανεξαρτήτως του αν οι απαλλοτριωθείσες εκτάσεις υπάγονται ή όχι στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.
  Για πρώτη φορά το Ελληνικό Δημόσιο δεν προτείνει σαν προσωρινή τιμή μονάδος , την αντικειμενική αξία των ακίνητων , αλλά την αγοραία μέσα από μια τεκμηριωμένη έκθεση του Σ.Ο.Ε , με αποτέλεσμα τα παρακάτω:
  • Ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, με την συνεργασία του Μηχανικού του Δημοσίου, να έχει στην διάθεση του όλα τα στοιχεία να αντίκρουση εμπεριστατωμένα όλους τους ισχυρισμούς των δικηγόρων των αντιδίκων.
  • Το Δικαστήριο να έχει στοιχεία για την κάθε ιδιοκτησία ξεχωριστά.
  • Αυξήθηκε η εμπιστοσύνη των ιδιοκτητών απέναντι στο κράτος .
  • Μειώθηκε στο ελάχιστο η δυνατότητα για αυθαίρετες αποφάσεις των Δικαστών.
  • Tα οικονομικά οφέλη πολλαπλά για το κράτος, προσωρινές τιμές μονάδος λογικές σε σχέση με το παρελθόν
  Επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος, θα πρότεινα στο ΥΠΟΜΕΔΙ, να μελετήσει αναλυτικά για κάθε ΚΥΑ , όλες τις αποφάσεις των δικαστηρίων που αφορούν στον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος , και να τις συγκρίνει με αυτές του παρελθόντος ακόμα και σε απόλυτες τιμές χωρίς αναγωγές λόγο πληθωρισμού, τα αποτελέσματα είναι συντριπτικά.
  Όσον αφορά τον χαρακτήρα του επείγοντος για την αλλαγή της παραπάνω διαδικασίας , θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι από την στιγμή που εγκριθεί η κτηματολογική μελέτη από τη Δ12 και μέχρι να εκδοθεί η ΚΥΑ είναι ένα διάστημα ικανό μέσα στο οποίο ο Σ.Ο.Ε να έχει έτοιμη την έκθεση εκτίμησης χωρίς μια μέρα καθυστέρηση (εφόσον το κράτος έχει συνολική εικόνα και συμμετοχή στην όλη διαδικασία υπάρχουν πολλά περιθώρια για βελτιώσεις ).

 • «Η εκτίμηση της αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτων γίνεται από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ … εντός 15 ημερών». Εδώ υπάρχει από τη μεριά του νομοθέτη μάλλον άγνοια του τί γίνεται με τους προϊσταμένους των ΔΟΥ (1). Επίσης στην εκτίμηση της αξίας δεν λαμβάνεται υπόψη η πιθανή σπουδαιότητα της γης, η οποία και επιλέχτηκε για να γίνει το «μεγάλο έργο» (2).

 • Η εκτίμηση της αξίας είναι αντικείμενο της επαγγελματικής τάξης των ορκωτών πραγματογνωμώνων / εκτιμητών ακινήτων (chartered surveyors) ή των εκτιμητών οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τα σχετικά Ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό είναι ένα επάγγελμα που βρίσκεται σε παρατεταμένη διαδικασία «απελευθέρωσης» ώστε να προσεγγίσει τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα εδώ και οκτώ!! περίπου χρόνια. Η σχετική νομοθετική επεξεργασία θα μπορούσε να προχωρήσει άμεσα καθώς έχει αποτελέσει αντικείμενο σκέψης όλων των εμπλεκομένων επί μακρό διάστημα πραγματοποιώντας μία ακόμα δέσμευση μας προς την ΕΕ. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αντικείμενο του προϊστάμενου της ΔΟΥ η εκτίμηση ακινήτων, ούτε μηχανικού οριζόμενου από το Γενικό Γραμματέα Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το σύστημα της Κύπρου (με chartered surveyors / valuers) ίσως να είναι χρήσιμο σε αυτό το σημείο.

 • 10 Αυγούστου 2010, 11:50 | Συμεωνιδης Βασίλης

  ‘Η εκτίμηση της αξίας τους γίνεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ’ Πάλι τα ίδια; Κατι πιο αντικειμενικο δεν υπάρχει;