Άρθρο 22 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε  επί μέρους διατάξεις του.

  • 25 Αυγούστου 2010, 09:46 | Mαρία Κεραμέως

    Λάβατε λίγο υπόψη σας τα σχόλια για παράταση της διαβούλευσης έως τέλος Σεπτεμβρίου και δώσατε μία μικρή παράταση 9 ημερών στη διαβούλευση (αντί για τις 27 Αυγούστου ’10 την ορίσατε μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου ’10).

    Το σωστότερο θα ήταν βέβαια α) να ανακοινώσετε ότι δώσατε παράταση και β) να δώσετε μεγαλύτερη παράταση τουλάχιστον έως τις 30/9/2010.