Άρθρο 12 – Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας

 1. Για την κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό των Μεγάλων Έργων επιτρέπεται η παραχώρηση στο Φορέα Πραγματοποίησης τους, του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα. Η παραχώρηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει και απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των έργων αυτών και διενεργείται μόνο μετά την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων του άρθρου 7 του παρόντος νόμου και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που καθορίζονται σε αυτά. Η παραχώρηση αυτή θεωρείται δημόσιας ωφέλειας και γίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού. Η απόφαση, στην οποία καθορίζονται και οι λοιποί όροι της παραχώρησης, εκδίδεται μετά από αίτηση του Φορέα Πραγματοποίησης του μεγάλου αναπτυξιακού έργου και σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
 2. Τα ακίνητα που δημιουργούνται από τη μετατόπιση προς τη θάλασσα του ορίου του αιγιαλού, λόγω κατασκευής ή επέκτασης των έργων ή προσχώσεων, καταγράφονται ως δημόσια κτήματα και περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση ή να εκμισθώνονται στον Φορέα Πραγματοποίησης των Μεγάλων Έργων. Το αντάλλαγμα χρήσης και το μίσθωμα καθορίζονται από την αρμόδια κτηματική υπηρεσία και ανταποκρίνονται στις τρέχουσες μισθωτικές αξίες της περιοχής.
 3. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους των παραχωρούμενων ή εκμισθούμενων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκτάσεων απαγορεύεται, εφόσον η χρήση αυτή παρεμποδίζει την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έγινε η παραχώρηση. Οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να εκδίδουν τις αναγκαίες διοικητικές πράξεις και διαταγές, ώστε να παρέχεται στους κατά τα ανωτέρω παραχωρησιούχους ή μισθωτές αποτελεσματική προστασία εντός τριάντα (30) ημέρων από τη λήψη της σχετικής αίτησης, άλλως μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής τεκμαίρεται ότι η άδεια έχει δοθεί σύμφωνα με τη σχετική αίτηση.
 • 4 Σεπτεμβρίου 2010, 11:36 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Τι είναι αυτά ρε λαμογια , δεν τρεπόσαστε θα σας πάρουμε με τις πέτρες
  Σε 20 μέρες στο facebook θα δείτε τι θα πάθετε. Ξευτίλες.

 • Επειδη μενω σε νησι εχω να προσθεσω τα παρακατω.
  Ηδη εχουν κλεισει παραπολλες παραλιες απο επωνυμους αλλα και ανωνυμους καταπατητες.
  Με αυτο το νομοσχεδιο θα τους κανουμε ολους νομιμους, αλλα και θα ανοιξει η ορεξη πολλων αλλων.
  Πρεπει να αποσυρθει

 • 27 Αυγούστου 2010, 06:13 | Περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλον

  Επιφυλάξεις προκαλεί και η διάταξη της παραγράφου 2, που προβλέπει την δυνατότητα μετατόπισης του αιγιαλού με την κατασκευή έργων, και προβλέπει οικονομικά κίνητρα για την ενέργεια αυτή [την δυνατότητα παραχώρησης κατά χρήση ή εκμίσθωσης στον Φορέα Πραγματοποίησης του έργου των ακίνητων που δημιουργούνται]. Το ισχύον πλαίσιο αντιμετωπίζει την δημιουργία του αιγιαλού ως φυσικό φαινόμενο, και προβλέπει τεχνητές προσχώσεις μόνο στην περίπτωση της ζώνης λιμένα. Η διάταξη του νομοσχεδίου επαναφέρει ουσιαστικά παλαιότερο καθεστώς [9 Ν. 2344/1940], με το κίνδυνων σοβαρών αλλοιώσεων και επεμβάσεων στα ευπαθή οικοσυστήματα της ακτής.

  Ιδιαίτερο προβληματισμό επίσης προκαλεί η διαδικασία παραχώρησης τμημάτων του αιγιαλού και της παραλίας εντός των ορίων περιοχών του δικτύου Natura 2000. Θα πρέπει επίσης να γίνει μια ρητή αναφορά στη περιβαλλοντική αξία και σημασία του αιγιαλού και της παραλίας. Παράλληλα να οριστεί η μη δυνατότητα παροχής τεκμαρτών αδειών, ή και πιθανής παράκαμψης φορέων και υπηρεσιών κατά τη αδειοδότηση και γνωμοδότηση.

  Πρόταση
  1. Να μην περιληφθεί ο αιγιαλός και η παραλία στις διαδικασίες fast track. Κατ’ ελάχιστο, να διευκρινιστεί σαφώς ότι η διαδικασία του άρθρου αυτού δεν αφορά περιοχές του δικτύου Natura 2000 και λοιπές προστατευόμενες περιοχές.
  2. Να περιληφθεί ρητή αναφορά στην οικολογική σημασία του παράκτιου χώρου και την ανάγκη εφαρμογής των κατευθύνσεων για ολοκληρωμένη διαχείριση.

 • 27 Αυγούστου 2010, 06:56 | Περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλον

  Αν και ο χαρακτήρας του αιγιαλού και της παραλίας είναι καταρχήν κοινόχρηστος, η διάταξη προβλέπει την παροχή δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης τους και για τον ευρύτατο κύκλο των «μεγάλων» έργων. Καταργείται η δυνατότητα υποβολής γνώμης από ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ενώ η σχετική άδεια μπορεί να τεκμαίρεται από την αδράνεια της υπηρεσίας. Η διάταξη, τέλος, αγνοεί τις κοινοτικές κατευθύνσεις για Ολοκληρωμένη Διαχείριση του Παράκτιου Χώρου. Κατά τη γνώμη των οργανώσεων που υπογράφουν και με δεδομένη την απουσία -μέχρι σήμερα- μιας πολιτικής που να αντιμετωπίζει με ολοκληρωμένο τρόπο τα θέματα της προστασίας του παράκτιου οικοσυστήματος, της εξασφάλισης της κοινωνικής-πολιτιστικής αξίας του, καθώς και της έκτασης και της μορφής των παρεμβάσεων και οικονομικών δραστηριοτήτων στην ευαίσθητη αυτή ζώνη, η όποια σχετική νομοθετική ρύθμιση που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αποσπασματικά την παράκτια ζώνη ως δημόσια κτήματα- φιλέτα γης που μπορούν να παραχωρηθούν απλώς με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας και Πολιτισμού, καθώς και η απουσία ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπουργείων και των βασικών κοινωνικών, επιστημονικών και περιβαλλοντικών φορέων, ενέχει σοβαρούς κινδύνους υποβάθμισης του παράκτιου χώρου.

 • Ο τίτλος «παραχώρηση χρήσης αιγιαλού» από μόνος του είναι προκλητικός κι έρχεται σε σύγκρουση με το Σύνταγμα. «Η παραχώρηση θεωρείται δημόσιας ωφέλειας» (1.) ωστόσο όπως είδαμε στα προηγούμενα άρθρα δεν έχει αιτιολογηθεί η δημόσια ωφέλεια του «μεγάλου έργου». (2.) Το ότι η εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του μεγάλου έργου πάνω στη θάλασσα θα γίνεται από την κτηματική υπηρεσία του δημοσίου (ακόμα δεν έχει γίνει κάθαρση σε αυτές τις υπηρεσίες, οι οποίες είναι υπόλογες στα δικαστήρια γιατί ενήργησαν ενάντια στο δημόσιο συμφέρον) δεν σημαίνει πως το μεγάλο έργο είναι υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, μάλλον το αντίθετο.

 • 26 Αυγούστου 2010, 09:30 | Ράνια Κοκκινίδου

  Νομίζω ότι ούτε ένας Έλληνας πολίτης δεν θα συμφωνούσε με το άρθρο αυτό. Παραχώρηση αιγιαλού; Μέχρι τώρα ήταν ένα ζήτημα που κανείς δεν μπορούσε να το αγγίξει. Μοιάζει με κανονικό ξεπούλημα.

 • Πράγματι φαίνεται «φωτογραφικό» το νομοσχέδιο! Το «Σχέδιο Νόμου» και το Επενδυτικό Σχέδιο
  Είναι τυχαίο το γεγονος ότι το νομοσχέδιο αναρτήθηκε για διαβούλευση ακριβώς την ημέρα (6 Αυγούστου) που που κατατέθηκε στο ΥΠΕΚΑ η ΜΠΕ του «Επενδυτικού Σχεδίου Ανάπτυξης των Μεταλλείων Κασσάνδρας» (ΕΣΑ) της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στη Χαλκιδική;
  Το σύνολο των διατάξεων του νομοσχεδίου φωτογραφίζουν επακριβώς το ΕΣΑ που θα αναπτυχθεί σε έκταση 317.000 στρεμμάτων με δασοκάλυψη 90% και παράκτια ζώνη 41 χλμ.

 • 22 Αυγούστου 2010, 17:52 | Α.Π.

  Στο αρθρο 12.1 λεγεται οτι «Η παραχώρηση αυτή θεωρείται δημόσιας ωφέλειας».
  Κατι ειναι δημοσια ωφελεια οχι επειδη επιβαλεται να θεωρειται ετσι αλλα επειδη προκυπτει απο καποια αιτιολογηση (που πρεπει να υπαρχει και να εγκρινεται).
  Δηλαδη η φραση απλα «αιτηση» να γινει «αιτιολογημενη αιτηση».

  Στο αρθρο 12.2, να διευκρινιστει οτι σαν τριτος εννοειται και ο φορεας λειτουργιας του υπ’ οψη εργου. Για να μην κρυφτει εκει μακροχρονια παραχωρηση εμπορικης χρησης.

 • Πρέπει να υπάρξει επαρκής αξιολόγηση προκειμένου ένα Δημόσιο αγαθό να «θυσιαστεί» υπέρ μιάς ιδιωτικής επένδυσης και προφανώς θα έπρεπε να παραχωρηθεί με βάση επαρκές αντάλλαγμα. Πως αλλιώς θα μπορούσαν να αξιολογηθούν δύο επενδύσεις που αιτούνται παραχώρηση του ιδίου Δημοσίου Αγαθού, ή και το ενδεχόμενο μη παραχώρησής του?

 • 13 Αυγούστου 2010, 08:05 | Mαρία Κεραμέως

  Σύμφωνα με το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα «σε κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να παραχωρηθούν με παραχώρηση της αρχής κατά τους όρους του νόμου ιδιαίτερα ιδιωτικά δικαιώματα εφόσον με τα δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση».

  Το σχέδιο αυτού του άρθρου παραβαίνει αυτόν τον βασικό κανόνα του Αστικού Κώδικα.

  Είναι νομικά και πολιτικά απαράδεκτο να κλειστούν και άλλες παραλίες της χώρας μας.
  Επίσης αυτή η παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας επιφυλάσσει σοβαρούς κινδύνους για το φυσικό περιβάλλον των ακτών μας.
  Όλοι οι πολίτες και κάτοικοι της χώρας πρέπει να έχουν ίση και δωρεάν πρόσβαση στις παραλίες και τους αιγιαλούς.

  Το χρονικό διάστημα που θέτετε σε διαβούλευση ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο (από τις 6 ως τις 27 Αυγούστου 2010) είναι το χρονικό διάστημα που λείπει ο περισσότερος κόσμος σε διακοπές.
  Πρέπει να παρατείνετε τη διαβούλευση τουλάχιστον έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2010 εάν θέλετε πραγματικά να ενημερωθούν οι πολίτες και να σας πουν την άποψή τους για αυτό το νομοσχέδιο, που όλο εξαιρέσεις και περιορισμούς για τους πολίτες περιλαμβάνει. Πάντως οι νόμοι δεν κρύβονται ούτε και μπορούν σε έναν Αύγουστο να ανατρέψουν βασικές αρχές και αξίες του νομικού μας πολιτισμού.

 • 10 Αυγούστου 2010, 18:36 | Δημήτρης Κουλούκης

  Παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας χωρίς αντάλλαγμα ?

 • Αφορά τον πολύ κόσμο το νομοσχέδιο αυτό και το βάζετε γιά διαβούλευση; Σε τι έργα αφορά; Δώσατε κάποια στοιχεία στην δημοσιότητα και δεν τα ξέρουμε;
  Οσο και καλοπροαίρετος να θέλει να είναι κανείς μυρίζει «φωτογραφικό» εαν δεν μας πείτε ποιά είναι τα πιθανά έργα.
  Και πάντως όχι σε νέα γενηά κλειστών αιγιαλών και παραλιών. Αρκετές μέχρις εδώ και περιμένουμε να τις ανοίξετε.