Άρθρο 17

Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 4, 5, 8, 12,13 και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 16 του ν.4173/2013, όπως ισχύουν.

  • Στα καταργούμενα άρθρα αναφέρεται και το άρθρο 12 με το οποίο ιδρύθηκε ο «Μεσολαβητής της ΝΕΡΙΤ», δηλαδή ο Συνήγορος του Τηλεθεατή. Είναι θετικό σε μια δημόσια τηλεόραση να λειτουργεί θεσμός διαμεσολάβησης, ώστε να συγκεντρώνει αναφορές, παράπονα και καταγγελίες και να επιδιώκει την επίλυσή τους όπως ένας κλασικός Ombudsman. θα βοηθήσει την ΕΡΤ να αποφύγει άσκοπες νέες δικαστικές εμπλοκές και θα συνεισφέρει στην εμπέδωση ενός κλίματος χρηστής διοίκησης. Φυσικά το άρθρο 12 δεν παρείχε τα πλήρη εχέγγυα για μια τέτοια δράση του Συνηγόρου του Τηλεθεατή, αλλά θα μπορούσε στο νομοσχέδιο να προστεθεί ένα αναλυτικότερο άρθρο για την λειτουργία του συγκεκριμένου θεσμού. Δεν είναι θετικό βήμα η κατάργηση του θεσμού, θα έπρεπε να επιδιωχθεί η θέσπιση μιας βελτιωμένης εκδοχής του.