Άρθρο 09

Το άρθρο 7 του ν.4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Γενική Συνέλευση

1. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από: α) τον Υπουργό Οικονομικών, β) τον Υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, και γ) τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιο για θέματα Πολιτισμού.

2. Στη Γενική Συνέλευση οι Υπουργοί που εκπροσωπούν το Ελληνικό Δημόσιο παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου  εκπροσώπου τους. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Υπουργός Επικρατείας που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση εντός εξαμήνου από τη λήξη εκάστης χρήσης και εκτάκτως οποτεδήποτε, με πρωτοβουλία του Προέδρου της. Ο Πρόεδρος απευθύνει τη σχετική πρόσκληση το αργότερο μια εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση.

4. Η Γενική Συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Ανώνυμης Εταιρείας, εκτός από εκείνες που ανατίθενται σε άλλα όργανα της  Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. από το Καταστατικό της εταιρείας και την ισχύουσα νομοθεσία.

 • 12 Μαρτίου 2015, 05:33 | ΡΕΒΑΝΣΙΣΤΗΣ

  Πιο πολύ ασχολήθηκε ο υπουργός με τον εαυτό του καθώς αποτελεί ένα από τα άρθρα του νομοσχεδίου που φαίνεται να μην αφήνει πολλά παραθυράκια και χώρο για παρερμηνείες. Ωστόσο, πάλι ξέχασε να συμπεριλάβει με οποιοδήποτε τρόπο την αυτοδιαχείριση (δηλαδή τους πολίτες) και τον αγώνα των εργαζομένων, που είχε κάνει σημαία προεκλογικά. Θα έλεγε κανείς ότι έκανε τις δηλώσεις στο Ζάππειο. Στον 20μηνο αγώνα των εργαζομένων πάντως, όταν έλεγαν γενική συνέλευση δεν εννοούσαν τον υπουργό και τους ανθρώπους που ο ίδιος διορίζει. Ούτε τις εντολές από το κόμμα. Πόσο γρήγορα μπορεί κάποιος να ξεχάσει, ή καλύτερα, να σε ξεχάσει.

 • 10 Μαρτίου 2015, 11:31 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιωτης

  1. Γιατί πρέπει να υπάρχει Υπουργός Επικρατείας;
  2. Γιατί πρέπει να εκπροσωπείται το Κράτος με τρείς υπουργούς στην ΓΣ των μετόχων της ΕΡΤ ΑΕ;
  3. Γιατί δεν προβλέπεται να ασκούνται οι αρμοδιότητες της ΓΣ από την διάσκεψη των Προέδρων της ΒτΕ (πολύ πιο δημοκρατικό) με βαρύνοντα λόγο του Υπουργού Οικονομικών μόνο στα οικονομικά ζητήματα;

 • 10 Μαρτίου 2015, 00:31 | pantelis tzenetidis

  Πρέπει να καθοριστεί η ιδιότητα (εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά μελη) των εκπροσόπων του κράτος στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων.

 • 9 Μαρτίου 2015, 22:29 | Λευτέρης

  Θα προτιμούσα η κυβέρνηση να μην συμμετέχει στη γενική συνέλευση και πρόεδρος να ορίζετε με διαφορετικό τρόπο και όχι να ορίζετε ο εκάστοτε υπουργός επικρατείας Βάζετε μια θηλιά στην επαναλειτουργία της ΕΡΤ που θα της δημιουργήσει πρόβλημα στο μέλλον

 • 9 Μαρτίου 2015, 21:46 | ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ

  Στην ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ πρέπει να εκπροσωπούνται πλην της Πολιτείας δια των αρμόδιων και νομίμων εκπροσώπων της και αντιπροσωπευτικά ομάδες των πολιτων, που αντικατοπτρίζου την διαστρωμάτωση της κοινωνίας, όπως π.χ. από επίσημους φορείς των Πολιτών, των ΑΜΕΑ, Εκπρόσωπος του Συνήγορου του Πολίτη, από Φορείς προστασίας των καταναλωτών, οικολογικές οργανώσεις, κλπ, κάτι που ειναι σύνηθες σε δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς διεθνώς (Ευρώπη κλπ.)

 • 9 Μαρτίου 2015, 21:29 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  H ΓΣ εκπροσωπείται από τα 3 μέλη που είναι μέλη της κυβέρνησης!Μήπως θα πρέπει να αλλάξει όνομα το Όργανο;Η ΓΣ παραπέμπει σε μαζικότερο όργανο. Ορθώς ο προεδρεύων του ΓΣ θα πρέπει να είναι αρμόδιος της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Προφανώς θα είναι Μονοσήμαντο Πρόσωπο με αποκελιστικό φορέα το Δημόσιο. Η ΓΣ συγκαλείται κάθε εξάμηνο μετά το πέρας της λήξης της διαχειριστικής περιόδου;Υπάρχει ασάφεια ως προς αυτό