Άρθρο 04

Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν.4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί ενιαίο φορέα, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς πανελλαδικούς ή και περιφερειακούς σταθμούς, Μουσικά Σύνολα και Χορωδία, καθώς και διαδικτυακούς ιστότοπους, που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου»

 • 12 Μαρτίου 2015, 10:21 | ΔΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ3

  Στο άρθρο 4 δεν λαμβάνεται υπόψη η εκφρασμένη άποψη της κοινωνίας της περιφέρειας (και ειδικά της Θεσσαλονίκης και της Β Ελλάδας) για την αναγκαιότητα ύπαρξης και λειτουργίας της ΕΡΤ3 ως ενός άρτιου περιφερειακού ραδιοτηλεοπτικού πόλου δημόσιας ενημέρωσης με αυτοδυναμία και διοικητική αυτοτέλεια που να δίνει, μεταξύ άλλων, φωνή στην ελληνική περιφέρεια. Η ΕΡΤ3 θα είναι ο βασικός πόλος, που θα περιλαμβάνει τον τηλεοπτικό σταθμό ΕΤ3 και τον Ραδιοφωνικό Σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤ3 με τα 3 διακριτά προγράμματα – Α΄ Πρόγραμμα «102fm”, B΄ Πολιτιστικό Πρόγραμμα «9.58fm” Γ΄ Πρόγραμμα «Βραχέα».

 • 12 Μαρτίου 2015, 09:30 | περιφερειακοί σταθμοί ΕΡΑ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΑ

  Οι αγωνιζόμενοι στους περιφερειακούς σταθμούς της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΡΑ), από τον Έβρο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Πελοπόνησο, τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, την Κρήτη, υποδεχόμαστε με ικανοποίηση την επαναλειτουργία της ΕΡΤ.
  Οι Περιφερειακοί Ραδιοφωνικοί Σταθμοί της ΕΡΑ αναπόσπαστο κομμάτι της ΕΡΤ λειτουργούν για πέντε και πλέον δεκαετίες και αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της δημόσιας ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα.
  Έχουν βαθιές ρίζες τις τοπικές κοινωνίες, προβάλλοντας τις ανάγκες της περιφέρειας, συμβάλλοντας στην ενημέρωση, τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία. Αποτελούν δε, χάρη στη σκληρή δουλειά και την προσπάθεια δεκάδων ανθρώπων τεχνικών, δημοσιογράφων και διοικητικών, ζωντανά κύτταρα δημιουργίας, αλληλεγγύης και ενημέρωσης στον τόπο τους.
  Συνέχισαν, ακόμη και μετά το «μαύρο» που έριξε η προηγούμενη κυβέρνηση στη δημοκρατία, να αποτελούν την φωνή των πολιτών σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και διαμορφώθηκαν σε βήμα διαλόγου της περιφερειακής κοινωνίας, ενώ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής ιστορίας διαθέτοντας σημαντικά αρχεία που διατηρήθηκαν με πολύ κόπο από την καταστροφή όλο το προηγούμενο διάστημα.
  Οι Περιφερειακοί Σταθμοί, είναι εκείνοι που πρωτοστάτησαν και κράτησαν μαζί με την ΕΡΤ3 και όλες τις υπόλοιπες δομές της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης όρθια την ΕΡΤ τους τελευταίους 21 μήνες.
  Συμμετέχοντας ενεργά στη διαδικασία διαλόγου εκφράζουμε τις παρατηρήσεις και τις θέσεις μας επί του νομοσχεδίου που τέθηκε σε διαβούλευση, με κύριο στόχο την πλήρη λειτουργία του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, που θα αγκαλιάζεται και θα ελέγχεται από την κοινωνία και την αναγνώριση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτόν.
  Συγκεκριμένα, καταθέτουμε τις ενστάσεις και παρατηρήσεις μας ως προς συγκεκριμένα άρθρα του νέου νομοσχεδίου.
  Άρθρο 4:
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν.4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί ενιαίο φορέα, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς πανελλαδικούς ή και περιφερειακούς σταθμούς, Μουσικά Σύνολα και Χορωδία, καθώς και διαδικτυακούς ιστότοπους, που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου».
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
  Να αντικατασταθεί ως εξής: «Η ΕΡΤ ΑΕ αποτελεί ενιαίο φορέα, ο οποίος περιλαμβάνει τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς πανελλαδικούς και περιφερειακούς σταθμούς, Μουσικά Σύνολα και Χορωδία, καθώς και διαδικτυακούς ιστότοπους».

  Άρθρο 13
  Το άρθρο 11 του ν.4173/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί συμβούλια κοινωνικού ελέγχου του προγράμματος σε κάθε διοικητική περιφέρεια της επικράτειας. Στα συμβούλια συμμετέχουν εθελοντικά ακροατές, τηλεθεατές, θεσμοί και κοινωνικές συλλογικότητες που αποτελούν το αντιπροσωπευτικό κοινό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Αποστολή των συμβουλίων είναι να μεταφέρουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τις απόψεις επί του περιεχόμενου του προγράμματος, προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και καταγγελίες ως προς την τήρηση των προβλεπομένων στα κανονιστικά κείμενα ή άλλες κανονιστικές διατάξεις προγραμματικών υποχρεώσεων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Με απόφαση του ΔΣ εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που αφορά στα Συμβούλια».

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Να προσδιοριστούν οι θεσμοί και οι κοινωνικές συλλογικότητες. Να μην έχει αρμοδιότητα επί του θέματος αυτού το Δ.Σ αλλά να περιληφθεί διάταξη ώστε οι φορείς, οι θεσμοί και οι συλλογικότητες να αναδεικνύονται από τις αυτόνομες διοικήσεις των περιφερειακών σταθμών και κυρίως οι φορείς, οι συλλογικότητες και οι μεμονωμένοι πολίτες να λειτουργούν επικουρικά και αλληλέγγυα ως προς τις δομές της ΕΡΤ. Να μην λειτουργούν καταγγελτικά αλλά υποστηρικτικά.

  Άρθρο 14
  Το άρθρο 14 του ν.4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Κανονισμοί Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.1. Η διάρθρωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
  2. Με τον Κανονισμό Προσωπικού, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ρυθμίζονται τα θέματα προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.
  3. Οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, αγορών ακινήτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπραγμάτου δικαιώματος επί κινητών και ακινήτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. καθορίζονται με κανονισμό, που καταρτίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εγκρίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο.
  4. Οι Κανονισμοί των παραγράφων 1, 2 και 3 καταρτίζονται κατόπιν διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών σωματείων και ενώσεων των εργαζομένων της εταιρείας.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Να περιληφθεί οπωσδήποτε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος για τον προσδιορισμό των προσόντων για την πρόσληψη θα δεσμεύεται από την κείμενη νομοθεσία σχετικά με τα αντικειμενικά και κοινωνικά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται π.χ στον ΑΣΕΠ, διαφορετικά πρόκειται για υπερεξουσία χωρίς καθαρούς όρους και δεσμεύσεις αντικειμενικές
  Να περιληφθεί ως ρητή αναφορά η συμμετοχή όλων των συνδικαλιστικών σωματείων και να αναφερθούν ονομαστικά.

  Άρθρο 15
  Το άρθρο 15 του ν.4173/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.4203/2013 (Α΄235) και την παρ. 4 του άρθρου έβδομου του ν.4279/2014 (Α΄158), αντικαθίσταται ως εξής: «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού 1. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προσλαμβάνει το προσωπικό της με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου μετά από δημοσίευση προκήρυξης και τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, με εφαρμογή των διατάξεων του ν.2190/1994, όπως ισχύουν. 2. Οι όροι του βαθμολογικού και μισθολογικού καθεστώτος του προσωπικού της εταιρείας, το οποίο προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, καθορίζονται με επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και στο πλαίσιο τήρησης ισοσκελισμένων εταιρικών προϋπολογισμών.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Να αντικατασταθεί η λέξη «επιχειρησιακή σύμβαση» με τη λέξη «συλλογική σύμβαση εργασίας» .
  Τέλος, πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τη διοικητική αυτοτέλεια των Περιφερειακών Σταθμών της ΕΡΑ, ώστε οι εργαζόμενοι στους περιφερειακούς σταθμούς να αποφασίζουν για τις ανάγκες τους και όχι άνθρωποι που βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά.

  Άρθρο 16
  Μετά το άρθρο 16 του ν.4173/2013 προστίθεται νέο άρθρο «16 Α» ως εξής: «Άρθρο 16Α ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  1.Οι κάθε είδους συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του προσωπικού το οποίο την 11η Ιουνίου 2013 απασχολείτο στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. οι οποίες λύθηκαν, καθοιονδήποτε τρόπο, με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμόν 02/11.6.2013 κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 1414), όπως ισχύει αναβιώνουν από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θεωρούνται εφ’ εξής συμβάσεις που έχουν συναφθεί με την εταιρεία του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.
  2. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για θέματα Ραδιοτηλεόρασης Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται τα κάθε είδους θέματα που προκύπτουν από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αναβίωση συμβάσεων και ιδίως τα θέματα που αφορούν, ενδεχομένως:
  α) μισθούς υπερημερίας του Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε που καταργήθηκε με την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 Κοινή Υπουργική Απόφαση,
  β) συμψηφισμούς αυτών με τους κάθε είδους μισθούς, αποδοχές, επιδόματα και κάθε είδους αποζημιώσεις που ελήφθησαν, καθώς και συμψηφισμούς με τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού για την περίοδο μέχρι την αναβίωση των συμβάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
  γ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια του προσωπικού τούτου.
  3. Από την αναβίωση της παραγράφου 1 εξαιρούνται:
  α) το προσωπικό ειδικών θέσεων και οι ειδικοί σύμβουλοι.
  β) όσοι με έγγραφη δήλωση τους η οποία υποβάλλεται στο ΔΣ εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος γνωστοποιήσουν στο ΔΣ ότι δεν επιθυμούν την αναβίωση της Σύμβασης εργασίας τους, ή όσοι δεν εμφανιστούν εντός της προθεσμίας αυτής.
  γ) όσοι έχουν λάβει πλήρη σύνταξη με οριστική απόφαση οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα και όσοι έχουν καταθέσει ήδη κατά την δημοσίευση του παρόντος αίτηση για τη λήψη αντίστοιχης σύνταξης. Οι συμβάσεις αορίστου χρόνου που έχουν συναφθεί με τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. εργαζομένων που δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του παρόντος παραμένουν σε ισχύ.
  4. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., το οποίο έχει θητεία ενός έτους, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, και απαρτίζεται από:
  α) τον Πρόεδρο
  β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
  γ) δύο (2) μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τους εργαζομένους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε και ανήκαν στο προσωπικό της καταργηθείσας με την αριθμ.2/11.6.2013 Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 1414), όπως ισχύει, Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου και τα οποία εκπίπτουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως μελών Διοικητικού Συμβουλίου συνδικαλιστικού σωματείου των εργαζομένων,
  δ) δύο (2) πρόσωπα εγνωσμένου επαγγελματικού και επιστημονικού κύρους, με εξειδίκευση σε τομείς συναφείς με το σκοπό και την αποστολή της Ε.Ρ.Τ. A.E. ε) ένα (1) μέλος, το οποίο υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών και το οποίο εκπίπτει σε περίπτωση ανάδειξής του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών.
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Να υπάρξει ρητή και σαφής αναφορά και παραδοχή επί της καταβολής όσων αναφέρονται στις παραγράφους α), β) και γ), σε διαφορετική περίπτωση η αδικία θα είναι εκείνη που θα επικαθήσει πρώτη στο ξεκίνημα της ΕΡΤ.
  Σε ό,τι αφορά το 3), παράγραφος γ), να συμπληρωθεί με τη φράση «εφόσον ελεγχθεί η νομιμότητα της σύναψης συμβάσεων».

 • 12 Μαρτίου 2015, 09:14 | Ελένη Χ.

  Δεν είναι κατανοητό το άρθρο… δεν αποδίδει δικαιοσύνη, δεν είναι αυτό που οραματίστηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κράτησαν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας ως απλήρωτοι εργαζόμενοι, αλληλέγγυοι, φίλοι ακόμη και ως απλοί θεατές/ακροατές… είναι πολύ λυπηρό…

  Τα τελευταία δύσκολα χρόνια η ΕΡΤ/3 και ή ΕΡΑ μέσα από την ΕΡΤopen, ήταν αυτές που κράτησαν το ηθικό και την ελπίδα του κόσμου ψηλά.

  Θέλω μία ΕΡΤ Ελεύθερη Αυτοδιαχειριζόμενη Ανεξάρτητη από την κεντρική Διοίκηση καθώς και από πολιτικούς.
  Μία Δημόσια ΕΡΤ που να περιλαμβάνει όλες τις δομές ΡΗΤΑ (και όχι αν θέλουν οι όποιοι υπεύθυνοι…) να ανοίξουν όλοι οι περιφερειακοί σταθμοί με Αυτόνομη Διοίκηση έτσι ώστε να υπάρχει ανεξαρτησία του λόγου και επιλογής θεμάτων, για την αποφυγή παρεμβάσεων ώστε να ενημερώνουν για τα τοπικά θέματα.

  Να πληρώσουν τα ιδιωτικά κανάλια αυτά που χρωστάνε χρόνια τώρα και να επιστραφούν στην ΕΡΤ όσα της έκλεψαν!

 • 12 Μαρτίου 2015, 06:19 | Παυλος

  Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ , που εδώ και 21 μήνες βρίσκονται στις θέσεις τους παράγοντας πρόγραμμα από την ΕΡΤ 3 την ερτοπεν αλλα και τους περιφερειακούς Σταθμους και ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συνόρων. Έχει παρατηρηθεί ότι μετά το κλείσιμο των πομπών της ΕΡΤ στις ακριτικές αυτές περιοχές παρεμβάλουν σταθμοί από τις γειτονικές χώρες με αποτέλεσμα οι κάτοικοι των περιοχών αυτών να ακούνε ξένα σε αυτούς προγράμματα. Παράλληλα δεν πρέπει να αγνοείται η δύναμη ενός μέσου στην τοπική κοινωνία, δίνοντας βήμα για έκφραση άμεσα και αποτελεσματικά, ουσιαστικά επιβεβαιώνοντας τη δημόσια υπόσταση του μέσου.θέλω να τονίσω την αναγκαιότητα ύπαρξης και στελέχωσης των Περιφερειακών σταθμών με προσωπικό όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων (τουλάχιστον 15 εργαζομένων ανά Περιφερειακό σταθμό) για την καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία των σταθμών αυτών έτσι ώστε να παράγεται και το απαιτούμενο τοπικό πρόγραμμα για την ενημέρωση των πολιτών. Την ενίσχυση των πομπών και την διατήρηση των συχνοτήτων στα FM και στα Μεσαία. Υλικοτεχνική στήριξη έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη απόδοση στην λειτουργία των σταθμών.

  Επιπλέον τη λειτουργία των Περιφερειακών σταθμών με αυτόνομη διοίκηση έτσι ώστε να υπάρχει ανεξαρτησία του λόγου και της επιλογής θεμάτων των εκπομπών, για την αποφυγή παρεμβάσεων από την κεντρική Διοίκηση καθώς από Πρόσωπα και Πολιτικούς Φορείς όπως στο παρελθόν. Στόχος της λειτουργίας της ΕΡΤ θα πρέπει να είναι, κατά την άποψη μας, η συνεργασία των Περιφερειακών σταθμών έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση στις περιοχές των Περιφερειών για θέματα των γειτονικών νομων

  Ψήφιση από όλο το προσωπικό των εποπτικών συμβουλίων αλλά και έλεγχος με ένα τρόπο των Διοικήσεων από τους εργαζόμενους για την αποφυγή αδικιών, κακών μεταχειρίσεων κ.τ.λ. με εκλογή ανά 3 έτη.

  Η παρουσία και η λειτουργία των Περιφερειακών σταθμών στις περιφέρειες της Ελλάδας και δη των ακριτικών περιοχών τους καθιστούν ζωντανά κύτταρα του πολιτισμού και της κοινωνίας. Οι Περιφερειακοί Ρ/Σ συνεργάζονται – και πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται- με όλους τους πολιτιστικούς φορείς, τα αθλητικά σωματεία, την εκπαιδευτική και πανεπιστημιακή κοινότητα, τις ΜΚΟ και τις ομάδες πολιτών, βοηθώντας στη διοργάνωση και προβολή δράσεων και θεμάτων.

  Η σταθερή συνεργασία των Περιφερειακών σταθμών με τοπικούς φορείς αλλά και πολίτες είχε καταδείξει την αναγκαιότητα της προσβασιμότητας της τοπικής κοινωνίας στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τη μεγάλη αποδοχή που αυτή είχε..

  Ευελπιστω ότι με τις παραπάνω προτάσεις θα συμβάλλω στην λειτουργία και δημιουργία μιας δυνατής ΕΡΤ που θα κρατήσει στα σπλάχνα της όλες τις δομές που υπήρχαν την 11-6-2013 (ΕΤ1,ΝΕΤ,ΕΡΤ 3 ,ERTWOPLD ,ΕΡΤ HD ,ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ,ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 19 περιφερειακους Ρ/Σ)

 • 12 Μαρτίου 2015, 05:34 | ΡΕΒΑΝΣΙΣΤΗΣ

  Ξεχάσατε το περιοδικό Ραδιοτηλεόραση. Μα, τι λέω; Αφού στον νόμο της ΝΕΡΙΤ τον οποίο αντιγράφετε, δεν προβλέπεται. Πάνε και οι προεκλογικές εξαγγελίες για όλες τις δομές της ΕΡΤ. Ελπίζω και τα κτήρια που είναι στο ΤΑΙΠΕΔ να επιστρέψουν στην εταιρεία, μην τα ξεχάσετε και αυτά κατά λάθος, όπως ξεχάσατε τους αγωνιζόμενους εργαζόμενους του ΕΡΤopen. Δεν φαντάζομαι να μην ανοίξουν όλοι οι περιφερειακοί σταθμοί;

 • 12 Μαρτίου 2015, 00:31 | Λεωνίδας Κασάπης

  Να διαγραφεί η λέξη ΜΠΟΡΕΙ . Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Αδιανόητο κάποια διοίκηση να κλείσει τους Περιφερειακούς. Αποτελούν κομμάτι της τοπικής ιστορίας και φωνή των τοπικών κοινωνιών. Έχουν δικαιώματα και οι Έλληνες που ζουν στις ακριτικές περιοχές και στην επαρχία, όπου μόνο οι τοπικές ΕΡΑ έφταναν. Έχουν δικαίωμα όλοι οι Έλληνες να έχουν την δική τους φωνή. Αυτή η φωνή είναι οι τοπικές ΕΡΑ.

 • 11 Μαρτίου 2015, 23:13 | Παναγιώτα

  Οι 19 Περιφερειακοί σταθμοί της ΕΡΤ μέσα από τις συχνότητες των FM και τους ιστορικούς πομπούς των ΑΜ έφταναν από τα δυσπρόσιτα ορεινά μέχρι τα γραφικά παραλιακά χωριά που λόγω της γεωγραφικής – γεωφυσικής τους θέσης δεν είχαν καμία πρόσβαση στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Στον τομέα της ενημέρωσης τα Περιφερειακά ραδιόφωνα αποτέλεσαν «καταφύγιο» κάθε πολιτικής και ιδεολογικής έκφρασης, συνδέθηκαν με κάθε μορφής πολιτιστικό δρώμενο, αθλητικό γεγονός αλλά και παραγωγικές διαδικασίες και αποτέλεσαν γέφυρα του νόστου των απόδημων με την Μητέρα Γή, με τις μνήμες και με την πατρίδα.
  Η αναβάθμιση των περιφερειακών σταθμών με συνεχής παρουσία και ροη ειδήσεων στον διαδικτυακό ιστότοπο της ΕΡΤ, καθώς και η στελέχωσή τους με τηλεοπτικά κλιμάκια που θα προμηθεύουν με καθημερινά ρεπορτάζ τα κεντρικά δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης μπορεί να κάνουν την ΕΡΤ ασυναγώνιστη.
  Το προσωπικό των αναβαθμισμένων περιφερειακών σταθμών θα πρέπει να είναι αυτό που πραγματικά χρειάζεται, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 12 άτομα.
  Επίσης στο άρθρο 4 του σχεδίου νόμου που αναφέρει πως :
  «Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί ενιαίο φορέα, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς πανελλαδικούς ή και περιφερειακούς σταθμούς, Μουσικά Σύνολα και Χορωδία, καθώς και διαδικτυακούς ιστότοπους, που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου» θεωρώ πως θα πρέπει να εξαλειφθεί το «μπορεί να» και το διαζευτικό «ή» γιατί προκαλεί αβεβαιότητα και αμφιβολία.

 • 11 Μαρτίου 2015, 22:54 | ΕΙΡΗΝΗ

  Η ΕΡΤ θα πρέπει να επαναλειτουργήσει με όλες τις δομές και το εύρος των υπηρεσιών που παρείχε πριν το «μαύρο» της κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου.

 • 11 Μαρτίου 2015, 20:12 | Μανόλης

  Η λέξη «…ΜΠΟΡΕΙ…» δημιουργεί ποικίλες σκέψεις. Γιατί δεν αναφέρονται οι περιφερειακές μονάδες της πρώην ΕΡΤ που λειτουργούσαν την 11η Ιουνίου 2013, ποιες σκοπιμότητες υπάρχουν;

 • 11 Μαρτίου 2015, 20:45 | Ν.

  Με την παρακάτω τροποποίηση επαναλειτουργούν ολες οι δομές τις ΕΡΤ που ειδικά στην περιφέρεια, και ειδικά σε αυτό το κλίμα της μονόπλευρης προπαγαδιστικής ενημέρωσης είναι κάτι παραπάνω απο απαράιτητες, ενώ βάζει και τις βάσεις για μια πραγματική ανασυγκρότηση εν λειτουργία, με πραγματικά στοιχεία και πάνω σε πραγματικές ανάγκες. Είναι τελείως εκτός από το πνεύμα μιας δημοκρατικής και δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να αποφασίζει το Δ.Σ και μόνο τι θα λειτουργήσει και τι όχι.
  ==================================================================================
  ΑΡΘΡΟ 4
  Τροποποιείται ως εξής:

  Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν.4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

  «Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί ενιαίο φορέα ο οποίος περιλαμβάνει τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς πανελλαδικούς και περιφερειακούς σταθμούς, Μουσικά Σύνολα και Χορωδία, καθώς και διαδικτυακούς ιστότοπους και έντυπα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει να καταγράψει, αξιολογήσει και να εισηγηθεί αναλόγως αναφορικά με τις δομές και τις ανάγκες της Εταιρείας στα πλαίσια της εκπόνησης του Ετήσιου Πλάνου Ανασυγκρότησης το οποίο θα εξελιχθεί ύστερα από ευρεία διαβούλευση.»

 • 11 Μαρτίου 2015, 18:42 | PanosRedfox

  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΡΤ
  Με θεματικά κανάλια για όλους τους Έλληνες

  ΕΡΤ1: ψυχαγωγία,shows,εκπομπές (Rai1,TF1,France4,BBC Three)
  ΕΡΤ2: το κανάλι της Περιφέρειας,θρησκευτικό,αγροτικό,πολιτισμού(France3) 3
  ΕΡΤΝews24: ειδήσεις,ενημερωτικες εκπομπές (BBCnews,Rainews24)
  ΕΡΤCinema: ταινίες και σειρες, ελληνικες,της ΕΡΤ και ξένες (Rai Movie)
  ΕΡΤSport: αθλητικο προγραμμα (BBCSport,RaiSport)
  ΕΡΤDoc: ντοκιμαντερ όλων των ειδων (History,Natio. Geo,Discovery,)
  ΕΡΤΝeo: για παιδιά και εφήβους (CBBC,Rai Gulp,Rai YoYo)
  ΕΡΤΒουλή: το κανάλι της Βουλής,πολιτικό(Rai Parlamento,BBCParliament)
  ERTHellas: το δορυφορικο κανάλι της ΕΡΤ

  *τηλεοπτικό πρόγραμμα σε high definition HD :Όλα τα κανάλια ή τα μισά
  ή έστω ενα απο αυτά (ΕΡΤ1hd) και όχι EPTHD .
  *επίσης για λόγους οικονομίας το κανάλι ΕΡΤCinema
  θα μπορουσε να μην εκπέμπει σε 24ωρη βάση αλλα πχ 15:00 με 03:00
  *Λογότυπα: Αλλαγή!Όχι χρωματιστα αλλα ημιδιάφανα στην οθόνη
  και παρόμοια.
  *εφ’οσον θα υπαρχει θεματικο καναλι ειδησεων (ΕΡΤNews24),
  τα καναλια ΕΡΤ1 και EPT2 δεν χρειαζεται να εχουν στο προγραμμα τους
  δελτια ειδησεων, και με την ίδια λογικη ούτε ντοκιμαντερ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

 • 11 Μαρτίου 2015, 18:00 | ΕΛΕΝΗ

  1. Ένας τηλεοπτικός σταθμός για Αθήνα και ένας για Θεσσαλονίκη είναι υπεραρκετοί. Ανανέωση και ουσιαστική αναβάθμιση των ζωνών του (ειδησεογραφικό, παιδικό, ψυχαγωγικό). Οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί πώς επαρκούν και ρυθμίζουν τις ζώνες τους; Έχουμε και δε το ξέρουμε π.χ. ΣΚΑΙ1, ΣΚΑΙ2, ΣΚΑΙ3, Ή ΜΕGA1, MEGA2, …MEGA5;;;;

  2. Το κανάλι της Βουλής είναι απαραίτητο και οφείλει να αναδιαμορφώσει το πρόγραμμά του.Μέχρις στιγμής έχει λίγο από όλα. Να είναι ΜΟΝΟ για τις συνεδριάσεις της Βουλής και των επιτροπών.

  3. Οι περιφερειακοί ραδιοφωνικοί σταθμοί να παραμείνουν όπως ήταν τον Ιούνιο του 2013 με πανελλαδική εμβέλεια.

 • 11 Μαρτίου 2015, 17:38 | ελενη

  θα ηθελα στο σχεδιο νομου να διακρινεται ξεκαθαρα ποιες απο τις δομες θα λειτουργησουν γιατι μεχρι τωρα δεν εχει γινει καμμια αναφορα στα βραχεα που κρατηθηκαν στο υψος τους παρα τις ιδιαιτερως δυσμενεις συνθηκες που βιωναν οι ελαχιστοι-ας μην αναφερουμε αριθμο γιατι ειναι απιστευτο-υπαλληλοι που καθημερινα ξεπερνουσαν τον εαυτο τους…..επισης δε διακρινω καπου πως και με ποια σχεση θα αμοιβονται ολοι οι εργαζομενοι.σας ευχαριστω για το χωρο που μου παραχωρηθηκε και ευχομαι να ληφθει υποψη το σχολιο αυτο.

 • 11 Μαρτίου 2015, 16:26 | k.konstantopoulos

  «Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί ενιαίο φορέα, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς πανελλαδικούς ή και περιφερειακούς σταθμούς, Μουσικά Σύνολα και Χορωδία, καθώς και διαδικτυακούς ιστότοπους, που καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου».
  Στο συγκεκριμένο άρθ. 4 η διατύπωση θα πρέπει να είναι σαφής: χωρίς το «μπορεί να» και χωρίς το διαζευκτικό «ή» που αναφέρεται στους περιφερειακούς σταθμούς. Ειδικότερα για τους περιφερειακούς σταθμούς η διατύπωση θα πρέπει να είναι: «ΚΑΙ τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς ΚΑΙ τους περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που ήδη υπάρχουν.»

 • 11 Μαρτίου 2015, 14:00 | Νίκος Κ.

  Δεν φαίνεται στο σχέδιο νόμου αν η ΕΡΤ3 θα λειτουργεί με τη προηγούμενη διοικητική και οικονομική αυτοτέλειά της, ως ανεξάρτητη γενική διεύθυνση, με τη δική της Διοικούσα Επιτροπή, σύμφωνα με το Π.Δ. 133/1994 ΦΕΚ 93Α/21.06.1994.

  ευχαριστώ για το χρόνο σας

 • 11 Μαρτίου 2015, 10:50 | ΙΚ

  Εκείνο που για μένα έχει σημασία-αν δεν προέρχομαι από τον εργασικαό χώρο της ΕΡΤ – είναι το νέο μοντέλο να μην καταντήσει εργαλείο κομματικής διαχείρισης και προβολής προσώπων και πολιτικών αλλά κυρίως να έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί Κεντρικά και Δημόσια για την διαχείρηση των συχνοτήτων ,τον τρόπο χρήσης τους από τα ιδιωτικά καλάλια.Μπορεί η ΕΡΤ να έχει αντικειμενικό και σωστό λόγο σε αυτή τη διαχείριση Μπορεί η ΕΡΤ να λειτουργήσει ως άλλο BBC? Μπορεί να ψηφιοποίησει το υλικό της που όπως ξέρουμεείναι πλούσιο και μοναδικό???
  Δεν έχει σημασία αν από την αρχή μπορούν να λειτουργήσουν όλες οι συχνότητες ραδιοφώνου, μπορεί όμως να διανέμει σωστά και δίκαια τις συχνότητες και κυρίως να εισπράττει ως κράτος για το σκοπό αυτό??
  Δεν θέλουμε άλλες ληστρικές μεθοδεύσεις σε μισθούς .Πρέπει να υπάρχει σύνεση και λογική στη νέα ΕΡΤ Όποιος μπορεί να εργσθεί εκεί με νέες ιδέες και συνθήκες καλώς.Οποιος θέλει ανταγωνιστικά και προκλητικά να προσφύγει σε άλλα κανάλια .ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΟ,ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΙΣΘΗΜΑ και κυρίως ΣΕΒΑΣΜΟΣ στην οινομική και ανθρωπιστική κρίση που ββιώνει η Χώρα μας.
  Να συμπλρώσετε στη διάταξη ότι το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να δημιουργεί συνεργασίες και για τα θέματα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ !!!!

 • 11 Μαρτίου 2015, 02:20 | ΛΟΥΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ

  ΕΡΑ1 (ή Πρώτο Πρόγραμμα): Ενημερωτικό πρόγραμμα.
  ΕΡΑ2 (ή Δεύτερο Πρόγραμμα): Ελληνική μουσική και θεατρικές παραστάσεις.
  ΕΡΑ3 (ή Τρίτο Πρόγραμμα): Κλασσική μουσική.
  ΕΡΑ Σπόρ: Αθλητικές μεταδώσεις, εκπομπές.
  Οι περιφερειακοί σταθμοί με το αναγκαιο ελάχιστο προσωπικό και να τους δίνεται η άνεση να μεταδίδουν τοπικές διαφημίσεις και σπονσορες.
  Στα ΜΟΥΣΙΚΆ ΣΥΝΟΛΑ η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ να στελεχωθεί απο τόσους μουσικούς οργάνων όπως ήταν το εργανόγραμμα στην δεκαετία του 1975 – 1985 έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει και BING -BAND . H ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ και η ΧΟΡΩΔΙΑ να στελεχωθούν απο τόσους μουσικούς όσους χρειάζεται μια αξιοπρεπής ανάλογη Ορχήστρα και Χορωδία .
  Και η Τηλεοραση όπως ήταν στην προηγούμενη ΕΡΤ.

 • 11 Μαρτίου 2015, 01:37 | γιοργος

  επαναλειτουργία ολων των συχνοτήτων – σταθμων ΟΛΩΝ + ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

 • 10 Μαρτίου 2015, 22:32 | Ηλίας

  Η γνώμη μου για τα 3 τηλεοπτικά κανάλια με ανανέωση οπωσδήποτε σημάτων-λογοτύπων-προγραμμάτων με έμφαση στην ποιότητα αλλά και στην εμπορικότητα:

  EΡΤ = ψυχαγωγικό, αθλητικό, ταινίες, παιδικά
  ΕΡΤ ΝΕWS 24 = ειδησεογραφικό, ενημερωτικό
  ΕΡΤ PLUS = ντοκιμαντέρ, τουρισμός, περιφέρεια

 • 10 Μαρτίου 2015, 17:10 | Δημήτρης

  Ο Ελληνικός Εθνικός Δημόσιος Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας είτε ονομάζεται ΕΡΤ είτε ονομάζεται ΝΕΡΙΤ κ.α. δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία.
  Το μοντέλο της παλίας ΕΡΤ δεν πρέπει να ξαναυπάρξει.
  Σχετικα με τις συχνότητες οι οποίες θα εκπέμπουν θα ήταν χρήσιμο να ακολουθηθεί το μοντέλο των Ραδιοτηλεοπτικών Φορέων των άλλων χωρών.
  Το προσωπικό της ΕΡΤ να κατανεμηθεί σε ολόκληρο τον Εννιαίο Ραδιοτηλεοτικό φορέα και να μην υπάρχουν ξεχωριστές προσλήψεις για κάθε συχνότητα.
  Πιό συγκεκριμένα.
  TV
  ΕΡΤNews24= Πανελλαδικό ειδησιογραφικό και ενημερωτικό περιεχόμενο (Η Ελληνική Περιφέρεια δεν χρείαζεται μια μια ξεχωριστή συχνότητα με παρόμοιο περιεχόμενο με την συχνότητα η οποία εκπέμπει από την Αθήνα. Οι εγκαταστάσεις της ΕΡΤ εκεί θα μπορούσαν να λείτουργουν ως στούντιο του Ελληνικού Ενιαίου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα)
  ΕΡΤSports= Πανελλαδικό αθλητικό περιεχόμενο
  ΕΡΤDoc= Πανελλαδικό πολιτιστικό και πολιτισμικό περιεχόμενο
  ΕΡΤCinema= Προβολή Ελληνικών και ξένων τηλεοπτικών σείρών και ταινιών
  ΕΡΤ HD
  ΕΡΤWorld
  RADIO
  ΕΡΑ1= Πανελλαδικό ειδησιογραφικό και ενημερωτικό περιεχόμενο
  ΕΡΑ2= Πανελλάδικό παραδοσιακή και λαική μουσική
  ΕΡΑ3= Πανελλάδικό Κλασσική Μουσική
  ΕΡΑSport= Πανελλαδίκο Αθλητικό περιεχόμενο
  Kosmos= Πανελλαδικό Διεθνής Μουσική
  Σχετικά με το περιεχόμενο του Ελληνικού Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμή η προβολή τηλεοπτικών σειρών οι οποίες προβλήθηκαν στο παρελθόν ή νεότερες είτε από την Δημόσια είτε από την Ιδιωτική τηλεόραση και και έχουν ιδιαίτερη παιδαγωγική και ψυχαγωγική αξία. Τέτοιες σειρές είναι με βάση την χρονολογική σειρά της προβολής τους Το μικρό σπίτι στο λιβάδι, Carrusel del ninos, Maria la del barrio, Υπαστυνόνμος Ρεξ και άλλες.
  Οι εργαζόμενοι της ΝΕΡΙΤ δεν θα πρέπει να αποκλείστουν από την ΕΡΤ. Άλλωστε οι περισσότεροι από αυτούς εργάζονταν και στην παλία ΕΡΤ. Όσοι παρακολουθούσαν και άκουγαν την ΕΡΤ και την ΕΡΑ πρίν κλείσουν και δεν έγιναν όψιμοι υπερασπιστές τους αφού έκλεισαν γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποιοί είναι ικανοί και ποιοί δεν είναι από αυτούς. Εἴναι μια πραγματικότητα ότι αρκετοί από τους ικανούς εργάζονται τώρα στην ΝΕΡΙΤ.
  Θα ήταν χρήσιμο να αποφευχεί οποιουδήποτε είδους ρεβανσισμός.

  *Λόγω ορθογραφικών λαθών ξαναστέλνω το συγκεκριμένο σχόλιο.

 • 10 Μαρτίου 2015, 17:03 | Δημήτρης

  Ο Ελληνικός Εθνικός Δημόσιος Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας είτε ονομάζεται ΕΡΤ είτε ονομάζεται ΝΕΡΙΤ κ.α. δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία.
  Το μοντέλο της παλίας ΕΡΤ δεν πρέπει να ξαναυπάρξει.
  Σχετικα με τις συχνότητες οι οποίες θα εκπέμπουν θα ήταν χρήσιμο να ακολουθηθεί το μοντέλο των Ραδιοτηλεοπτικών Φορέων των άλλων χωρών.
  Το προσωπικό της ΕΡΤ να κατανεμηθεί σε ολόκληρο τον Εννιαίο Ραδιοτηλεοτικό φορέα και να μην υπάρχουν ξεχωριστές προσλήψεις για κάθε συχνότητα.
  Πιό συγκεκριμένα.
  TV
  ΕΡΤNews24= Πανελλαδικό ειδησιογραφικό και ενημερωτικό περιεχόμενο (Η Ελληνική Περιφέρεια δεν χρείαζεται μια μια ξεχωριστή συχνότητα με παρόμοιο περιεχόμενο με την συχνότητα η οποία εκπέμπει από την Αθήνα. Οι εγκατασ΄τασειες της ΕΡΤ εκεί θα μπορούσαν να λείτουργουν ως στο΄θντιο τοπυ Ελληνικού Εννιαίου Ραδιοτηλεοτποικου Φορέα)
  ΕΡΤSports= Πανελλαδικό αθλητικό περιεχόμενο
  ΕΡΤDoc= Πανελλαδικό πολιτιστικό και πολιτισμικό περιεχόμενο
  ΕΡΤCinema= Προβολή Ελληνικών και ξένων τηλεοπτικών σείρών και ταινιών
  ΕΡΤ HD
  ΕΡΤWorld
  RADIO
  ΕΡΑ1= Πανελλαδικό ειδησιογραφικό και ενημερωτικό περιεχόμενο
  ΕΡΑ2= Πανελλάδικό παραδοσιακή και λαική μουσική
  ΕΡΑ3= Πανελλάδικό Κλασσική Μουσική
  ΕΡΑSport= Πανελλαδίκο Αθλητικό περιεχόμενο
  Kosmos= Πανελλαδικό Διεθνής Μουσική
  Σχετικά με το περιεχόμενο του Ελληνικού Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμή η προβολή τηλεοπτικών σειρών οι οποίες προβλήθηκαν στο παρελθόν ή νεότερες είτε από την Δημόσια είτε από την Ιδιωτική τηλεόραση και και έχουν ιδιαίτερη παιδαγωγική και ψυχαγωγική αξία. Τέτοιες σειρές είναι με βάση την χρονολογική σειρά της προβολής τους Το μικρό σπίτι στο λιβάδι, Carrusel del ninos, Maria la del barrio, Υπαστυνόνμος Ρεξ και άλλες.
  Οι εργαζόμενοι της ΝΕΡΙΤ δεν θα πρέπει να αποκλείστουν από την ΕΡΤ. Άλλωστε οι περισσότεροι από αυτούς εργάζονταν και στην παλία ΕΡΤ. Όσοι παρακολουθούσαν και άκουγαν την ΕΡΤ και την ΕΡΑ πρίν κλείσουν και δεν έγιναν όψιμοι υπερασπιστές τους αφού έκλεισαν γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποιοί είναι ικανοί και ποιοί δεν είναι από αυτούς. Εἴναι μια πραγματικότητα ότι αρκετοί από τους ικανούς εργάζονται τώρα στην ΝΕΡΙΤ.
  Θα ήταν χρήσιμο να αποφευχεί οποιουδήποτε είδους ρεβανσισμός.

 • 10 Μαρτίου 2015, 16:26 | Διονύσης Π

  Το συγκεκριμένο άρθρο πρέπει να καταργηθεί ή έστω να τροποποιηθεί! Δεν μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει αν θα κλείσει η ΕΤ1 για παράδειγμα. Αν είναι να μικρύνει η ΕΡΤ και εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος πρέπει να γίνει δημοψήφισμα ή έστω αν είναι να αφαιρεθεί κάποιος σταθμός πρέπει να αποφασίζεται με αυξημένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία στη βουλή.

 • 10 Μαρτίου 2015, 16:42 | marietta

  Τι σημαίνει στην πράξη το άρθρο 4 που ορίζει οτι:
  «Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί ενιαίο φορέα, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει τηλεοπτικούς και
  ραδιοφωνικούς πανελλαδικούς ή και περιφερειακούς σταθμούς, Μουσικά Σύνολα και
  Χορωδία, καθώς και διαδικτυακούς ιστότοπους, που καθορίζονται με απόφαση του
  Διοικητικού Συμβουλίου»

  Ποιοι είναι πχ οι περιφερειακοί σταθμοί και τι σημαίνει ότι καθορίζονται με απόφαση του δ.σ.? Ότι το εκάστοτε δ.σ. θα μπορεί να κλείνει κ να ανοίγει σταθμούς????

  Νομίζω ότι το συγκεκριμένο άρθρο θα πρέπει να τροποποιηθεί.

 • 10 Μαρτίου 2015, 14:15 | ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ

  Τι προβλέπεται για την »Ραδιοτηλεόραση»; Θα επανεκδοθεί; Θα ανήκει στην ΕΡΤ ΑΕ;

 • 10 Μαρτίου 2015, 13:58 | Γιώργος Ζ

  Θεωρώ ότι η ύπαρξη ενός καναλιού τύπου ΕΤ1 με την μορφή που υπήρχε πιάνει μόνο χώρο στο καντράν. Η βασικότερη αιτία ύπαρξης της δημόσια τηλεόρασης ειναι η μεταφορά του παλμου απο τη μια άκρη της χώρας στην άλλη. Στα πρότυπα λοιπόν της ερτ3 ας δημιουργηθεί η ΕΡΤ1 με έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης πχ, για να δίδει τον τόνο της νησιωτικής Ελλάδος που λείπει πολύ απο το προγράμμα. Η πολιτισμική-πολιτιστική πλευρά της νέας ΕΡΤ χωράει εύκολα στα προγράμματα των τριων καναλιών σε ειδικά διαμορφωμενους τηλεοπτικούς χρόνους. Όμως μη ξεχνάμε ότι το νεο προγραμμα της ΕΡΤ κ επειδή μιλάμε για εικόνα πρέπει να ειναι θελκτικο τόσο σε επίπεδο promotion όσο φυσικά κ σε επίπεδο περιεχομένου. Δίδεται η δυνατότητα της ισοπέδωσης διαπλοκής μόνο κ μόνο με την ύπαρξη μιας δυνατής ΕΡΤ που ο κόσμος θα την εμπιστεύεται κ κυρίως θα τη σέβεται. Ο παλμός της χώρας ειναι αυτό που μετράει κι οχι ντε κ σονυ η προβολή προγραμμάτων που απευθύνονται σε λίγους αλλα κανουν τη ποιοτική διάφορα. Μακάρι να φτιαχτεί προγραμμα που να απευθύνεται σε όλους και να κανει τη ποιοτική διάφορα !
  ΕΡΤ1 λοιπόν με έδρα τη Κρήτη
  ΝΕΤ με έδρα την αθηνα
  ΕΡΤ 3 με έδρα τη Θεσσαλονίκη
  Απαραίτητα τρεις ενημερωτικό τς ραδιοφωνικούς σταθμούς με αντίστοιχες έδρες
  Το τρίτο ακόμα πιο εμπλουτισμένο
  Αθλητικό ραδιόφωνο
  Οι περιφερειακοί σταθμοί θα πρέπει να έχουν έδρα κομβικά σήμερα της χώρας με απαραίτητη την ιντερνετική τους παρουσία ως περιφερειακά πόρταλ. Η δε λειτουργία τους θα πρέπει να υποστηρίζεται κ απο τις περιφέρειες και δε θα πρέπει να ειναι περισσότεροι απο 8.
  Λόγω τεχνολογίας θα πρέπει όλα τα προγράμματα να παρέχουν τη δυνατότητα ΑΜΕΑ.
  Αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα της νέα ΕΡΤ θα πρέπει η ΝΕΤ να κινηθεί απέναντι απο τους μεγάλους ιδιωτικούς σε επίπεδο ενημέρωσης. Τα δελτία θα πρέπει να ειναι διαδοχικά κ να υπαρχει σχεδόν πάντα ένα δελτίο που θα παιζει σε κάποιο απο τα τρία κανάλια.
  Το κανάλι της βουλής θα πρέπει να υπαρχει μόνο για τη προβολή του κοινοβουλευτικού έργου.
  Δορυφορικά ειναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός ραδιοφωνικού κ ενός τηλεόπτικου σταθμού με έμφαση στην ενημέρωση.

  Ευχαριστώ

 • 10 Μαρτίου 2015, 13:31 | Βασίλης

  Σχετικά με την τηλεόραση να ακολουθήσει το μοντέλο της RAI
  ΕΤΙ
  ΕΤ2
  ΕΤ3
  ΕΤ Retro με Ελληνικές παλιές ταινίες και σειρές της ερτ
  ΕΤ EDU (education)για τον μαθητή και τον φοιτητή.
  ΕΤ 4 ΕΠΟΧΕΣ το κανάλι για τους αγρότες που δεν δούλεψε ποτέ..
  ΕΤ Kinds αυστηρά ποιοτικό παιδικό πρόγραμμα
  ΕΤ-Εοτ Το κανάλι για τον τουρισμό!!

  Συμφωνώ με τον «9 Μαρτίου 2015, 23:41 | Μανώλης Γ»
  Ειδικά το ΕΤ-Εοτ θα πρέπει να αναμεταδίδεται και μέσω του ΕΡΤ Word ώστε να προωθεί τον τουρισμό και στο εξωτερικό.
  Στο ΕΤ Edu θα μπορούν να προβάλονται και ντοκιμαντερ (κατά προτίμηση Ελληνικής παραγωγής -δεν καταλαβαίνω γιατί να πληρώνουμε το BBC για να μας δώσει ντοκιμαντερ που μιλάνε για την Ελλάδα!- με συνέπεια την ώθηση των επιστήμονες στην έρευνα και την μείωση της ανεργίας στον κλάδο των τεχνικών παραγωγής κινηματογραφου ραδιοφωνιας)

  Όσον αφορά τη Ραδιοτηλεώραση θα πρέπει να κυκλοφορήσει ξανά ώστε η εταιρεία (γιατι πρέπει να λειτουργεί πραγματικά ως εταιρεία) να έχει περισσότερα έσοδα. Το περιεχόμενο αυτού δε, θα πρέπει να είναι χωρισμένο σε πολλά σκέλη ώστε να καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγνωστών. Θα μπορύσε να μιλάει για την τέχνη, για την ιστορία αντλώντας υλικό π.χ. από τις εκπομπές σαν σήμερα, συνεντεύξεις από καλλιτέχνες (όπως είχε) αλλά και από καταξιωμένους και γενικά περιεχόμενο που θα συμβάλει στην ψυχαγωγία αλλά και στην μείωση της αποπνευματοποίησης που τόσο προωθούν τα άλλα ΜΜΕ.

  Φυσικά, σε ότι γίνει θα πρέπει το κόστος για την εταιρεία θα εκτιμάται πριν από κάθε «άνοιγμα» ώστε να μην σπαταλά τον προϋπολογισμό αλλά να προσφέρει σε αυτόν. Με τέτοιου είδους βήματα μπορεί να επιτευχθεί η ΕΡΤ να μην χρειάζεται την συνεισφορά του λαού και να γίνει πραγματικά δημόσιο αγαθό.

  Αξίζει να σημειώσω πως θα μπορούσε, αφού είναι εξοπλισμένη με αρκετά μηχανήματα (έτσι πιστεύω τουλάχιστον), να συμβάλει στην παραγωγή ταινειών (όπως κάνει η nova για παράδειγμα) ώστε να έχει επιπλέον πόρους.

 • 10 Μαρτίου 2015, 12:50 | Δημήτρης

  Συγχαρητήρια για το ξανά άνοιγμα της αγαπημένης μας ΕΡΤ . Το μαύρο ήταν ένα σοκ που δεν διέσυρε απλά τη δημοκρατία μας, ήταν και ένα ύπουλο χτύπημα κάτω από τη ζώνη στο πολιτισμό μας. Η (νέα) ΕΡΤ έχει ένα τεράστιο χρέος να τον υπηρετήσει , μέσω του σημαντικότατου αρχείου της, των εσωτερικών παραγωγών της και των συνόλων της. Η χώρα έχει ανάγκη μια δημόσια τηλεόραση που δεν θα αναλώνεται σε κραυγές δεν θα φοβίζει, δεν θα ταΐζει φαστ φουντ προγράμματα τους πολίτες, αλλά θα ενημερώνει θα επαναφέρει τη καλή μουσική μέσω των συνόλων της για να είναι ευκόλως προσβάσιμη στο καθένα μας. Παρεμπιπτόντως , αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε μια χορωδία στην Ελλάδα που να μπορεί να υποστηρίξει κλασικά έργα με αποτέλεσμα παραγωγές στο Μέγαρο π.χ, να αναζητούν διαθέσιμες χορωδίες από το εξωτερικό. Έχω αποκλείσει από τη σειρά των καναλιών στη τηλεόραση μου το σημερινό κουτοπόνηρο μόρφωμα που ειλικρινά τα μόνα που κατάφερε είναι ένα παραπάνω μπόλιασμα του λαϊκισμού, αυτού που εχθρεύεται οτιδήποτε δημόσιο, μας ανήκει για να μη μακρηγορώ. Καλή επιτυχία στο νέο σας ξεκίνημα. Η θέση μου στη λίστα της τηλεόρασης σας αναμένει.

 • Μια προσθηκη:
  Τα τηλεοπτικά κανάλια πρεπει να εχουν πανελλαδική εμβέλεια, και τα κεντρικά ραδιοφωνικά κανάλια πανελλαδική εμβέλεια συν τα κατατόπους περιφερειακά.
  Κανάλι Βουλής δεν μπορω να προτεινω κάτι αλλα δεν ειμαι ικανοποιημενος ίσως να χρειαζετε αλλη μορφή διατηρωντας ωρες προβολης του κοινοβουλευτικού εργου.

  Ευχαριστώ πολύ

 • Η προηγούμενη κυβέρνηση γκρέμισε (με λάθος τροπο) την συντεχνιακή ΕΡΤ και έκανε το έκτρωμα της ΝΕΡΙΤ. Σήμερα μας δινετε η ευκαιρία απο μηδενική βάση να φτιαχτεί ένας νεός οργανισμός με τον τίτλο ΕΡΤ.
  Στην νέα ΕΡΤ θα πρέπει να υπάρχει ενα ειδος αυτοδιοίκητου -στα προτυπα καναλιων του εξωτερικού- αλλα με αυστηρό ελεγχο για ορθή διαχείριση κονδυλίων σε σχέση με την απόδοση του εργου και ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΙΔΕΟΛΗΨΙΕΣ τις οποίες στο τέλος τις πληρώνει (μεσω ΔΕΗ) η τσεπη του Ελληνικόυ Λαού.
  Η νέα ΕΡΤ θα πρέπει να καταπολεμήσει τους «συνδικαλισταράδες» τις δύο γραμματείς έξω απο καθε προιστάμενο, τους αμετρητους προισταμενους και τους αμετρητους αργόσχολους υπαλλήλους με τους υψηλούς μισθούς μεσα στο συγκροτημα της ΕΡΤ. Επίσης θα πρέπει να καταργήσει τις παρεούλες (εξωτερικά συνεργεία) που ειναι γυρω απο την ΕΡΤ και δίνουν μετρια τεχνική υποστηριξη και αθλιες παραγωγές αλλα ακριβοπληρωμένες και να δουλεψουν οι υπαρχοντες τεχνικοί και παραγωγοί μεσα στης ΕΡΤ.
  Με γνόμωνα οτι η αγορα ειναι ανοικτή και υπαρχουν πολλοί ιδιωτικοι Ραδιοφωνικοι και τηλεοπτικοί σταθμοί (που καλύπτουν την επικρατεια και τις εθνικες ανάγκες)η νέα ΕΡΤ θα πρέπει να έχει ένα ευελικτο σχημα με ένα TV κανάλι (ΝΕΤ) στην Αθήνα, ένα TV κανάλι στην θεσ/νική (παλαιά ΕΡΤ 3) ένα δορυφορικό TV κανάλι για τους αποδήμους, 2-3 ίσως 4 κεντρικά ραδιοφωνα (cosmos,τριτο προγραμμα και ενα ειδησιογραφικό) και τα αναγκαία (ισως οχι παραπανω απο 4-7) περιφεραιακά ραδιοφωνα απο τον απαραδεκτο αριθμος των 19 ραδιοφωνικων σταθμων του παρελθοντος γιατί δεν υπαρχει πια αυτη η αναγκη αφού υπάρχει αναπτυξη απο τον ιδιωτικό τομέα (ενα στο Αιγαίο, ένα στην Κρήτη, ένα στην Βορειο Ελλάδα και ένα στο Ιόνιο κ.τ.λ) ωστε να καλύπτετε η επικρατεια για εθνικούς και οχι μονο λογους. Επίσης τα απολυτως αναγκαία μουσικά σύνολα. ΔΕν χρειάζετε σε καμια περίπτωση περιοδικό η αλλο εντυπο για τα ΜΜΕ. Τα καναλια και τα ραδιοφωνα να εχουν συνδεση με το διαδυκτιο (live streaming κ.τ.λ)και ανακτηση και διατηρηση του αρχείου τηα ΕΡΤ. Εισαγγελική ερευνα για την κλοπή και διαλυση του αρχειου της ΕΡΤ.
  Η νέα ΕΡΤ σε καμία περίπτωση δεν θα πρεπει να εχει 2500 με 3000 υπαλλήλους σύν τους 600-800 της ΝΕΡΙΤ (τα νουμερα ειναι κατα προσεγγιση) η νεα ΕΡΤ θα πρεπει να εχει ενα συγχρονο ρεαλιστικό οργανόγραμμα χωρις προβλέψη για την πληρη επαναπροσληψη των προηγούμενων, ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΩΝ απο τους παλαιούς της ΕΡΤ και τους νεους της ΝΕΡΙΤ (ουσιατικά συμβασεις ορισμενου χρονου έχουν που μαλλον οποτε λείγουν και ανανεώνονται).
  Εν κατακλείδι συγχρονη νεα ΕΡΤ με 3-4 TV κανάλια 4-7 ραδιοφωνα και επαφη με το διαδυκτιο και βεβαια το απολυτώς αναγκαίο προσωπικό.

 • 10 Μαρτίου 2015, 09:30 | Κωνσταντίνος

  «Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποτελεί ενιαίο φορέα, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς πανελλαδικούς ή και περιφερειακούς σταθμούς». Αυτό αναφέρεται στο άρθρο 4. Το διαζευκτικό «ή και περιφερειακούς σταθμούς» πρέπει να φύγει διότι δημιουργεί σύγχυση. Οι Περιφερειακοί σταθμοί πρέπει να αναβαθμιστούν και να γίνουν περιφερειακές μονάδες της ΕΡΤ με ραδιόφωνο και τηλεοπτικό κλιμάκιο, καθώς και με καθημερινή ειδησεογραφική παρουσία στο site της ΕΡΤ. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης η Περιφέρεια έχει ισχυρή παρουσία με καθημερινά ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων. Εδώ πρέπει να είναι η ειδοποιός διαφορά της ΕΡΤ με τα ιδιωτικά κανάλια, που ενδιαφέρονται για την Περιφέρεια μόνο όταν υπάρχουν εγκλήματα ή θεομηνίες.
  Η διάρθρωση των Περιφερειακών κλιμακίων πρέπει να είναι ορθολογική με το προσωπικό που πραγματικά απαιτείται. Σταδιακά θα μπορούσε να υπάρξει μια μονάδα ισχυρή και άρτια δομημένη ανά έδρα Περιφέρειας, με το προσωπικό που είναι υπεράριθμο να μπαίνει σε καθεστώς κινητικότητας και να πηγαίνει σε υπηρεσίες του δημοσίου, των δήμων, των περιφερειών ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
  Θεωρώ και είμαι σίγουρος γι’ αυτό, ότι η διαφορά της ΕΡΤ σε σχέση με τα ιδιωτικά κανάλια θα είναι η σωστή αξιοποίηση των περιφερειακών μονάδων. Εδώ θα είναι το μεγάλο στοίχημα.

 • 10 Μαρτίου 2015, 06:39 | Παναγιώτης Δημόπουλος

  ΕΤ 1: α) Πρόγραμμα με πολιτιστικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο το οποίο θα περιλαμβάνει εκπομπές ποικίλου περιεχομένου (ιστορικές, ταξιδιωτικές, ψυχαγωγίας, μαγειρικής κτλ), ενώ θα πρέπει να δοθεί έμφαση στα ντοκιμαντέρ,
  β) Ταινίες και σίριαλ

  ΕΤ ΝΕWS: Ειδήσεις, ενημερωτικές εκπομπές πολιτικού περιεχομένου και προγράμματα υψηλής τηλεθέασης

  ΕΤ SPORT: Αθλητικά προγράμματα (Οχι 24ωρο πρόγραμμα)

  ΕΤ Περιφέρειας: Πρόγραμμα και ειδήσεις με αποκλειστική έμφαση στην περιφέρεια. Οχι μόνο Βόρεια Ελλάδα. Η έδρα της παραμένει στη Θεσσαλονίκη (Όχι 24ωρο πρόγραμμα)

  ΕΡΤ HD

  ΕΡΤ WORLD: Κανάλι παγκόσμιας εμβέλειας

  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ: 4 ραδιοφωνικοί σταθμοί πανελλήνιας εμβέλειας και επαναλειτουργία όλων των περιφερειακών σταθμών
  ΕΡΑ ΝEWS: Ενημερωτικός σταθμός
  ΕΡΑ 2o Πρόγραμμα: Μουσικός σταθμός
  ΕΡΑ SPORT
  EΡΑ Κόσμος

  Το site της ΕΡΤ να περιλαμβάνει WEB TV το οποίο θα είναι προσβάσιμο και για τους κατοίκους του εξωτερικού

 • 10 Μαρτίου 2015, 03:50 | Λάτρης της ΕΡΤ

  Συγχαρητήρια για την επαναφορά της αγαπημένης μας ΕΡΤ αλλά και του ιστορικού brand name ΕΡΤ, για τα κανάλια της οποίας προτείνω τα εξής:

  Αλλαγή των σημάτων-λογοτύπων των παλιών καναλιών της ΕΡΤ με νέα, όμορφα και διάφανα που θα σηματοδοτούν το νέο ξεκίνημα της νέας ΕΡΤ. Γενικότερο lifting των γραφικών και των trailers, των σημάτων καταλληλότητας των προγραμμάτων κτλ.

  Επίσης να υπάρχει TELETEXT και υποτιτλισμός (σελ.888) εκπομπών, σειρών, ταινιών και προγραμμάτων. Πρέπει να υπάρξει πρόνοια για τα ΑΜΕΑ. Είναι ευθύνη για μια Δημόσια Ραδιοτηλεόραση.

  ΕΤ1 (Η ναυαρχίδα και το πρώτο κανάλι της ΕΡΤ να έχει το πρόγραμμα της παλιάς ΝΕΤ. Το όνομα ΝΕΤ πρέπει να καταργηθεί, γιατί 15 χρόνια, μόνο Νέα δεν είναι και γιατί χαλάει η αριθμητική σειρά των καναλιών. // Πρόγραμμα: Ενημερωτικό, talk shows, τουριστικό, αθλητικό, ξένες σειρές και ταινίες, λόγος στην κοινωνία).

  ΕΤ2 (Το δεύτερο και εναλλακτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ, να έχει το πρόγραμμα της παλιάς ΕΤ1. // Πρόγραμμα: Ψυχαγωγικό, τηλεπαιχνίδια, shows, ελληνικές σειρές και ταινίες, μουσική σύγχρονη και παραδοσιακή, παιδικό, εκκλησιαστικό, εκπαιδευτικό).

  ΕΤ3 (Το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, να έχει το πρόγραμμα της παλιάς ΕΤ3. // Πρόγραμμα: Περιφερειακό, πολιτιστικό, ιστορικό, παραδοσιακό, ντοκιμαντέρ, εκπομπές).

  EΡΤ HD (Συνδυασμός όλων όταν υπάρχει HD ή 24ωρο δικό του σε HD με προβολή HD ντοκιμαντέρ ή κινουμένων σχεδίων ή οπωσδήποτε του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων ταυτόχρονα για τα ΑΜΕΑ. Όχι άσκοπη αναμετάδοση των SD προγραμμάτων των υφισταμένων καναλιών). {Δε θα μπορούσαν εναλλακτικά τα τρία κανάλια να μεταδίδουν HD πρόγραμμα, όταν υπάρχει τέτοιο και να μην υπάρχει το ΕΡΤ HD};

  ΕΡΤ World (Το δορυφορικό πρόγραμμα).

  ΣΙΝΕ ΚΑΙ ΠΡΙΣΜΑ να επανέλθουν και να δημιουργηθεί και ένα ΠΑΙΔΙΚΟ (με παιδικό, εφηβικό, ιστορικό και εκπαιδευτικής τηλεόρασης πρόγραμμα).

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ: EURONEWS (οπωσδήποτε) και με ελληνικό ήχο, BBC, TV5 (με τους αγγλικούς υπότιτλους, γιατί τα γαλλικά τα ακούμε) RAI; και γιατί όχι EUROSPORT; // Αθλητικό κανάλι της ΕΡΤ με αυτόνομο αθλητικό πρόγραμμα που θα παίζει επαναλήψεις όπως αποδείχτηκε με το σπορ+ αλλά και το… Νεριτ Sports, δεν περπατάει στην Ελλάδα.

  Τα ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ της ΕΡΑ να επανέλθουν όλα (πανελλαδικά και περιφερειακά) με το ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 να γίνεται και αυτό πανελλαδικό και φυσικά την ΕΡΑ ΣΠΟΡ, τη ΦΙΛΙΑ και εννοείται τη ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

  ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ και ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ να επανέλθουν επίσης.

  ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΗ ΤΗΣ ΕΡΤ και όχι μόνο του πρώτου μπουκέτου όπως συμβαίνει τώρα με την Digea…

  ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ με αναγραφή του brand name ΕΡΤ, το οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού και να μη φύγει ποτέ από τις οθόνες μας. Αν αλλάζουν τα κανάλια και τις μορφές η ΕΡΤ, ας το κάνουν χωρίς να απεμπολούν το brand name ΕΡΤ. Όλες οι χώρες έχουν το χαρακτηριστικό της χώρας τους. Τα τύπου «Δημόσια» και «Νέα» Τηλεόραση, δε σημαίνουν και δε σηματοδοτούν απολύτως τίποτα, ιδιαιτέρως στο εξωτερικό. Η ραδιοτηλεόραση της Ελλάδος είναι Ελληνική και έτσι πρέπει να λέγεται.

  Στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ να μεταδίδονται ζωντανά όλα τα προγράμματα. Δείτε για παράδειγμα το site της γείτονος TRT. Να υπάρξει επΐσης εκ βάθρων ανανέωση του site της ΕΡΤ (ert.gr).

  Επίσης καλό είναι να αποφεύγονται οι ξενικές ονομασίες και αναγραφές εφόσον μιλούμε για την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας, αποφεύγοντας το κακό παράδειγμα της… απελθούσας που στον ΐδιο τον τίτλο της είχε τη φαεινή ιδέα να εισάγει ελληνιστί το Ι… ντερνετ.

  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΝΑ ΤΗΝ ΞΑΝΑΔΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΤΕΣ ΜΑΣ!!

 • 10 Μαρτίου 2015, 01:02 | Ιωάννης

  Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να ξανανοίξει η ΕΡΤ με κρατική χρηματοδότηση. Το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει για τη ΝΕΡΙΤ

  https://secure.avaaz.org/el/petition/Elliniki_Kyvernisi_Sas_kaloyme_na_MIN_xananoixete_tin_ERT_DEN_PLIRONOYME_ALLA_TELI/?lasYcjb&pv=1

  Ακόμα εδώ καλά καλά μεθοδεύουνε με νομο ο πρόεδρος της ΕΡΤ να είναι χωρίς πανεπιστημιακό πτυχίο.

  Για ποιο λόγο άραγε?

 • 10 Μαρτίου 2015, 00:56 | mary g

  Δεν γίνεται αναφορά στο ιστορικό περιοδικό της ΕΡΤ τη ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

 • 10 Μαρτίου 2015, 00:29 | Εύη

  Αν η ΕΡΤ έμεινε ανοιχτή όλο αυτό το διάστημα των 22 μηνών το οφείλει στον μεγαλύτερο βαθμό και στους περιφερειακούς σταθμούς που ενδυνάμωσαν τις ρίζες τους στις τοπικές κοινωνίες. Η ΕΡΤ πρέπει να ξαναλειτουργήσει με όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και ραδιοθαλάμους και με όλους τους τηλεοπτικούς της σταθμούς που λειτουργούσαν πριν το πραξικοπηματικό κλείσιμο τις 11ης Ιουνίου 2013. Το διαζευτικό «ή και περιφερειακούς σταθμούς» θα πρέπει να εξαλειφθεί, αλλιώς αποπνέει «δημιουργική», υστερόβουλη ασάφεια

 • 9 Μαρτίου 2015, 23:41 | Μανώλης Γ

  Σχετικά με την τηλεόραση να ακολουθήσει το μοντέλο της RAI
  ΕΤΙ
  ΕΤ2
  ΕΤ3
  ΕΤ Retro με Ελληνικές παλιές ταινίες και σειρές της ερτ
  ΕΤ EDU (education)για τον μαθητή και τον φοιτητή.
  ΕΤ 4 ΕΠΟΧΕΣ το κανάλι για τους αγρότες που δεν δούλεψε ποτέ..
  ΕΤ Kinds αυστηρά ποιοτικό παιδικό πρόγραμμα
  ΕΤ-Εοτ Το κανάλι για τον τουρισμό!!

  Σχετικά με τα ραδιόφωνα μια παράκληση και πρόταση όχι άσκοπες αναμεταδόσεις τον περιφερειακών ραδιοφώνων..δεν γίνετε σε μια πόλη να αναμεταδίδεται σε τρεις συχνότητες το ίδιο πρόγραμμα ..
  Αν οι περιφερειακοί δεν έχουν 24ωρο πρόγραμμα δικό τους να κλείνουν να γλιτώνουμε και το ρεύμα.
  Αναμεταδότες σε όλα τα κέντρα εκπομπής της επαρχίας για όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΑ και σε STEREO μετάδοση..ας έχουν χαμηλή ισχύ για αρχή (άμα δεν βγαίνουν τα λεφτά)..
  Τα μεσαία κύματα να αναβαθμιστούν και να επισκευαστούν ..κυρίως Ρόδου και Χανίων και να λειτουργούν στην χαμηλή ισχύ στην διάρκεια της ημέρας μιας και δεν αποδίδουν σε εμβέλεια και για λόγους οικονομίας.

 • 9 Μαρτίου 2015, 22:50 | PanosRedfox

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ :

  ΕΡΤ1 :Στην θεση της ΝΕΤ,ψυχαγωγικο,talent shows,εκπομπες ολων των ειδων,
  παιδικο/εφηβηκο προγραμμα
  ΕΡΤ2 :Στην θεση της ΕΤ3 Θεσσαλονικης,προγραμμα απο ολη την περιφερεια

  ΕΡΤNews24 : 24ωρο ειδησεογραφικο καναλι (πχ:bbcnews,rainews24)

  ΕΡΤSport : Αθλητικο καναλι ,αγωνες παντως ειδους, αθλ εκπομπες

  ΕΡΤCinema : Ταινιες και σειρες ελληνικες κ ξενες

  ΕΡΤDoc : Ντοκιμαντερ (πχ:National Geo, Discovery,History)

  ERTWorld :δορυφορικο καναλι

 • 9 Μαρτίου 2015, 21:54 | Γιωργος Μπαλανος

  Ειμαι Ελληνας του εξωτερικου…
  Κατα την γνωμη μου,το μονο σιγουρο που πρεπει να γινει για τους Ελληνες του εξωτερικου,ειναι να εκπεπμπει η ΕΡΤ,ακριβως το ιδιο προγραμμα που εκπεμπει και στην Ελλαδα….
  Βαρεθηκαμε να βλεπουμε κατι ενθετες,παρωχημενες και ξεχασμενες εκπομπες και επαναληψεις δεκαετιων…που κανενα μα κανενα νοημα δεν εχουν…..
  Αλλωστε εμεις θελουμε να βλεπουμε την Ελλαδα μας,οπως ειναι τωρα και να συμμετεχουμε αν ειναι δυνατον στις εξελιξεις!!!!!!!!
  Για τα υπολοιπα,συμφωνω με πολλους απο πανω,σε σχεση με αθλητισμο,ψυχαγωγια και ενημερωση….
  Οχι αλλες επαναληψεις……τα εχουμε δει και ξαναδει…..εκατο φορες το καθενα….ελεος!!!!!!!

 • 9 Μαρτίου 2015, 21:15 | Σπύρος

  Οι υπηρεσίες της ΕΡΤ Α.Ε. θα πρότεινα να είναι οι εξής:

  1)Τηλεοπτικοί Σταθμοί:
  • ΝΕΤ: Ενημερωτικό-αθλητικό περιεχόμενο
  • ΕΤ1: Ψυχαγωγικό-επιμορφωτικό περιεχόμενο (σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ, ψυχαγωγικές εκπομπές)
  • ΕΤ3: Πολιτιστικό περιεχόμενο από όλη την περιφέρεια με έδρα τη Θεσσαλονίκη
  • ERT News 24: 24ωρο ενημερωτικό κανάλι με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο (όπως έχουν όλοι οι μεγάλοι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί στην Ευρώπη, π.χ. BBC News ή Rai News 24, και έχουν υψηλή τηλεθέαση).
  • ΕΡΤ HD: Προβολή περιεχομένου σε υψηλή ευκρίνεια από τα τρία βασικά κανάλια της ΕΡΤ (αν γίνεται σε εικοσιτετράωρη βάση).
  • ERT World: Κανάλι για τον απόδημο ελληνισμό.

  2)Ραδιοφωνικοί σταθμοί:
  • ΕΡΑ 1 ή Πρώτο Πρόγραμμα: ενημερωτικό πρόγραμμα
  • ΕΡΑ 2 ή Δεύτερο Πρόγραμμα: ελληνική μουσική
  • ΕΡΑ 3 ή Τρίτο Πρόγραμμα: κλασσική μουσική
  • Kosmos: μουσικές του κόσμου
  • ΕΡΑ Σπορ: αθλητικό πρόγραμμα
  • Φιλία: για τους ξένους που βρίσκονται στην Ελλάδα
  • Η Φωνή της Ελλάδας : για τους απόδημους Έλληνες
  • 19 Περιφερειακοί Ρ/Σ

  3)Μουσικά Σύνολα

  4)Εβδομαδιαίο Περιοδικό «Ραδιοτηλεόραση»

 • 9 Μαρτίου 2015, 21:52 | Μιχάλης

  Ωραία όλα αυτά, αλλά από εκεί που είχαμε ΝΕΤ, ΕΤ1 και ΕΤ3 τί ακριβώς θα ισχύει τώρα; Δεν υπάρχει λόγος να υφίσταται ένα ακόμα κανάλι με έδρα την Αθήνα. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια ET1 στην Αθήνα (κρατείστε την ΝΕΡΙΤ υπό νέα ονομασία), την ΕΤ3 στη Θεσσαλονίκη και ΕΤ2 ίσως στα νησιά; Σε περιοχές Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου; Είναι ευκαιρία αν πραγματικά θέλουμε μια δημοκρατική διαχείριση της δημόσιας τηλεόρασης να αποφύγουμε τους συγκεντρωτισμούς.

 • 9 Μαρτίου 2015, 21:16 | Χρήστος

  Πρέπει να αναλάβει την παραγωγή και την προβολή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ της κρατικής διαφήμισης .Δεν επιτρέπεται εταιρίες του δημοσίου όπως η ΔΕΗ ο ΟΣΕ κυρίως ο ΕΟΤ κ.α. να πληρώνουν υπέρογκα ποσά για παραγωγή διαφημίσεων σε ιδιωτικές εταιρίες για να προβάλλονται από ιδιωτικά κανάλια . Πρέπει να σταματήσει αυτή η χρηματοδότηση του κράτους σε ιδιωτικές εταιρίες .
  Επίσης από το μαύρο στην Ερτ η εσωτερική παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών έπαθε καθίζηση αποδεικνύοντας την σχέση του Ελληνικού σινεμά με τις παροχές της Ερτ.Πρέπει να ενισχυθεί αυτός ο τομέας ειδικά για τους νέους δημιουργούς αναδεικνύοντας τα νέα ταλέντα αυτής της χώρας και βάζοντας μπροστά την «βιομηχανία του σινεμά » που μπορει να προσφέρει χρήμα στην χώρα ,απόλαυση στο κοινό αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις να κάνει και εξωτερική πολιτική

 • 9 Μαρτίου 2015, 21:36 | Στέλιος

  Όσον αφορά την ιστοσελίδα, να μην υπάρξει προχειρότητα στην δημιουργία της όπως έγινε με την τωρινή δημόσια τηλεόραση, η οποία αγόρασε έτοιμα templates για το κυρίως σάιτ και το Webtv των 55 δολαρίων. Για να διατηρηθεί το ισχυρό brand name ΕΡΤ, πρέπει οι υπηρεσίες που παράγει να είναι και οι ανάλογες.

 • 9 Μαρτίου 2015, 20:21 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  θα συμφωνήσω με τα όσα έγραψαν οι προηγούμενοι δίνοντας παράλληλα έμφαση στους φορείς πολιτισμούς, όπου αποτελούνται η Χορωδία και τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ. Θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη του Ελληνικού λαού τα κονσέρτα του Θεοδωράκη και άλλων μεγάλων συνθετών

 • 9 Μαρτίου 2015, 20:09 | lockeb

  Αναφέρει: Μουσικά Σύνολα και χορωδία. .. γιατι η χορωδία δεν είναι μουσικό σύνολο?

 • 9 Μαρτίου 2015, 20:34 | Ευαγγελος

  αμεση επαναφορα της ΕΡΑ ΣΠΟΡ. Μας κρατουσε συντροφια δεκαετιες τωρα.οχι ενσωματωση της στο πρωτο προγραμμα αλλα αυτονομη
  ελεος με τον σπορτ φμ και τον σπορτ24.θλουμε αντικειμενικοτητα
  ευχαριστω

 • 9 Μαρτίου 2015, 20:12 | Στέλιος

  Σχετικά με τα τηλεοπτικά προγράμματα, προτείνω να επαναλειτουργήσει η ΝΕΤ ώς κεντρικό τηλεοπτικό κανάλι της ΕΡΤ Α.Ε., δίνοντας έμφαση στην ενημέρωση, την ψυχαγωγία και τον αθλητισμό. Δηλαδή, στα πρότυπα του Βρετανικού BBC One, το οποίο είναι και το πρώτο κανάλι στην τηλεθέαση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, μια καλή πρόταση θα ήταν να επαναλειτουργήσουν τα ΕΤ1 (Πολιτιστικό και επιμορφωτικό) και ΕΤ3 (με έδρα την Θεσσαλονίκη), αλλα με αναβάθμιση της ποιότητας του προγράμματος τους.

 • 9 Μαρτίου 2015, 20:25 | Χάρης

  Η ΕΤ3 είναι τηλεοπτικό κανάλι της Θεσσαλονίκης, όπως οι ΕΤ1-2 έχουν τα πάντα στην Αθήνα. Για να γίνει πανελλαδική η ΕΡΤ θα πρέπει να λειτουργήσει και να δημιουργήσει, όπου δεν υπάχουν, πλήρως εξοπλισμένες τηλεοπτικές εγκαταστάσεις μαζί με το αντίστοιχο ειδικευμένο προσωπικό. Αυτό το τοπικό προσωπικό θα καλύπτει, θα παράγει το πρωτογενές τηλεοπτικό υλικό (ειδησεογραφικό, πολιτιστικό κ.λπ.)στο χώρο των γεγονότων και στην ανά τη χώρα κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΡΤ που ρημάζουν ανά την Ελλάδα και όπου δεν υπάρχουν οι κτιριακές υποδομές να δημιουργηθούν σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση στις αντίστοιχες διοικητικές Περιφέρειες της χώρας. Αυτά τα στούντιο θα συνδέονται με την ροή των τριών τηλεοπτικών καναλιών της ΕΡΤ όταν η επικαιρότητα ή το πρόγραμμα των τριών καναλιών το χρειάζεται. Οι πολυέξοδες μετακινήσεις από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη για ψύλλου πήδημα δεν θα είναι αναγκαίες. Θα είναι η φωνή της επαρχίας. Από την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη έως την Κρήτη. Ειδάλως η επαρχία θα είναι και πάλι αποκλεισμένη. Όπως το ραδιόφωνο της ΕΡΤ είναι απλωμένο σωστά ανά την Ελλάδα, κάτι αντίστοιχο ανά διοικητική Περιφέρεια στην Τηλεόραση είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίο στο νέο ξεκίνημα της ΕΡΤ. Παραδείγματα δημόσιων Τηλεοράσεων στο εξωτερικό υπάρχουν. Να μην αναφέρουμε και πάλι το BBC.

 • 9 Μαρτίου 2015, 19:59 | Κώστας Δημητρίου

  χρειάζεται μια συμπλήρωση :
  Να μπορεί με απόφαση διοικητικού συμβουλίου να αναλαμβάνει και κάθε δραστηριότητα στον τομέα του πολιτισμού, του αθλητισμού και της προβολής της Ελλάδας.

  Έτσι θα μπορέσει να έχει δυνατότητες για περισσότερα πράγματα.

  Βεβαίως η διαβούλευση σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα δείχνει βιασύνη και ίσως προχειρότητα. Θέλει προσοχή !

 • 9 Μαρτίου 2015, 19:52 | Άγγελος

  Ως πρός τους τηλεοπτικούς σταθμούς της ΕΡΤ Α.Ε., θα πρότεινα να διαμορφωθούν ως εξής:

  ΕΤ1: Ενημερωτικό περιεχόμενο, αθλητικά προγράμματα και μεταδόσεις. Εκπομπή από Ραδιομέγαρο.

  ΕΤ2: Ψυχαγωγικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ, εκπαιδευτική τηλεόταση. Εκπομπή από Κατεχάκη.

  ΕΤ3: Περιφερειακά και αγροτικά θέματα. Εκπομπή από Λεωφόρος Στράτου.

  ΕΡΤ HD: Προβολή native HD περιεχομένου από τους 3 βασικούς σταθμούς.

  ERT World: Το πρόγραμμα για τους αποδήμους Έλληνες.

  Επίσης, αν κάποια στιγμή υπάρξει η οικονομική δυνατότητα, θα μπορούσαν να επανέλθουν τα χαμηλού κόστους πρώην ψηφιακά κανάλια της ΕΡΤ (Πρίσμα+, Σινέ+, Σπόρ+)

  Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα μπορούσαν να διαμορφωθούν ως εξής:

  ΕΡΑ1 (ή Πρώτο Πρόγραμμα): Ενημερωτικό πρόγραμμα.
  ΕΡΑ2 (ή Δεύτερο Πρόγραμμα): Ελληνική μουσική και θεατρικές παραστάσεις.
  ΕΡΑ3 (ή Τρίτο Πρόγραμμα): Κλασσική μουσική.
  ΕΡΑ Σπόρ: Αθλητικές μεταδώσεις, εκπομπές.
  ΕΡΑ Kosmos: Έθνικ Μουσική
  ΕΡΑ Φιλία: Το πρόγραμμα για τους αλλοδαπούς που βρίσκονται στη χώρα μας.

  Ως πρός τους περιφεριακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, αυτοί θα πρότεινα να παραμείνουν ως είχαν μέχρι την 11η Ιουνίου 2013, δηλαδή:

  Ρ/Σ Κέρκυρας
  Ρ/Σ Ζακύνθου
  Ρ/Σ Πύργου
  Ρ/Σ Πάτρας
  Ρ/Σ Καλαμάτας
  Ρ/Σ Τρίπολης
  Ρ/Σ Ιωαννίνων
  Ρ/Σ Λάρισας
  Ρ/Σ Βόλου
  Ρ/Σ Κοζάνης
  Ρ/Σ Φλώρινας
  Ρ/Σ Σερρών
  Ρ/Σ Καβάλας
  Ρ/Σ Κομοτηνής
  Ρ/Σ Ορεστιάδας
  Ρ/Σ Βορείου Αιγαίου
  Ρ/Σ Νοτίου Αιγαίου
  Ρ/Σ Χανίων
  Ρ/Σ Ηρακλείου

  Ελπίζω η πρότασή μου να ληφθεί υπόψην. Σας ευχαριστώ.