Άρθρο 12

Το άρθρο 10 του ν.4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Εποπτεία – Έλεγχος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

1. Ο έλεγχος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ως προς το εκπεμπόμενο πρόγραμμα και την τήρηση των γενικών αρχών του παρεχόμενου περιεχομένου γίνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο δημοσιεύει ετησίως σχετική έκθεση.

2. Στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ανατίθεται ο έλεγχος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. όσον αφορά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας και την τήρηση των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση.

3. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. υποβάλλει στη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους έκθεση για την τήρηση των υποχρεώσεων που της ανατίθενται με το άρθρο 3.

4. Ο Υπουργός Επικρατείας που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν στις σχετικές αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Σε περίπτωση που ο Υπουργός διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων αυτών, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφαίνεται επί του ζητήματος, η δε απόφασή της εκτελείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. .

 • 12 Μαρτίου 2015, 05:36 | ΡΕΒΑΝΣΙΣΤΗΣ

  Διασφαλίζει τον απόλυτο κρατικό έλεγχο της Νέας ΕΡ Ιντερνετ Τ. Με βάση την παράγραφο 4, ‘’Σε περίπτωση που ο Υπουργός διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων αυτών, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφαίνεται επί του ζητήματος, η δε απόφασή της εκτελείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. .’’.
  Θυμίζω ποιοι αποτελούν την γενική συνέλευση: α) ο Υπουργός Οικονομικών, β) ο Υπουργός Επικρατείας, και γ) ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιος για θέματα Πολιτισμού.

 • 9 Μαρτίου 2015, 21:09 | ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ

  Ο έλεγχος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ως προς το εκπεμπόμενο πρόγραμμα και την τήρηση των γενικών αρχών του παρεχόμενου περιεχομένου πρέπει να γίνεται οχι μόνο απο τους σε αυτό το άρθρο προτεινόμενους φορεις αλλά και μέσα απο το όργανο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, που θα πρέπει να ειναι διευρυμένο και να εκπροσωπουνται σε αυτό ομάδες πολιτων, ΑΜΕΑ κλπ, (εχει γίνει ειδική αναφορά στο σχετικό άρθρο απο τον υπογράφοντα εδω στο σχετικό άρθρο πώς θα μπορούσε να διευρυνθεί η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της ΕΡΤ ΑΕ).

 • 9 Μαρτίου 2015, 21:19 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  Το ΕΣΡ θα πρέπει να έχει λόγο ως προς το τεχνικό κομμάτι του φορέα, η Επιτροπή Διαφάνεια ως προς το κομμάτι της τήρησης των αδιάβλητων αρχών και των αξιών του. Ο Υπουργός Επικρατείας θα πρέπει να έχει συντονιστικό ρόλο και καθημερινή επικοινωνία με τους δύο φορείς και να προίσταται των διοικητικών οργάνων.

 • 9 Μαρτίου 2015, 21:21 | Μανώλης Γ

  «Εποπτεία – Έλεγχος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε
  Γιάννης κερνά Γιάννης πίνει..
  Ανεπαρκείς η διατάξεις…

 • 9 Μαρτίου 2015, 21:10 | Μιχάλης

  Η εποπτεία κάθε δημόσιου οργανισμού αφορά τους πολίτες και έπειτα τους άρχοντες. Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται απευθείας από τους πολίτες. Βασικός δημοκρατικός θεσμός: τα δημοψηφίσματα. Αφήστε τον λαό να κρίνει και όχι τις ιντελιγκέτσιες.