Άρθρο 02 – Ίδρυση Σχολών στο Ιόνιο πανεπιστήμιο

1. Στο Ιόνιο πανεπιστήμιο ιδρύονται την 1η-10-2018 οι κάτωθι Σχολές:
α) Σχολή Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη της Ζακύνθου,
β) Σχολή Οικονομικών Επιστημών, με έδρα την πόλη της Κέρκυρας.
2. Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Σχολών που ιδρύονται με την παρ. 1 συνιστάται Γραμματεία, η οποία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).
3. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των ιδρυόμενων Σχολών αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.
4. Η συγκρότηση και ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των Σχολών που ιδρύονται με την παρ. 1 ολοκληρώνεται μέχρι τις 31-1-2019, σύμφωνα με τα άρθρα 16 έως 19 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). Η προκήρυξη των εκλογών για ανάδειξη κοσμήτορα γίνεται από τον πρύτανη του Ιονίου πανεπιστημίου έως τις 31-10-2018. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής, οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από προσωρινή Κοσμητεία, η οποία αποτελείται από τον προσωρινό κοσμήτορα, τους προέδρους των Τμημάτων της Σχολής, πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. από κάθε Τμήμα, τα οποία ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου πανεπιστημίου. Με όμοια απόφαση ορίζεται ο προσωρινός κοσμήτορας, καθηγητής α΄ βαθμίδας, άλλως αναπληρωτής καθηγητής, Τμήματος της Σχολής.
5. Οι προθεσμίες της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να παρατείνονται για έως δύο φορές, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 • 12 Ιουνίου 2018, 08:52 | Φοιτήτρια Κατεύθυνσης Συντήρησης

  Στο Σχέδιο πουθενά δεν αναφέρεται η Κατεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης του Τμήματος Περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο. Η συγκεκριμένη Κατεύθυνση καταργείται και κανείς δεν έχει ενημερώσει κανέναν. Πρόκειται για την μοναδική Κατεύθυνση σε όλο το ΤΕΙ Ιονίων όπου οι σπουδαστές κέρδισαν μετά από πολύ αγώνα επαγγελματικά δικαιώματα και είναι μια Κατεύθυνση όπου καθημερινά έμπρακτα συνεισφέρει στην συντήρηση και διατήρηση όχι μόνο στη Ζάκυνθο αλλά και σε όλη την Ελλάδα.

 • 11 Ιουνίου 2018, 17:07 | ΤΕΛΗΣ

  Για τον διορισμό του προσωρινου Κοσμητορα και των μελών της προσωρινής Κοσμητειας θα ληφθεί υποχρεωτικά υπόψη η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των Καθηγητων και λοιπών μελών ΔΕΠ των Τμημάτων και των Σχολών του Ιονιου Πανεπιστημίου.

 • 7 Ιουνίου 2018, 22:44 | Κωνσταντίνος

  Καλησπέρα σας.Επειδή ο τίτλος «Σχολή Οικονομικών Επιστημών»δεν προσθέτει κά ποιο κύρος στις ειδικότητες που περιέχει, προτείνω την αλλαγή του.Φυσικά, εφόσον αλλάξει και το αντικείμενο του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης στη Λευκάδα σε Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών.Τότε η νέα σχολή με έδρα την Κέρκυρα πρέπει να ονομαστεί Επιστημών Διοίκησης και όχι Οικονομικών Επιστημών.

 • 6 Ιουνίου 2018, 18:52 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

  Στο τμήμα ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας του Τει ιονιων νησων να λητουργησει κατευθυνση δημοσιων σχεσεων και επικοινωνιας,οπως ήταν ο τίτλος του τμήματος πριν την αλλαγή ονομασίας.
  Σκοπός οι απόφοιτοι της συγκεκριμένης κατευθυνσης να στελεχωσουν το γραφείο δημοσιων σχεσεων και επικοινωνιας του Ιονιου Πανεπιστημίου. Σκοπός του γραφείου αυτού θα είναι η διοργάνωση εκδηκωσεων και πασης φυσεως επικοινωνίας καθολοκληρου με τις σχολες του Ιονίου Πανεπιστημίου. Συνεργασίες με αλλα πανεπιστήμια κ.α.
  Το μόνο αναλογο γραφείο που υπάρχει δημοσιων σχέσεων κ επικοινωνίας σε πανεπιστήμιο της χωρας λειτουργεί στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Γιατί όχι και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 • 5 Ιουνίου 2018, 22:40 | ΜΑΡΙΟΣ

  ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ…

 • 5 Ιουνίου 2018, 21:32 | ΜΑΡΙΟΣ

  ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

 • 5 Ιουνίου 2018, 21:31 | ΜΑΡΙΟΣ

  ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕ 4 ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΣ

  1. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ
  2. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ
  3. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΙΘΑΚΗ
  4. ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ ΑΞΙΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ…….

  ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ 2 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΣΕ ΠΕΝΤΕ….. ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΤΙΧΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ……