Έκθεση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Στις 26 Ιανουαρίου 2011 το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έθεσε σε δημόσια διαβούλευση πλαίσιο αρχών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά. Η διαβούλευση διήρκεσε από τις 26 Ιανουαρίου 2011 μέχρι τις 11 Μαρτίου 2011 (45 ημέρες), διάστημα το οποίο κρίθηκε αρκετό για την καλύτερη ενημέρωση και δυνατότητα πρόσβασης των ενδιαφερομένων.

Παράλληλες ενέργειες δημοσιότητας περιελάμβαναν δελτία τύπου, επισκέψεις της πολιτικής ηγεσίας σε φορείς στο εξωτερικό (Γερμανία, Βέλγιο, Τουρκία, ΗΠΑ), επιστολές σε δίκτυα της ομογένειας (π.χ. το ΣΑΕ) και σε όλα τα πανεπιστημιακά Τμήματα Ελληνικών Σπουδών.

Τα 236 σχόλια που αναρτήθηκαν απάντησαν σε 4 βασικούς άξονες/πεδία (113 σχόλια) και 10 σημεία/προτάσεις (123 σχόλια) για το σχεδιασμό μιας συνεκτικής πολιτικής για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά. Δόθηκε επίσης η δυνατότητα συμμετοχής στο αγγλόφωνο κοινό με την ανάρτηση των πεδίων και αξόνων της διαβούλευσης στην αγγλική γλώσσα.

Στη διαβούλευση συμμετείχαν φορείς εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, σύλλογοι γονέων και εκπαιδευτικών, ομογενειακοί φορείς καθώς και μεμονωμένα άτομα.

Κατεβάστε την Έκθεση της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Δημόσια διαβούλευση για το νέο πλαίσιο αρχών της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ξεκινά τη δημόσια διαβούλευση για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά με στόχο τη συγκρότηση μιας συνεκτικής και συνθετικής πρότασης που θα αποτυπωθεί τους αμέσως επόμενους μήνες σε νομοθετική πρωτοβουλία.

Σκοπός μας είναι να ανασυγκροτήσουμε με βάση τα νέα δεδομένα τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό και ταυτόχρονα να αναδείξουμε τον εξέχοντα ρόλο που παίζει η ζωντανή δύναμη της διασποράς στη σύγχρονη εποχή, τόσο για την ελληνική ταυτότητα όσο και για την ιδιότητα του πολίτη του κόσμου.

Καλούμε κάθε πολιτικό και κοινωνικό φορέα της διασποράς και όλους τους ενδιαφερόμενους, να αποτελέσουν κύτταρα διαλόγου και προτάσεων για την συνδιαμόρφωση μιας κοινά αποδεκτής «χάρτας» για την ελληνόγλωσση διαπολιτισμική εκπαίδευση της διασποράς. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε νέα ιδέα και κάθε εποικοδομητική παρατήρηση που θα κινείται σε μια ανανεωτική κατεύθυνση για τα θέματα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

(Κατεβάστε το Κείμενο της Διαβούλευσης σε μορφή *.pdf)