Άρθρο 13 – Συμβούλιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Εφαρμογής του Επενδυτικού Νόμου

Συστήνεται «Συμβούλιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Εφαρμογής του Επενδυτικού Νόμου», το οποίο έχει ως σκοπό την παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος νόμου και τη διατύπωση προτάσεων προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τη βελτίωση των διαδικασιών, την αντιμετώπιση προβλημάτων και την εν γένει αποτελεσματική εφαρμογή του. Το Συμβούλιο συντάσσει ετήσια έκθεση προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, την οποία ο Υπουργός υποβάλλει στη Βουλή των Ελλήνων.

Το Συμβούλιο αποτελείται από δώδεκα (12) μέλη, τα οποία είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως Πρόεδρος, από ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΒΕΕ), του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε., του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.), της εταιρίας «Invest in Greece A.E.», της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕ), της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και του Συνδέσμου Εταιριών Συμβούλων Μάνατζμεντ (ΣΕΣΜΑ).

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συγκροτείται το Συμβούλιο και καθορίζονται ειδικότερα θέματα της λειτουργίας του.

  • Άρθρο 13 (Συμβούλιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Εφαρμογής του Επενδυτικού Νόμου)

    Στο Συμβούλιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Εφαρμογής του Επενδυτικού Νόμου, πιστεύουμε ότι πρέπει να οριστεί οπωσδήποτε εκπρόσωπος του ΣΕΒΕ καθώς αποτελεί ένα δραστήριο φορέα, με συστηματικές και συνεχείς παρεμβάσεις στην Πολιτεία για θέματα εξαγωγών και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Ο ΣΕΒΕ έχει πάνω από 600 ενεργά άμεσα μέλη, 3000 έμμεσα μέλη και παραρτήματα στην Ήπειρο, στο Βόρειο Αιγαίο και στη Θράκη. Η συνεισφορά του στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι και ιδιαίτερα στην προώθηση των εξαγωγών και την περιφερειακή ανάπτυξη έχουν αναγνωρισθεί και συμμετέχει ισότιμα με άλλους φορείς σε πολλά Εθνικά Συμβούλια, Επιτροπές, κ.λ.π.

  • 23 Αυγούστου 2010, 14:32 | Apostolos P.

    Πολύ καλή ιδέα και μακάρι να υλοποιηθεί άμεσα. Θα πρότεινα δε το Συμβούλιο αυτό να έχει τη δυνατότητα να καλεί σε ακρόαση σημαίνοντα πρόσωπα του Δημοσίου αλλά και του Ιδιωτικού τομέα που εμπλέκονται στην υλοποίηση του νόμου προκειμένου να αποκτά μια ποιό σφαιρική και ολοκληρωμένη άποψη για τα προβλήματα εφαρμογής του.

  • 19 Αυγούστου 2010, 22:05 | NIKOS G

    Καλό το προσχέδιο αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να αναθέσει καθήκοντα π.χ αξιολογητή ή παραλαβής αιτήσεων στα Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ), τα οποία λειτουργούν ήδη αρκετά χρόνια και έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία στις ιδιωτικές επενδύσεις.