Άρθρο 4 – Ποσοστά και ύψος των περιφερειακών ενισχύσεων

1. α) Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από το μέγεθος του φορέα της επένδυσης και τον Νομό στον οποίο υλοποιείται.

β) Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε μεγάλες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές, σύμφωνα με την σχετική κατάταξη της Ε.Ε. (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, Παράρτημα Ι (ΕΕ L 214 της 9-8-2008, σ. 38).

γ) Στα επενδυτικά σχέδια του παρόντος νόμου παρέχονται κατά Νομό και μέγεθος επιχείρησης τα ποσοστά ενισχύσεων της παραγράφου 2, τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 50% της ενισχυόμενης δαπάνης. Ο καθορισμός των ποσοστών ενίσχυσης γίνεται, για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, με βάση το κατά το έτος 2007 κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) κάθε Νομού, σε σχέση με τον κατά το ίδιο έτος μέσο όρο του κατά κεφαλή ΑΕΠ της χώρας.

δ) Η επικράτεια χωρίζεται σε τρεις ζώνες κινήτρων (Α, Β, Γ) με βάση το επίπεδο ανάπτυξης, σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας. Ειδικότερα :

Στην Α’ Ζώνη κινήτρων ανήκουν οι Νομοί της Αττικής και της Βοιωτίας, οι οποίοι έχουν κατά κεφαλή ΑΕΠ υψηλότερο από το 120% του μέσου όρου της χώρας, και τα ποσοστά ενίσχυσης στους Νομούς αυτούς ανέρχονται καταρχήν σε 15% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 20% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 25% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.

Στη Β’ Ζώνη κινήτρων ανήκουν οι Νομοί με κατά κεφαλή ΑΕΠ μεγαλύτερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας, και τα ποσοστά ενίσχυσης στους Νομούς αυτούς ανέρχονται καταρχήν σε 30% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 35% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 40% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.

Στη Γ’ Ζώνη κινήτρων ανήκουν οι Νομοί με κατά κεφαλή ΑΕΠ μικρότερο από το 75% του μέσου όρου της χώρας, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα νησιά των Περιφερειών Νοτίου και Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων, τα νησιά που ανήκουν διοικητικά σε νομούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και οι παραμεθόριοι Νομοί της χώρας.  Τα ποσοστά ενίσχυσης στην Γ’ Ζώνη ανέρχονται καταρχήν σε 40% για Μεγάλες επιχειρήσεις, 45% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 50% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.

ε) Επιπλέον, και σε κάθε περίπτωση, τηρούνται τα όρια του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2007-2013 (2006/C 286/04, 23.11.2006). Τα ανωτέρω ποσοστά εντός των Ζωνών Α’, Β’ και Γ’ υπόκεινται στους περιορισμούς του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και εάν κάποιος νομός, δικαιούται με βάση τις τρεις Ζώνες ενισχύσεων σε κάποια κατηγορία (μεγάλες, μεσαίες, μικρές επιχειρήσεις) ποσοστό υψηλότερο από αυτό που επιτρέπει ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων, τότε η ενίσχυση περιορίζεται στα όρια του Χάρτη.

2. α) Βάσει των κριτηρίων των περιπτώσεων γ’  έως ε’ της παραγράφου 1 τα ποσοστά ενισχύσεων που παρέχονται ανά Νομό και μέγεθος επιχείρησης είναι τα εξής :

ΠεριφέρειεςΝομοίΑΕΠ κκ 2007 (Μέσος Όρος Χώρας =100)ΖώνεςΌρια

Εγκεκριμένου ΧΠΕ

Ποσοστά ενίσχυσης
Μεγάλες επιχειρήσειςΜεσαίες επιχειρήσειςΜικρές  και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Νότιο ΑιγαίοΚυκλάδων114,66Γ15%15%25%35%
Δωδεκανήσου102,69Γ15%15%25%35%
Στερεά ΕλλάδαΦθιώτιδος84,05Β15%15%25%35%
Φωκίδος75,54Β20%20%30%40%
Ευβοίας81,79Β15%15%25%35%
Βοιωτίας148,17Α15%15%20%25%
Ευρυτανίας53,45Γ20%20%30%40%
Κεντρική ΜακεδονίαΘεσσαλονίκης85,56Β30%30%35%40%
Χαλκιδικής78,66Β30%30%35%40%
Κιλκίς79,31Γ30%30%40%50%
Πέλλας64,66Γ30%30%40%50%
Ημαθίας71,55Γ30%30%40%50%
Πιερίας64,44Γ30%30%40%50%
Σερρών56,47Γ30%30%40%50%
Δυτική ΜακεδονίαΓρεβενών64,44Γ30%30%40%50%
Κοζάνης92,78Β30%30%35%40%
Φλώρινας73,60Γ30%30%40%50%
Καστοριάς68,00Γ30%30%40%50%
ΑττικήΑττική134,48Α20%15%20%25%
ΘεσσαλίαΛάρισα76,51Β30%30%35%40%
Μαγνησία87,72Β30%30%35%40%
Καρδίτσα54,42Γ30%30%40%50%
Τρίκαλα61,75Γ30%30%40%50%
ΙόνιαΚέρκυρα74,78Γ30%30%40%50%
Λευκάδα74,68Γ30%30%40%50%
Κεφαλληνία91,16Γ30%30%40%50%
Ζάκυνθος101,62Γ30%30%40%50%
ΚρήτηΗράκλειο92,67Β30%30%35%40%
Χανιά91,70Β30%30%35%40%
Λασίθι94,61Β30%30%35%40%
Ρέθυμνο82,22Β30%30%35%40%
ΠελοπόννησοςΛακωνία65,63Γ30%30%40%50%
Μεσσηνία67,67Γ30%30%40%50%
Κορινθία106,36Β30%30%35%40%
Αρκαδία98,06Β30%30%35%40%
Αργολίδα78,99Β30%30%35%40%
Β. ΑιγαίοΛέσβος71,88Γ30%30%40%50%
Χίος85,45Γ30%30%40%50%
Σάμος72,95Γ30%30%40%50%
Ανατολική Μακεδονία – ΘράκηΚαβάλα76,19Γ40%40%45%50%
Ξάνθη64,98Γ40%40%45%50%
Ροδόπη57,54Γ40%40%45%50%
Δράμα63,15Γ40%40%45%50%
Έβρος69,18Γ40%40%45%50%
ΉπειροςΙωάννινα78,66Γ40%40%45%50%
Άρτα61,64Γ40%40%45%50%
Πρέβεζα71,23Γ40%40%45%50%
Θεσπρωτία75,22Γ40%40%45%50%
Δυτική ΕλλάδαΑχαΐα77,48Β40%30%35%40%
Αιτ/νία60,24Γ40%40%45%50%
Ηλεία52,26Γ40%40%45%50%

Στα νησιά που ανήκουν διοικητικά σε Νομούς της ηπειρωτικής Ελλάδας παρέχονται τα ποσοστά ενίσχυσης που προβλέπονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, προσαυξανόμενα κατά 10% για Μεσαίες επιχειρήσεις και 20% για Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, δεν μπορούν όμως να υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση το 50% της ενισχυόμενης δαπάνης. Στην περίπτωση που το ποσοστό ενίσχυσης για τις μεγάλες επιχειρήσεις που προβλέπεται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ανέρχεται στο 40%, αυτό προσαυξάνεται κατά 5% για τις Μεσαίες επιχειρήσεις και 10% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις.

β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να τροποποιούνται τα ποσοστά ενισχύσεων, με βάση διαφοροποιήσεις στο ΑΕΠ κάθε Νομού και σύμφωνα με τα κριτήρια των περιπτώσεων γ’ έως ε’ της παραγράφου 1.

3. Οι ενισχύσεις του παρόντος νόμου δεν σωρεύονται με οποιαδήποτε άλλη κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης της Ε.Ε. ή με οποιαδήποτε άλλη κοινοτική ή εθνική χρηματοδότηση, σε σχέση με τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν η εν λόγω σώρευση θα είχε ως αποτέλεσμα η ένταση της ενίσχυσης να υπερβεί την ένταση της ενίσχυσης που προβλέπει η νομοθεσία της Ε.Ε. .

4. α) Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις του παρόντος νόμου, περιλαμβανομένων και των ενισχύσεων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, όπως οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά κατά τη διάρκεια μιας πενταετίας το όριο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων και για επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδια παραγωγική διαδικασία και υλοποιούνται εντός της ίδιας Περιφέρειας.

β) Τα όρια του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύουν για τα επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.

5. Ενισχύσεις μεγάλων επενδυτικών σχεδίων

α) Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου ως «μεγάλο επενδυτικό σχέδιο» νοείται επένδυση, με ενισχυόμενες δαπάνες άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, υπολογιζόμενες με τις τιμές και τις επίσημες συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.

β) Για τον υπολογισμό του συνολικού ποσού των ενισχυόμενων δαπανών θα λαμβάνεται υπόψη η υλοποίηση για περίοδο τριών (3) ετών, σε μία εγκατάσταση, εκ μέρους μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων, πάγιων περιουσιακών στοιχείων συνδυαζόμενων κατά αδιαίρετο από οικονομική άποψη τρόπο.

γ) Για επενδυτικά σχέδια που υπερβαίνουν τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ, το χορηγούμενο ποσοστό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως εξής:

i. για το τμήμα μέχρι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ παρέχεται το 100% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης,

ii. για το τμήμα που υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ μέχρι και εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το 50% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης,

iii. για το τμήμα που υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ παρέχεται το 34% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου περιφερειακής ενίσχυσης.

δ. Στα επενδυτικά σχέδια της παρούσας περίπτωσης δεν παρέχονται οι προσαυξήσεις των ποσοστών ενίσχυσης που χορηγούνται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

 • 23 Αυγούστου 2010, 22:02 | Νικηφοράκης

  Σχετικά με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου, θα ήθελα να σημειώσω οτι όσον αφορά σε έργα ΑΠΕ δεν θα έπρεπε να υπάρχει ο περιορισμός των 20εκ. ευρώ για τις συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, καθώς κάθε άδεια παραγωγής αποτελεί άλλη παραγωγική διαδικασία. Αν ισχύσει το αντίθετο, τότε οι μεγάλες επιχειρήσεις θα κάνουν μια μόνο επένδυση ανά Περιφέρεια, κάτι που είναι τελείως αντίθετο με το Αναπτυξιακού Νόμου και το Νόμου για τις ΑΠΕ, που έχουν ως κύριο σκοπό την ανάπτυξη της χώρας.

 • 23 Αυγούστου 2010, 21:46 | Tsekeridis Vasilis

  Το όριο της κρατικής ενίσχυσης ανά δραστηριότητας και ανά περιφέρεια πρέπει να αυξηθεί αν όχι να καταργηθεί υποβοηθώντας ουσιαστικά την επενδυτική δραστηριότητα. Περιορίζοντας το όριο της κρατικής ενίσχυσης περιορίζεται η κινητροδότηση και εμποδίζονται μεγάλα επενδυτικά σχέδια. Στόχος του αναπτυξιακού νόμου είναι η προσέλκυση επενδύσεων. Με τον τρόπο αυτό οριοθετούνται και περιορίζονται σε ύψος οι επενδύσεις που είναι επιθυμητές στην ελληνική επικράτεια. Ζητούμενο είναι η ενίσχυση σοβαρών επιχειρηματικών κινήσεων με έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα και ενός ελάχιστου κρίσιμου μεγέθους το οποίο θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά στην ευρύτερη περιοχή και δε θα περιορίζεται στα στενά όρια της διοικητικής περιφέρειας.

 • 23 Αυγούστου 2010, 21:28 | Μαρία Κασάμπαλη

  Αύξηση του ανώτατου ορίου επιχορήγησης ανά επιχείρηση σε €20.000.000, με εξαίρεση από το όριο αυτό όλων των επενδυτικών σχεδίων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 • 23 Αυγούστου 2010, 20:50 | Σοφία Π.

  Προτείνεται να μην ισχύσει το ανώτατο όριο επιχορήγησης στα 10.000.000ευρώ ανά επιχείρηση και τα 20.000.000ευρώ με τις συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του φορέα επένδυσης ανά πενταετία και για επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ίδια διαδικασία και υλοποιούνται εντός της ίδιας περιφέρειας. Προτείνεται να ισχύει το όριο των 20.000.000 ευρώ επιδότησης ανά επιχειρηση εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων για ΑΠΕ.
  Είναι ευνόητο πως ένα επενδυτικό σχέδιο π.χ. για την δημιουργία Αιολικού Πάρκου μπορεί πολύ εύκολα να ξεπεράσει την επιδότηση των 10.000.000ευρώ.

 • 23 Αυγούστου 2010, 17:21 | IOANNIS ANTONOPOULOS

  «4. α) Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις του παρόντος νόμου, περιλαμβανομένων και των ενισχύσεων σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, όπως οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά κατά τη διάρκεια μιας πενταετίας το όριο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων και για επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδια παραγωγική διαδικασία και υλοποιούνται εντός της ίδιας Περιφέρειας».

  Να εξαιρεθούν από τον περιορισμό αυτό οι επενδύσεις σε ΑΠΕ, όπως άλλωστε ίσχυε στον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο.
  Να διευκρινιστεί τι ορίζεται ως «ίδια παραγωγική διαδικασία». Κατά την άποψη μου, π.χ. η παραγωγή ενέργειας από την ίδια πηγή και σε συγκεκριμένο χώρο.

 • 23 Αυγούστου 2010, 15:13 | Μαλούτας Λάζαρος

  Με αφορμή την δημόσια διαβούλευση του νέου αναπτυξιακού νόμου επιθυμώ να θέσω υπ’ όψιν σας μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του Νομού Κοζάνης και επιβάλλουν, κατά την γνώμη μου, την αναθεώρηση των ρυθμίσεων που προβλέπει το σχέδιο νόμου.
  Όπως αναφέρεται στο Σ/Ν σκοπός των ενισχύσεων είναι η υποστήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων, ώστε να προωθηθεί η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, η περιφερειακή σύγκλιση η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η οικονομική κοινωνική συνοχή της χώρας. Για να υπηρετηθεί αυτός ο σκοπός απαιτείται να διαμορφωθεί ένα νέο επιχειρηματικό πρότυπο που θα βασίζετε στην ανταγωνιστικότητα την ποιότητα την εξωστρέφεια, την παραγωγή μεταφορά και αξιοποίηση της νέας γνώσης, την καινοτομία, την παραγωγική αναδιάρθρωση, την πράσινη επιχειρηματικότητα και την δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης στη χώρα.
  Τα τελευταία όμως χρόνια κύριε Υπουργέ, η Δυτική Μακεδονία ο Ν. Κοζάνης, η Κοζάνη έχουν εισέλθει σε μια περίοδο έντονης κρίσης.
   Ο περιορισμός των εργαζομένων στη ΔΕΗ
   Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας
   Τα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης
   Η βάση του 10 για την εισαγωγή σε ΑΕΙ/ΤΕΙ
   Η συρρίκνωση της οικοδομικής δραστηριότητας
   Η διεθνής οικονομική κρίση,
   Η μείωση του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ στην περιοχή
   Η πληθυσμιακή συρρίκνωση του Νομού
  έχουν περιορίσει ιδιαίτερα το παραγόμενο προϊόν στην περιοχή.
  Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με το παλαιότερο κύμα αποβιομηχάνισης (ΑΕΒΑΛ, ΜΑΒΕ, ΕΛΣΙ), την παρατεταμένη επενδυτική άπνοια, διαμορφώνουν ένα τοπίο ιδιαίτερα ζοφερό για το μέλλον της περιοχής. Ιδιαίτερα ζοφερό αφού πέρα από την αναμφισβήτητη περιβαλλοντική υποβάθμιση είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική και η έλλειψη αναπτυξιακού προτύπου για την περιοχή. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται ζωντανά απ’ τα δεκάδες κλειστά καταστήματα στο κέντρο της πόλης.
  Ο Πρωθυπουργός της χώρας στην ομιλία του στην Κοζάνη στις 10/09/2009 παρουσιάζοντας τις προτάσεις του για το μέλλον της περιοχής τόνισε πως «αργά ή γρήγορα ο λιγνίτης θα τελειώσει. Εμείς θέλουμε η Κοζάνη με την ενεργειακή της τεχνογνωσία να πρωτοστατήσει και στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και η ΔΕΗ να μπει δυνατά στις νέες και καθαρές τεχνολογίες σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ».
  Οι ανάγκες αυτές της περιοχής που περιγράφονται παραπάνω δεν υπηρετούνται κατά την γνώμη μου από το συζητούμενο Σ/Ν. Για άλλη μια φορά η περιοχή μας είναι δέσμια του υψηλού ΑΕΠ που φαίνεται να παράγεται στην περιοχή λόγω της εντονότατης παρουσίας της ΔΕΗ, και της καθοριστικής συμμετοχής της στο παραγόμενο προϊόν στο νομό.
  Είναι αυτή λοιπόν η δραστηριότητα της ΔΕΗ που κατατάσσει το Ν. Κοζάνης στη Β΄ Ζώνη βάσει του παραγόμενου ΑΕΠ. Είναι αυτή η δραστηριότητα που παραγνωρίζοντας τα πραγματικά οικονομικά και αναπτυξιακά στοιχεία του Νομού, τον διαφοροποιεί απ’ τους υπόλοιπους Νομούς της Δυτικής Μακεδονίας.
  Στο νομό Κοζάνης ξεκίνησε και στο επόμενο διάστημα θα γίνεται ακόμα πιο φανερό, η αναδιάρθρωση της ηλεκτροπαραγωγής με την συρρίκνωση της λιγνιτικής παραγωγής (σήμερα μόλις ξεπερνάει το 50% όταν πριν μερικά χρόνια ήταν πάνω από 70%). Εάν σήμερα δεν δρομολογήσουμε μέτρα που να:
  • Προσελκύουν τις ιδιωτικές επενδύσεις
  • Δημιουργούν ένα ευνοϊκό περιβάλλον στην περιοχή για ΑΠΕ και καθαρές τεχνολογίες,
  φοβάμαι πως στο άμεσο μέλλον η οικονομική κατάσταση του Νομού Κοζάνης θα επιδεινωθεί δραματικά .
  Είναι λοιπόν ιδιαίτερα κρίσιμο ο Ν. Κοζάνης να επαχθεί στην Γ΄ ζώνη ενισχύσεων προκειμένου να υπηρετούνται οι βασικοί σκοποί του Σ/Ν δηλαδή η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, η περιφερειακή σύγκλιση, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η οικονομική και κοινωνική συνοχή της χώρας.

 • Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις επιδοτήσεων στην ίδια περιφέρεια ανάμεσα σε περιοχές με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Π..χ μεγάλα και αναπτυγμένα νησιά, εντός της ίδιας περιφέρειας. Θα μπορούσε π.χ. να υπάρχει πρόβλεψη για επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 4.000 κατοίκων, εξαιρουμένων ίσως κάποιων, καθώς και σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές. Αυτό το κριτήριο σε συνδυασμό με την βαθμολόγηση της ισόρροπης ανάπτυξης θα συντελέσει σημαντικά στην παροχή κινήτρων για πραγματική περιφερειακή ανάπτυξη. Κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά σημαντικό, ειδικά σε περιπτώσεις επενδύσεων στον τουρισμό, όπου πρέπει να γίνουν πιο μεγάλα τα κίνητρα για επενδύσεις σε τουριστικά «παρθένες» περιοχές.
  Επιπλέον θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η στρέβλωση του συστήματος ένταξης σε ζώνες, με βάση το κατά κεφαλή εισόδημα ενός Νομού. Με βάση και τη διοικητική μεταρρύθμιση, θα πρέπει να γίνεται μνεία ότι π.χ. από αρχές του 2011 η ένταξη σε ζώνες θα γίνεται με βάση τα ΑΕΠ ανά νέο διευρυμένο Δήμο.

 • Ποσοστά και ύψος των περιφερειακών ενισχύσεων.
  Για το καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων και ειδικότερα τα όρια του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2007-2013 (2006/C 286/04, 23.11.2006), θα πρέπει το Ελληνικό Κράτος να τα επαναδιαπραγματευθεί με τις αντίστοιχες αρχές της ΕΕ διότι όπως είναι γνωστό από το 2006 οπότε και εγκρίθηκε ο χάρτης έχουν μειωθεί κατά πολύ τα αντίστοιχα ποσοστά του ΑΕΠ τόσο ανά Νομό όσο και ανά Περιφέρεια.
  Άλλωστε όπως περιγράφεται και στο νόμο « Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να τροποποιούνται τα ποσοστά ενισχύσεων, με βάση διαφοροποιήσεις στο ΑΕΠ κάθε Νομού και σύμφωνα με τα κριτήρια των περιπτώσεων γ’ έως ε’ της παραγράφου 1». Στην παρούσα φάση λοιπόν και πριν την ψήφιση του νέου Νόμου θα πρέπει να γίνει άμεση αναθεώρηση των αντίστοιχων ποσοστών σε συνεργασία με την ΕΕ.

  Λόγο εφαρμογής του Καλλικράτη η έννοια του Νομού από την εφαρμογή και του αναπτυξιακού νόμου δεν θα έχει νόημα και ίσως θα πρέπει αυτό να προβλεφθεί άμεσα και να αλλάξει η διατύπωση του δεύτερου εδαφίου της 2ης παραγράφου του άρθρου 4, ώστε με υπουργική απόφαση να μπορούν να τροποποιούνται τα ποσοστά ενίσχυσης με βάση τις διαφοροποιήσεις στο ΑΕΠ κάθε «Δήμου» αντί του προβλεπόμενου «Νομού».
  Επισημαίνεται, ότι στα προγράμματα των ΠΕΠ και του LEADER η κατανομή των ενισχύσεων διαφοροποιείται σε επίπεδο Δήμου και είναι σε γενικές γραμμές πιο ορθολογική από τις αντίστοιχες προβλέψεις του προτεινόμενου Σ.Ν.

 • 22 Αυγούστου 2010, 21:18 | Γεώργιος Μπουραντάς

  Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, ο οποίος βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, μεταξύ άλλων προβλέπει τα ποσοστά και το ύψος των περιφερειακών ενισχύσεων.
  Ειδικότερα, στο άρθρο 4 παρ. 2 προβλέπεται γα το νομό Ευβοίας

  Περιφέρειες Νομοί ΑΕΠ κκ 2007 (Μέσος Όρος Χώρας =100) Ζώνες Όρια
  Εγκεκριμένου ΧΠΕ Ποσοστά ενίσχυσης
  Μεγάλες επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
  Στερεά Ελλάδα Ευβοίας 81,79 Β 15% 15% 25% 35%

  Από τα παραπάνω, φαίνεται το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό ενίσχυσης των Επιχειρήσεων του Νομού Ευβοίας, το αμέσως χαμηλότερο μετά την Αττική και την Βοιωτία.
  Γνωρίζουμε ότι τα ποσοστά ενίσχυσης καθορίζονται από τον Χάρτη των Περιφερειακών
  Ενισχύσεων, 2007 – 2013, ο οποίος ορίζει μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης για τις μεγάλες
  επιχειρήσεις το 15% δίνοντας έτσι ποσοστό για τις μεσαίες 25% (+10%) και για τις μικρές
  και πολύ μικρές επιχειρήσεις 35% (+20%).

  Θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας κάποιες ιδιαιτερότητες που εμφανίζει ο Νομός Ευβοίας και που ο Χάρτης των Περιφερειακών Ενισχύσεων, 2007 – 2013 δεν λαμβάνει υπόψη του.

  1) Ο Νομός Ευβοίας έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι ιδιόμορφα νησιωτικός, εκτείνεται σε μήκος από την Μαγνησία μέχρι τις Κυκλάδες, έχει όμως σημειακή επαφή με την Στερεά Ελλάδα που την κάνει να θεωρείται προέκταση της, χωρίς πραγματικά να είναι.

  2) Μεγάλες περιοχές της Εύβοιας όπως η Βόρεια Εύβοια, η περιοχή της Κύμης, η Σκύρος και η Νότια Εύβοια έχουν δυσκολίες στην διασύνδεση τους με τους άλλους Νομούς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες επενδύσεις σε υποδομές, μέχρι σήμερα, που θα μπορούσαν να βγάλουν την Εύβοια από την απομόνωση και να την βάλουν σε τροχιά ανάπτυξης. Όπως η χωροθέτηση και δημιουργία ΒΙ.ΠΕ. – ΒΙΟ.ΠΑ., ο καθορισμός χρήσεων γης και η κατασκευή του διαμήκη και κάθετου οδικού άξονα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός, ότι όλοι «βλέπουν» την Εύβοια ως «αδιέξοδο» του εθνικού οδικού δικτύου σε σχέση με άλλους νομούς της επικράτειας και όχι ως «πύλη» εισόδου της χώρας από το Βορειοανατολικό Αιγαίο.

  3) Το υψηλό ΑΕΠ που εμφανίζει ο Νομός Ευβοίας οφείλεται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στην βιομηχανική δραστηριότητα της ζώνης Οινοφύτων – Σχηματαρίου, που στην ουσία αποτελεί υποδοχέα των βιομηχανιών του Λεκανοπεδίου Αττικής. Χωρίς να λαμβάνεται υπόψη, ότι το παραγόμενο εκεί ΑΕΠ δεν διαχέεται στις υπόλοιπες περιοχές του Νομού. Αυτό μπορεί να φανεί από το υψηλά ποσοστά ανεργίας που εμφανίζει ο Νομός διαχρονικά, από το ύψος των καταθέσεων και από τις δηλώσεις φορολογίας φυσικών προσώπων.

  4) Επιπλέον ο Νομός Ευβοίας είναι ο μοναδικός Νομός που έχει πληγεί από μεγάλες φυσικές καταστροφές, το 2007 από πυρκαγιές και το 2009 από πλημμύρες, με τεράστιες καταστροφές στις υποδομές του.

  5) Από το 2009 η οικονομία της χώρα μας βρίσκεται σε ύφεση, τα αποτελέσματα της οποίας να είναι εμφανή και στην Εύβοια, με την βιομηχανική δραστηριότητα να βαίνει μειούμενη και τις κατασκευές να έχουν υποχωρήσει. Σημαντικός αριθμός βιομηχανιών σταμάτησε τη λειτουργία τους (όπως ΔΑΡΙΓΚ, IDEAL STANDARD), ενώ πολλές άλλες προχώρησαν σε περικοπές προσωπικού αυξάνοντας σημαντικά την ανεργία.

  Με βάση τα παραπάνω δεδομένα θεωρούμε πως τα ποσοστά επιχορήγησης για νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι μικρά και μάλλον θα λειτουργήσουν σαν αντικίνητρο για την εγκατάσταση νέων ή την επέκταση υφιστάμενων επιχειρήσεων. Για αυτό το λόγο θα ήταν σκόπιμο να καθοριστούν υψηλότερα ποσοστά επιχορήγησης, για την εγκατάσταση επιχειρήσεων στην νησιωτική Εύβοια, όπως αυτά που ισχύουν στη υπόλοιπη Ελλάδα.

  Γεώργιος Μπουραντάς
  Πρόεδρος Δ.Ε. Τ.Ε.Ε/Π.Τ. Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

 • 20 Αυγούστου 2010, 13:12 | Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος

  Πρέπει οπωσδήποτε να μπουν και άλλα κριτήρια πέραν του ΑΕΠ για την κατάταξη των νομών στις διάφορες κατηγορίες, ώστε να αναζητηθεί η πραγματική εικόνα των διάφορων περιοχών της χώρας. Δε μπορεί η Φωκίδα λ.χ. να φέρεται πάνω από το 75% του μέσου Α.Ε.Π. και να τίθεται στην ανάλογη κατηγορία, όταν έρευνες του ΕΚΚΕ (επίσημος κρατικός φορέας…) την κατατάσσουν ως το φτωχότερο νομό της χώρας. Πρέπει να αναζητηθεί που πραγματικά υπάρχει υπανάπτυξη, ώστε εκεί να δοθούν σοβαρά κίνητρα!

 • Άρθρο 4
  4.2.α
  Θεωρούμε ότι πρέπει να εξαιρεθούν απόλυτα για τον τομέα του τουρισμού οι επενδύσεις που αναφέρονται σε ανέγερση νέων καταλυμάτων σε περιοχές της χώρας που χαρακτηρίζονται από υπερπροσφορά, άρα και σε κορεσμό, ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Στις περιοχές αυτές η υπερπροσφορά έχει καταλήξει σε φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, υποβάθμισης των υπηρεσιών, κατάρρευσης των τιμών και σημαντική μείωση της απασχόλησης ως εύκολη λύση στη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων. Οι κορεσμένες τουριστικά περιοχές της χώρας είναι συγκεκριμένες, γνωστές τόσο στον ΕΟΤ όσο και στους εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα. Δυστυχώς, η μη εφαρμογή του μέτρου αποκλεισμού αυτών των περιοχών από τις επιχορηγήσεις κατά τα τελευταία έτη, οδήγησε στην ελεύθερη πτώση των τιμών και σε κάποιες περιπτώσεις και στην βίαιη αλλοίωση της φυσιογνωμίας τουριστικών προορισμών. Εδώ πρέπει να επαναφέρουμε τις σχετικές προβλέψεις και σχεδιασμούς του ΥΠΕΚΑ που, αναπόφευκτα, θα έχουν και ρόλο μπούσουλα για το που και τι μπορεί ο επενδυτής να κάνει στις διάφορες περιοχές της χώρας.

  Ο καθορισμός των ποσοστών ενίσχυσης κατά νομό στερούνται λογικής βάσης αφού, στα πλαίσια των νομών υπάρχουν νησιά ή περιοχές με τελείως διαφορετική φέρουσα ικανότητα αλλά, κύρια, με τελείως διαφορετική οικονομική ανάπτυξη. Για παράδειγμα τα Δωδεκάνησα έχουν την Ρόδο και την Κω (απόλυτα κορεσμένα νησιά), αλλά έχουν και ένα πλήθος μικρών και υποανάπτυκτων νησιών. Η Αττική έχει την υπερκορεσμένη Αθήνα και η Κεντρική Μακεδονία την υπερκορεσμένη Θεσσαλονίκη που δεν χρειάζονται ούτε μία επιπλέον κλίνη και μάλιστα επιχορηγούμενη 20% και 30% αντίστοιχα.

  4.4.α
  Η συγκεκριμένη παράγραφος θεωρούμε ότι πρέπει να παραληφθεί με την έννοια ότι θα οδηγήσει σε σοβαρά θέματα άνισης ανταγωνιστικότητας στον τομέα του τουρισμού. Εταιρείες που έχουν μεγάλη γεωγραφική διασπορά στις ξενοδοχειακές τους μονάδες θα ενισχύονται πολλαπλά, ενώ εταιρείες που έχουν γεωγραφική συγκέντρωση δεν θα ενισχύονται αντίστοιχα. Είναι προφανές ότι πρόκειται για εξαιρετικά αντιαναπτυξιακό μέτρο χωρίς καμία λογική που θα πρέπει να επαλειφθεί στο σύνολό του αφού η ανάπτυξη είναι ο στόχος και όχι η προέλευση της ανάπτυξης από συγκεκριμένους φορείς. Δεν είναι δυνατόν, επίσης, να αποκλείονται εταιρείες επειδή απλά συνεργάζονται ή συνδέονται με λειτουργία άλλες επιχειρήσεις. Ποια είναι η λογική; Θέλουμε ή δεν θέλουμε επενδύσεις; Θέλουμε ή δεν θέλουμε οι εν λειτουργία επιχειρήσεις να ξαναεπενδύσουν απευθείας ή μέσω θυγατρικών ή μέσω συνεργαζομένων ή μέσω συγγενών επιχειρήσεων; Παρεμβάλλοντας, ως προϋπόθεση υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο, νεφελώδεις όρους όπως «συνεργαζόμενοι» ή «συγγενείς», απλά αποκλείουμε από επενδυτικές πρωτοβουλίες φορείς που έχουν δυνητικά και τις περισσότερες πιθανότητες να επιχειρήσουν με επιτυχία, ενισχυόμενες και από την Πολιτεία. Οι πιο πάνω παρατηρήσεις και ερωτηματικά ισχύουν κατά μείζονα λόγο σε περιπτώσεις όπου οι επενδύσεις τοποθετούνται γεωγραφικά σε περιοχές της χώρας όπου το κατά κεφαλή εισόδημα είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Για αυτές τουλάχιστον τις περιοχές, αυτοί οι αντιαναπτυξιακοί περιορισμοί δεν έχουν καμία θέση.

 • 17 Αυγούστου 2010, 11:45 | χαρα

  Προτεινω την ανωτερη ενισχυση του 50% σε διατηρητεα κτιρια που η ανακαινιση τους κοστιζει σε χρονο και σε χρημα πολυ περισσοτερο απο οποιαδηποτε αλλη επενδυση. Ειναι κινητρο σοβαρο για τη διασωση της πολιτισμικης μας κληρονομιας, ειναι ενας λογος σοβαρος να μη ρημαξουν αυτα τα λιγοστα στολιδια της χωρας μας.

 • 16 Αυγούστου 2010, 09:48 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ι.

  Πιστεύω ότι γιά τις πυρόπληκτες περιοχές, όπως είναι ο Νομός Ηλείας, θα πρέπει να δοθει επιπλέον ποσοστό επιχορήγησης 10%.

 • 13 Αυγούστου 2010, 16:44 | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΑΞΟΣ

  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ. ΠΟΣΟΣΤΟ 35% ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ ΜΕ 35% ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ? ΚΑΝΕΙΣ ΒΕΒΑΙΑ. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ. 3 ΝΗΣΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΟ , ΜΥΚΟΝΟ,ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΙ 2 ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΚΩΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΟ ΚΑΤΑΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΜΩΣ ΝΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΑΝ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ. ΑΡΑ ΠΩΣ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΟΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΑΙ ΟΛΟΥΣ?

 • Το προτεινόμενο Σ.Ν. δεν προάγει την ισόρροπη κατανομή του ξενοδοχειακού δυναμικού ανάμεσα στους πολυάριθμους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Είχαμε επισημάνει σε σχετικό υπόμνημα ότι η λειτουργία της αγοράς οδηγεί στην υπερσυγκέντρωση ξενοδοχειακού δυναμικού σε λίγες περιοχές με μεγάλη τουριστική ζήτηση, όπως τα Ιόνια Νησιά, η Κρήτη και ορισμένα νησιά της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων. Λόγοι περιφερειακής ανάπτυξης και προστασίας των ευαίσθητων νησιωτικών οικοσυστημάτων, επιβάλλουν ελεγχόμενη αύξηση της φέρουσας ικανότητας των περιοχών που εμφανίζουν υψηλή συγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση του δυναμικού άλλων τουριστικά υποανάπτυκτων περιοχών.

  Εντούτοις, με το προτεινόμενο Σ.Ν. δεν λαμβάνεται καμία μέριμνα υποβοήθησης των περιοχών που υστερούν τουριστικά. Είναι παράλογο να επιδοτούνται με το ίδιο ποσοστό επενδύσεις για την ίδρυση νέων ή την επέκταση υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων στη Ρόδο και τη Μύκονο με την Ανάφη, το Καστελλόριζο, τη Νίσυρο ή την Κάσο μόνο και μόνο επειδή ανήκουν στην ίδια περιφέρεια.

  Για να αμβλυνθεί το πρόβλημα, μπορεί να προστεθεί στις ευεργετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 η πρόβλεψη για αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης των επενδύσεων και σε όλα τα νησιά της Επικράτειας με πληθυσμό μικρότερο των 3.000 κατοίκων.

  Θα μπορούσε, επίσης, να αλλάξει η διατύπωση του δεύτερου εδαφίου της 2ης παραγράφου του άρθρου 4, ώστε με υπουργική απόφαση να μπορούν να τροποποιούνται τα ποσοστά ενίσχυσης με βάση τις διαφοροποιήσεις στο ΑΕΠ κάθε “Δήμου” αντί του προβλεπόμενου “Νομού”. Άλλωστε, με την εφαρμογή των διατάξεων του σχεδίου “Καλλικράτη”, μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή ο νέος αναπτυξιακός νόμος, δεν θα υπάρχουν Νομοί.

  Επισημαίνεται, ότι στα προγράμματα των ΠΕΠ και του LEADER η κατανομή των ενισχύσεων διαφοροποιείται σε επίπεδο Δήμου και είναι σε γενικές γραμμές πιο ορθολογική από τις αντίστοιχες προβλέψεις του προτεινόμενου Σ.Ν.

 • 11 Αυγούστου 2010, 16:24 | Nikos

  Γιατί να μην δοθούν επιπλέον κινητρα για επενδύσεις σε καινοτόμα προϊόντα?

  Γιατί ενα εργοστάσιο που παράγει στην Ελλάδα προϊόντα ΑΠΕ να μπεί στο ίδιο αναπτυξιακό καθεστώς με άλλες επενδύσεις κορεσμένων αγορών?

  Π.χ. , πρέπει να δοθούν επιπλέον κίνητρα στην παραγωγή προιόντων ΑΠΕ, καθώς και σε αυτές τις εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν σε αγορά «πράσινων» προϊοντων! Δεν νοείται ένα εργοστάσιο να επιδοτείται με το ίδιο ποσοστό όταν εγκαθιστά πχ λέβητα μαζούτ για θέρμανση και λέβητα βιομάζας!

  Δώστε επιπλεόν ποσοστά στην καινοτομια με έμφαση στις ΑΠΕ, ανεξάρτητα από περιοχές. Αν θέλουμε να έχουμε όυσιαστική στροφή προς την πράσινη ανάπτυξη πρέπει να το δηλώσουμε εμπράκτως και όχι με ευχολόγια. Αυτός ο αναπτυξιακός είναι η τελευταία ευκαιρία για κάτι τέτοιο! Μην άφήσετε και αυτή την ευκαιρία να φύγει!!

 • 1. Αύξηση φορολογικής απαλλαγής για επενδύσεις προστασίας περιβάλλοντος.

  Επειδή είναι προς όφελος τόσο της βιομηχανίας όσο και του περιβάλλοντος και της εθνικής οικονομίας, να δοθούν αυξημένα κίνητρα για επενδύσεις σε αυτοπαραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε. & Σ.Η.Θ.Υ.Α. (περιλ. της σύνδεσης με το δίκτυο), εξοικονόμησης ενέργειας & νερού (λ.χ. γεωθερμία, αφαλάτωση), ανακύκλωσης απορριμμάτων περιλ. των σταθμών συλλογής & διαλογής και γενικότερα σε επενδύσεις για προστασία του περιβάλλοντος.
  Προτείνουμε για τις ανωτέρω περιπτώσεις να ισχύσει επιπλέον 10% φορολογική απαλλαγή σε σχέση με αυτή που ισχύει για κάθε ζώνη και κατηγορία επιχείρησης (λ.χ. 40% αντί 30%).

  2. Ενίσχυση της έρευνας & ανάπτυξης.

  Η παραγωγή καινοτομικών προϊόντων είναι η μόνη λύση για να επιτύχουμε, μακροπρόθεσμα, ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές. Πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη έμφαση στην ενίσχυση της έρευνας & ανάπτυξης.

  – Να ενισχύονται με αυξημένα κίνητρα (όπως αυτά των μικρών επιχειρήσεων ανά ζώνη) οι επενδύσεις όλων των επιχειρήσεων (δηλ. και των «μεγάλων») σε εξοπλισμό εργαστηρίων έρευνας & ανάπτυξης.
  – Πολύ θετικό θα ήταν αν ενισχύονταν και το λειτουργικό κόστος της έρευνας-ανάπτυξης.
  – Να ενισχύεται ιδιαίτερα η δημιουργία και το κόστος λειτουργίας κοινών ερευνητικών εργαστηρίων από ομάδες επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου.
  – Να ενισχύονται συνεργασίες επιχειρήσεων με Πανεπιστήμια & Ερευνητικά Ιδρύματα.
  – Να καλύπτονται τα έξοδα κατοχύρωσης & υποστήριξης διεθνών ευρεσιτεχνιών.
  – Να υπάγονται στα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου που ισχύουν για τις μικρές εταιρίες και θυγατρικές εταιρίες “spin-off” μεγάλων επιχειρήσεων, όταν αυτές ασχολούνται αποκλειστικά με έρευνα-ανάπτυξη.

 • Η ένταξη των Νομών , στις ζώνες χρηματοδότησεις Α Β Γ , με κριτίριο το κατα κεφαλή εισόδημα , απέχει της πραγματικότητας.Διότι ένας Νομός . πχ. παρουσιάζει υψηλό κατα κεφαλή εισόδημα,ενώ στην πράξη συμβαίνει το αντίθετο, διότι εαν ταυτόχρονα στον Νομό δηλώνονται Εισοδήματα που διαμορφώνονται και δαπανόντιαι σε διαφορετικό τόπο τότε έχουμε πλάστη εικόνα του κατα κεφαλή εισόδηματος.
  Για να γίνω ποιό συγκεκριμένος ΄Οταν στο Κρανίδι έχουν δηλωθεί 70 OFF SHORS εταιρείες ποιό είναι το κατα κεφαλή εισόδημα της ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ που την εντάσσει στη Β Κατηγορίας ενώ την Μεσσηνία στη Γ

 • 10 Αυγούστου 2010, 17:43 | ΧΡΙΣΤΟΣ

  Προτείνω καποιες περιοχες που εχουν πληγεί στο αμεσο παρελθον απο πυρκαγιες η κλεισιμο επιχειρήσεων και ανεργια ( ΑΧΑΙΑ , ΕΥΒΟΙΑ) να υπαχθουν στον ανωτατο συντελεστή του 50% , ωστε να τους δοθει μια ευκαιρία ανακαμψης.

 • 10 Αυγούστου 2010, 13:18 | thal

  Θα προτείνω τα εξής.

  Να αυξηθεί το ποσοστό της επιδότησης κατά 5% (πιθανότατα μέσω του ΟΑΕΔ). Να υποχρεώσει ο νόμος κατά την υπαγωγή μιας εταιρείας στον αναπτυξιακό νόμο την πρόσληψη ατόμου από την εταιρεία, πτυχιούχου διοίκησης επιχειρήσεων ή οικονομολόγο (όχι λογιστή), ώστε να παρακολουθεί το έργο ως σύμβουλος. Το κράτος έτσι κι αλλιώς συμμετέχει στην επιχείρηση μέσω της επιδότησης. Η Ελλάδα δημιουργεί μέσω των Πανεπιστημίων ενεργές παραγωγικές μονάδες που αναλώνονται όμως σε τρίτα επαγγέλματα ή να φεύγουν στο εξωτερικό.

  Υποχρεωτικά σεμινάρια για επενδύσεις, στρατηγικές επέκτασης εκτός Ελλάδος, μεταφορά τεχνογνωσίας, κοστολόγησης, διαχείρησης προσωπικού, πωλήσεις μέσω διαδικτύου.

  Ειδικά μπόνους μέσω επιχορήγησης, όταν η εταιρεία καταφέρει να εξάγει προϊόντα περισσοτέρου του 40% της παραγωγής της.

  Από την πλευρά του Κράτους, απλά θα ήθελα να είναι πιο ακριβές, στην απόδοση του ΦΠΑ πίσω στις επιχειρήσεις. Είναι κρίμα επιχειρήσεις που προσπαθούν να φέρουν χρήμα πίσω στην Ελλάδα, το κράτος να μην το αποδίδει και να στερεί πιθανότατα την περετέρω ανάπτυξη της αυτής εταιρείας.

 • 10 Αυγούστου 2010, 10:24 | Γιώργος

  Ο νομός Κοζάνης ανήκει στη Β’ κατηγορία επιδότησης, λόγο ότι το ΑΕΠ υπερβαίνει το 70%. Πριν από μερικούς μήνες είχε ανακοινωθεί ότι το ΑΕΠ του Νομού Κοζάνης είναι πλασματικό λόγω της ΔΕΗ. Νομίζω ότι και ο Νομός Κοζάνης πρέπει να ενταχθεί στη Γ΄κατηγορία επιδότησης.

 • 9 Αυγούστου 2010, 20:43 | ermis

  Δεν ξέρω κατά πόσο έχει ληφθεί υπόψη και σε πιο βαθμό η αρχή της νησιωτικότητας, ανάπτυξης παραμεθόριων, δύσκολα ή και καθόλου προσβάσιμων περιοχών, περιοχών εγκατελειμμένων ακόμα και από τους γηγενής κατοίκους τους λόγω έλλειψης θέσεων εργασίας.

  Σύμφωνα με τον πίνακα των ποσοστών ενίσχυσης, μια επένδυση που θα ενταχθεί στο νόμο, για παράδειγμα στην Θεσσαλονίκη, το δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο της χώρας και από τα μεγαλύτερα των βαλκανίων για μικρή επιχείρηση θα επιδοτηθεί σε ποσοστό 40% και θα υπάρξουν πάρα πολλές προτάσεις για ένταξη πολλές από αυτές αξιόλογες χωρίς αμφιβολία. Στον αντίποδα πρέπει να θεωρείται σχεδόν απίθανο να βρεθεί κάποια πρόταση για μικρή επιχείρηση σε νησί της παραμεθορίου όπως για παράδειγμα το Αγαθονήσι όπου το ποσοστό επιδότησης θα είναι 35%, μικρότερο ακόμα και από αυτό της Θεσσαλονίκης.

  Από το παραπάνω παράδειγμα μάλλον προκυπτει ότι ο σκοπός του νόμου για περιφερειακή αναπτυξη και σύγκλιση της περιφέρειας με τα αστικά κέντρα δεν διασφαλίζεται αλλά μάλλον συμβαίνει το αντίθετο.
  Μια επενδυτική πρόταση απομακρυσμένης περιοχής θα πρέπει επίσης να πριμοδοτείται στην αξιολόγηση.

 • 9 Αυγούστου 2010, 13:01 | Στέφανος

  Προτείνων να οριστούν τα ΑΝΩΤΑΤΑ όρια ενισχύσεων εδώ, και μετά η κάθε Περιφέρεια να μπορεί να χρηματοδοτεί και με χαμηλότερα ποσοστά, ώστε να ενισχύει περισσότερες επενδύσεις, ή αν δεν έχει αρκετές, να τα αυξάνει ή να έχει χρηματοδότηση να προσφέρει πρόσθετες πχ χρηματοοικονομικές ευκολίες (ασφάλιση επένδυσης, factoring κλπ).

  Δηλαδή, ο Αναπτυξιακός να είναι οδηγός και όχι ευαγγέλιο. Η οικονομία αναπτύσσεται ευκολότερα όταν είναι ελεύθερη.