Άρθρο 1 – Σκοπός

Σκοπός των παρεχόμενων ενισχύσεων είναι η υποστήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων, ώστε να προωθηθεί η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, η περιφερειακή σύγκλιση, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η οικονομική και κοινωνική συνοχή της χώρας.

Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί μέσω της διαμόρφωσης ενός νέου επιχειρηματικού προτύπου, το οποίο θα βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα, την εξωστρέφεια, την παραγωγή, μεταφορά και αξιοποίηση της νέας γνώσης, την καινοτομία, την παραγωγική αναδιάρθρωση, την πράσινη επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης στη χώρα.

 • 23 Αυγούστου 2010, 22:42 | Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών Έβρου

  Η Διαβούλευση επί του σχεδίου του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι από μόνο του ένα ιδιαίτερα θετικό γεγονός αφού δίνει το δικαίωμα στην πολιτεία να αφουγκρασθεί τις απόψεις όλων και να πράξει το καλύτερο σύμφωνα με τις απόψεις της.
  Ως εκτούτου άσχετα με το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με το σχέδιο του Νέου Νόμου συμμετέχουμε στην διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης ευελπιστώντας ότι οι παρατηρήσεις μας θα αξιολογηθούν και θα συζητηθούν από τους αρμοδίους.
  Η γενική εικόνα και δομή του Νομοσχεδίου είναι καλή και δείχνει μία πολιτεία με άποψη στο τι ζητά.
  Η πρώτη εντύπωση είναι ότι επιθυμεί να ενισχύσει κύρια μεγάλες επενδύσεις άσχετα με το που αυτές θα φιλοξενηθούν. Εκεί αναφέρονται και τα σχόλια μας.
  Με δεδομένο την δραστηριοποίηση μας στην Θράκη διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει η περιφερειακή διάσταση του Νόμου στα κριτήρια βαθμολόγησης. Ποιά είναι τα κίνητρα για να προτιμηθεί ως έδρα επένδυσης η Θράκη ή κάποιο νησί. Η Πολιτεία επιθυμεί την συγκέντρωση ή την αποκέντρωση ώς προς τα μεγάλα αστικά Κέντρα? Η ισσόροπη ανάπτυξη είναι στα θέλω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου?
  Αν ναι, τότε αυτή η κυβέρνηση πρέπει να βρει εκείνα τα κίνητρα που θα προσελκύσουν νέους επενδυτές και θα διατηρήσουν τις υγιείς υφιστάμενες επιχειρήσεις. Οι πέντε ή οι δέκα μονάδες επιδότησης δεν αποτελούν κίνητρο για την δραστηριοποίηση μακριά από την Αθήνα και αυτό έχει αποδειχθεί περίτρανα στον 3299/2004 αλλά και στον 2601. Πιστεύουμε ότι στην περιοχή της Θράκης μόνο μακροπρόθεσμα και συνδυασμένα κίνητρα μπορούν να προσελκύσουν νέες επενδύσεις.
  Ο Σύνδεσμος μας είναι στην διάθεση της πολιτείας εάν αυτή το κρίνει σκόπιμο για την μελλοντική εξιδείκευση σημείων που θα βοηθήσουν στην άρση στρεβλώσεων που προκύπτουν από τον προτεινόμενο Αναπτυξιακό Νόμο.
  Πολλά σημεία όπως στο άρθρο 3 τα κριτήρια ανταγωνιστικότητας στον Δείκτη 1, Δείκτη 2, Δείκτη 3, Δείκτη 4 πρέπει να εξειδικευθούν με έκδοση ΚΥΑ διότι άλλως θα οδηγήσουν στην διεκδίκηση της επίφασης και όχι της ουσίας π.χ.
  «Δείκτης 1: Συμβολή της επένδυσης στην αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, που περιλαμβάνει
  – το Ποσοστό Προστιθέμενης Αξίας και
  – το Ύψος του Επενδυτικού Σχεδίου»
  Πως μπορεί να μετρηθεί το ποσοστό της προστιθέμενης αξίας προϋπολογιστικά και κυρίως απολογιστικά σε μία επιχείρηση που λειτουργεί χωρίς να την επιβαρύνει με ένα σημαντικό κόστος λειτουργίας? Πως σχετίζεται το ποσοστό της προστιθέμενης αξίας με τον κλάδο?
  Πως είναι δυνατόν το μέγεθος μιας επένδυσης να είναι και κριτήριο βαθμολογίας και χωρίς να αξιολογηθεί ο κλάδος αυτής?

  «Δείκτης 2: Συμβολή στην εξωστρέφεια, που περιλαμβάνει
  – την Εξαγωγική επίδοση της μονάδας και
  – την Υποκατάσταση εισαγωγών στον κλάδο»
  Πως είναι δυνατόν σε γενική συγκριτική αξιολόγηση να συγκριθούν εξαγωγικές επιδόσεις, ή η υποκατάσταση εισαγωγών μεταξύ διαφορετικών κλάδων?
  «Δείκτης 3 : Συμβολή της επένδυσης στην αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και στην αναβάθμιση υπηρεσιών, που περιλαμβάνει
  – την αξιοποίηση αδρανών κελυφών
  – την αλλαγή χρήσης υφιστάμενων υποδομών, ιδίως όσων γίνονται με φιλοπεριβαλλοντικό τρόπο
  – την εγκατάσταση και μετεγκατάσταση σε οργανωμένους υποδοχείς»
  Ποιός ο λόγος να δίνεται καλύτερη βαθμολογία σε ειδικές αόριστες κατηγορίες αντί του ορθού που είναι η υποχρέωση των επιχειρήσεων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες να τηρούν τις προϋποθέσεις αυτές π.χ. υποχρεωτική φιλοξενία σε οργανωμένους υποδοχείς με ειδικές εξαιρέσεις?
  Όμοια και πολύ περισσότερο στα Κριτήρια Απασχόλησης, Αναδιάρθρωσης και Ισόρροπης Ανάπτυξης. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας δεν συνάδει ούτε με την απασχόληση, ούτε με την φιλικότητα προς το περιβάλλον, ούτε με επίκληση μελετών ή ποσοστών που ουσιαστικά είναι ανέφικτο να μετρηθούν.
  Το ζητούμενο όμως δεν είναι η στείρα διαφωνία με όσα αναφέρονται στον Νέο Νόμο αλλά το πως αυτός θα αποτελέσει ένα πραγματικό εργαλείο ανάπτυξης και ειδικά για την περιφέρεια. Ήδη από την προηγούμενη φάση της διαβούλευσης ο Σύνδεσμος μας κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις.
  Είναι ευθύνη της πολιτείας ο Νέος Αναπτυξιακός να είναι απλός και διάφανος για όλους, χωρίς γραφειοκρατία, ειδικούς Σύμβουλους και κρυφά κόστη για τις επιχειρήσεις, χωρίς ατέλειωτες ΚΥΑ που να καθιστούν περίπλοκη την όποια εμπλοκή και κυρίως με αυστηρές δεσμεύσεις του Δημοσίου για τους χρόνους απόκρισης εκ μέρους του σε κάθε ενέργεια του επενδυτή, για τον χρόνο καταβολής των χρημάτων, και τον χρόνο έκδοσης των απαιτούμενων αδειών έτσι ώστε στην συνέχεια να είναι και βάσιμος κάθε έλεγχος στην επιτυχία ή αποτυχία κάθε επένδυσης.
  Ίσως πλέον τα ποσοστά ενίσχυσης να πρέπει να συνδεθούν με το είδος και την προέλευση της δαπάνης, τον Δήμο που θα φιλοξενήσει αυτήν και την συμβολή αυτής στην ανάπτυξη μιας περιφέρειας.
  Είμαστε στην διάθεση σας για να ξεφύγουμε επιτέλους από την στείρα παράθεση αριθμών και περιττής γραφειοκρατίας ώστε να προκύψει ένας Νέος Αναπτυξιακός Νόμος ικανός να βοηθήσει πρώτιστα τους επιχειρηματίες αλλά και την Περιφέρεια.

  Χρήστος Γιορδαμλής
  Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου
  Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών Έβρου

 • 23 Αυγούστου 2010, 22:17 | Μανόλης Κουτελιάς

  Αναφορικά με τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο έχω να παρατηρήσω τα ακόλουθα:

  Οι κορεσμένες περιοχές πρέπει να οριοθετηθούν με ακριβή ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια τα οποία θα καλύπτουν επιχειρηματικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτισμικούς δείκτες. Η ενίσχυση των αναπτυγμένων τουριστικά περιοχών πρέπει να συνεχιστεί διαφοροποιώντας χωρικά και τοπικά την ένταση ενίσχυσης με βάση αξιόπιστα κριτήρια. Η δημιουργία τουριστικών μονάδων σε συγκεκριμένες περιοχές ήταν αποτέλεσμα της υψηλής τουριστικής ζήτησης σε αυτές τις περιοχές και όχι το αίτιο της τουριστικής ζήτησης. Συνεπώς, οι συγκεκριμένες τουριστικές περιοχές έχουν υψηλή αναπτυξιακή δυναμική στον τουριστικό τομέα και στόχευση δεν πρέπει να αποτελεί η ανάσχεση της δυναμικής αυτής αλλά η αξιοποίησή της στα πλαίσια της περιφερειακής και ισόρροπής ανάπτυξης. Ο χαρακτηρισμός κορεσμένες πρέπει να γίνεται με αυστηρά κριτήρια και να αφορά πολύ συγκεκριμένες περιοχές και όχι ολόκληρα νησιωτικά συμπλέγματα ή μεγάλα νησιά.

  Ο εκσυγχρονισμός αποτελεί την επιχειρηματική ώθηση για ανάπτυξη στον τουριστικό τομέα. Σε μία γενικότερη στρατηγική αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος κεντροβαρικός στόχος θα πρέπει να είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων εκσυγχρονισμού των ξενοδοχειακών μονάδων με έμφαση το περιβάλλον, στην καινοτομία, στην ενίσχυση της προσπελασιμότητας, στο επίπεδο των υποδομών. Το υφιστάμενο σχέδιο νόμου ουσιαστικά αντιτίθεται στο συχνό εκσυγχρονισμό και αντικαθιστά την έννοια του εκσυγχρονισμού με την εκ βάθρων ανακατασκευή, αν και όπου αυτή είναι εφικτή. Ιδιαίτερα αρνητικό είναι το νομοσχέδιο στις μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες αδύναμες να υλοποιήσουν ριζικές μεταβολές είτε θα οδηγηθούν σε οικονομική δυσπραγία είτε θα αγοραστούν από μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις συρρικνώνοντας έτσι τη διάχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Μία κατεύθυνση θα είναι η δυνατότητα εκσυγχρονισμού ανά πέντε έτη με πολλαπλή δυνατότητα ενίσχυσης ανάλογα με το βαθμό εκσυγχρονισμού.

  Η ενίσχυση από το κράτος στις επιχειρήσεις θα πρέπει να εξειδικευτεί ανά κατηγορία και ανά επένδυση, αν όχι να καταργηθεί. Το όριο των 20.000.000€ που ίσχυε ανά επιχείρηση είναι ένα ρεαλιστικό όριο αν στόχος είναι η προσέλκυση μεγάλων και ουσιαστικών επενδύσεων στη χώρα. Επιχειρηματικά είναι ατυχές η σύνδεση των διοικητικών ορίων μίας περιφέρειας με την επιχειρηματική δραστηριότητα και την ύπαρξη ή μη των δεδομένων φυσικών και ανθρώπινων πόρων.

  Οι ΑΠΕ πρέπει να ενισχυθούν στην Ελλάδα και αυτό θα γίνει ενισχύοντας τα Φ/Β μέσω επιδότησης από τον αναπτυξιακό νόμο και σε κάθε περίπτωση μη θέτοντας άνω όριο ανά δραστηριότητα και περιφέρεια.

  Οι τεχνοπόλεις αποτελούν μία ουσιαστική προσπάθεια αναπτυξιακής μόχλευσης σε νέους επιχειρηματικούς τομείς. Θα έπρεπε να δίνονται επιπλέον κίνητρα για τη συγκέντρωση επιχειρηματικών δράσεων στις συγκεκριμένες περιοχές για τη δημιουργία εγκαταστάσεων από εταιρείες που αποδεδειγμένα συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Οι εταιρείες συμβούλων με αποδεδειγμένα ισχυρή παρουσία, οι εταιρείες πληροφορικής, οι εταιρείες αξιοποίησης καινοτόμων ιδεών θα έπρεπε να είναι στην κατηγορία των προς ενίσχυση φορέων εντός των τεχνοπόλεων.

 • 23 Αυγούστου 2010, 21:44 | Nikos M.

  Άρθρο 2
  Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, στον οποίο είναι εμφανής ο προσανατολισμός προς την προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση ενέργειας θα πρέπει να συμπεριλάβει στις επιλέξιμες ενέργειες τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη δημιουργία πάρκων Φ/Β. Θα πρέπει να αφορά στις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί στη ΡΑΕ και αφορούν εξαιρέσεις και άδειες παραγωγής έως και την 24-03-2008.
  Κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει διότι υπάρχει σημαντικός αριθμός επενδυτικών σχεδίων τα οποία δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν αίτημα επιχορήγησης έως 29-01-2010 λόγω μη έκδοσης των απαραίτητων αδειοδοτήσεων.
  Αφού λοιπόν στις διατάξεις του προηγούμενου Αναπτυξιακού Νόμου δεν προβλέφθηκε η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων μόνο με τους αριθμούς πρωτοκόλλου για όσους απλά περίμεναν την έκδοση της ΕΠΟ και δεν την παρελαβαν έως την 29-01-2010, θα πρέπει να μεριμνήσετε για όλους αυτούς τους επενδυτές οι οποίοι απλά δεν πρόλαβαν λόγω καθυστερήσεων για τις οποίες δεν ευθύνονται…

  Άρθρο 4
  Το όριο που τίθεται για 10.000.000ευρώ ανά φορέα επένδυσης και 20.000.000ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων δεν μπορεί να ισχύσει διότι αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη. Δεν μπορεί μια επιχείρηση ή όμιλος επιχειρήσεων να μην λαμβάνει επιχορήγηση επειδή έχει ξεπεράσει τα 10.000.000 ευρώ σε κάποιο επενδυτικό σχέδιο. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι λογικό να ισχύσει κάτι τέτοιο ιδιαίτερα σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε ΑΠΕ (λόγω μεγέθους των επενδυτικών σχεδίων αυτής της κατηγορίας.)

  Άρθρο 5
  Μια ξενοδοχειακή μονάδα χρειάζεται εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής εντός της 5ετίας. Η διάρκεια που ορίζεται (8 έτη) είναι ιδιαίτερα μεγάλη και καθόλου σκόπιμη. Θα πρέπει λοιπόν, να επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής μιας ξενοδοχειακής μονάδας, από 2* και άνω, χωρίς την υποχρέωση να φτάσει στα 4* ή στα 5*. Αρκεί η αναβάθμιση από 2* σε 3* ή από 3* σε 4* . Για τις ξενοδοχειακές μονάδες 5* θα πρέπει να προβλεφθεί ξεκάθαρα ότι επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός τους ώστε να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τις εγκαταστάσεις τους. Συναντάμε συχνά ξενοδοχειακές μονάδες 5* οι οποίες λειτουργούν περισσότερα από 5 έτη και φαίνονται «κουρασμένες». Έτσι, στα πλαίσια αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος προτείνεται η οριοθέτηση των 5 ετών ως περίοδο για τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής μιας ξενοδοχειακής μονάδας. Τα 5 έτη θα πρέπει να αναφέρονται είτε στην αρχική λειτουργία είτε στην προηγούμενη αναβάθμιση (απόφαση ολοκλήρωσης).
  Όσον αφορά στην ίδρυση ξενοδοχειακών μονάδων, προτείνεται η δυνατότητα ίδρυησης από 3* και άνω (σε συγκεκριμένες περιοχές που θα πρέπει να οριοθετηθούν). Επίσης, πρέπει να τονιστεί πως η δυνατότητα που παρείχε ο προηγούμενος Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04 έδωσε σημαντικά κίνητρα ώστε να δημιουργηθούν ξενοδοχειακές μονάδες σε περιοχές όπου πραγματικά υπήρχε ανάγκη. Έτσι, βελτιώθηκε το τουριστικό προϊόν και η χώρα μας είναι πλέον πιο ανταγωνιστική. Θα πρέπει λοιπόν να διατηρηθούν οι διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου όπως ίσχυαν μέχρι την 29-01-2010 και να εξακολουθούν να επιχορηγούνται ξενοδοχειακές μονάδες σε όλη σχεδόν την επικράτεια.
  Παράλληλα, η ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την παροχή επιπλέον παροχών. Π.χ. η δημιουργία εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού θα πρέπει να λαμβάνει επιπλέον ποσοστό επιχορήγησης και παράλληλα να επιτρέπεται να συνοδεύεται και από την δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας η οποία θα πλαισιώνει τις εγκαταστάσεις.
  Αναφορικά με τον κλάδο των μεταφορών θα πρέπει να γίνει ξακάθαρο πως θα ενισχύονται οι μεταφορικές επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν για την αγορά νέων μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης (φορτηγά). Επιπροσθέτως, στα πλαίσια ενίσχυσης του κλάδου, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί στην Απόφαση των επιλέξιμων δαπανών πως τα μεταφορικά μέσα (εσωτερικής και μη διακίνησης) μπορούν να αποτελούν τμήμα του επενδυτικού σχεδίου μεταποιητικών επιχειρήσεων.

 • 23 Αυγούστου 2010, 20:12 | Κώστας Παναγιωτόπουλος

  Πρωτοποριακές Διαδικασίες: Δεν είναι όσο θα έπρεπε. Είναι πολύπλοκες. Βάζει πολλές ακυρωτικές συνθήκες για τις επενδύσεις. Ίσως κάνει τους επενδυτές υποχείρια των αξιολογητών, των ελεγκτών, που τους κάνει μπαμπούλες αντί για σύμβουλους και συνεργάτες. Αποκλείει επενδυτές που δεν έχουν ιδία συμμετοχή και τους νέους επιστήμονες. Δεν βάζει διευκολύνσεις ένταξης αλλά τιμωρία και κλείσιμο των επιχειρήσεων. Π.χ έρχεται κρίση και δεν είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού αλλά αντίθετα η μείωσή του. Το κίνητρο αύξησης προσωπικού γίνεται παγίδα για κλείσιμο της επιχείρησης. Επίσης το πνεύμα του Νόμου δεν είναι συνεργασία με τις επιχειρήσεις, κατανόηση, βοήθεια.

  Κώστας Παναγιωτόπουλος
  Επιχειρηματίας – Μέλος Γ.Σ. ΣΕΒ,
  Δ.Σ ΣΕΒ Δυτικής Ελλάδας κλπ

 • 23 Αυγούστου 2010, 16:31 | Αργύρης Χαδούλης

  Να μπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς των αφορολογήτων αποθεματικών επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από 30/1/2010 εως 31/12/2010 εφόσον πληρούν τις προυποθέσεις, έστω και αν θα πρέπει να υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής μετά την 1/1/2011

 • ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  1.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΛΑΔΟΥ
  1.1. Εικόνα
  1.2. Παρεχόμενες υπηρεσίες

  2.ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

  3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΑΕ
  3.1. Στόχος της Ενίσχυσης
  3.2. Σχεδιασμός Ειδικού Προγράμματος
  3.3. Επενδυτικά Σχέδια για την ανάπτυξη του Θαλάσσιου
  Τουρισμού
  3.4. Συμμετοχή των επιχειρήσεων του κλάδου μας σε
  κρατικές ενισχύσεις Μ.Μ.Ε.
  3.5. Ολοκληρωμένες και Καινοτόμες παρεμβάσεις
  εκσυγχρονισμού

  4.ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  5.ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  1.1 Εικόνα
  Η Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού εκφράζει ένα κλάδο, ο οποίος κατατάσσεται κατά ΣΤΑΚΟΔ στον κωδικό 634.0 ( επιχειρήσεις πλοιοκτήτριες κρουαζιερόπλοιου δυναμικότητας μέχρι 49 επιβατών, εξαιρουμένου του πληρώματος).
  Με βάση έγγραφη γνωμάτευση της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΜΟΚΕ), οι επιχειρήσεις του κλάδου μας δεν ανήκουν στον τομέα των μεταφορών αλλά στον τουριστικό τομέα και πιο συγκεκριμένα στον τομέα παροχής ξενοδοχειακών υπηρεσιών υψηλού τουρισμού.
  Οι επιχειρήσεις του κλάδου μας παρέχουν στους πελάτες τους οργανωμένες, υψηλού επιπέδου, κρουαζιέρες αναψυχής .
  Προς τούτο διατηρούν σκάφη, τα οποία λειτουργούν ως ξενοδοχεία εν πλω και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά γνωρίσματα :
  • Διαθέτουν καμπίνες , με πλήρη ξενοδοχειακό εξοπλισμό .
  • Διαθέτουν πολυτελή σαλόνια, μπαρ και χώρους εστίασης.
  • Είναι στελεχωμένα με εξειδικευμένο στον τουριστικό τομέα προσωπικό, επικεφαλής του οποίου τίθεται ξενοδοχειακός Διευθυντής (μαιτρ).
  Το crewed yacht, στο οποίο αναφερόμαστε, απευθύνεται στον υψηλού οικονομικού επιπέδου τουρίστα και αποφέρει στη χώρα υπερτριπλάσια κατά κεφαλήν έσοδα από την μεγάλη κρουαζιέρα και περίπου δεκαπλάσια από αυτά του μέσου χερσαίου τουρίστα.

  Ακόμη, δίνει πρόσθετα εισοδήματα και οικονομική αναζωογόνηση κυρίως στα μικρά νησιά των άγονων γραμμών που δεν έχουν αεροδρόμια ή καλή ακτοπλοική συγκοινωνία και που δεν τα επισκέπτονται μεγάλα πλοία. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος της κρουαζιέρας με yacht.

  Η Ελλάδα διαθέτει περίπου 3200 σκάφη, εκ των οποίων μόνο 350-400 ανήκουν στην κατηγορία Crewed yachts (επανδρωμένα) . Τα υπόλοιπα είναι ιστιοπλοϊκά μη επανδρωμένα. Το ότι ο αριθμός των yachts αυτών, σε αντίθεση με γειτονικές μας χώρες, είναι καθηλωμένος στα ίδια επίπεδα για περισσότερα από 10 χρόνια δείχνει την άμεση ανάγκη αναβάθμισης και ενίσχυσης του κλάδου.
  Η απασχόληση στον κλάδο εκτιμάται σε 3.000 περίπου άτομα κατά τη λειτουργική περίοδο.

  Ο τζίρος του κλάδου εκτιμάται σε ύψος 250.000.000 ευρώ ετησίως με περίπου το 98% των εσόδων από το εξωτερικό (έμμεσες εξαγωγές) , ενώ σε άλλα 250.000.000 ευρώ εκτιμώνται οι έμμεσες εισροές εισοδήματος στη χώρα (αναλώσεις τουριστών στους ενδιάμεσους σταθμούς κάθε κρουαζιέρας καθώς και πριν ή μετά το τέλος της κρουαζιέρας).

  1.2 Πακέτο και χαρακτηριστικά παρεχόμενων υπηρεσιών
  Παρέχονται οι εξής υπηρεσίες κρουαζιέρας σε επιβάτες (τουρίστες) :
  Θαλάσσιες μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή, ψυχαγωγία – happenings, περιηγήσεις σε σημεία σταθμούς της κρουαζιέρας, εξειδικευμένη πληροφόρηση μέσω επιστημονικών υπευθύνων – εξωτερικών συνεργατών.
  • Η κάθε κρουαζιέρα σχεδιάζεται, προγραμματίζεται και προβάλλεται στη δυνητική πελατεία (συνήθως μέσω ναυλομεσιτών και tour operators εξωτερικού).
  • Οι επιβάτες επιβιβάζονται συνήθως στον Πειραιά.
  • Η κρουαζιέρα διαρκεί συνήθως 1 εβδομάδα. Οι συνήθεις περιοχές είναι τα ελληνικά νησιά, κυρίως τα μικρότερα που δεν τα επισκέπτονται μεγάλα πλοία.
  • Τα αντικείμενα είναι είτε ψυχαγωγικού είτε θεματικού χαρακτήρα (ιστορικός – θρησκευτικός – επιστημονικός – γευσιγνωστικός – οικολογικός τουρισμός κ.τ.λ.).
  • Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού εντός ή εκτός του πλοίου γίνονται διάφορα happenings π.χ. ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές διαλέξεις και παρουσιάσεις.
  • Στους ενδιάμεσους σταθμούς της κρουαζιέρας (νησιά, ακτές, κ.λ.π.) γίνονται ξεναγήσεις και περιηγήσεις συνήθως με λεωφορεία. Μπορεί όμως να γίνουν με τα πόδια ή και με ποδήλατα, τα οποία υπάρχουν πάνω στο σκάφος.
  • Πάνω στο πλοίο γίνονται εκδηλώσεις, όπως ελληνική βραδιά, όπου γίνονται μαθήματα ελληνικών χορών, βραδιά καπετάνιου κ.λ.π. Τα γεύματα βασίζονται στην ελληνική κουζίνα.
  • Στις θεματικές κρουαζιέρες χρησιμοποιούνται εξωτερικοί συνεργάτες υψηλού επιστημονικού κύρους εξειδικευμένοι στο εκάστοτε θέμα π.χ. βυζαντινολόγος από το Harvard, αστρονόμος, καθηγητής αρχαίας ελληνικής ιστορίας από την National Geographic, σεφ διεθνούς φήμης, κ.λ.π.)

  2.ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
  Σύμφωνα με τους νέους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 1998/2006 και 1628/2006, ο κλάδος μας είναι επιλέξιμος για συγχρηματοδότηση.
  Με βάση αυτό το γεγονός, ζητάμε να περιληφθούμε στους επιλέξιμους κλάδους, και ειδικότερα ο κλάδος μας να περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους κλάδους των δράσεων κρατικών ενισχύσεων του Τουριστικού Τομέα.
  Μια τέτοια κίνηση θα μας δώσει τη δυνατότητα υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων επιχειρηματικών σχεδίων, που θα συντελέσουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών μας, αλλά και της χώρας γενικότερα.
  Όπως γνωρίζετε, ο τουριστικός τομέας αποτελεί σήμερα ένα βασικό πυλώνα στήριξης της Εθνικής μας Οικονομίας και ταυτόχρονα ένα τομέα «προοπτικής» για τη σύγκλιση .

  Η Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού εκφράζει ένα κλάδο–υποσύνολο του τουριστικού τομέα που πρέπει να στηριχθεί ιδιαίτερα από την πολιτεία, διότι συντελεί στη συγκέντρωση στη χώρα τουρισμού πολύ υψηλού εισοδήματος και στην ανάπτυξη μορφών θεματικού τουρισμού (κυριως θαλάσσιος τουρισμός συνδιασμένος ενίοτε με λοιπές μορφές θεματικού τουρισμού).

  Θα ήταν οξύμωρο ένας επιλέξιμος από τους Κανονισμούς κλάδος που συμβάλει τα μέγιστα στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας και στην αύξηση του ΑΕΠ, να μην περιληφθεί στους ενισχυόμενους κλάδους .
  Ακόμη, με δεδομένο ότι το Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο βρίσκεται σε διαβούλευση, θεωρούμε ότι η παρέμβασή μας γίνεται την κατάλληλη στιγμή, ώστε η Πολιτεία να προχωρήσει στις αναγκαίες κινήσεις με ταχύτητα, ευστοχία και αποτελεσματικότητα.

  3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΑΕ
  Η επιλογή μεταξύ του μαζικού και επιλεγμένου τουρισμού είναι βέβαια απόφαση Κρατική, αλλά η Ένωση μας θα είναι πάντα υποστηρικτής του ποιοτικού και αναβαθμισμένου τουριστικού προϊόντος. Πιστεύουμε δε ακράδαντα πως αυτή είναι τελικά και η κατεύθυνση του συνολικού Ελληνικού τουριστικού προιόντος (δεδομένου πως η ανταγωνιστηκότητα μας στον μαζικό τουρισμού είναι αρνητική καθώς το λειτουργικό κόστος των γειτονικών μας χωρών υπολείπεται κατά πολύ του Ελληνικού).
  Στα πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου προς την ενίσχυση του ποιοτικού και αναβαθμισμένου τουρισμού, η ενίσχυση του κλάδου, περιλαμβάνοντας τις επενδύσεις είτε για νέες μονάδες είτε για αναβάθμιση υπαρχόντων του ειδικού αυτού τουριστικού προϊόντος υψηλού τουρισμού αποτελεί υποχρέωση και ανάγκη.
  Οι πελάτες των εν λόγω πλοίων είναι άνθρωποι με υψηλό βιοτικό επίπεδο οι οποίοι έχουν και τις ανάλογες απαιτήσεις στις παροχές και το service. Βάση αυτών των κριτηρίων δαπανούν χρήματα για τις διακοπές τους και ταυτόχρονα διαφημίζουν τον Ελληνικό Τουρισμό σε ολόκληρο τον κόσμο. Μια τέτοιου είδους διαφήμιση και μάλιστα στο υψηλό τμήμα της τουριστικής αγοράς, είναι και η πιο αποτελεσματική, μιας που γίνεται από τον τελικό αποδέκτη, τον τουρίστα.

  Η Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού έχει να προτείνει τα ακόλουθα :

  1) Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων ( τουριστικά πλοία με Ελληνική Σημαία) μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου με στόχο την επέκταση, την διεύρυνση και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.
  Θα ήταν πραγματικά μεγάλο και καινοτόμο επίτευγμα τα τουριστικά πλοία με Ελληνική Σημαία να ενταχθούν στον Αναπτυξιακό Νόμο.
  Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσαν να καλυφθούν και οι μεγάλες επενδύσεις που γίνονται από κάποιους επιχειρηματίες, μέλη της ΕΠΕΣΤ, την στιγμή κατά την οποία η αγορά ή κατασκευή ενός νέου πλοίου δεν έχουν καμιά κρατική ενίσχυση.
  Το ύψος της σχετικής επένδυσης καθώς και το οικονομικό όφελος είναι ισάξιο, αν όχι μεγαλύτερο, από την κατασκευή μιας πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας, ή μιας εγκατάστασης γκολφ. Σημαντικότερα όμως είναι και τα προσδοκώμενα οφέλη στην ανάπτυξη, (ειδικά των μικρών νησιών), την απασχόληση και την εξωστρέφεια.

  Η πρόταση μας περιλαμβάνει:
  • Κείμενο αιτιολόγησης της σκοπιμότητας προκήρυξης.
  • Σχέδια οδηγών του προγράμματος (αξιολόγησης-εφαρμογής).
  Πρόθεση μας είναι να συμπεριληφθούν, μέσα σε αυτή την νέα Δράση όσο περισσότεροι ενδιαφερόμενοι, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να εξασφαλισθεί και η αξιοπιστία, η αποτελεσματικότητα και το υψηλό επίπεδο των προτάσεων (η ΕΠΕΣΤ δεν θα ήθελε να επαναληφθούν συμβάντα εκμετάλλευσης του παρελθόντος).

  Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας παραθέσουμε τις βασικές μας σκέψεις για τα κριτήρια και τις δεσμεύσεις συμμετοχής σε αυτή την ειδική Δράση του ΕΠΑΕ.
  1. Επιλέξιμα να θεωρούνται τουριστικά πλοία μέχρι 100 επιβατών.
  2. Επιλέξιμες να θεωρούνται οι κατηγορίες των επανδρωμένων σκαφών. Για τα μη επανδρωμένα να υπάρχει η δέσμευση, ότι ο πλοιοκτήτης πρέπει να έχει 5 κατ’ ελάχιστον πλοία στην διάθεση του.
  3. Για καινούργιες κατασκευές τουριστικών πλοίων στη χώρα μας, (λαμβάνοντας υπ΄όψη ότι αυτά δραστηριοποιούνται κυρίως σε μικρά νησιά που δεν τα επισκέπτονται μεγάλα πλοία), ως ποσοστό της κρατικής ενίσχυσης προτείνεται γενικά το 50% της επιλέξιμης επένδυσης.
  4. Η καταβολή της κρατικής ενίσχυσης να γίνεται σε δυο δόσεις, η πρώτη με την ολοκλήρωση του 50 % της επένδυσης .
  Σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε, αν κατ’ αρχήν συμφωνείτε επί της ουσίας, ώστε η Ένωσή μας να παραδώσει στις υπηρεσίες σας για επεξεργασία και διάλογο τις σχετικές μελέτες.

  2) Συμμετοχή των επιχειρήσεων του κλάδου μας σε κρατικές ενισχύσεις ανάπτυξης των ειδικών μορφών Τουρισμού, ήτοι Επενδυτικά Σχέδια για την ανάπτυξη του Θαλάσσιου Τουρισμού, Ιαματικού Τουρισμού, Θρησκευτικού Τουρισμού, Οικολογικού Τουρισμού κ.λ.π.
  Το συγκεκριμένο σημείο άπτεται απόλυτα των αιτημάτων και προσδοκιών μας. Είναι το πρώτο σημείο που «ακουμπάει» απόλυτα στις άμεσες βλέψεις μας και αν θέλετε επιβεβαιώνει και την δικαίωση των προσπαθειών μας.
  Η κατασκευή και ανακατασκευή ενός τουριστικού πλοίου, εντάσσεται στην ανάπτυξη των ειδικών μορφών υψηλού τουρισμού. Ο θαλάσσιος Τουρισμός είναι ακόμα στην αρχή του και η ραγδαία εξέλιξη του σχετίζεται με την ουσιαστική δουλειά που θα γίνει, παράλληλα από το Κράτος και τους αρμόδιους φορείς (π.χ ΕΠΕΣΤ), στον τομέα της υποδομής, υποστήριξης, ανταγωνιστικότητας, επιχειρηματικής ευελιξίας και κρατικών κινήτρων.
  Ένα μεγάλο μέρος των Επενδυτικών Σχεδίων, αναφορικά με τον Θαλάσσιο Τουρισμό, μπορεί να υλοποιηθεί και απορροφηθεί από τα Μέλη της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού.
  Τα στοιχεία που αποτελούν την επιτυχή κατάληξη των προσπαθειών μας, είναι τα πληρέστατα και υπερπολυτελή πλοία μας, η διαρκής κατάρτιση και εξειδίκευση του προσωπικού μας, ο απόλυτος επαγγελματισμός σε σχέση με την Ελληνική φιλοξενία και η αγάπη για την Ελληνική Σημαία.

  3) Συμμετοχή των επιχειρήσεων του κλάδου μας σε κρατικές ενισχύσεις αναβάθμισης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα»
  Όλα τα μέλη της Ένωσης μας ανήκουν βάσει απασχόλησης αλλά και βάσει ετήσιων τζίρων στην κατηγορία των μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων.
  Λόγω των γνωστών περιορισμών, μη ανταγωνιστικών κινήτρων σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές και γειτονικές Χώρες, αναφορικά με την Σημαία του Πλοίου, ο κλάδος μας περιορίστηκε αντί να αυξηθεί. Σας αναφέρουμε ότι το 2001 η Ένωση αριθμούσε 5.000 πλοία, ενώ σήμερα μειώθηκε στα 3.250 (με αντίστοιχη μείωση στο ποσοστό των επανδρωμένων σκαφών). Την ίδια χρονική περίοδο ο τουριστικός στόλος της Τουρκίας που αριθμούσε 1.500 σκάφη το 2001 έχει αυξηθεί σήμερα στις 3.500.
  Οι αριθμοί αυτοί αποδεικνύουν την άμεση ανάγκη ενίσχυσης του κλάδου.
  Δεν πρέπει με κανένα τρόπο, με την συνεχιζόμενη για 10 χρόνια συρρίκνωση του κλάδου, να παρέχουμε έμμεσα κίνητρα στους γοργά αναπτυσσόμενους τουριστικούς στόλους γειτονικών Κρατών να επικρατήσουν στις ελληνικές θάλασσες.

  4) Συμμετοχή των επιχειρήσεων του κλάδου μας σε κρατικές ενισχύσεις με στόχο «Ολοκληρωμένες και καινοτομίες παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό – αναδιάταξη του τουριστικού τομέα».
  Τα μέλη της Ένωσης μας πρέπει αυτοδικαίως να συμμετέχουν στις παρεμβάσεις «εκσυγχρονισμού και αναδιάταξης του τουριστικού τομέα». Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι, αφ ενός ποτέ στο παρελθόν δεν έχουμε χρηματοδοτηθεί υπό οποιαδήποτε έννοια από κρατικό φορέα, σαν τουριστικός κλάδος και αφ ετέρου συμβάλλουμε τα μέγιστα στην αύξηση του τουριστικού προϊόντος και της ποιότητάς του σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας μας.

  5) Επενδυτικά Σχέδια αναβάθμισης των υποδομών και των παρερχομένων υπηρεσιών των μαρίνων και των τουριστικών λιμένων – συμμετοχή στην εξειδίκευση».
  Όσον αφορά τα επενδυτικά σχέδια αναβάθμισης των υποδομών και των παρεχομένων υπηρεσιών των μαρίνων και των τουριστικών λιμένων, θεωρούμε ότι είναι μια κίνηση που θα πρέπει να σχεδιαστεί και εξειδικευτεί προσεκτικά με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών.
  Θεωρείστε ότι η βοήθεια μας είναι δεδομένη, μιας και είμαστε ο άμεσα εμπλεκόμενος φορέας, ο οποίος αντιμετωπίζει και τα μεγαλύτερα προβλήματα.

  Ολοκληρώνοντας , πιστεύουμε ότι με τη δική σας συνδρομή και σχετική στήριξη ήρθε η ώρα, όπου ο κλάδος μας θα πραγματοποιήσει το αναγκαίο βήμα ουσιαστικής ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς του προς όφελος της Εθνικής οικονομίας και απασχόλησης που θα δώσει ζωή και μέλλον στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη που περνά τεράστια κρίση .

 • 23 Αυγούστου 2010, 15:21 | Apostolos P.

  Περίμενα περισσότερα καθώς είχαν δημιουργηθεί υψηλές προσδοκίες. Το διάστημα της προετοιμασίας ήταν ικανό για να εντοπιστούν οι αδυναμίες του προηγούμενου νόμου και να ζυμωθούν οι απαιτήσεις των καιρών και της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας.

  Μια απο τις βασικές αδυναμίες όλων σχεδον των νόμων (αλλά ιδιαίτερα του τελευταίου) ήταν η έλλειψη συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων. Καταληκτικές προθεσμίες υπήρχαν και παλιότερα αλλά με την περίφημη δικαιολογία «δεν είναι πλήρης ο φάκελος» δεν τηρείτο ποτέ.

  Κατα συνέπεια εάν δεν προβλεφθούν είτε στον νόμο είτε στις Υπουργικές αποφάσεις συγκεκριμένες ενέργειες που να καθιστούν γνωστό στους επενδυτές και να διασφαλίζουν την επίτευξη της όποιας χρονικής προθεσμίας στην αξιολόγηση ή/και τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων φοβάμαι ότι δεν κάνουμε βήμα απο το σημερινό απογοητευτικό καθεστώς. Πιστεύω ότι αυτή η κίνηση είναι πολύ ποιό καθοριστική απο οποιαδήποτε άλλη καθώς θα συμβάλλει σε αυτό που όλοι ομολογούν ότι λείπει σε αυτήν τη χώρα δηλαδή την δημιουργία επενδυτικού περιβάλλοντος με σαφείς και γνωστούς εκ των προτέρων τους όρους του παιχνιδιού. Άλλη μία ευκαιρία για την σημερινή πολιτική ηγεσία.

  Τέλος, το διάστημα που απομένει μέχρι τις αρχές του 2011 θα πρέπει να εκδοθούν όλες οι προβλεπόμενες Υπουργικές αποφάσεις. Νομίζω ότι αυτές θα κρίνουν το κατα πόσο θα έχουμε άλλον έναν νόμο απο τα ίδια ή θα σηματοδοτήσει μια νέα ελπιδοφόρα αρχή. Παρότι Έλληνας με τις γνωστές καχυποψίες πιστεύω και προσδοκώ στο δεύτερο. αναμένω

 • 23 Αυγούστου 2010, 15:14 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

  ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ – ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. – 23/08/2010
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΑΝ 2010.

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  1. Θα πρέπει να επαινεθεί που για πρώτη φορά ο ΝΑΝ 2010, περιγράφει σε βάθος λεπτομέρειες διαδικασιών και προτεραιοτήτων, που δεν υπήρχαν ποτέ στον αναπτυξιακό νόμο.
  2. Πρέπει να επαινεθεί ότι, η γενική κατάταξη των κριτηρίων του καθεστώτος περιφερειακών ενισχύσεων, αποτυπώνει για πρώτη φορά με ακρίβεια και με ευθυκρισία, τις ανάγκες και την πραγματική κατάσταση κατανομών.
  3. Πρέπει να επαινεθεί, η επιλογή των αφορολογήτων όταν τα διαθέσιμα κονδύλια των ενισχύσεων, δεν επαρκούν.
  ΓΕΝΙΚΑ
  1. Να εξειδικευτούν το ταχύτερο δυνατό, όλες οι περιγραφόμενες εξειδικεύσεις του Υπουργού Οικονομίας, για όλα τα θέματα, όπως κριτήρια, δείκτες, κ.α.
  2. Να υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας του νόμου και υποβολής αιτήσεων, 3 φορές το χρόνο, ανά τετράμηνο.
  ΑΡΘΡΟ 2
  1. Άρθρο 2, παράγραφος 1.β, 45-46 – υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια: Χρήσιμο θα ήταν να υπάγονται στο ΝΑΝ, οι επενδύσεις αναπλάσεις πόλεων με χονδρικό ή λιανικό εμπόριο (mall center), στις οποίες δραστηριότητες μπορεί να παρατηρηθεί σοβαρή επιθυμητή συμπίεση λιανεμπορικού κόστους, σε συνδυασμό με άλλες κοινωνικές δραστηριότητες και αναπτύξεις περιοχών, με την ταυτόχρονη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας (το εμπόριο οχημάτων πως υπάγεται;).
  2. Άρθρο 2, παράγραφος 4.α: Το καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων, θα πρέπει να εμπεριέχει εκτός από τα κριτήρια ΑΕΠ και τα κριτήρια συνεργειών, που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της παραγωγής, ή ακόμη και λιανεμπορίου, π.χ. μια μεγάλη βιομηχανική μονάδα ή ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο σε μια απομακρυσμένη περιοχή, θα έχει τη δυνατότητα αυξημένων ενισχύσεων αλλά πολύ μικρή αποτελεσματικότητα, λόγω ελλείψεως κοινωνικών υποδομών.
  ΑΡΘΡΟ 3
  1. Παράγραφος 1.α.i – κριτήρια φερεγγυότητας: Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, έχει σχέση με τη νομοθεσία ρυθμίσεων που χρησιμοποιούν οι περισσότερες επιχειρήσεις, αφορούν πληρωμές σε 36, 48 ή ακόμη και 96 δόσεις, αλλάζουν σχεδόν κάθε χρόνο, άρα η ύπαρξη ασφαλιστικής ενημερότητας είναι κυμαινόμενος παράγων με τις συγκυρίες και δεν θα πρέπει να είναι ανασταλτικό για την προσέλκυση και λειτουργία επενδύσεων. Το ίδιο συμβαίνει και με τις φορολογικές ενημερότητες, όπου παρουσιάζονται συχνά τα φαινόμενα να βεβαιώνονται καταχρηστικές ή υπερβολικές βεβαιώσεις εκ μέρους των φορολογικών αρχών, η δικαστική διόρθωση είναι διαδικασία που αργεί πολύ. Εκτιμούμε ότι δεν θα πρέπει ο οποιοσδήποτε έφορος, από σκόπιμα ή μη καταχρηστικά κριτήρια, να είναι ρυθμιστικός παράγοντας της πορείας των επενδύσεων. Άλλωστε, η φερεγγυότητα μιας επιχείρησης και ενός επενδυτικού σχεδίου, εξαρτάται από το μέγεθος της, την κεφαλαιουχική της επάρκεια, την σχέση κεφαλαίων με υποχρεώσεις. Επίσης, το ποινικό μητρώο θα πρέπει να μην αφορά οικονομικές διεργασίες, όπως ήσσονος σημασίας και ποσού οικονομικές διαφορές. Η ίδια διάκριση πρέπει να ισχύει, για τυχόν εγγραφές στον Τειρεσία.
  2. Παράγραφος 1.β. – κριτήρια αξιολόγησης του αναπτυξιακού αποτελέσματος: ii) Για τα κριτήρια πράσινης επιχειρηματικότητας και προστασίας του περιβάλλοντος, να ισχύουν προσαυξημένα ποσοστά στους κλάδους και στα επενδυτικά σχέδια, όπου η ενέργεια συνολικά είναι μεγαλύτερη από το 50% του κόστους λειτουργίας της μονάδας και να είναι μικρότερος στους κλάδους όπου είναι χαμηλότερο το ποσοστό συμμετοχής των ενεργειακών δαπανών. Βασικό κριτήριο διαφοροποίησης θα πρέπει να είναι, η αποσβενόμενη και η προσαρμοσμένη σε διεθνή βάση κοστολογική ενεργειακή δαπάνη.
  ΑΡΘΡΟ 4
  1. Έπαινοι για την προσέγγιση.
  2. Χρήσιμο είναι να δημιουργηθούν κριτήρια συγκέντρωσης παραγωγικών δομών, γιατί η χώρα μας με τους 52 νομούς έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει στρεβλώσεις, από διασπάθιση συνεργειών. Στα περισσότερα ανεπτυγμένα κράτη, η βιομηχανική παραγωγή συγκεντρώνεται γύρω από προεπιλεγμένους άξονες που προσφέρουν οι υπηρεσίες και κοινωνικών υποδομών. Τέτοιες συγκεντρώσεις μπορεί να είναι η Βοιωτία, η Θεσσαλονίκη, η ευρύτερη Κομοτηνή, η ευρύτερη Κοζάνη, η ευρύτερη Λάρισα, η Πάτρα, η Κρήτη. Για την πρόθεση αυτή, μήπως θα πρέπει να γίνει περαιτέρω εξειδίκευση στα κριτήρια, χωρίζοντας το βιομηχανικό από τις άλλες δραστηριότητες.
  3. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό της υπάρχουσας παραγωγικής δομής και στον χώρο που είναι ήδη εγκατεστημένες και μπορούν να χρησιμοποιούν ήδη τις υπάρχουσες υποδομές, όπως κτίρια, τροφοδοσία καυσίμων, νερού, κλπ (πέραν των δεικτών 3 του ii, β του άρθρου 3).
  4. Θα πρέπει να προβλεφθεί και να αποφευχθεί το γεγονός, ότι στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους το ~ 70% των εγκρίσεων απευθυνόταν στο νομό Αττικής. Το φαινόμενο αυτό, μπορεί να διορθωθεί με «καθαρή» περιφερειακή διάσταση στις κατανομές των κονδυλίων, που πρέπει να είναι γνωστές από πριν. Διαφορετικά, οι τάσεις και το σύστημα ακολουθεί μόνο του την υπάρχουσα συγκέντρωση σε ποσοστό διπλάσιο της δυναμικότητας της, με την αντίστοιχη υποχρηματοδότηση των περιφερειακών μονάδων παραγωγής, που οδηγούνται σε αφανισμό.
  ΑΡΘΡΟ 6
  1. Έπαινοι για το κριτήριο της φορολογικής απαλλαγής.
  2. Για την υπαγωγή στο κριτήριο της φορολογικής απαλλαγής, θα βοηθούσε να είναι γνωστή από την αρχή η απόφαση του Υπουργού για τις προϋποθέσεις. Χρήσιμη θα ήταν η «αυτοματοποίηση» της διαδικασίας, έτσι ώστε μια επιχείρηση που δεν ενδιαφέρεται για επιδοτήσεις, να μπορεί απλά και γρήγορα, να υλοποιεί επενδύσεις με φορολογικές απαλλαγές.
  ΑΡΘΡΟ 7
  1. Παράγραφος 5 – φορολογική απαλλαγή: Προτείνεται η φορολογική απαλλαγή μέχρι το ισοδύναμο της ενίσχυσης, ή μέχρι ενός σημαντικού ποσοστού της ενίσχυσης, να μπορεί να εκπίπτεται από την φορολογία, από το 1ο μέχρι και το 10ο έτος, από την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Η φορολογική απαλλαγή αυτή, θα μπορεί να διενεργείται κατά την επιλογή της εταιρίας και όχι κατά κάποιο άλλον περιοριστικό ή άλλο τρόπο ίσης κατανομής.
  ΑΡΘΡΟ 8
  1. Παράγραφος 3.Α.α & β – ιδία συμμετοχή του επενδυτή: Το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής στην επένδυση, βέβαια να μην είναι κατώτερο του 25% των ενισχυόμενων δαπανών, να μην μπορεί σαν ποσό να μειωθεί μετά την έκδοση της απόφασης, αλλά αν η επένδυση κατά την διάρκεια της διαδικασίας μεγαλώσει, να είναι δυνατόν να γίνει αλλαγή, εφόσον καλύπτονται τα ποσά και τα ελάχιστα ποσοστά.
  ΑΡΘΡΟ 9
  1. Έπαινοι για την γενική δομή του άρθρου αρμοδιοτήτων και διαδικασιών.
  2. Παράγραφος 3 – χρόνος υποβολής αιτήσεων: Προτείνεται οι αιτήσεις να εξετάζονται 3 φορές τον χρόνο.
  3. Παράγραφος 4.δ – απαιτούμενα δικαιολογητικά: Εάν χρειάζονται απαιτούμενα δικαιολογητικά ή πρόσθετα στοιχεία, να υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης των στοιχείων αυτών στην Υπηρεσία.
  4. Παράγραφος 4.ε – διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης αιτήσεων: Να υπάρχει υποχρέωση nondisclosure των επενδυτικών σχεδίων, για λόγους προστασίας των επενδυτών.
  5. Παράγραφος 5.ε: Να υπάρχει δυνατότητα κάποιας «αυτοματοποίησης» σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αιτείται μόνο φορολογική απαλλαγή.
  6. Παράγραφος 5.ζ: Στις περιπτώσεις που αιτείται μόνο φορολογική απαλλαγή, να μην υπάγονται τα επενδυτικά προγράμματα στη λογική … μέχρις εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού κάθε περιόδου … . Επίσης, στην περίληψη της απόφασης, να λαμβάνεται κάθε μέριμνα για τους κανόνες εχεμύθειας.
  7. Παράγραφος 5.η – ετήσιος προγραμματισμός εγκρινομένων βάσει του παρόντος ενισχύσεων: Είναι επαινετός ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων κονδυλίων. Υπάρχει καθολικό και διαχρονικό αίτημα σαφούς περιφερειοποίησης των ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου, καθότι την προηγούμενη 10ετία το περ. 70% των κονδυλίων, συνέρρεαν στο περ. 35% – 40% της παραγωγικής δομής της χώρας, με αποτέλεσμα να υποχρηματοδοτούνται και να καταστρέφονται οι περιφερειακές παραγωγικές δραστηριότητες. Η δομή της παραγράφου αυτής είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Χρειάζεται όμως, ακριβής και όχι μόνο ποσοστιαία εξειδίκευση των ποσών προς την περιφέρεια. Το 14% του ετήσιου ποσού δεν επαρκεί για διόρθωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Επίσης το 60% στις 2 κεντρικές Υπηρεσίες, δεν διευκρινίζεται πόσες στην Αττική και πόσες στην Βόρεια Ελλάδα. Προτείνεται το 70% – 80% του 60% να διατίθεται για την Βόρεια Ελλάδα. Είναι γνωστό ότι την τελευταία δεκαετία η βιομηχανία και αντίστοιχα το ΑΕΠ του νομού Θεσσαλονίκης, παρουσίασαν «σχετική» μείωση κατά 50%.
  8. Παράγραφος 5.η.i: Επειδή υπάρχει μια τάση συγκέντρωσης των επενδύσεων στο νομό Αττικής και Βοιωτίας, οι κατανομές των ποσών να παραμένουν για άλλα 2 τετράμηνα και να μην επιστρέφονται, προκειμένου να δημιουργηθεί η τάση ότι υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια για την ενίσχυση π.χ. αποεπενδυόμενων νομών.
  9. Παράγραφος 5.θ.: Τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής στο νόμο με επιχορήγηση, λόγω αδράνειας του νόμου επί περίπου 2 χρόνια, να μπορούν να συμμετέχουν 2 φορές για τα επόμενα τετράμηνα ή εξάμηνα. Σε αντίθετη περίπτωση, να έχουν την δυνατότητα αυτόματης υπαγωγής στα αφορολόγητα. Αν η βαθμολόγηση γίνει υπό κλίμακα, τότε θα είναι άδικο να μην επανεξετάζονται αιτήσεις με βαθμολογία κάτω του 50%.
  10. Παράγραφος 6 – γνωμοδοτικές επιτροπές: Σε όλες τις επιτροπές, να υπάρχει εκπροσώπηση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, καθώς επίσης και εκπροσώπηση του νέου υπό σύσταση οργάνου για την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων, για να εκπροσωπούνται τα κριτήρια βελτιωμένων παραγωγικών δυνατοτήτων και προσέλκυσης επενδύσεων, για μεγάλα έργα, κλπ.
  11. Παράγραφος 7 – χρόνος έναρξης υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων: Λόγω της επενδυτικής ασάφειας επί 2 χρόνια, χρήσιμο θα ήταν έναρξη υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου, να νοούνται και οι δαπάνες που έχουν ξεκινήσει ακόμη και πριν την υποβολή της ως άνω αίτησης, για τα έτη 2009 και 2010, εφόσον υπάρχει πλήρης και καθαρή συνάφεια δαπάνης και επενδυτικού σχεδίου.
  ΑΡΘΡΟ 11
  1. Παράγραφος 2 – ειδικά καθεστώτα ενισχύσεων: Να μνημονευτεί σαφώς ότι, στα ειδικά καθεστώτα περιφερειακών και τομεακών ενισχύσεων, να περιλαμβάνονται έργα αναπλάσεως χώρων με τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και να τυγχάνουν ιδιαίτερης μεταχείρισης όταν υπάρχει άμεση συνεργασία με ξένους επενδυτές.
  2. Παράγραφος 5.α – ειδικές ρυθμίσεις για επενδυτικά σχέδια άνω των 500,000,000 €: Ειδικές ρυθμίσεις να αφορούν περιπτώσεις επενδύσεων και άνω των 500,000,000 €, αλλά και άνω των 200,000,000 €.
  3. Παράγραφος 5.β: Το ποσοστό της φορολογικής διευκόλυνσης πέραν του ισοδύναμου της ενίσχυσης, να προβλέπει μειωμένο φόρο εισοδήματος κατά 10% – ίσως και πλήρες tax holiday, μέχρι κάποιου ποσού της επένδυσης.

  Νίκος Σπ. Φιλίππου,
  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
  ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.
  Ν. Μοναστηρίου 114, Τ.Κ.56334
  Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
  Τ/Φ: 2310/763925-7
  Τ/Ο: 2310/764883
  e-mail: fil-sa@hol.gr

 • 1. Άρθρο 1 (Σκοπός)

  Πιστεύουμε ότι η αύξηση του βαθμού εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας θα πρέπει να τεθεί ως ένας από τους κεντρικούς σκοπούς του νόμου και να μην αποτελεί απλά έναν από τους άξονες στρατηγικής του.

  Είναι γνωστό ότι το σημερινό αναπτυξιακό μοντέλο οδηγεί την ελληνική οικονομία στο τέλμα των δίδυμων ελλειμμάτων, τρεχουσών συναλλαγών και δημοσίου χρέους, γεγονός που εμποδίζει περαιτέρω την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, ενώ ενισχύει τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα της χώρας μας στις διεθνείς αγορές.

  Η αναμόρφωση του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης και η στήριξη της εξωστρέφειας και της μακροχρόνιας βιώσιμης ανάπτυξης επιβάλλουν νέες δράσεις και πρωτοβουλίες, όπως η παρούσα αναμόρφωση του ισχύοντος αναπτυξιακού νόμου. Η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας σηματοδοτεί την ανάγκη για ετοιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά το επίπεδο ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας, έτσι ώστε να επωφεληθούν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο από τη ραγδαία οικονομική ανάπτυξη που θα ακολουθήσει της ύφεσης.

  Με γνώμονα την αλλαγή, η στρατηγική που προτείνεται για τη στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους είναι η δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων, η ανεύρεση και εισχώρηση σε νέες αγορές και η ίδρυση νέων επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό.

  Η ενίσχυση των σημερινών εξαγωγικών επιχειρήσεων και η δημιουργία μιας νέας γενιάς εξωστρεφών επιχειρήσεων μέσω της υποστήριξής τους και από τον νέο αναπτυξιακό νόμο είναι επιτακτική, σήμερα που η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας έχει μειωθεί σε επικίνδυνο βαθμό και λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης.

 • Προς
  Την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Κυρία Λούκα Κατσέλη

  Θέμα: Συμμετοχή ΣΕΒΕ στη Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Χορήγηση ενισχύσεων σε ιδιωτικές επενδύσεις για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και την περιφερειακή σύγκλιση και άλλες διατάξεις»

  Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

  Είναι σε όλους μας γνωστό ότι ο προηγούμενος Αναπτυξιακός Νόμος, παρά τον μεγάλο αριθμό των υποβαλλόμενων προτάσεων, δε λειτούργησε αποτελεσματικά. Παρατηρήθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες, που υπαγορεύουν την αποτύπωση σε πραγματική βάση της υφιστάμενης κατάστασης και την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου, αποτελεσματικού για την αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού της χώρας, την αύξηση της εξωστρέφειας, την προσέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας στο διεθνές περιβάλλον.
  Εισαγωγικά, από μια πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου του νέου Αναπτυξιακού Νόμου που βρίσκεται σε διαβούλευση, εκτιμούμε ότι αυτό κινείται στη σωστή κατεύθυνση, θα πρέπει όμως κατά την άποψή μας να δοθεί σε αυτό μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, η οποία θα πρέπει να αποτελεί στρατηγικό στόχο και όχι απλώς έναν από τους άξονες στρατηγικής του νέου νόμου.
  Η αποτελεσματικότητά του θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα των πόρων και την ταχύτητα ενεργοποίησής του. Για να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία ο νόμος απαιτεί την έκδοση 57 υπουργικών αποφάσεων και τη συγκρότηση 2 μητρώων αξιολογητών και ελεγκτών καθώς και σώματος εσωτερικών ελεγκτών.
  Συμφωνούμε ως προς την κατάρτιση ενός νόμου-πλαίσιου για τον αναπτυξιακό νόμο που θα εξειδικευτεί με υπουργικές αποφάσεις, επισημαίνουμε όμως ότι απαιτείται η άμεση προώθηση των προβλεπόμενων υπουργικών αποφάσεων, παράλληλα με την περαιτέρω επεξεργασία και ψήφιση του νόμου, ώστε να εξειδικευτούν οι διατάξεις του και να καταστεί δυνατή η εφαρμογή και αξιοποίηση του νόμου αμέσως μετά την ψήφισή του.
  Επίσης, η προσπάθεια δημιουργίας νέων διαδικασιών ελέγχου για τα ελληνικά δεδομένα με στόχο τη διαφάνεια σε όλα τα στάδια και την προαγωγή της αξιοπιστίας στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, θα πρέπει όμως να υπάρχουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου του συστήματος. Μόνο εάν τα προς διάθεση κονδύλια είναι σημαντικά, θα δικαιολογείται μια τέτοια επένδυση σε ένα μηχανισμό αξιολόγησης, ο οποίος αποτελεί από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχία των στόχων του νέου αναπτυξιακού νόμου.

  Τέλος, επισημαίνουμε τον προβληματισμό μας για την ανεπαρκή περιφερειακή κατανομή του ποσού των ενισχύσεων του νομοσχεδίου, που θα λειτουργήσει εις βάρος του στόχου της περιφερειακής σύγκλισης.

  Με δεδομένη τη βούλησή μας να ανταποκριθούμε εμπρόθεσμα στην περιορισμένη και δεσμευτική προθεσμία για τη συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση που λήγει σήμερα, παραθέτουμε στη συνέχεια κάποιες πρώτες παρατηρήσεις μας στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο και θα επανέλθουμε με συμπληρωματικά σχόλια έχοντας ολοκληρώσει την επικοινωνία με τις επιχειρήσεις μέλη μας.

 • Μετά από προσεκτική μελέτη του Σχεδίου Νόμου, υποβάλλονται οι ακόλουθες παρατηρήσεις-προτάσεις:

  1. Να δοθεί παράταση στην καταληκτική ημερομηνία της διαβούλευσης. Είναι πολύ σημαντικό νομοσχέδιο και ο Αύγουστος δεν ενδείκνυται για διαβούλευση λόγω διακοπών.
  2. Να τεθεί ανώτατο όριο στα κονδύλια ενίσχυσης που θα διατεθούν ανά ζώνη κριτηρίων, σε διαφορετική περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος της προτίμησης επενδύσεων σε περιοχές με χαμηλά ποσοστά ενίσχυσης, λόγω της ακολουθούμενης μεθοδολογίας της συγκριτικής αξιολόγησης, επειδή αυτή προϋποθέτει την εφαρμογή αριστοποιητικής διαδικασίας. Ο κίνδυνος αυτός είναι ιδιαίτερα υψηλός, επειδή οι εξωστρεφείς και πιο ανταγωνιστικές επενδύσεις, λόγω των χαρακτηριστικών τους, κατευθύνονται κατά κύριο λόγο σε περιοχές υψηλής συγκέντρωσης. Το αποτέλεσμα είναι να πλήττεται ο επιδιωκόμενος στόχος της περιφερειακής ανάπτυξης.
  3. Να αποσαφηνιστεί ο όρος πράσινη επιχειρηματικότητα ούτως ώστε να μην αποτελέσει πεδίο σύγχυσης και να δημιουργήσει στρεβλώσεις.
  4. Για την πιο άμεση παραγωγή αποτελεσμάτων στην οικονομία, πρέπει οι αξιολογήσεις των προτάσεων να γίνονται συχνότερα από δύο φορές το χρόνο (τουλάχιστον τρεις αν όχι τέσσερεις).
  5. Να αποσυνδεθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας από την αξιολόγηση του αναπτυξιακού αποτελέσματος της επενδυτικής πρότασης.
  6. Να γίνει απλοποίηση των διαδικασιών που αφορούν στην αγορά ακινήτου από αλλοδαπό εφόσον πρόκειται για σοβαρή επενδυτική πρόταση. Με την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπονται εξαιρετικά χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, που απαιτούνται για την αγορά ακινήτου από αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων, μη κοινοτικών χωρών. Το πρόβλημα εντοπίζεται με ιδιαίτερη ένταση σε περιοχές της Β. Ελλάδας, ακόμη και στη Θεσσαλονίκη, που, σύμφωνα με παρωχημένα πλέον Προεδρικά Διατάγματα, χαρακτηρίζονται ως παραμεθόριες και ως εκ τούτου εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 1892/90, ο οποίος αφορά στις δικαιοπραξίες σε παραμεθόριες περιοχές.
  7. Γενικότερα όμως η γραφειοκρατία που συνδέεται με υλοποίηση επενδυτικών πρωτοβουλιών (αδειοδοτήσεις, προσδιορισμός χρήσεων γης, ίδρυση επιχειρήσεων κλπ) παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση επενδύσεων. Όσο δεν μειώνεται η γραφειοκρατία κανένας επενδυτικός νόμος δεν μπορεί να αποδώσει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα.-

 • Η συγκριτική αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων σε ένα τόσο μεγάλο φάσμα διαφορετικών δραστηριοτήτων και με τέτοια μεγάλη απόκλιση προϋπολογισμών, είναι ανέφικτη και μη αξιοκρατική, οδηγεί δε σε εσφαλμένα αποτελέσματα. Εάν ισχύσει να συγκρίνονται όλα τα υποβληθέντα σχέδια μιας περιφέρειας κατά το ίδιο εξάμηνο μεταξύ τους ανεξαρτήτως άλλων κριτηρίων, είναι ευνόητο ότι όλα τα μικρά σε ύψος επένδυσης (π.χ. 200.000€) επενδυτικά έργα θα υστερούν έναντι των μεγάλων (π.χ. 3.000.000€) σε βαθμολογία και αυτό γιατί ένα μεγάλο σχέδιο μπορεί εύκολα να συμπεριλάβει δαπάνες που θα του δόσουν μόρια(π.χ. συστήματα διασφάλισης), ενώ αντίστοιχα ένα μικρό εξειδικευμένο σχέδιο δεν είναι καθόλου εύκολο. Επίσης πώς μπορεί να γίνει σύγκριση σε έργα μεταποίσης με έργα π.χ. εμπορικών δραστηριοτήτων όταν όλοι ξέρουμε ότι στη μεταποίηση εύκολα παίρνει κανείς βαθμολογία από τη καινοτομία, την εξοικονόμηση ενέργειας κλπ.
  Πρόταση: ή να καταργηθεί η συγκριτική αξιολόγηση ή να περιλαμβάνει επίπεδα σύγκρισης ανάλογα με το ύψος της επένδυσης και σε κάθε περίπτωση σχέδια του ίδιου κλάδου.

 • Tο Επιμελητήριο Εύβοιας συμμετέχοντας σε μια διαβούλευση για τις βασικές αρχές του Νομοσχεδίου για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο έχει να παρατηρήσει τα εξής :

  Γενικές παρατηρήσεις

  1. Ο Αναπτυξιακός Νόμος θα πρέπει κατ΄ αρχήν να προωθεί την ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ παραγωγικών τομέων και κλάδων, ώστε να αποφεύγεται η υπέρμετρη εξάρτηση των τοπικών οικονομιών από ένα παραγωγικό τομέα η κλάδο.
  2. Η προκήρυξη ανά εξάμηνο καθυστερεί τους σοβαρούς και έτοιμους επενδυτές. Η αξιολόγηση από ιδιώτες συνεπάγεται και αυτή καθυστέρηση, μέχρις ότου προκηρυχθεί το έργο τους και διαμορφωθεί ένα μητρώο, ενώ δεν είναι απαλλαγμένη από προβλήματα μεροληψίας. Θα είχε όμως νόημα, εάν μέσω αυτής, μπορούσε να επιτευχθεί χρόνος αξιολόγησης πραγματικά σύντομος (πχ ένας μήνας).
  3. Η ηλεκτρονική υποβολή για τις ΜΜΕ είναι μια ριψοκίνδυνη διαδικασία εάν συνεπάγεται, όπως προβλέπεται, αυτόματη απόρριψη των ελλιπών φορέων. Δεδομένου, ότι δεν υφίσταται δημόσιος φορέας, που να προσφέρει άμεσες υπηρεσίες στις ΜΜΕ, θα πρέπει τα πρώτα χρόνια να προβλεφθεί δυνατότητα των ΜΜΕ να προσφεύγουν σε δημόσιο φορέα-σύμβουλο και δη στα τοπικά επιμελητήρια, προκειμένου να λάβουν τεχνική βοήθεια, ώστε να μην γίνονται θύματα της ενδεχόμενης κακής επιλογής συμβούλων. Αυτό ασφαλώς προϋποθέτει ενίσχυση των Επιμελητηρίων στο ύψος του κόστους μιας τέτοιας υπηρεσίας, πχ μέσω των ΠΕΠ.
  4. Να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης των ΚΥΑ που απαιτούνται για την λειτουργία του νέου Νόμου. Ειδικότερα :
  Στον ναυπηγικό και ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα.
  Στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
  Στον τομέα της γεωργίας, όπως τα «γεωργικά προϊόντα».
  Στον τομέα των μεταφορών ή και σε άλλους τομείς, που διέπονται από
  ειδικούς κανόνες (logistics, εμπορευματικά κέντρα, κλπ) .
  5. Το Σχέδιο Νόμου επιτρέπει κατ΄ εξαίρεση την εκχώρηση του ποσού της
  επιχορήγησης σε τράπεζες έναντι παροχής ισόποσου δανείου.
  Σε αυτήν την περίπτωση, η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται
  απευθείας στην τράπεζα με την οποία έχει συναφθεί η δανειακή σύμβαση.
  Θα αποτελούσε σημαντικό δείγμα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας
  της δημόσιας διοίκησης, αν ο νόμος προβλέψει σαφή χρόνο καταβολής
  των ποσών της επιχορήγησης μετά την έναρξη της παραγωγικής
  λειτουργίας της νέας επένδυσης. Μετά την εκπνοή αυτής της προθεσμίας,
  οι τόκοι με τους οποίους χρεώνεται το τραπεζικό δάνειο θα πρέπει να
  βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό του Αναπτυξιακού Νόμου (ΕΛΑΝ), η
  σύσταση του οποίου θεωρείται σημαντική πρωτοβουλία προς την ορθή
  κατεύθυνση. Με αυτόν τον τρόπο θα αρθεί ένα σημαντικό αντικίνητρο,
  καθώς οι επενδυτές μέχρι σήμερα σπάνια γνώριζαν πότε θα τους
  καταβληθούν τα βεβαιωθέντα ποσά των επιχορηγήσεων.

 • Ένα από τα αδύνατα σημεία του Ν3299/2004 ήταν η έλλειψη δικλείδων προστασίας του επενδυτή έναντι της αναξιοπιστίας των κρατικών φορέων στην εφαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων.(π.χ. ο προηγούμενος νόμος προέβλεπε αποφάσεις εντός 2 μηνών αλλά ποτέ δεν ανταποκρίθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες στις υποχρεώσεις τους έναντι του νόμου και φυσικά ποτέ κανείς δεν λογοδότησε για τις αποκίσεις αυτές). Εάν λοιπόν πράγματι ο σημερινός νόμος θέλει να καινοτομήσει ανακτώντας την χαμένη αξιοπιστία του κράτους, πρέπει να συμπεριλάβει σαφείς διατάξεις που θα εξασφαλίζουν τον επενδυτή με αυτόματες διαδικασίες.
  Προτάσεις:
  1. Σε περίπτωση μη έκδοσης της απόφασης έγκρισης ή μη από τον αρμόδιο φορέα εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος(των 2 μηνών)η αίτηση να θεωρείται αυτοδίκαια ως εγκεκριμένη με τα στοιχεία που είχε υποβληθεί.
  2.Από την ημερομηνία υποβολής αιτήματος ελέγχου για το 50% ή το 100% της υλοποίησης της επένδυσης και σε διάστημα το πολύ 2 μηνών αν δεν έχει υλοποιηθεί ο έλεγχος να δύναται ο φορέας με το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο που έχει στα χέρια του να παραλβμάνει από την τράπεζα της Ελλάδος επιταγή με το αιτούμενο ποσό μέχρι η αρμόδια υπηρεσία να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες ελέγχου.
  3.Επίσης εντός το πολύ 2 μηνών από την ημερομηνία ελέγχου της υλοποίησης της επένδυσης να έχει δικαίωμα ο φορέας να παραλαμβάνει επιταγή από τράπεζα της Ελλάδος με το ποσό που του αναλογεί ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης των όποιων αποφάσεων περιφερειαρχών ή υπουργών, εφόσον δεν υπάρχουν ελλείψεις στα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
  4.Στα πλαίσια της διαφάνειας,δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του υπουργείου όλων των εγκεκριμέων έργων πανελλαδικά με το συνολικό ύψος επένδυσης, τις ημερομηνίες υποβολής, έγκρισης, αιτήματος ελέγχου, επιτόπιου ελέγχου από την επιτροπή, εκταμίευσης δόσεων, ολοκλήρωσης. Έτσι ο κάθε φορέας θα μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου του χρονικά σε σχέση με τα άλλα έργα και δεν θα μπορεί να υπάρξει «προσπέραση» από επιτήδειους.

 • 22 Αυγούστου 2010, 15:54 | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
  Χορήγηση ενισχύσεων σε ιδιωτικές επενδύσεις για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και την περιφερειακή σύγκλιση και άλλες διατάξεις

  Σε αυτό το σχέδιο νόμου μεταξύ των άλλων στο άρθρο 1 σκοπός κάνει αναφορά και για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και για την οικονομική και κοινωνική συνοχή της χώρας.
  Εγώ το εκλαμβάνω, ότι όταν το σχέδιο νόμου γίνει και νόμος του κράτους και αρχίσει να λειτουργεί θα είναι το εργαλείο εκείνο, που θα ενώσει όλα τα μέλη της ελλαδικής κοινωνίας, επειδή συνεργαζόμενα μεταξύ τους θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μαζί με την κοινωνική συνοχή και όχι φυσικά μόνο η οικονομική μεγιστοποίηση της μιας ή ορισμένων μόνο κοινωνικών ομάδων.
  Και ότι δεν θα είναι ο νόμος εκείνος που θα συμβάλει στον οικονομικό και κατ’ επέκταση στον κοινωνικό αποκλεισμό ειδικά των νέων ανθρώπων, και πολύ περισσότερο δεν θα στρέψει την μία κοινωνική ομάδα εναντίων της άλλης.
  Έχουμε όμως στο άρθρο 9 Αρμοδιότητες και διαδικασίες υποβολής, εξέτασης και εφαρμογής των ενισχύσεων παράγραφος 4. Τρόπος υποβολής αιτήσεων και απαιτούμενα δικαιολογητικά ……………… i) Οικονομοτεχνική μελέτη…………όπου σαφώς προσδιορίζεται μεταξύ των άλλων ότι « Η οικονομοτεχνική μελέτη που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου, υπογράφεται από οικονομολόγο μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) ή αντίστοιχου Οργανισμού κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μηχανικό, εξειδικευμένο στο κύριο αντικείμενο της επένδυσης, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς και κατά περίπτωση, όπου απαιτείται από το αντικείμενο της επένδυσης, από γεωτεχνικό, μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
  Αιτήσεις υπαγωγής που δεν πληρούν την προϋπόθεση αυτή δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο. »
  Είναι δυνατόν με την εφαρμογή αυτής της παραγράφου, που αποκλείει με έμμεσο τρόπο τους πτυχιούχους των ΤΕΙ τους οποίους όπως είναι γνωστό τα επιμελητήρια δεν τους εντάσσουν στην δύναμή τους να έχουμε κοινωνική συνεργασία κοινωνική ισόρροπη ανάπτυξη και όχι κοινωνικές αντιπαραθέσεις;
  (Βέβαια το θέμα των επιμελητηρίων είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά και μάλιστα άμεσα.
  Γιατί να μη δημιουργήσουμε ΕΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ που να λειτουργεί ως πρόσωπο νομικού δικαίου να είναι το ΕΝΑ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ και όλα τα επιμελητήρια και επιστημονικοί – επαγγελματικοί σύλλογοι να ενταχθούν σε αυτό και να λειτουργούν πλέον ως διευθύνσεις;
  Διευθύνσεις στις οποίες θα ενταχθεί όλο το επιστημονικό – επαγγελματικό και επιχειρηματικό εν ενεργεία δυναμικό της Ελληνικής Κοινωνίας.
  Να σηματοδοτηθεί έτσι η νέα αρχή της πραγματικής και άμεσης αμφίδρομης ενημέρωσης αλλά προ παντός της πραγματικής και άμεσης αμφίδρομης συνεργασίας όλων των επί μέρους διευθύνσεων του ΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, προς το γενικό όφελος του πληθυσμού της χώρας και όχι μόνο προς όφελος των συμφερόντων της κάθε συντεχνιακής ομάδας η οποία πάντα έχει τον τρόπο και τις προσβάσεις της, ώστε να στηρίζει μόνο τα δικά της συμφέροντα όπως γίνεται μέχρι τα τώρα και μάλιστα με ζωντανό παράδειγμα την επιλεκτική διάταξη στο παρόντα σχέδιο νόμου που αφορά τις μελέτες.
  Η δημιουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ με τον επιγραμματικό τρόπο λειτουργίας που ανέφερα δεν αφορά βέβαια τον παρόντα νόμο αλλά επειδή κρίνω ότι αφορά άμεσα την ανάπτυξη και την κοινωνική εξέλιξη. αλλά πάνω από όλα αφορά την κοινωνική συνοχή της ελληνικής κοινωνίας απλώς μια σκέψη πρότασης έκανα ).
  Δια των Π.Δ 109/ 02-02-1989 ΦΕΚ 47 Α΄/10-02-1989 και 312/ 13-11-2003 ΦΕΚ 264 Α΄/19-11-2003 προσδιορίζονται τα επαγγελματικά και λοιπά δικαιώματα των πτυχιούχων των ΤΕΙ ειδικότητας γεωτεχνικού
  Ειδικά δε στους πτυχιούχους των ΤΕΙ ειδικότητας γεωτεχνικού ( φυτικής παραγωγής ) δια του Π.Δ. 109/ 02-02-1989 ΦΕΚ 47 Α΄/10-02-1989 ( προσδιορίζει τα επαγγελματικά και λοιπά δικαιώματα ) με υπογράφοντα Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Γ. Παπανδρέου σημερινό Πρωθυπουργό, όπου μεταξύ των άλλων στο άρθρο 1 παράγραφος 2 Οι παραπάνω πτυχιούχοι ( φυτικής παραγωγής ) έχουν δικαίωμα απασχόλησης……….είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της φυτικής παραγωγής ……….και στην θ) της 2 παραγράφου έχουν δικαίωμα Εκπόνηση και Επίβλεψη………… γεωργο-οικονομικών μελετών……..
  Σημειωτέον δε ότι οι Τεχνολόγοι της Γεωπονίας των ΤΕΙ έχουν ιδρύει εδώ και χρόνια την Π.Ε.Π.ΤΕ.Γ ( ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και αποτελεί τον επαγγελματικό και επιστημονικό φορέα των ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ αποφοίτων ΤΕΙ και ισοτίμων σχολών του εσωτερικού και εξωτερικού.
  Η οργανωτική της διάθρωση είναι Πανελλαδική και αποτελείται από 19 τοπικά τμήματα χωρισμένα σε περιφέρειες σε όλη την χώρα, τα μέλη της ανέρχονται σε 22.000.
  Και επειδή οι νόμοι είναι πάντα οι καθοριστικοί συντελεστές της λειτουργίας και της εξέλιξης της κάθε κοινωνίας, και ειδικά της κοινωνίας που θέλει να λειτουργεί με την φιλοσοφία της κοινωνικής συμμετοχικής δημοκρατίας, δεν μπορούμε σήμερα στο να μείνουμε μόνο ότι η κοινωνία που χρησιμοποιεί χειρότερους νόμους αλλά τους εφαρμόζει είναι πολύ ανώτερη από άλλη κοινωνία που διαθέτει καλλίτερους μεν νόμους αλλά δεν τους εφαρμόζει.
  Η κοινωνική συμμετοχική δημοκρατία σήμερα θέλει οι σωστοί δίκαιοι και ισόνομοι νόμοι να προβλέπουν όλες σχεδόν τις δυνατές περιπτώσεις, αφήνοντας όσο το δυνατόν μικρότερη ευχέρεια στην κρίση των εφαρμοστών της.
  Ποιοι όμως είναι σήμερα οι εφαρμοστές στην κοινωνία μας; Είναι μόνο οι Δικαστές;
  Σήμερα εφαρμοστές είναι όλα τα μέλη της Ελληνικής Κοινωνίας και ως εφαρμοστές δεν ερμηνεύουν μόνο τον νόμο όπως αυτοί κρίνουν, αλλά κυρίως ως αποδέκτες της εφαρμογής του νόμου ελέγχουν τις αποφάσεις και τους τρόπους με τους οποίους αυτές παίρνονται στον κάθε νόμο και επί πλέον εξετάζουν την ισονομία αλλά και την κοινωνική ωφελιμότητα του νόμου στο σύνολο του πληθυσμού.
  Η διάταξη λοιπόν που έχει προταθεί στο παρόν σχέδιο νόμου και που αφορά τις οικονομοτεχνικές μελέτες είναι διάταξη που εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα ορισμένων συντεχνιών εφ’ όσον με έμμεσο τρόπο αποκλείει ένα μεγάλο μέρος του επιστημονικού-επαγγελματικού δυναμικού της χώρας να συμμετέχει άμεσα σε αυτές, αυτό σηματοδοτεί την αντικοινωνικότητα της διάταξης και ως τέτοια δεν έχει θέση στο παρόντα σχέδιο νόμου και φυσικά πρέπει να αποσυρθεί.

  ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 • Προς αξιότιμους
  κα υπουργό Λούκα Κατσέλη
  κους υφυπουργούς Σταύρο Αρναουτάκη, Μάρκο Μπόλαρη

  ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ ΕΝ ΟΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ »
  Στο πρόγραμμα του Αναπτυξιακού επενδυτικού νόμου να γίνουνε οι παρακάτω αλλαγές:
  1) Να αλλάξει το ελάχιστο ύψος επένδυσης σε 100.000€ από 200.000€ που προτείνεται για τις μικρές επιχειρήσεις
  2) Να υπάρξει σύνδεση επιδότησης με υποχρεωτικές νέες θέσεις εργασίας, κατά εξαίρεση όμως για τις αγροτικές επιχειρήσεις, για την γεωργική εργασία να υπολογίζεται η οικογενειακή και όχι να υπολογίζονται οι νέες προσλήψεις
  3) Να υπάρχει υποχρεωτική υπογραφή γεωτεχνικού μελετητή μέλος του ΓΕΩΤΕΕ για όλα τα πλαφόν επενδύσεων για πρωτογενή τομέα , αλλά και αντίστοιχου δευτερογενή μεταποιητικού τομέα
  4) Να γίνει διεύρυνση με την δυνατότητα υιοθέτησης ενός πιο ευέλικτου και αποτελεσματικού Αναπτυξιακού νόμου ειδικά για επενδύσεις που αφορούνε την φυτική αγροτική παραγωγή αλλά και κτηνοτροφική παραγωγή όπως πχ επιδότηση αγοράς βελτιωμένου ζωικού κεφαλαίου ή αγορά γεωργικών μηχανημάτων
  5) Η Δ/νση Γεωργικής ανάπτυξης της Περιφέρειας να υποδέχεται απευθείας τις επενδύσεις μέχρι 3 εκατομμύρια ευρώ που αφορούνε πρωτογενή τομέα επενδύσεις και όχι μέσω της Δ/νσης Ανάπτυξης-Σχεδιασμού
  6) Σε όλες τις γνωμοδοτικές επιτροπές περιφερειακές & Υπουργείου να συμμετέχει μέλος του ΓΕΩΤΕΕ
  7) Επίσης να αρθεί ο αποκλεισμός του ΓΕΩΤΕΕ και να συμμετέχει στο Συμβούλιο παρακολούθησης & αξιολόγησης της εφαρμογής του αναπτυξιακού επενδυτικού νόμου που αναφέρει στο άρθρο 13
  8) Ποσοστά επιδότησης: ι) Για την Θεσσαλία υπάρχει διαχωρισμός για Λάρισα & Μαγνησία 30-35-40% ενώ Τρίκαλα-Καρδίτσα 30-40-50%. Προτείνετε ποσοστό επιδότησης επιπλέον 10% για ορεινές περιοχές έδρες των μεγάλων ή μεσαίων ή μικρών επιχειρήσεων και επιπλέον 20% για νησιώτικες περιοχές. ιι)Γενικά υπάρχουν σε κάποιες περιοχές χαμηλό ποσοστά επιδότησης πχ Φθιώτιδα 15-25-35%. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30%. Όμως πρέπει να υπάρξει εξαίρεση και ειδική μέριμνα για τις νησιώτικες περιοχές όσον αφορά επενδύσεις για την ίδρυση νέων ή την επέκταση υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων. Να παίρνουν το ίδιο ποσοστό επιδότησης η Ρόδος & Κω με τη Νίσυρο & Καστελόριζο, η Μύκονος με την Ανάφη, η Σκιάθος με την Αλόννησο μόνο και μόνο επειδή ανήκουν στην ίδια περιφέρεια, είναι λάθος & παράλογο. Ίσως κορεσμένα τουριστικά νησιά πρέπει να εξαιρεθούνε ως επιλέξιμα προς επιδότηση όπως πχ Μύκονος,Σαντορίνη,Ρόδος κα
  9) Να μην είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις από την εκκλησία της Ελλάδος ή τις μονές του Αγίου Όρους
  10) Να επιδοτείται η οικονομοτεχνική μελέτη αλλά και οι υπόλοιπες συναφές πχ έκδοση Άδειας Ίδρυσης-Λειτουργίας, πιστοποίηση ISO-HACCP μέχρι το 20% του προϋπολογισμού.
  11) Το βασικό πρόβλημα είναι να υπάρξει σταδιακή μείωση των καθυστερήσεων των πληρωμών και προτείνετε να γίνει μέσω της σημαντικής ενίσχυσης των περιφερειακών ταμείων της κάθε περιφέρειας

  ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  Μακάς Κωνσταντίνος
  Τηλ-Φαξ. 2410 535548
  Λάρισα

 • 19 Αυγούστου 2010, 22:15 | NIKOS G

  Καλό το προσχέδιο αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να αναθέσει καθήκοντα π.χ αξιολογητή ή παραλαβής αιτήσεων στα Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ), τα οποία λειτουργούν ήδη αρκετά χρόνια και έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία στις ιδιωτικές επενδύσεις.
  Αναφέρετε το Σχόλιο

 • 19 Αυγούστου 2010, 12:15 | Νίκος Τ

  Μπράβο στους Γιώργη και JEDI για το θάρος την καθαρότητα της σκέψης τους.
  Φάνηκε ότι το είδος της ανάπτυξης που θα επιφέρει ο όποιος νόμος συνδέεται άμεσα με την αντίληψη του όρου ανάπτυξη. Με άλλα λόγια είναι θέμα ορισμού (και ξέρουμε όλοι ότι μπορούν να υπάρξουν πολλοί ορισμοί).
  Να λοιπόν τι λείπει από το πρώτο άρθρο του νομοσχεδίου: λείπει πρώτα απ’όλα ένας επιστημονικός ορισμός του όρου ανάπτυξη.

  Στο πρώτο άρθρο χρησιμοποιούνται, χωρίς να ορίζονται, οι εξής όροι:
  ιδιωτική επένδυση
  βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη
  περιφερειακή σύγκλιση
  οικονομική και κοινωνική συνοχή της χώρας
  νέο επιχειρηματικό πρότυπο
  ανταγωνιστικότητα
  ποιότητα
  εξωστρέφεια
  καινοτομία
  παραγωγική αναδιάρθρωση
  πράσινη επιχειρηματικότητα
  ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
  ισόρροπη ανάπτυξη στη χώρα

  Τι είναι ανάπτυξη;
  Μήπως είναι η ανακατανομή του πλούτου; (πχ με έμμεσο τρόπο κλείνω τα μικρομάγαζα, οπότε δουλεύουν καλύτερα και με λιγότερο ανταγωνισμό τα μεγαλομάγαζα)
  Μήπως είναι η παραγωγή πλούτου στον τόπο; (ανεξάρτητα του ποιος θα τον ελέγχει)
  Μήπως ανάπτυξη = εξαγωγές;
  Μήπως κάτι άλλο;

  Ποιές είναι οι προϋποθέσεις της ανάπτυξης;
  Μήπως είναι η ενίσχυση των οικονομικά ισχυρών ώστε να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο επί της παραγωγικής διαδικασίας;
  Μήπως είναι η ανάληψη από το κράτος της ευθύνης της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας;
  Μήπως είναι η ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας (του ατόμου, όχι της εταιρείας), ώστε να τα βγάλει πέρα με τα θηρία της αγοράς;
  Μήπως κάτι άλλο;

  Χωρίς σοβαρό ορισμό, θεωρητικό υπόβαθρο και μεθοδολογία δεν κάνουμε σοβαρές δουλειές. Η σύνταξη ενός νόμου είναι σοβαρή επιστημονική εργασία και γι’αυτό θα πρέπει να ακολουθεί όλους τους κανόνες που συνιστά η βιβλιογραφία. Αυτό το ξέρετε καλά κυρία υπουργέ γιατί αυτή είναι η δουλειά σας!

 • 18 Αυγούστου 2010, 13:16 | Γιώργης

  Αγαπητοί κύριοι υπεύθυνοι υπουργοί,
  κοιτάξτε γύρω σας, όπου και αν βρίσκεστε, ότι βλέπετε, ότι φοράτε, ότι ακουμπάτε, ότι πίνετε ή ότι θα τσιμπήσετε σήμερα, σχεδόν όλα είναι εισαγώμενα. Και αν αυτό δεν αλλάξει…
  Αν σκεφτούμε την Ελλάδα σαν μια οικογένεια που έχει ένα Ά ποσόν, σε όποια χέρια και αν βρίσκεται, το άθροισμα δεν θα αλλάξει ποτέ αν κάνουμε συναλλαγές μεταξύ μας. Πρέπει να έρθουν χρήματα απ’έξω. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ και μόνο ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ!
  Μπορεί κάποιες κατηγορίες ανθρώπων να στεναχωρηθούν, αλλά στην παρούσα φάση ότι άλλο γίνει θα είναι ένα ακόμα λάθος. Καλά τα ψηφαλάκια αλλά τώρα προέχει το καλό της Ελλάδας. Πάρτε λοιπόν αποφάσεις!
  Κλείστε τα μάτια σας λοιπόν και σκεφτείτε ΣΩΣΤΑ και προβλέψτε ΣΩΣΤΑ τι θα γίνει μετά απο 3 – 4 χρόνια και κάντε τις ανάλογες κινήσεις από τώρα αλλά ΣΩΣΤΑ!
  Θα χρεωκοπήσουμε μετά από λίγα χρόνια; Κάντε κινήσεις απο τώρα για να μη βρεθούμε στο χάος ξαφνικά. Θα φύγουμε από το ευρώ; (ή θα μας διώξουν;) Ας το κάνουμε μόνοι μας απο τώρα αλλά ΣΩΣΤΑ.
  Τί περιμένετε να πάρετε από τις περικοπές μισθών; (όχι οτι δε χρειάζονται). Κοιτάξτε τις ΔΕΚΟ να μη καταντίσουν σαν την Ολυμπιακή να πληρώνουμε καμιά 20αριά χρόνια. Και μήπως από τις ΔΕΚΟ χάνονται περισσότερα χρήματα από όσα κερδίζονται απο τις περικοπές μισθών και συντάξεων;
  Κάντε κάτι τώρα αλλά με το τσεκούρι για το καλό της Ελλάδος και όχι για την τηλεόραση. Αφήστε λοιπόν τις συντεχνίες να πιέζουν και εσείς κάντε την δουλειά σας. Να επιδοτήσετε ΜΟΝΟ εξαγωγικές προσπάθειες, κάθε μορφής, μήπως και προλάβουμε.
  Αυτά σκέφτομαι εγώ με το σκουριασμένο μου. Αλλά θέλω να σας πω και κάτι. Αν δεν έχετε κουράγιο να πάρετε αποφάσεις χωρίς παλινωδίες και πισωγυρίσματα, αν δεν έχετε την παλικαριά που χρειάζεται για τις τσεκουριές στο δημόσιο, στις ΔΕΚΟ και όπου αλλού είναι απαραίτητες, αν δεν ξέρετε πόσους υπαλλήλους έχει η Ελλάδα και πόσους συνταξιούχους ζωντανούς έχουμε αλλά αρκείστε μόνο σε κινήσεις εντυπωσιασμού, ε τότε ας βρείτε το κουράγιο να παραιτηθείτε (αλλά και ποιός να έρθει;).

  Με τιμή,
  Γιώργης.

 • 18 Αυγούστου 2010, 00:37 | JEDI

  Προκειμένου να λειτουργήσει όχι αυτός αλλά ο οποιοσδήποτε αναπτυξιακός απαραίτητη προυπόθεση είναι να λειτουργεί σωστά το ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ της χώρας.

  Κύριοι,

  1.Σας προτείνω , να κάνετε μία βόλτα στην αγορά και στις επιχειρήσεις, να συζητήσετε μαζί τους , προκειμένου να ανακαλύψετε την τραπεζική αλητεία που επικρατεί.

  2.Να δείτε τα τοκογλυφικά επιτόκια, τις αναπροσαρμογές αυτών, τις μονομερείς αλλαγές συμβάσεων, τις κατά 300% εμπράγαματες εξασφαλίσεις, τις καταχρηστικές ρευστοποιήσεις, τις πιέσεις κλπ και να φρίξετε.

  3.Την δημιουργία νομικού πλαισίου, όπου εάν μία τράπεζα δεν τηρεί τις προδιαγραφές για την οποία της δόθηκε η άδεια λειτουργίας της, να περνά αυτόματα σε κρατικό έλεγχο με συνοπτικές διαδικασίες, είτε να γίνεται απόσυρση των κεφαλαίων στήριξης που με λεφτά μας τους έχει δοθεί.

  ΓΕΝΙΚΑ ΑΝ ΔΕΝ ΜΑΖΕΨΕΤΕ ΤΟ ΧΑΛΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΔΙΟΤΙ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

 • 17 Αυγούστου 2010, 17:42 | Φίλιππος Ι. Καρυπίδης

  ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  Εάν είχαν αποσαφηνιστεί οι επιμέρους επιδιώξεις που καλείται να υπηρετήσει ο νέος Νόμος, θα μπορούσαμε ίσως να εκφέρουμε πιο ολοκληρωμένες και πιο χρήσιμες απόψεις και προτάσεις. Θεωρώντας το υποχρέωσή μου, παραθέτω ορισμένες παρατηρήσεις και προτάσεις, επί συγκεκριμένων σημείων του Σχεδίου Νόμου (άρθρα 1έως 5 και σελ. 30) που τίθενται στη διάθεση του Υπουργείου.
  Σελίδα 4 (β) (γ) -προβλέπεται η έκδοση ΚΥΑ. Εξυπακούεται ότι αυτή θα καθορίζει προϋποθέσεις και διαδικασίες και δε θα ασχολείται με έγκριση –υπαγωγή των σχεδίων. Δηλαδή, ότι τελικά, δεν θα απαιτείται υπογραφή δύο Υπουργών για την έγκριση….
  Σελίδα 5 (δ) -γίνεται αναφορά σε ΚΥΑ με τον αρμόδιο Υπουργό: Μήπως χρειάζεται περισσότερη αποσαφήνιση και συγκεκριμενοποίηση, ώστε να αποφεύγονται επιπλοκές σε στιγμές που πρέπει να «κυλούν» οι εγκρίσεις των σχεδίων ανεμπόδιστα;
  Σελίδα 6 -δείκτης 2: Προτείνω να διασφαλιστεί η υψηλή συμμετοχή του δείκτη εξωστρέφειας στη συνολική βαθμολόγηση (εξαγωγές, υποκατάσταση εισαγωγών).
  Σελίδα 7 (δείκτης 3)- συμβολή στον παραγωγικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό: Μήπως θα ήταν πιο πλήρης η αναφορά αν προσθέτονταν και εμπορικό (δίπλα στον παραγωγικό);
  Σελίδα 7 (δείκτης 3)-ανάπτυξη νέων ή σημαντικά βελτιωμένης ποιότητας προϊόντων….για την εγχώρια αγορά: Μήπως είναι καλύτερα να αντικατασταθεί ολόκληρη η αναφορά από τη φράση: «ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και αναβάθμιση της εμπορικής αξίας τους; (εμπεριέχει την έννοια της αντιληπτής –πελατοκεντρικής- αι όχι της τεχνικής ποιότητας)
  Σελίδα 7 (δείκτης 3)-αύξηση αριθμού πτυχιούχων…Μήπως πρέπει να προστεθεί Πανεπιστημίων και ΤΕΙ;
  Σελίδα 7 (δείκτης 3)-υπαλλήλων τεχνολογικής εξειδίκευσης…Τι σημαίνει; ΤΕΙ; Τεχνολογικών ειδικοτήτων; Εάν ισχύει το τελευταίο, γιατί μπαίνει αυτή η αναφορά- σε τι χρησιμεύει; Π.χ. η ύπαρξη τμήματος μάρκετινγκ ή έρευνας αγοράς και ανάπτυξης προϊόντων είναι θέμα ανθρώπων τεχνολογικής ειδίκευσης ή οικονομικής –διοικητικής –εμπορικής (συμπεριφορικής); Γίναμε στο παρελθόν μάρτυρες ελέγχων όπου κρίνονταν η ύπαρξη τμήματος μάρκετινγκ με βάση την παρουσία ή μη γραφείου, καθισμάτων και Η/Υ, αδιαφορώντας για τη λειτουργική δομή, τους ανθρώπους και τα αντίστοιχα σχέδια που υλοποιεί ένα τέτοιο τμήμα.
  Σελίδα 7 (δείκτης 4) –…χρήση πρώτων και βοηθητικών υλών…Γιατί να περιορίζεται στις πρώτες και βοηθητικές ύλες και να μη συμπεριλαμβάνει τις υπηρεσίες σε μια εποχή που το outsourcing αναπτύσσεται ταχύτατα; (σε συνδυασμό με το παρακάτω για αποφυγή διπλής βαθμολόγησης).
  Σελίδα 8 (δείκτης 1)-στις θέσεις απασχόλησης δε φαίνεται αν προσμετρώνται οι αναθέσεις έργων σε τρίτους. Όμως, στις πιο ανεπτυγμένες χώρες, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολούμενων εξασφαλίζει το εισόδημά του από ένα σύνολο παροχής υπηρεσιών προς τρίτους – δε γνωρίζω αν εμπίπτει στην παρούσα κυβερνητική επιδίωξη (κάτι τέτοιο σε συνδυασμό με το αμέσως προηγούμενο).
  Σελίδα 13 (β): Ποιος ο συναρμόδιος Υπουργός; Μήπως πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί;
  Σελίδα 14 αναφέρεται: κάλυψη των δαπανών που συνδέονται με τη μεταφορά τεχνολογίας….Γιατί μόνο μεταφορά τεχνολογίας και όχι τεχνογνωσίας για τη στρατηγική και οργανωσιακή διάρθρωση /αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων; Μήπως με αυτό τον τρόπο το επενδυτικό ζητούμενο τοποθετείται σε στενές -τεχνικές- βάσεις που γίνονται όλο και λιγότερο επαρκείς για τη σημερινή συνθετότητα; Ακόμη, γιατί όχι ανάπτυξη τεχνολογίας –γνώσης παρά μόνο μεταφορά; Γιατί όχι ανάπτυξη εμπορικού σήματος και δικτύου διανομής;
  Σελίδα 15 αναφέρεται…θερμοκηπίων επί γηπέδου…. Μήπως πρέπει να γίνει …θερμοκηπίων επί εδάφους…;
  Σελίδα 15 –Πραγματοποίηση επενδύσεων χιονοδρομικών κέντρων…Γιατί μόνο χιονοδρομικών και όχι κέντρων – δραστηριοτήτων- εναλλακτικού τουρισμού, εκτός θερινής περιόδου;
  Σελίδα 30 (3)Μήπως τα σχέδια πρέπει να υποβάλλονται τέσσερις φορές το χρόνο και όχι μόνο δύο; Στο τέλος του πρώτου μήνα κάθε τετράμηνου;
  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
  Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και προετοιμασία για την Οργάνωση σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να εφαρμοστεί ο Νόμος αποτελεσματικά και με χαμηλότερο διαχειριστικό κόστος. Χρειάζεται επίσης μέριμνα για απάλειψη των γραφειοκρατικών εμποδίων και στρεβλώσεων που συνθλίβουν την επιχειρηματική προθυμία.
  Η όλη αξιολόγηση μήπως πρέπει να εξετάζει επί πλέον συνολικά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δεν μπορεί παρά να είναι πιο σύνθετο από πριν και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης σε συνδυασμό με τις παγκόσμιες ευκαιρίες και απειλές;
  Μήπως πρέπει να ενθαρρύνεται η εμπλοκή των νέων, τόσο ως επιχειρηματιών όσο και ως εργαζόμενων;
  Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής κουλτούρας απαγκιστρωμένης από το κρατικό –ασφυκτικό- σφιχταγκάλιασμα.
  Θεσσαλονίκη, 17-8-2010
  Με ιδιαίτερη εκτίμηση
  Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Γεωργοοικονομολόγος- Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
  ΥΓ:
  Ακολουθεί τοποθέτηση των παρατηρήσεων -προτάσεων κατά άρθρο…

 • 17 Αυγούστου 2010, 10:57 | Θόδωρος Ζήκας

  Σχετικά με τη διαβούλευση του Αναπτυξιακού Νόμου:

  Να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης των ΚΥΑ που απαιτούνται για την λειτουργία του νέου Νόμου ειδικότερα:
  Στον ναυπηγικό και ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα,
  Στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
  Στον τομέα της γεωργίας, όπως τα «γεωργικά προϊόντα»
  Στον τομέα των μεταφορών ή και σε άλλους τομείς, που διέπονται από ειδικούς κανόνες (logistics, εμπορευματικά κέντρα, κλπ)

  Άρθρο 3 Κριτήρια αξιολόγησης και υπαγωγής στο καθεστώς των ενισχύσεων
  Η φερεγγυότητα του επενδυτικού φορέα, για τη διαπίστωση της οποίας λαμβάνονται υπόψη :
  – η ύπαρξη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,
  – το ποινικό μητρώο, Το ποινικό μητρώο δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού μόνο στην περίπτωση που αφορά οικονομικά εγκλήματα σε άλλη περίπτωση αποτελεί κοινωνικό αποκλεισμό το συγκεκριμένο κριτήριο

  Επίσης στο κριτήριο «τυχόν εγγραφές στα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από την «Τειρεσίας ΑΕ», θα πρέπει να διορθωθεί σε τυχόν ατακτοποίητες εγγραφές… διότι έτσι πάλι αποκλείονται επιχειρήσεις και επιχειρηματίες οι οποίοι αντιμετώπισαν κάποια στιγμή πρόβλημα αλλά τελικά ανταπεξήλθαν σε αυτό.

  β) Κριτήρια Αξιολόγησης του Αναπτυξιακού Αποτελέσματος
  Στους δείκτες οι οποίοι αναφέρονται δεν υπάρχουν συντελεστές βαρύτητας ανά δείκτη
  Επίσης σε ότι αφορά στους Δείκτες 1 & 2 τα στοιχεία του Προστιθέμενης αξίας και Υποκατάστασης εισαγωγών θα πρέπει να δίνονται επισήμως από το υπουργείο ή από την Στατιστική Υπηρεσία διότι μέχρι σήμερα λαμβάνονταν από κλαδικές μελέτες (ιδιωτικές)
  Επίσης σε ότι αφορά στο Δείκτη 3 θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί σύστημα συντελεστών βαρύτητας ανά κριτήριο, ενώ θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι έννοιες καινοτομίας, βελτίωσης ποιότητας προϊόντων κλπ. Ακόμη πρέπει να προσδιοριστεί πως υπολογίζεται η ποσοστιαία μεταβολή στις νέες και υπό ίδρυση – σύσταση επιχειρήσεις.
  Για το Δείκτη 4 πως θα τεκμηριώνεται η χρήση Α και Β & Βοηθητικών υλών από επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε clusters; Όταν η επιχείρηση θα έχει προμηθευτή την συμμετέχουσα στο cluster και όχι το νομικό πρόσωπο του cluster;

  Στον Δείκτη 5α χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρείας θα πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψη όχι μόνο η ποσοστιαία μεταβολή των μεγεθών αλλά και η ποσότητα των μεταβαλλόμενων μεγεθών πχ μια εταιρεία που μεταβάλλει τον κύκλο εργασιών της από 5 σε 10 έχει μεταβολή 100% και 5 μονάδες μια εταιρεία που μεταβάλλει τον αντίστοιχο δείκτη από 100 σε 120 έχει μεταβολή 20% αλλά 20 μονάδες είναι προφανές λοιπόν ότι θα πρέπει να λαμβάνεται και η ποσότητα στον υπολογισμό του δείκτη.

  Για τον Δείκτη 6 απαιτείται περεταίρω εξειδίκευση.

  Στα κριτήρια Πράσινης Επιχειρηματικότητας ΔΕΝ περιλαμβάνεται κριτήριο για την εξοικονόμηση ενέργειας ή την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (ή τουλάχιστον δεν είναι σαφώς διατυπωμένο με τα διαζευκτικά ή που περιέχονται) πχ δεν μπορεί να περιληφθεί η δαπάνη για εγκατάσταση συσκευών βελτίωσης συνημίτονου η οποία θα μείωνε την κατανάλωση ενέργειας

  Άρθρο 4
  Ποσοστά και ύψος των περιφερειακών ενισχύσεων
  Για το καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων και ειδικότερα τα όρια του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2007-2013 (2006/C 286/04, 23.11.2006), θα πρέπει το Ελληνικό Κράτος να τα επαναδιαπραγματευθεί με τις αντίστοιχες αρχές της ΕΕ διότι όπως είναι γνωστό από το 2006 οπότε και εγκρίθηκε ο χάρτης έχουν μειωθεί κατά πολύ τα αντίστοιχα ποσοστά του ΑΕΠ τόσο ανά Νομό όσο και ανά Περιφέρεια.
  Άλλωστε όπως περιγράφεται και στο νόμο « Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν να τροποποιούνται τα ποσοστά ενισχύσεων, με βάση διαφοροποιήσεις στο ΑΕΠ κάθε Νομού και σύμφωνα με τα κριτήρια των περιπτώσεων γ’ έως ε’ της παραγράφου 1» Στην παρούσα φάση λοιπόν και πριν την ψήφιση του νέου Νόμου θα πρέπει να γίνει άμεση αναθεώρηση των αντίστοιχων ποσοστών σε συνεργασία με την ΕΕ.

  Λόγο εφαρμογής του Καλλικράτη η έννοια του Νομού από την εφαρμογή και του αναπτυξιακού νόμου δεν θα έχει νόημα ίσως θα πρέπει αυτό να προβλεφθεί άμεσα και να αλλάξει η διατύπωση του δεύτερου εδαφίου της 2ης παραγράφου του άρθρου 4, ώστε με υπουργική απόφαση να μπορούν να τροποποιούνται τα ποσοστά ενίσχυσης με βάση τις διαφοροποιήσεις στο ΑΕΠ κάθε “Δήμου” αντί του προβλεπόμενου “Νομού”.
  Επισημαίνεται, ότι στα προγράμματα των ΠΕΠ και του LEADER η κατανομή των ενισχύσεων διαφοροποιείται σε επίπεδο Δήμου και είναι σε γενικές γραμμές πιο ορθολογική από τις αντίστοιχες προβλέψεις του προτεινόμενου Σ.Ν.

  Άρθρο 5
  Περιεχόμενο Επενδυτικών Σχεδίων – Ενισχυόμενες και μη ενισχυόμενες δαπάνες
  2) Ενισχυόμενες δαπάνες
  ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι δαπάνες αγοράς λογισμικού και υλισμικού απαραίτητου για την λειτουργία της μονάδας.
  Για τα αντίστοιχα εδάφια στ και ζ (αφορούν σε ξενοδοχεία) Στόχος του νέου νόμου θα πρέπει να παραμείνει ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του υφισταμένου ξενοδοχειακού δυναμικού, αντ’ αυτού, το Σ.Ν. δυσχεραίνει την πρόσβαση των ξενοδοχείων χαμηλών κατηγοριών και αποκλείει τη συμμετοχή των μονάδων υψηλών κατηγοριών σε προγράμματα εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης ολοκληρωμένης μορφής. Στην ουσία καταργείται η επιδότησης της ανακαίνισης ξενοδοχείων και προωθείται η ενίσχυση μόνο όσων επενδύσεων αφορούν σε αναβάθμιση της τάξης στην οποία ανήκει η μονάδα. Τα ξενοδοχεία 5* αποκλείονται πλέον από τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ποιοτικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού.
  Από τα ξενοδοχεία 4* ζητείται επί της ουσίας η μείωση της δυναμικότητας κατά 10%, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης κατά δύο τάξεις. Από τις μονάδες χαμηλότερων τάξεων απαιτείται να αναβαθμιστούν τουλάχιστον κατά 2 τάξεις ή εναλλακτικά κατά μία τάξη, με παράλληλη μείωση της δυναμικότητας σε κλίνες κατά 10%. Η μόνη δυνατότητα να αναβαθμιστεί μια υφιστάμενη μονάδα κατά 2 τάξεις είναι να κατεδαφιστεί ολοσχερώς ή, στην καλύτερη περίπτωση, να διατηρηθεί μόνο ο σκελετός των υφιστάμενων κτιρίων. Δηλαδή, θα πρέπει να επανασχεδιαστεί και να χτιστεί από την αρχή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται για την τάξη, στην οποία θα επιχειρήσει να ανέλθει. Η χώρα χρειάζεται ποιοτικό ξενοδοχειακό δυναμικό όλων των κατηγοριών, ώστε να προσελκύει πελάτες από ολόκληρο το φάσμα της τουριστικής ζήτησης.
  Ανεξάρτητα από αυτό, τα περισσότερα ξενοδοχεία 2* και 3* είναι μικρής δυναμικότητας. Εάν επιχειρήσουν να αυξήσουν τα τετραγωνικά των δωματίων και να πολλαπλασιάσουν την έκταση των κοινόχρηστων χώρων, θα παραμείνουν με ελάχιστα δωμάτια. Παράλληλα, θα πρέπει να απευθυνθούν σε ένα πολύ πιο απαιτητικό τμήμα της αγοράς προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες υψηλότερων εισοδηματικών τάξεων. Όμως, ούτε η θέση των περισσότερων από αυτά τα ξενοδοχεία, ούτε η επαγγελματική εμπειρία όσων τα διαχειρίζονται, εγγυώνται ότι είναι εφικτή η διείσδυση στην αγορά των μικρών πολυτελών ξενοδοχείων.
  Είναι σχεδόν βέβαιο, ότι οι μικρές μονάδες που θα επιχειρήσουν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη διάταξη του νόμου, θα καταστούν μακροπρόθεσμα μη βιώσιμες
  Να θεσπιστεί ανώτερο ποσό επιχορήγησης ανά κλίνη για τα ξενοδοχεία της κάθε κατηγορίας. Το ποσό αυτό πρέπει να είναι διαφορετικό για τον εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση ολοκληρωμένης μορφής και διαφορετικό για την αναβάθμιση σε υψηλότερη τάξη.

  Άρθρο 7
  Καταβολή των ενισχύσεων
  «Το υπόλοιπο 10% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται τρία έτη μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και κατόπιν ελέγχου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου του άρθρου 10.»
  Είναι προφανές ότι αυτό αλλοιώνει το συνολικό χρηματοδοτικό σχήμα του έργου. Η καταβολή του συνόλου της επιχορήγησης θα πρέπει να γίνεται με την ολοκλήρωση και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
  Άλλωστε τέτοιου είδους «ποινή» δεν προβλέπεται στις υπόλοιπες μορφές χρηματοδότησης.
  Μετά από 3 έτη θα έπρεπε να θεσμοθετηθεί επανέλεγχος από τον οποίο να προκύπτει αυτοδίκαια ανάκληση ποσού της δημόσιας επιχορήγησης στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

 • 13 Αυγούστου 2010, 18:31 | KANAKHS DIMITRIS

  Κανένας αναπτυξιακός νόμος δεν μας σώζει από την κατάσταση που έχει περιέλθει η οικονομία μας ΑΝ

  – Δεν μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές και η μείωση της φορολογίας να δημιουργήσει αποθεματικά για αυτοεπενδύσεις ιδιαίτερα στον μικρομεσαίο κλάδο
  – Δεν παταχθεί η γραφειοκρατία και η δαιδαλώδης διαδικασία σύστασης εταιρίας
  – Δεν παταχθεί η διαφθορά στο ίδιο το κρατος και τις κυβερνήσεις
  – Το ίδιο το κράτος δεν μειώσει τις δημόσιες δαπάνες και όχι να περικόπτει τους μισθούς
  – Δεν συμμαζέψει τις τράπεζες από την σημερινή ασυδοσία και να τις κάνει εργαλεία ανάπτυξης
  – Δεν βοηθήσει την πρόσβαση των μικρομεσαίων που υποφέρουν στο τραπεζικό σύστημα και στον εύκολο δανεισμό
  – Αν δεν σταματήσει η αιμμοραγία των νέων να μεταναστευουν στο εξωτερικό για καλύτερη μοίρα ( θα μας μείνουν μόνο οι Αλβανοί και οι μετανάστες)
  – Δεν γίνει ένα σταθερό και μακροχρόνιο πλαίσιο για να είναι ξεκάθαρο το παιχνίδι

  και πολλά άλλα άν

  Κύριοι μας κοροιδεύετε , τίποτα δεν πρόκειται να κάνετε και ο νέος αναπτυξιακός νόμος ή πως τον λέτε θα πάει στον κάλαθο των αχρήστων μόλις ανέβει κάποια άλλη κυβέρνηση και φτού από την αρχή..

 • 13 Αυγούστου 2010, 10:22 | Π.Δ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

  η ιδιοτικη προτοβουλια δεν χρειαζεται τιποτε απο το ελληνικο δημοσιο στην κατασταση που ειναι η που το εχετε φερει.
  αυτο που χρειαζεται ειναι μια σταθερη πολιτικη κ κοινωνικη ροη , ξεκαθαρες νομοθεσιες γυρο απο επενδυτικα προγραματα.
  παταξη της διαφθορας διαπλοκης , αλλα ποιος να την κανει εσεις που την δημιουργησατε ???
  ξεκαθαρους κανονες του παιχνιδιου αλλα παλυ απο ποιον !
  με τιμη

 • Παρατηρήσεις
  του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
  επί του Σχεδίου Νόμου για τη
  Χορήγηση ενισχύσεων σε ιδιωτικές επενδύσεις για την προώθηση της
  οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και την περιφερειακή σύγκλιση
  και άλλες διατάξεις

  Με το προτεινόμενο Σ.Ν. ανατρέπεται ριζικά η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη τουριστική πολιτική προς μία κατεύθυνση που έρχεται σε αντίθεση με τις πάγιες θέσεις του συνόλου των φορέων του τουριστικού κλάδου.
  Στο προτεινόμενο σχέδιο αντιμετωπίζονται όλοι οι κλάδοι της εθνικής οικονομίας με ομοιόμορφο τρόπο. Έτσι, όμως, δεν εξυπηρετούνται οι ιδιαιτερότητες της τουριστικής βιομηχανίας που είναι ο πλέον εξωστρεφής και ελπιδοφόρος κλάδος της χώρας.
  • Είχαμε επισημάνει, ότι βασικός στόχος του νέου νόμου θα πρέπει να παραμείνει ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του υφισταμένου ξενοδοχειακού δυναμικού.
  Αντ’ αυτού, το Σ.Ν. δυσχεραίνει την πρόσβαση των ξενοδοχείων χαμηλών κατηγοριών και αποκλείει τη συμμετοχή των μονάδων υψηλών κατηγοριών σε προγράμματα εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης ολοκληρωμένης μορφής.
  Στην ουσία καταργείται η επιδότησης της ανακαίνισης ξενοδοχείων και προωθείται η ενίσχυση μόνο όσων επενδύσεων αφορούν σε αναβάθμιση της τάξης στην οποία ανήκει η μονάδα.
  Τα ξενοδοχεία 5* αποκλείονται πλέον από τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ποιοτικής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού. Από τα ξενοδοχεία 4* ζητείται επί της ουσίας η μείωση της δυναμικότητας κατά 10%, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης κατά δύο τάξεις. Από τις μονάδες χαμηλότερων τάξεων απαιτείται να αναβαθμιστούν τουλάχιστον κατά 2 τάξεις ή εναλλακτικά κατά μία τάξη, με παράλληλη μείωση της δυναμικότητας σε κλίνες κατά 10%.
  Προφανώς, ο συντάκτης του σχετικού άρθρου αγνοούσε τις τεχνικές προδιαγραφές, με βάση τις οποίες τα ξενοδοχεία της χώρας κατατάσσονται σε τάξεις (ΠΔ 41/2002). Η μόνη δυνατότητα να αναβαθμιστεί μια υφιστάμενη μονάδα κατά 2 τάξεις είναι να κατεδαφιστεί ολοσχερώς ή, στην καλύτερη περίπτωση, να διατηρηθεί μόνο ο σκελετός των υφιστάμενων κτιρίων. Δηλαδή, θα πρέπει να επανασχεδιαστεί και να χτιστεί από την αρχή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται για την τάξη, στην οποία θα επιχειρήσει να ανέλθει.
  Πέρα από την υπερβολική σπατάλη πόρων που συνεπάγεται η επανακατασκευή της πλειονότητας των ελληνικών ξενοδοχείων, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός τουριστών που είναι διατεθειμένος να διαμείνει σε μικρότερα δωμάτια προκειμένου να περιορίσει το κόστος των διακοπών του. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος πελάτης δεν απαιτεί υψηλή ποιότητα υπηρεσιών από τα ξενοδοχεία χαμηλότερων τάξεων. Επομένως, η χώρα χρειάζεται ποιοτικό ξενοδοχειακό δυναμικό όλων των κατηγοριών, ώστε να προσελκύει πελάτες από ολόκληρο το φάσμα της τουριστικής ζήτησης.
  Ανεξάρτητα από αυτό, τα περισσότερα ξενοδοχεία 2* και 3* είναι μικρής δυναμικότητας. Εάν επιχειρήσουν να αυξήσουν τα τετραγωνικά των δωματίων και να πολλαπλασιάσουν την έκταση των κοινόχρηστων χώρων, θα παραμείνουν με ελάχιστα δωμάτια. Παράλληλα, θα πρέπει να απευθυνθούν σε ένα πολύ πιο απαιτητικό τμήμα της αγοράς προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες υψηλότερων εισοδηματικών τάξεων. Όμως, ούτε η θέση των περισσότερων από αυτά τα ξενοδοχεία, ούτε η επαγγελματική εμπειρία όσων τα διαχειρίζονται, εγγυώνται ότι είναι εφικτή η διείσδυση στην αγορά των μικρών πολυτελών ξενοδοχείων.
  Είναι σχεδόν βέβαιο, ότι οι μικρές μονάδες που θα επιχειρήσουν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη διάταξη του νόμου, θα καταστούν μακροπρόθεσμα μη βιώσιμες.

  Η Διάρθρωση του Ελληνικού Ξενοδοχειακού Δυναμικού
  2009
  ΤΑΞΗ 5***** 4**** 3*** 2** 1* Σύνολο
  ΜΟΝΑΔΕΣ 280 1.164 2.179 4.368 1.568 9.559
  ΔΩΜΑΤΙΑ 46.186 97.432 89.749 120.733 28.908 383.008
  ΚΛΙΝΕΣ 91.770 187.494 171.202 226.707 55.106 732.279
  % Μον. 2,9 12,2 22,8 45,7 16,4 100,0
  ΠΗΓΗ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2009.
  Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο προτείνει:
  Να διατηρηθούν τα οριζόντια ποσοστά ενίσχυσης σχεδίων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης σε ολόκληρη τη χώρα, όπως στον ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο. Να θεσπιστεί ανώτερο ποσό επιχορήγησης ανά κλίνη για τα ξενοδοχεία της κάθε κατηγορίας. Το ποσό αυτό πρέπει να είναι διαφορετικό για τον εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση ολοκληρωμένης μορφής και διαφορετικό για την αναβάθμιση σε υψηλότερη τάξη.
  • Δεν ελήφθη υπόψη η θέση του κλάδου για ανάγκη μείωσης από 8 σε 6 των ετών που πρέπει να παρέλθουν, ώστε να αποκτήσει εκ νέου η επιχείρηση το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής.
  • Το προτεινόμενο Σ.Ν. δεν προάγει την ισόρροπη κατανομή του ξενοδοχειακού δυναμικού ανάμεσα στους πολυάριθμους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Είχαμε επισημάνει σε σχετικό υπόμνημα ότι η λειτουργία της αγοράς οδηγεί στην υπερσυγκέντρωση ξενοδοχειακού δυναμικού σε λίγες περιοχές με μεγάλη τουριστική ζήτηση, όπως τα Ιόνια Νησιά, η Κρήτη και ορισμένα νησιά της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων. Λόγοι περιφερειακής ανάπτυξης και προστασίας των ευαίσθητων νησιωτικών οικοσυστημάτων, επιβάλλουν ελεγχόμενη αύξηση της φέρουσας ικανότητας των περιοχών που εμφανίζουν υψηλή συγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση του δυναμικού άλλων τουριστικά υποανάπτυκτων περιοχών.
  Εντούτοις, με το προτεινόμενο Σ.Ν. δεν λαμβάνεται καμία μέριμνα υποβοήθησης των περιοχών που υστερούν τουριστικά. Είναι παράλογο να επιδοτούνται με το ίδιο ποσοστό επενδύσεις για την ίδρυση νέων ή την επέκταση υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων στη Ρόδο και τη Μύκονο με την Ανάφη, το Καστελλόριζο, τη Νίσυρο ή την Κάσο μόνο και μόνο επειδή ανήκουν στην ίδια περιφέρεια.
  Για να αμβλυνθεί το πρόβλημα, μπορεί να προστεθεί στις ευεργετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 η πρόβλεψη για αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης των επενδύσεων και σε όλα τα νησιά της Επικράτειας με πληθυσμό μικρότερο των 3.000 κατοίκων.
  Θα μπορούσε, επίσης, να αλλάξει η διατύπωση του δεύτερου εδαφίου της 2ης παραγράφου του άρθρου 4, ώστε με υπουργική απόφαση να μπορούν να τροποποιούνται τα ποσοστά ενίσχυσης με βάση τις διαφοροποιήσεις στο ΑΕΠ κάθε “Δήμου” αντί του προβλεπόμενου “Νομού”. Άλλωστε, με την εφαρμογή των διατάξεων του σχεδίου “Καλλικράτη”, μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή ο νέος αναπτυξιακός νόμος, δεν θα υπάρχουν Νομοί.
  Επισημαίνεται, ότι στα προγράμματα των ΠΕΠ και του LEADER η κατανομή των ενισχύσεων διαφοροποιείται σε επίπεδο Δήμου και είναι σε γενικές γραμμές πιο ορθολογική από τις αντίστοιχες προβλέψεις του προτεινόμενου Σ.Ν.
  • Προκαλεί εντύπωση το γεγονός, ότι στο άρθρο 14, παρ. 6 γ, δεν γίνεται αναφορά σε σχετική ΚΥΑ που βγαίνει κάθε 2 χρόνια και προσδιορίζει περιοχές υψηλής ξενοδοχειακής πυκνότητας, όπου αναστέλλονται ή περιορίζονται τα ποσοστά ενίσχυσης επενδύσεων για ίδρυση νέων ή επέκταση υφισταμένων ξενοδοχειακών μονάδων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορούν να επιδοτηθούν πλέον μονάδες 4* και 5* στην Αττική με ποσοστά έως 25% και στη Θεσσαλονίκη έως 40%.
  Πρόκειται για μια ακόμα παραδοξότητα του νέου νόμου, αφού είναι παράλογο να επιχορηγείται με υψηλότερο ποσοστό η δημιουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας στη Θεσσαλονίκη από ότι στην Ανάφη, την Αστυπάλαια ή την Τήλο. Ειδικά στην Αττική, δεν έχει επιδοτηθεί ποτέ η δημιουργία νέων ή η επέκταση των υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων. Ούτε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων δεν ενεργοποιήθηκαν οι ευεργετικές διατάξεις του νόμου για την Περιφέρεια Αττικής, πλην των νησιών του Αργοσαρωνικού και των Κηθύρων.
  • Θεωρούμε αναγκαία τη θεσμοθέτηση της παρουσίας εκπροσώπου του ΞΕΕ στην Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων και στις Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές των νησιωτικών περιφερειών της χώρας που προβλέπει το άρθρο 9 παρ. 6.
  Από την εμπειρία εφαρμογής των προγενέστερων νόμων προκύπτει σαφέστατα ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων αφορά σε τουριστικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, το ΞΕΕ είναι ΝΠΔΔ και διαθέτει την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων ή τη σκοπιμότητα ίδρυσης νέων μονάδων με βάση τις συνέπειες που θα έχουν στην τουριστική αγορά των συγκεκριμένων περιοχών.
  • Δεν υπάρχουν διατάξεις που να στοχεύουν στον περιορισμό ανούσιων γραφειοκρατικών διαδικασιών. Για παράδειγμα, το επιχειρηματικό σχέδιο θα μπορούσε να περιορίζεται μόνο στην παρουσίαση των μελλοντικών χρηματοοικονομικών ροών της επιχείρησης ή την περιγραφή των καινοτόμων δράσεων. Δεν προσφέρουν τίποτα ανούσιες επαναλήψεις στοιχείων για την τουριστική κίνηση και τις προοπτικές του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης της νέας μονάδας. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χορηγούνται ανά πάσα στιγμή σε κάθε ενδιαφερόμενο από τις υπηρεσίες του ΞΕΕ και του ΕΟΤ.
  • Η αξιολόγηση των προτάσεων κάθε έξι μήνες ενδέχεται να περιορίσει τις πιθανότητες υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων των μικρότερων επιχειρήσεων στις ευεργετικές διατάξεις του νέου νόμου. Οι φάκελοι των μεγαλύτερων επενδυτικών σχεδίων είναι συνήθως πληρέστεροι και έχουν καλύτερη ποιότητα ειδικά στην εμφάνιση. Επομένως, είναι πολύ πιθανό, να λαμβάνουν υψηλότερη βαθμολογία έναντι των μικρότερων σχεδίων, όταν συνεξετάζονται χρονικά όλες οι προτάσεις μαζί.
  Με τον ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο κάθε πρόταση εξεταζόταν λίγο μετά το χρόνο υποβολής της. Με αυτόν τον τρόπο περιοριζόταν η “συγκριτική αξιολόγηση” μεταξύ ανόμοιων προτάσεων, τόσο ως προς το μέγεθος της επένδυσης, όσο και ως προς τον κλάδο που ανήκει η κάθε επιχείρηση.
  Θεωρούμε ότι το υφιστάμενο σύστημα είναι δικαιότερο και λειτουργεί προς όφελος των μικρότερων επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ξενοδοχειακού κλάδου.
  • Το Σ.Ν. επιτρέπει κατ’ εξαίρεση την εκχώρηση του ποσού της επιχορήγησης σε τράπεζες έναντι παροχής ισόποσου δανείου. Σε αυτήν την περίπτωση, η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα, με την οποία έχει συναφθεί η δανειακή σύμβαση.
  Θα αποτελούσε σημαντικό δείγμα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, αν ο νόμος προβλέψει σαφή χρόνο καταβολής των ποσών της επιχορήγησης μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της νέας επένδυσης. Μετά την εκπνοή αυτής της προθεσμίας, οι τόκοι με τους οποίους χρεώνεται το τραπεζικό δάνειο θα πρέπει να βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό του Αναπτυξιακού Νόμου (ΕΛΑΝ), η σύσταση του οποίου θεωρείται σημαντική πρωτοβουλία προς την ορθή κατεύθυνση.
  Με αυτόν τον τρόπο θα αρθεί ένα σημαντικό αντικίνητρο, καθώς οι επενδυτές μέχρι σήμερα σπάνια γνώριζαν πότε θα τους καταβληθούν τα βεβαιωθέντα ποσά των επιχορηγήσεων.

 • 11 Αυγούστου 2010, 14:21 | Νίκος Τ

  Συμφωνώ και επαυξάνω σε αυτά που είπε ο Δημ. Μητσόπουλος.
  Σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς προώθηση των εξαγωγών σε υπάρχουσες ή νέες αγορές. Η προώθηση των άμεσων εξαγωγών ή των έμμεσων εξαγωγών (μέσω τουρισμού) είναι ο τελικός στόχος της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας. Τι να την κάνω την «αύξηση της παραγωγής», αν δεν μπορώ να προωθήσω το προϊόν μου;
  Οι διαμορφωτές της πολιτικής θα πρέπει να προσδιορίσουν ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά του νέου αναπτυξιακού μοντέλου. Θα βασίζεται στην εσωτερική κατανάλωση ή θα έχει εξαγωγικό χαρακτήρα (όπως κάνουν οι Γερμανοί και οι Κινέζοι); Νομίζω ότι η υψηλή ισοτιμία του ευρώ μας εξασθένησε τις εξαγωγικές μας δυνατότητες. Γι’ αυτό επιβάλεται να ενισχύσουμε το εξαγωγικό μας μοντέλο.
  Συνεπώς θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να περιληφθεί στους στόχους και μάλιστα σε υψηλή θέση και ο στόχος «προώθηση των εξαγωγών σε υπάρχουσες και νέες αγορές».

 • 11 Αυγούστου 2010, 12:25 | Στέφανος

  Η ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων μπορεί να έχει πολλές μορφές

  1. Υποδομές (επικοινωνίες, δρόμοι, λιμάνια, ηλεκτρισμός κλπ). Αυτό είναι δουλειά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και των Περιφερειών.

  2. Καθημερινή λειτουργία (συνναλαγές με Δημόσιο, φορολογία, σταθερότητα στους νόμους, συναλλακτικά ήθη(πχ επιταγές) κλπ

  3. Κεφαλαιουχική στήριξη (κεφάλαιο κίνησης, επιδότηση επιτοκίου ή αρχικού κεφαλαίου)

  Το επιχειρηματικό πρότυπο δημιουργείται από την ζήτηση, οπότε αν θέλουμε ένα συγκεκριμένο πρότυπο, πρέπει πρωτα να δημιουργήσουμε τη ζήτηση. Δηλαδή αν θέλουμε Πράσινη Αναπτυξη, πρέπει πρώτα η Παραγωγή Ενέργειας από την ΔΕΗ να μην επιδοτείται από το Δημόσιο (αλλιώς το Δημόσιο ανταγωνίζεται τον Ιδιωτικό τομέα, και μάλιστα από τους φόρους του), και μετά να είναι ελεύθερη η αγορά και πώληση ενέργειας από οποιονδήποτε. Η ΔΕΗ ας συνεχίσει να διαχειρίζεται το ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Το ίδιο ισχύει γενικώς. Αν θέλουμε ανάπτυξη, πρέπει να ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ η οικονομία (κλειστά επαγγελματα, διαφθορά, ισονομία, πάταξη γραφειοκρατίας κλπ). Αλλιώς, είναι μια τρύπα στο νερό. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα.

  Στη συνέχεια, αν συνεχίζουμε να θέλουμε ανάπτυξη, θέλουμε πρόσβαση σε ΦΤΗΝΟ ΧΡΗΜΑ για τις καθημερινές ανάγκες στις επιχειρήσεις που λειτουργούν ήδη, για να μην κλείσουν. Δηλαδή κεφάλαια κίνησης και χαμηλότοκα δάνεια. Δηλαδή ΤΕΜΠΜΕ που να ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ. Αυτή είναι η δεύτερη προτεραιότητα.

  Τέλος, αν ακόμη συνεχίζουμε να θέλουμε αυτή την έρημη την ανάπτυξη, πρέπει να αυξήσουμε τον ρυθμό που δημιουργούνται νέες επιχειρήσεις. Αυτό γίνεται πρώτα-πρώτα αφήνοντας ελεύθερους όσους έχουν ιδέες να τις πραγματοποιούν. Αυτό είναι κάτι σαν την «Νεανική Επιχειρηματικότητα», που επιδοτεί νέους για επιχειρήσεις. Η σαν τα Venture Capital Funds που στηρίζουν εταιρείες με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Και τις συμβουλεύουν πως να κινηθούν. Και τις δικτυώνουν με τις άλλες τους εταιρείες. Όχι σαν τη ΔΙΣΑ στις Περιφέρειες που είσαι τυχερός αν δε σου βάλει την υποβολή στο αρχείο ..κατά λάθος!

  Φυσικά, η ανάπτυξη και τα νέα επιχειρηματικά πρότυπα έρχονται ως αποτέλεσμα συνδυασμένων, σκληρών προσπαθειών, και όχι με ευχολόγια όπως αυτό. Η καλύτερη λύση για τον Αναπτυξιακό είναι να ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ και τα λεφτά του να πάνε σε Venture Capital Funds, όπως το ΤΑΝΕΟ. Και το ΤΑΝΕΟ να χρηματοδοτήσει ΙΔΙΩΤΙΚΑ Funds, γιατί μόνο αυτοί έχουν τις γνώσες να στηρίξουν νέες και καινοτόμες επιχειρήσεις.

  Και οπωσδήποτε, μην σπαταλάτε άλλα λεφτά στη χρηματοδότηση καινοτόμων σχεδίων παραγωγής ..κουρκουμπινιών.

 • 11 Αυγούστου 2010, 10:27 | ΔΗΜ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

  καλλημερα σας ο νεος αναπτυξιακος νομος πρεπει να κανει επαναστατικες αλλαγες στα θεματα τις ανταγωνηστικωτιτας και ποιοτητας των πρωιοντων .και στα θεματα προωθησης τους το καλλο ανακαινισμενο ξενοδοχειο ειναι αχρηστο αν ειναι αδειο το ιδιο και το συχρονο θερμοκηπιο οταν δεν μπορει ο παραγωγος να πουληση τα πρωιοντα του.βιοτεχνιες κλπ.το βαρος του αναπτυξιακου θα πρεπει να δωθει στην προωθηση των εξαγωγων στην ευρεση νεων αγορων στην επιδοτηση των αερομεταφορων πχ το ισραιλ τα αγροτικα πρωιοντα εξαγωνται σε ολο τον πλανητη με αερομεταφορες εχωντας εξασφαλιση μια εξτρα θεση στην ποιοτητα λογω γρηγορης προσελευσης τους στις αγορες.οι εξαγωγικες δραστιριοτητες θα πρεπει να επιδοτηθουν λαθη του παρελθοντως θα πρεπει να διορθωθουν.η αγορα ελλαιολαδου απο τους αγροτες σε κιλο και πωληση του σε λιτρο απο τους εμπορους ειναι απατη οπως απατη ειναι η αγορα των αγγουριων απο τα χωραφια τις κρητης με το κιλο και η πωληση τους στον καταναλωτη με το τεμαχιο πχ60 λεπτα στην κρητη το κιλο περιπου 3-4 τεμαχια και στην καταναλωση 60 λεπτα το κομματι.αλλη μια εμπορικη απατη που πρεπει να διωρθωθη.η νομημοποιηση τις μιξης του παρθενου ελαιολαδου με διαφορα αλλα λαδια καταστρεψε το εθνικο μας πρωιον και θα πρεπει να διωρθωθη,
  οι κρατικες συμφωνιες με τις πολυεθνικες για την πρωοθηση των ελληνικων προιωντων στα ραφια τους ειναι μερος τις αναπτυξης το βαρος θα πρεπει να δωθει στην αυταρκεια των τοπικων προιωντων πχ ψαρια φρεσκα και κατεψηγμενα κτηνοτροφικες μοναδες κ.α καλλη συνεχεια.

 • 10 Αυγούστου 2010, 19:38 | Γιάννης

  Ο εκπλήρωση του στόχου του αναπτυξιακού νόμου είναι αναγκαία. Θα δώσει μια μεγάλη ανάσα στη καταπονεμένη αγορά και θα ενισχύσει την -μέχρι τώρα- (επίσης) καταπονεμένη οικονομία μας. Επομένως, η Κυβέρνηση πρέπει να κάνει ό,τι περνά από το χέρι της, για να εκπληρωθεί ο στόχος του αναπτυξιακού νόμου. Αν γίνουν όλα τα παραπάνω γεγραμμένα θα έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα, εξόδου από το αδιέξοδο που μας έχει εγκλωβίσει.

 • 10 Αυγούστου 2010, 16:04 | Christos

  I have a general comment.
  I read most all the articles. I did not see, that does not mean that is not in the law, if the following scenario is included.
  As all of us know, companies invest to create factories, offices or research centers. One of the companies I worked in its investment application requests that the local government pays for the infrastructure. Roads, clean water, electricity, sewer treatment facilities, etc. The company never asks for subsidies as described in this law.
  If this scenario is not included, then I suggest that you give it a serious consideration as each of this company’s investments are in the range of 200 million to 4 billion dollars.

  Also, I suggest that you change the law and remove all the micro management aspects, otherwise no serious investor will be interested in investing in Greece.

 • 10 Αυγούστου 2010, 15:22 | Christos

  In addition to what Nikos T. suggest, i want to add the following:

  Why is green investment singled out?
  Why not auto industry of green or hybrid cars?
  Why not the promotion of private research centers? This will require only brains on our part.
  I also have some questions on the following:
  » νέου επιχειρηματικού προτύπου, το οποίο θα βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα, την εξωστρέφεια, την παραγωγή, μεταφορά και αξιοποίηση της νέας γνώσης, την καινοτομία, την παραγωγική αναδιάρθρωση, την πράσινη επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο».
  Is the Greek government going to judge what ανταγωνιστικότητα, ποιότητα, παραγωγή are? How? What criteria is it going to use? Is the Greek government going to reject an investment of 500 million Euro because the bureaucrats perceive that product quality is not to their standards?
  Can someone explain to us what νέας γνώσης and καινοτομία are? Based on whose criteria and management theories?
  δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο will happen only through infrastructure development, government investment, and not by the private industry.

 • 10 Αυγούστου 2010, 10:23 | ΔΗΜ.ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ

  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ .200 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ.ΣΟΣ

 • 9 Αυγούστου 2010, 17:01 | Νίκος Τ

  Προτείνω τη βελτίωση της διατύπωσης ώστε να είναι πιο ορθή γλωσσικά και πιο σαφής εννοιολογικά.
  Συγκεκριμένα για την πρώτη παράγραφο πρέπει να φύγουν κάποια άρθρα και να διατυπωθεί ως εξής:
  Σκοπός των παρεχόμενων ενισχύσεων είναι η οικονομική υποστήριξη ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων τα οποία συμβάλλουν σε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, περιφερειακή σύγκλιση, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και σε οικονομική και κοινωνική συνοχή της χώρας.

  Για τη δεύτερη παράγραφο:
  Παρατήρηση: όταν αναφέρουμε ένα γενικότερο σκοπό, πρέπει στη συνέχεια να αναφέρουμε τους ειδικότερους στόχους. Επίσης γράφοντας απλά «ανταγωνιστικότητα» δεν διατυπώνουμε σαφώς αν εννοούμε «αύξηση της ανταγωνιστικότητας», ή «μείωση της ανταγωνιστικότητας», όσο και αν όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοεί λόγω της συγκυρίας.
  Προτείνω λοιπόν την παρακάτω διατύπωση:

  Ο σκοπός αυτός θα επιτευχθεί μέσω της διαμόρφωσης ενός νέου επιχειρηματικού προτύπου, το οποίο θα στοχεύει σε:
  ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηματικότητας,
  αύξηση της εξωστρέφειας,
  αύξηση της ανταγωνιστικότητας,
  δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
  ανάπτυξη της καινοτομίας,
  μεταφορά και αξιοποίηση της νέας γνώσης,
  παραγωγική αναδιάρθρωση,
  αύξηση της παραγωγής και
  βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος.

  [Καλό θα ήταν να ελέγξει κάποιος πιο ειδικός αν οι παραπάνω στόχοι είναι αντικρουόμενοι ή όχι. Προσωπικά διατηρώ μια αμφιβολία για το αν ο στόχος της πράσινης επιχειρηματικότητας είναι συμβατός με το στόχο της αύξησης της παραγωγής. Επίσης δεν ξέρω πως μπορεί να ενταχθεί η μεταφορά και αξιοποίηση της νέας γνώσης όταν εξαιρούνται προγράμματα εκπαίδευσης].

 • 9 Αυγούστου 2010, 17:11 | Alex Ouzounis

  δωστε κινητρα για αγορα κατοικιας. Εχετε καταστρεψει ολη την αγορα…

 • 9 Αυγούστου 2010, 13:43 | ΟΥΜ ΟΣΜ

  Για να είναι εφικτή η προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της περιφερειακής σύγκλισης και της οικονομικής & κοινωνικής συνοχής της χώρας μέσω της υλοποίησης υποστηριχθέντων ιδιωτικών επενδύσεων πρέπει να οριστεί a priori ο συστεμικός τρόπος σε επίπεδο, έστω, γενικής ισορροπίας: να δημοσιευτεί ο Εθνικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός ούτως ώστε να είναι προφανής η αναπτυξιακή μόχλευση του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου.