Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού: «Σύμβαση παραχώρησης του έργου της μελέτης, κατασκευής, χρηματοδότησης υπολειπομένων έργων τουριστικού λιμένα Ιτέας και ανάληψης της λειτουργία, εκμετάλλευσης και συτνήρησης του ολοκληρωμένου έργου τουριστικού λιμένα Ιτέας».

Το Λιμενικό Ταμείο N Φωκίδας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας προχωρούν με γρήγορα βήματα στην αξιοποίηση του τουριστικού λιμένα Ιτέας, θέτοντας σε δημόσια διαβούλευση τη Διακήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη Στρατηγικού Επενδυτή, ο οποίος θα προβεί στην κατασκευή με αυτοχρηματοδότηση των προβλεπόμενων από την πράξη χωροθέτησης του τουριστικού λιμένα συμπληρωματικών έργων στη χερσαία ζώνη και, θα αναλάβει την εκμετάλλευση, λειτουργία και συντήρηση του Λιμένα για 25 χρόνια.
Η Μαρίνα Ιτέας θα αποτελέσει έναν σημαντικό τουριστικό αναπτυξιακό πόλο της ευρύτερης περιοχής, δεδομένης της παράλληλης αναβάθμισης της λεγόμενης «Ζώνης Ναυσιπλοίας Αναψυχής» (ΖΝΑ) του Κορινθιακού Κόλπου, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με αντίστοιχους ενδιάμεσους σταθμούς και αυξημένη ζήτηση περιοδικού ή μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών. Βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο αυτού του «δικτύου τουριστικών λιμένων», ενώ μπορεί να προσελκύσει την μόνιμη εγκατάσταση στολίσκων επαγγελματικών σκαφών (flotilla) ή ακόμα και ιδιωτικών, τα οποία να συνδέονται με την αξιοποίηση ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή, του Παρνασσού συμπεριλαμβανομένου (stay & sail).
Η ευρύτατη συμμετοχή όλων θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη ,προκειμένου το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας να εξετάσει τις προτάσεις και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου της Διακήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού ,πριν αυτό προωθηθεί στα αρμόδια όργανα προς έγκριση .
Καταληκτική ημερομηνία : 10/6/2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

Νικόλαος Γιογάκης