Άρθρο 13 Επιβράβευση εξαιρετικών πράξεων

1. Για εξαιρετικές πράξεις που σχετίζονται κυρίως με τη διάσωση ανθρώπινης ζωής και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και των ακτών, απονέμονται στους Εθελοντές Ακτοφύλακες επιβραβεύσεις από τον Αρχηγό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δια του Προϊσταμένου της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, κατόπιν εισήγησής του προς το Ε.Γ./ΕΠ.ΑΚΤ. Οι επιβραβεύσεις των εξαιρετικών πράξεων αποτυπώνονται σε έγγραφο έπαινο και συνοδεύονται από μετάλλιο, ο τύπος και το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από εισήγηση του Ε.Γ./ΕΠ.ΑΚΤ.

2. Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού, η 5η Δεκεμβρίου καθιερώνεται στην Ελλάδα και ως ημέρα του Εθελοντή Ακτοφύλακα.

  • 3 Αυγούστου 2011, 23:39 | Μ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

    Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΙΣΧΥΡΟ ΚΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ