Άρθρο 10 Ασφαλιστική κάλυψη των Εθελοντών Ακτοφυλάκων

1. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εκπαίδευση ή κατά τη συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις της ΕΠ.ΑΚΤ., οι Εθελοντές Ακτοφύλακες καλύπτονται από τον δικό τους ασφαλιστικό φορέα, το δε ατύχημα θεωρείται ότι έλαβε χώρα κατά την κύρια απασχόλησή τους, εξ΄ αιτίας αυτής και για αυτή, βεβαιώνεται δε και αντιμετωπίζεται από τις σχετικές διατάξεις που διέπουν τον φορέα της κύριας απασχόλησής τους.

2. Με δαπάνη του Δημοσίου παρέχεται νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους Εθελοντές Ακτοφύλακες, που περιήλθαν σε κατάσταση ανασφάλιστου μετά την εγγραφή τους στο Ειδικό Μητρώο της παρ. 5 του άρθρου 3 και νοσηλεύονται εξαιτίας τραυματισμού ή άλλου ατυχήματος που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, ή κατά τη συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις της ΕΠ.ΑΚΤ. Οι παραπάνω Εθελοντές Ακτοφύλακες νοσηλεύονται στην ίδια θέση, που νοσηλεύονται και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Για τους Εθελοντές Ακτοφύλακες που κατά τη συμμετοχή τους στις εν λόγω εθελοντικές δράσεις τραυματίστηκαν και απαιτείται μακροχρόνια ανάρρωση ή έχει προξενηθεί μερική ή ολική αναπηρία ένεκα αυτού του τραυματισμού, ισχύει για τη νοσηλεία τους ότι προβλέπεται για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εγγράφονται κατ΄ έτος πιστώσεις για την αντιμετώπιση των παραπάνω δαπανών.

 • 3 Αυγούστου 2011, 23:45 | Μ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΘΑ ΦΑΛΗΡΙΣΟΥΝ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ . ΝΑ ΙΣΧΙΕΙ ΑΠΛΩΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ , ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΠ, ΓΙΑΤΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

 • 31 Ιουλίου 2011, 11:11 | Δημήτρης Ζέρβας

  Προτείνω την παρακάτω διάταξη που υπάρχει, μετά απο προσθήκη, και στον 1951/91 για τους Εθελοντές Πυροσβέστες:
  ***Οι διατάξεις περί αστικής ευθύνης των Δημοσίων Υπαλλήλων όπως έχουν επεκταθεί και στους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας και το Λιμενικό Σώμα, ισχύουν και για τους Εθελοντές Ακτοφύλακες μόνο για πράξεις ή παραλείψεις τους στα πλαίσια ασκήσεις των καθηκόντων τους.

 • 29 Ιουλίου 2011, 02:48 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Καλό θα ήταν οι διαταξείς που αφορούν ασφαλιστικής καλύψεις και την αιτιολογημένη απουσία από την εργασία να είναι ίδιες με αυτές που θα ψηφιστούν για του Εθελοντές Πυροσβέστες.

  Να επισυμάνω ότι δεν γίνεται αναφορά πως ο εθελοντής δικαιολογείται από την εργασία του όταν θα συμμετέχει σε έκτακτο γεγονός