Άρθρο 11 Εθελοντικές Εισφορές ΟΜ.Ε.Α.

1. Σε κάθε ΟΜ.Ε.Α. συνιστάται  τριμελής επιτροπής αποτελούμενη από το Συντονιστή ως πρόεδρο και δύο μέλη της, η οποία καθορίζει και αναπροσαρμόζει κατ’ έτος με απόφασή της το ποσό της εθελοντικής μηνιαίας εισφοράς των Εθελοντών Ακτοφυλάκων που είναι εγγεγραμμένοι στην ΟΜ.Ε.Α., συγκεντρώνει και διαχειρίζεται το ποσόν αυτό, προκειμένου να καλύπτονται πάγια έξοδα της ΟΜ.Ε.Α. και κυρίως αυτά που αφορούν γραφική ύλη και εκτυπώσεις διαφόρων εντύπων.

2. Η ανωτέρω επιτροπή καταγράφει επίσης όλα τα υλικά και μέσα της ΟΜ.Ε.Α., όπως ναυτιλιακό εξοπλισμό, επικοινωνιακό εξοπλισμό, αποκτηθέντα πλωτά, χερσαία ή εναέρια μέσα που έχουν περιέλθει στην ΟΜ.Ε.Α. μέσω δωρεών, σε ειδικό προς τούτο βιβλίο το οποίο τηρείται από την εν λόγω επιτροπή και θεωρείται κατ’ έτος το μήνα Φεβρουάριο από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, ο οποίος υποβάλει αντίγραφό του στο Ε.Γ./ΕΠ.ΑΚΤ.

3. Οποιαδήποτε χρηματική προσφορά ή δωρεά υπέρ του σκοπού της ΟΜ.Ε.Α., προερχόμενη είτε από εθελοντή, είτε από τρίτο πρόσωπο ή οποιονδήποτε φορέα, γίνεται αποδεκτή τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 14.

4. Οι εισφορές των Εθελοντών Ακτοφυλάκων, δεν υπόκεινται στις διατάξεις του ν. 2362/95 (Α’247) περί Δημοσίου Λογιστικού.

 • 3 Αυγούστου 2011, 23:02 | Μ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΟΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ,ΟΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ, ΟΙ ΔΗΜΟΙ, ΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ Κ.Α ΟΙ ΑΠΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΕΙΣΦΕΡΟΥΝ, ΟΧΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

 • 2 Αυγούστου 2011, 02:28 | Χρηστος Αντωνιου

  αν κατάλαβα καλά οι εθελοντές θα πληρώνουν εισφορά για να μπορούν να είναι εθελοντές;; αυτό θα είναι η απόλυτη ξεφτίλα και για το Ελληνικό κράτος αλλά και για το Λιμενικό σώμα.

 • 1 Αυγούστου 2011, 17:01 | Βασίλης Καραβίτης

  Παρ. 1: Νομίζω ότι είναι ντροπή να υποχρεούνται οι εθελοντές να υποβάλλονται σε οικονομική συνεισφορά. Δεν είναι αρκετή η εθελοντική προσφορά υπηρεσίας; Γιατί να μην παροτρυνθούν σε οικονομική προσφορά άλλα άτομα ή οργανισμοί (π.χ. χειριστές κάθε είδους ερασιτεχνικού σκάφους, εφοπλιστικές επιχειρήσεις, προμηθευτές και καταστήματα ναυτικών ειδών και κάθε είδους επαγγελματιών σχετικών με τη θάλασσα και τη ναυτιλία).

 • 1 Αυγούστου 2011, 09:35 | Ανδρέας

  Προσοχή το ποσό της εθελοντικής μηνιαίας εισφοράς των Εθελοντών Ακτοφυλάκων που είναι εγγεγραμμένοι στην ΟΜ.Ε.Α. να καθορίζετε με απόφαση του αρχηγού και όχι από κάθε ΟΜΕΑ διότι έτσι θα αρχίσουν «οι εκπτώσεις» οι «ελιτίστικες» ομάδες κτλ ΤΟ ποσό να είναι το ΙΔΙΟ για όλους σε όλη την Ελλάδα.