Άρθρο 7 Μέσα Εθελοντών

1. Εθελοντής Ακτοφύλακας που είναι ιδιοκτήτης οχήματος ή σκάφους οιουδήποτε είδους και τύπου, ή ιδιωτικού υδροπλάνου ή ελικοπτέρου ή αεροπλάνου, ή και οιουδήποτε άλλου χρήσιμου μέσου, επιτρέπεται, εφ΄ όσον επιθυμεί και το δηλώσει σχετικά, να το χρησιμοποιεί προς όφελος της ΟΜ.Ε.Α.

2. Τα δηλούμενα εκ μέρους των εθελοντών χερσαία, πλωτά, ή εναέρια μέσα, καταγράφονται από τις Λιμενικές Αρχές καθώς και στο «Ειδικό Μητρώο Χερσαίων, Πλωτών και Εναερίων Μέσων Εθελοντών Ακτοφυλάκων» που τηρείται από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης του Πολίτη και Εθελοντισμού, της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο επίσης μεριμνά για τη διαβίβασή του στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και στο Κέντρο Επιχειρήσεων, καθώς και για την εκάστοτε επικαιροποίησή του.

3. Τα ανωτέρω δηλούμενα μέσα καταγράφονται στο εν λόγω Μητρώο εφόσον είναι ασφαλισμένα. Ειδικά για τα πλωτά μέσα ως προς την ασφάλισή τους – αστική ευθύνη, ισχύουν τα οριζόμενα στη παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2743/99 (ΦΕΚ 211 Α΄), όπως ισχύει.

4. Οι Εθελοντές Ακτοφύλακες κατά το χρόνο που τελούν υπό τις εντολές και οδηγίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. θεωρούνται οιονεί λιμενικά όργανα και τα χερσαία, πλωτά και εναέρια μέσα ιδιοκτησίας τους που έχουν δηλωθεί και καταγραφεί θεωρούνται οιονεί μέσα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατά το χρόνο που συμμετέχουν σε εκπαίδευση, επιχείρηση ή συμβάν.

5. Οι Εθελοντές Ακτοφύλακες προσφέρουν γνώσεις και δεξιότητες που είτε ήδη κατέχουν είτε αποκτούν μέσω της εγκεκριμένης εκπαίδευσης του άρθρου 8.

 • 3 Αυγούστου 2011, 23:32 | Μ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΗΣΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΙΕΙ ΑΝ ΕΜΠΛΑΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΛΠ

 • 31 Ιουλίου 2011, 11:43 | Δημήτρης Ζέρβας

  Προτείνω να γίνει κατάλληλη αναδιατύπωση των παραγράφων 1 & 2 με σκοπο την προσθήκη επιπλέον παραγράφου ως εξής:
  Περί της καταλληλότητας, αναγκαιότητας και χρησιμότητας για την ένταξη ή μη των μεσών στο εν λόγω μητρώο αποφασίζει τριμελής επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της τοπικής Λιμενικής Αρχής.

  Προτείνω επέκταση της παραγράφου 3 (σε συνδιασμό με την προηγούμενη πρόταση) ως εξής:
  Οι ιδιοκτήτες των δηλωμένων Μέσων στο εν λόγω Μητρώο απαλλάσσονται από την καταβολή τελών υπέρ του δημοσίου για το διάστημα που αυτά είναι εγγεγραμμένα.