Άρθρο 12 Ευεργετικές διατάξεις

1. Για τους Εθελοντές Ακτοφύλακες με αποδεδειγμένη τουλάχιστον τριετή συνεχή υπηρεσία, η οποία βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο της οικείας Λιμενικής Αρχής, οι οποίοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς κατάταξης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα κατά το νόμο και κατά την εκάστοτε προκήρυξη προσόντα, θεσπίζονται οι ακόλουθες ευεργετικές διατάξεις:

α. Οι Εθελοντές Ακτοφύλακες για κάθε χρόνο ενεργής συμμετοχής τους, λαμβάνουν αριθμό μορίων ο οποίος καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής κατά την προκήρυξη του εκάστοτε διαγωνισμού κατάταξης στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και ο οποίος προστίθεται στα συνολικά τους μόρια σύμφωνα με την προκήρυξη.

β. Για τους Εθελοντές Ακτοφύλακες, τα όρια ηλικίας συμμετοχής στους διαγωνισμούς κατάταξης στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθορίζονται ως εξής:

αα. αυξημένο κατά τρία (03) έτη από εκείνο που ισχύει για τους υπόλοιπους υποψηφίους, για τη Σχολή Λιμενοφυλάκων,

ββ. το τριακοστό δεύτερο (32) έτος της ηλικίας τους, για τη Σχολή Υπαξιωματικών και

γγ. το τριακοστό (30) έτος της ηλικίας τους, για τη Σχολή Δοκίμων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

γ. Οι Εθελοντές Ακτοφύλακες προτιμώνται κατά τους διαγωνισμούς κατάταξης στο  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σε οποιαδήποτε κατηγορία, έναντι άλλων υποψηφίων σε περίπτωση ισοψηφίας τους.

2. Στη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής της παραγράφου 1, θα αναφέρεται ρητά ότι ο Εθελοντής Ακτοφύλακας σύμφωνα με τα τηρούμενα στην Υπηρεσία στοιχεία έχει προσφέρει τις εθελοντικές του υπηρεσίες ανελλιπώς επί τρία ή περισσότερα έτη χωρίς να έχει απωλέσει την ιδιότητά του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16.

3. Ο χρόνος απασχόλησης των Εθελοντών Ακτοφυλάκων κατά τη συμμετοχή τους στις εθελοντικές δράσεις της ΕΠ.ΑΚΤ. λογίζεται ως χρόνος απασχόλησης στην κύρια εργασία τους, οι δε εργοδότες υποχρεούνται να επιτρέπουν την απρόσκοπτη συμμετοχή των εθελοντών στο έργο τους, όταν αυτοί μετέχουν στις εν λόγω δράσεις.

 • 6 Αυγούστου 2011, 12:06 | Νίκος Γιαννούλης

  Αγαπητοί φίλοι,
  οι ευεργετικές διατάξεις με την μοριοδότηση για μελλοντική είσοδο στο Λιμενικό Σώμα, θα καταργήσουν στην πράξη την έννοια αλλά και την όποια προσφορά του εθελοντή ακτοφύλακα. Με την σημερινή ανεργία μάλιστα, η διαδικασία να γίνει κάποιος Ε.Α., θα περνάει από τα κομματικά γραγεία, με ότι σημαίνει αυτό για την ποιότητα και την απόδοση του Ε.Α. Ευεργετήματα πρέπει σαφώς να υπάρξουν, ηθικού και υλικού χαρακτήρα, αλλά όχι να δίνονται προτεραιότητες έναντι άλλων πολιτών, που θα ήθελαν, αλλά δεν μπορούν να γίνουν Ε.Α. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη απόδειξη των παραπάνω, από τον εκφυλισμό του θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη, που λειτούργησε σαν κομματικός προθάλαμος για την εισαγωγή στο Πυροσβεστικό Σώμα. Ο θεσμός του εθελοντή ακτοφύλακα-διασώστη και του πυροσβέστη όπως λειτουργεί στον Καναδά και στην Αμερική που τυχαίνει να γνωρίζω, σημαίνει πλήρη και ισότιμη συμμετοχή μαζί με τα μόνιμα μέλη, σε κανονικές βάρδιες, με καμμία εντελώς άμεση ή έμμεση απολαβή και βεβαίως όσοι συμμετέχουν, το κάνουν εκτός ωραρίου της όποιας εργασίας έχει ο καθένας.

 • 3 Αυγούστου 2011, 23:31 | Μ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΟΧΙ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΛΠ

 • 3 Αυγούστου 2011, 16:41 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΔΗΣ

  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ E-MAIL.
  OΣΟN ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ,ΑΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΑ 50 ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΘΕΣΜΟ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΔΗΣ

 • 2 Αυγούστου 2011, 18:15 | Νίκη Αντωνιάδου

  Απλά Συγχαρητήρια. Να βρεθεί τρόπος κατοχύρωσης των μορίων να απόλυτη διαφάνεια, προστασία του εθελοντή να μη χάσει την εργασία του και επέκτασση του θεσμού και στην Πυροσβεστική.

 • ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ, Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

 • ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΙΩΣ ΑΠΟ ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΘΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΒΗΣΜΑΤΟΧΥΝ ΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΕΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

 • 1 Αυγούστου 2011, 22:27 | Spyridon Tsamaidis

  ΝΑ κοινοποιηθεί στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, για τα Ναυτοπροσκοπικά Συστήματα.

 • 1 Αυγούστου 2011, 20:58 | ΓΚΙΚΑ ΤΟΝΙΑ

  Προτείνω επέκταση των μορίων που θα προσθέτονται στην ηλικία σε διαγωνισμούς της ΕΛΛ.ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ όπως ακριβώς και στην προκήρυξη του ΠΥΡΟΣΒ.ΣΩΜΑΤΟΣ. Για να γίνει κάποιος εθελοντής σημαίνει ότι αγαπάει το αντικείμενο και κατά συνέπεια – εφόσον καλύπτει τα τυπικά προσόντα- θα είναι εξαίρετος διαλέγοντάς το ως επαγγελματική σταδιοδρομία.

 • 31 Ιουλίου 2011, 11:13 | Δημήτρης Ζέρβας

  Προτείνω προσθήκη παραγράφου 4 ή επεκταση της 3 ως εξής:
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και των καθ’ ύλη συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται κίνητρα προς τους εργοδότες που απασχολούν Εθελοντές Ακτοφύλακες.

  Σχόλια: Η παρ. 3 δεν μπορεί να θεωρηθεί ευεργετική διάταξη για τον Εθ. Ακτ/κα αφού αν λείπει τακτικά απο την δουλειά μάλλον θα απολυθεί οπότε χρειάζεται κάτι για τον εργοδότη.

 • 31 Ιουλίου 2011, 11:56 | Δημήτρης Ζέρβας

  Προτείνω την προσθήκη 2 παραγράφων ως κάποιες παροχές κυριως για τους εθελοντές ακτοφύλακες που είτε δεν επιθυμούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμό ή έχουν περάσει την ηλικία:
  1. Οι διατάξεις περί μετακίνησης των Λιμενοφυλάκων για ιδιωτικό σκοπό με Ε/Γ-Ο/Γ εμπορικά πλοία επεκτείνονται και στους Εθελοντές Ακτοφύλακες.(υποθέτω οτι κάτι σχετικό θα υπάρχει)
  2. Στους Εθελοντές Ακτοφύλακες παρέχεται δικαίωμα εισόδου στα πρατήρια και τις λέσχες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.και του Πολεμικού Ναυτικού.