Άρθρο 24: (Άρθρο 35 Οδηγίας) Διαδικασίες στα σύνορα

1. Στις περιπτώσεις που υποβάλλονται αιτήσεις διεθνούς προστασίας στις ζώνες διέλευσης λιμένων ή αερολιμένων της χώρας, οι αιτούντες απολαμβάνουν των δικαιωμάτων και των εγγυήσεων των διατάξεων των παρ. 1 και 4 του άρθρου 10 και των άρθρων 8 και 11.

2. Αν δεν ληφθεί απόφαση εντός είκοσι οκτώ ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, επιτρέπεται στον αιτούντα η είσοδος στο έδαφος της Χώρας, προκειμένου να εξετασθεί η αίτησή του σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 12, στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, που απορρίπτεται αίτηση διεθνούς προστασίας και εκδίδεται απόφαση απέλασης, επιστροφής ή επανεισδοχής, η εκτέλεση της οποίας αναστέλλεται λόγω άσκησης ενδίκων μέσων, επιτρέπεται η άνευ διαβατηριακών διατυπώσεων είσοδος του αιτούντος στη χώρα μέχρι την έκδοση απόφασης επί του ένδικου μέσου. Ο αιτών οφείλει να παρουσιασθεί το συντομότερο στην κατά τόπο αρμόδια αρχή εξέτασης ή παραλαβής για να δηλώσει διεύθυνση διαμονής και να του χορηγηθεί ειδικό δελτίο.

 • 31 Μαΐου 2012, 21:57 | Μαρία

  Πρέπει να διευκρινιστεί ξεκάθαρα η πρόνοια του κράτους σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 3. Ποιά είναι τα στοιχεία αυτής της ενδιάμεσης κατάστασης; Που διαμένει και με ποιά πολιτική υπόσταση ο αιτών;

 • 30 Μαΐου 2012, 12:01 | Αλεξάνδρα Ευθυμίου

  Όσον αφορά την παράγραφο 3, νομίζω δεν είναι σωστό σε περίπτωση έκδοσης απόφασης απέλασης, επιστροφής να προσφεύγει σε ένδικα μέσα για δικαίωση και να δίδεται προσωρινή εισοδο, όταν εμείς οιΕλληνες πολίτες περιμένουμε χρόνια για έκδοση αποφάσεων όταν προσφεύγουμε στη δικαιοσύνη.Δεν έχει περιθώρια η Χώρα για τέτοιες διαδικασίες απο όλες τις απόψεις.

 • 24 Μαΐου 2012, 13:24 | Μπασινά Παρασκευή

  Καταρχήν να ξαναεπιτραπεί στον στρατό να φυλάει τα σύνορά μας και να τους δίνεται το δικαίωμα να κάνουν ότι είναι δυνατόν, με ότι συνεπάγεται αυτό ώστε να μην ξαναμπεί κανείς μέσα στον ελλαδικό χώρο. Τα σύνορά μας απ’ άκρη σε άκρη είναι ξέφρραγο αμπέλικαι οποιος θέλει όχι μόνο μπαίνει μέσα αλλά παραδίδετε και μόνος του για να τον μεταφέρουμε και δωρεάν στο εσωτερικό της χώρας.
  1. Να μπορεί να κάνει αίτηση μόνο όποιος έχει διαβατήριο για να μπορέσει να αποδείξει την ηλικία του και την χώρα καταγωγής του. Το 90% των αιτήσεων που υποβάλλονται απο αλλοδαπούς ούτε καν είναι απο χώρες που δικαιούνται να κάνουν αίτηση για άσυλο. Σκοπίμως δεν έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα γιατί έτσι τους έχουν δασκαλέψει ή αυτά που έχουν τις περισσότερες φορές αίναι πλαστά.
  2. Να επιτρέπετε να καταθέσουν αίτηση μόνο όσοι έχουν μπεί νόμιμα στην Ελλάδα τηρώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες, κανείς άλλος.
  Το πρόβλημα είναι τεράστιο και αν δεν ληφθούν έστω και τώρα, την τελευταία στιγμή μέτρα, σε λιγότερο απο 10 χρόνια θα είμαστε μειονότητα μέσα στην ίδια μας την χώρα. Η Ελλάδα δεν κατακτήθηκε με πολέμους τόσους αιώνες και θα κατακτηθεί απο μέσα, με τον Δούρειο Ίππο που λέγεται λαθρομετανάστευση. Αυτήν την Ελλάδα θέλετε να παραδώσετε στα παιδιά σας;